Man kan slukke for lyden ved at trykke på Esc tasten.
 

Vestsjællands
Garderforening

<>
.Forsiden.
Arrangementer.
Garderstuen.
Bestyrelse og adresser.
Medlemskab.
Historie.
Arkiv 2008/11.
Arkiv 2012/14.
Arkiv 2015/18.
Arkiv 2019/20.
Arkiv 2021/23.
Links.
KOMMENDE ARRANGEMENTER:
????????????

Læs om alle afholdte arrangementer i 2023 og  mindeord om Knud Glavind   HER
.===================================
Læs om (og se billeder fra ) alle afholdte arrangementer i 2021 HER og 2022 HER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Læs om (og se billeder fra ) alle afholdte arrangementer i 2020 HER.
På grund af coronavirus blev der det første halvår af 2020 ikke holdt mange  arrangementer.
Men generalforsamlingen blev heldigvis holdt før den 8. marts - og den var MEGET velbesøgt og MEGET vellykket.
Læs om den OG SE BILLEDER  HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Læs om (og se billeder fra ) alle afholdte arrangementer i 2019 HER.
Foreningens markering af Flagdagen 2019 se HER
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Læs om (og se billeder fra ) alle afholdte arrangementer i 2018  HER
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Læs om (og se billeder fra ) alle afholdte arrangementer i 2017  HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Læs om (og se billeder fra ) alle afholdte arrangementer i 2016  HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Læs om (og se billeder fra ) alle afholdte arrangementer i 2015     HER.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs om afholdte arrangementer i 2014    HER.
Læs om
afholdte arrangementer i  2013   HER.
Læs om afholdte arrangementer i  2012   HER.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Læs om Garderforeningens 100 års fødselsdag. Klik HER.

Læs om foreningens arrangementer i 2008 og 2009. Klik HER.

Læs om foreningens arrangementer i 2010 og 2011. Kli
k HER.
2023.xx

Knud Glavind. Det er et navn som rigtigt mange gamle gardere kender. Han var en mand vi holdt af. Ikke mange gamle gardere vidste, at han også satte sit kraftige fingeraftryk andre steder end i garderbevægelsen.


Knud gik til Ryes Brigade den 5. december 2023, og da han den 15. blev bisat fra den største kirke i Slagelse, Sankt Mikkels Kirke, var der mødt mere end 200 op til bisættelsen, så kirken var fyldt – og udover de mange kranse og buketter, der lå i kirken fra indgangen op til alteret, talte webmaster ikke mindre end 54 andre kranse og buketter.I ”Sjællandske Nyheder” kunne man læse disse smukke mindeord:
 

Mindeord: En stor mand har forladt os og er sovet stille ind.

Det er med stor sorg og tungt hjerte, at vi har måttet tage afsked med vores bestyrelsesmedlem og formand gennem næsten 10 år i Slagelse Boligselskab, Knud Glavind. Knud var ikke blot en formand. Han var en ven, en vejleder og en stærk støtte for os alle på vores rejse gennem de sidste 10 år. Han var en stor mand af statur og af sind.

Knud har med sikker hånd ført selskabet gennem en rivende udvikling de sidste 10 år, hvor de mest synlige tegn selvfølgelig vil være opførelsen af 73 ungdomsboliger og sportscollege ved Slagelse Stadion, en bæredygtig bebyggelse med 126 rækkehuse og et flot fælleshus på Engdraget og ikke mindst Kløvertårnet i Slagelse. Knud var stolt over Slagelse Kommunes arkitekturpris, som vi modtog i 2021 for Kløvertårnet, som blev betegnet som en bygning, der markerer fremtiden for Slagelse.

Der var ingen tvivl om, at Knud brændte for at gøre en synlig forskel for selskabet og for Slagelse Kommune – og det gjorde han, med en stærk hjemmebase og Jette i ryggen.

Hans engagement og hans nærvær kunne mærkes af alle, der var så heldige at møde ham på sin vej. Han havde sin næsten daglige gang i boligselskabet og var på den måde altid på omgangshøjde med, hvad der skete. Den synlighed og entusiasme satte vi alle stor pris på, og den kommer vi i den grad til at savne.

Knud havde en udstråling, der skabte ro og tryghed omkring ham, og så havde han en fantastisk evne til at levere sjove bemærkninger, som altid kunne frembringe et smil eller bryde en svær situation i en samtale.

Og så var Knud fra Århus, og det var han stolt af. Når snakken faldt på fodbold, var han ikke sen til at sige: "Kom så de hviii’e".

Vi vil savne dig af hele vores hjerte. Tak for nu Knud, vi ses senere.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tirsdag den 7. februar.
Skydning i Vemmelevhallen. Vi mødes i hallen kl. 18:00 og gør klar til den gældende 15 meter skydning. Husk at der skydes både i ”drenge” og i veteranklassen.
Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød.

Tilmelding til Jesper Truelsen tlf. 20 21 42 07 senest den 31. januar.
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Mandag den 20. februar.
Generalforsamling. (Ingen yderligere oplysninger i Garderbladet eller Facebook.)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fredag den 17. marts kl. 18:00.
Kammeratskabsaften.
Vi afholder quizaften i Garderstuen. Vi starter med at vi får lidt at spise, inden vi starter med quizzen, med præmier til det bedste hold. Pris for denne aften er 50 kroner Tilmelding senest den 15. marts til Lars Fravsbøl på tlf. 31 37 45 90.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tirsdag den 7. februar.
Skydning i Vemmelevhallen.
Vi mødes i hallen kl. 18:00 og gør klar til den gældende 15 meter skydning.
Husk at der skydes både i ”drenge” og i veteranklassen.
Efter skydningen samles vi i hallen
og hygger os over en bid brød.
Tilmelding til Jesper Truelsen tlf. 20 21 42 07 senest den 31. januar.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Mandag den 20. februar.

Generalforsamling. (Ingen yderligere oplysninger i Garderbladet eller Facebook.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fredag den 17. marts kl. 18:00.
Kammeratskabsaften.

Vi afholder quizaften i Garderstuen. Vi starter med at vi får lidt at spise, inden vi starter med quizzen, med præmier til det bedste hold. Pris for denne aften er 50 kroner.
Tilmelding senest den 15. marts til Lars Fravsbøl på tlf. 31 37 45 90.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Søndag den 16. april.
Kammeratskabsdag

Vi fejrer HM Dronning Margrethes fødselsdag i Garderstuen i Nygade, hvor vi mødes kl. 12:00 og starter med frokost: 3 stykker smørrebrød og en øl eller vand for kr. 50.
Tilmelding af hensyn til spisning senest den 12. april til Lars Fravsbøl på tlf. 31 37 45 90.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tirsdag den 19. september kl. 19:00.
Kammeratskabsaften.

Vi får besøg af Lars Gøtterup i Garderstuen. Lars vil fortælle om de portugisiske vine, og der vil selvfølgelig være smagsprøver undervejs. Pris for denne aften 150 kr. Tilmelding senest den 9. september til Lars Fravsbøl på tlf. 31 37 45 99.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fredag den 29. september fra kl. 18:00.
Åbent Hus.

I anledning af Kulturnatten i Slagelse holder vi Åbent Hus i Garderstuen, Nygade 5B. Alle er velkomne.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Torsdag den 28. oktober kl. 18:00.
Bowling.

Vi mødes i Superbowl i Slagelse til en times bowling, og bagefter er der smørrebrød i Garderstuen i Nygade.
Pris for denne aften er 50 kr. Tilmelding til Formanden på tlf. 31 37 45 90 senest den 16. oktober.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lørdag den 18. november kl. 17:30.
Den traditionelle Julebanko.

Igen i år afholder vi julebanko i Garderstuen i Nygade.  Vi starter med at spise vores medbragte mad inden vi går over til bankospillet. Alle medlemmer med familie er velkomne. Tilmelding til Lars Fravsbøl på tlf. 31 37 45 90 senest den 14. november.

<>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

<>Søndag den 31. december kl. 12:00 til 14:00.
Status i Garderstuen.

Vi holder Status i Garderstuen fra kl. 12:00 til kl. 14:00.
Kom og hjælp os med at tømme de sidste sjatter, mens vi ønsker hinanden et godt nytår.

x2022.x

TIRSDAG DEN 1. FEBRUAR 2022 kl. 18:00.

15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.

    Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende  15 meter skydning, og husk
    at der skydes både i ”drenge”   klassen og i veteranklassen.

    Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød.


          
TILMELDING: JESPER TRUELSSEN, TLF. 20 21 42 07,  
   s
enest den 26. januar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vinder af skydningen blev Pelle Pedersen med imponerende 198 points.
Med på podiet kom Anders Zinkernagel, Per Bunde og Lars Fravsbøl.

===================================

Mandag den 21. februar 2022 kl. 18:00.

Generalforsamling med
forudgående spisning.
§§

Generalforsamlingen holdes i Antvorskovstuen på Antvorskov Kaserne.
Kl. 18:00 serveres gule ærter med tilbehør og kaffe. Pris: kr. 100,00.
Under spisningen tildeles hæderstegn til foreningens jubilarer.

Ca. kl. 20 afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1)      VALG AF DIRIGENT.
  2)      FORMANDENS BERETNING.
  3)      SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
  4)      REGNSKAB.
  5)      FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2023. Uforandret kr. 350,00
  6)      INDKOMNE FORSLAG.
  7)      MÆRKEDAGE.
  8)      VALG AF FORMAND. På valg er Lars Fravsbøl. Villig til genvalg.
  9)      VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. På valg: se nedenfor
10)     VALG AF 2 SUPPLEANTER. På valg er Torben Kelvin og
                                                                 Finn Christensen.
11)     VALG AF 2 REVISORER. På valg er Poul Magnussen og               
                                                Christian Dannebrog.
12)     VALG AF FANEBÆRER. På valg er Christian Dannebrog og
                                                Michael Pederen.
13)   EVENTUELT.
I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Hans Jørgen Sørensen, Henrik Dahl Sørensen, Herluf Schmidt og Jesper Truelsen.  Alle er villige til genvalg.
 HUSK! EMBLEM OG HÆDERSTEGN BÆRES VED GENERALFORSAMLINGEN
TILMELDING TIL Herluf Schmidt på tlf. 21 40 85 84
ELLER PÅ MAIL: herluf.schmidt@mail.tele.dk
Senest onsdag den 16. febuar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs referatet  HER.

================================================

Lørdag den 16. april 2022 kl.12.
Kammeratskabsdag.
Vi fejrer HM Dronning Margrethes fødselsdag lørdag den 16. april i Garderstuen i Nygade, hvor vi mødes kl.12.
Vi starter med frokost og derefter fælles garderhygge.
Tilmelding af hensyn til spisning senest den 11. april til Lars tlf. 31 37 45 90
.
================================================
Søndag den 4. september 2022.
Garderudflugt.

Garderudflugt til Preben Bosses gardersamling og Fergusonmuseet v/Henrik Nielsen i Horsens.
Ops. Sorø Hallens P. plads kl. 07.45
Ops. Slagelse Busterminal turistbuspladserne Ndr. Stationsvej kl. 08.05
Ops. Halsskov v/Q8 tanken kl. 08.30
Ca. kl. 11.00 ankommer vi til Preben Bosses og hans gardersamling, hvor han tager over.
Kaffe/Te samt Livgardens portvin ved ankomst.
Rundvisning.
Besøget afsluttes med en let frokost bestående af 2 salgs sild samt 1 stk. ostemad med en øl/vand og 1 snaps.
Afgang fra Horsens igen kl. 14.00
Ca. 14.30 ankomst til Fergusonmuseet v/Henrik Nielsen også gammel garder. Han tager mod os og giver et foredrag samt rundvisning blandt alle maskinerne.
Kl. 16.00 begynder vi hjemturen med ank. Halsskov kl. 18.30 Slagelse kl. 18.45 samt Sorø kl. 19.00.
Pris for ovenstående kr. 650 pr. pers.
Af hensyn til Preben Bosses gardersamling er deltagerantallet begrænset til 25 deltagere.
Tilmelding til Lars på 31 37 45 90.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tirsdag den 20. september kl. 19:00.
Portvinsmagning.
Tirsdag den 20. september kl 19.00 afholder vi portvinsmagning.
Så kom og deltag i en smagning af 5 portvine og et detaljeret foredrag om portvines historie.
Vi smager på de forskellige portvinstyper og spiser ost, oliven og modet skinke til.
Pris pr. deltager 200 kroner.
Tilmelding senest den 10. september til Lars på 31 37 45 90.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fredag den 30. september fra kl 18.00.
Vi holder åbent hus i Garderstuen i Nygade 5B i anledning af Kulturnatten i Slagelse. Alle er velkomne.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lørdag den 19. november kl. 18:00.
Bankospil. Julen nærmer sig og dermed er det også tid for foreningens store bankospil, der spilles i Garderstuen i Nygade. Traditionen tro starter vi med den medbragte madkurv og kl. 20:00 begynder vi det store spil.
Bestyrelsen vil gerne takke Knud Glavind for det store arbejde med at skaffe gevinster og også en tak til alle dem, der mødte op på denne aften. Samme aften samlede vi 1200 kroner ind til De Danske Garderforeninger. Beløbet går til DG julegave til de vagtgående gardere juleaften.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lørdag den 31. december holder vi status i Garderstuen fra kl. 12:00 til kl. 14:00.  Kom og hjælp os med at tømme de sidste sjatter, mens vi ønsker hinanden et Godt Nytår.


x2021.x

På grund af coronavirus var der i 2021 lukket helt ned for foreningsarrangementer i 5 måneder fra  januar til slutningen af maj 2021.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onsdag den 26. maj 2021 kl. 18:00.


LERDUESKYDNING.
Vi mødes på Nykøbing Landevej 13, Slagelse.
Vi mødes under vindmøllerne.
Der skydes i to grupper - med og uden jagttegn -  under kyndig vejledning af vores instruktører.
Traditionen tro er der tændt op i grillen.
Tilmelding til Lars Fravsbøl på 3137 4590 eller på mail lgfravsbol@gmail.com 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 medlemmer mødte op til årets første arrangement selv om det ikke var helt tørvejr - det regnede en lille smule.  


Der blev skudt med jagtbøsse i to rækker, en række for medlemer med jagttegn og en række for medlemmer uden jagttegn.

Så var der præmieuddelingx


Rækken MED jagttegn havde Torben Gudmundsen som vinder og Ronny Zachariassen på andenpladsen.
Rækken UDEN jagttegn havde Christian Dannebrog som vinder med Jeppe Jørgensen på andenpladsen.
De fine gevinster var sponsoreret af Knud Glavind.

Og så var det tid for hygge.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mandag den 21. juni 2021 kl. 18:00.

Generalforsamling med
forudgående spisning.
§§
Generalforsamlingen holdes på Antvorskov Kaserne.
Kl. 18:00 serveres gule ærter med tilbehør og kaffe. Pris: kr. 100.-.
Under spisningen tildeles hæderstegn til foreningens jubilarer.
BEMÆRK: Vi er underlagt bestemmelser om at gyldigt coronapas er nødvendigt for at deltage.
Ca. kl. 20 afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1)      VALG AF DIRIGENT.
  2)      FORMANDENS BERETNING.
  3)      SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
  4)      REGNSKAB.
  5)      FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2022. Uforandret kr. 350,00
  6)      INDKOMNE FORSLAG.
  7)      MÆRKEDAGE.
  8)      VALG AF FORMAND. På valg er Lars Fravsbøl. Villig til genvalg.
  9)      VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. På valg: se nedenfor
10)     VALG AF 2 SUPPLEANTER. På valg er Torben Kelvin og
                                                                 Finn Christensen.

11)     VALG AF 2 REVISORER. På valg er Poul Magnussen samt
                                                 nyvalg.

12)     VALG AF FANEBÆRER. På valg er Hans Jørgen Sørensen
                                                 og Per Olsen.

13)   EVENTUELT.
I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Henning Hansen, Torben Gudmundsen,  Per Bunde Christensen og Martin Aggerholm Gøth-Bidstrup.  Alle er villig til genvalg.
 HUSK! EMBLEM OG HÆDERSTEGN BÆRES VED GENERALFORSAMLINGEN
TILMELDING TIL Lars Fravsbøl på tlf. 3137 4590 BEDST EFTER KL. 18.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.Først var der spisning: Gule ærter med pølse og flæsk, efterfulgt af pandekager med syltetøj.
Da spisningen var ved at være afsluttet var der uddeling af hæderstegn - og Knud Glavind blev udnævnt til æresmedlem og samtidigt modtog han Kammeratskabspokalen for 2020.


10 års hæderstegn.


         Fra venstre: Formanden Lars Fravsbøl og 10 års jubilarerne:  APR 10 Michael
         Pedersen  -  AUG 09 Niels Toftegaard Nielsen  - APR 09 Martin Bidstrup og
         foreningens æresmenlem Niels Wiese, der assisterede ved overrækkelsen.


40 års jubilarerne.


          Fra venstre: Formanden og 40 års jubilarerne: FEB 81 Per Petersen og
        JUL 81 Bruno Poulsen - og foreningns æresmedlem Niels Wiese, der
          assisterede ved overrækkelsen.

50 års hæderstegn.

          Fra venstre: Formanden og 50 års jubilarerne: JUL 59 Jens Rasmussen -
          MAJ 59 Bent Jensen og NOV 59 Mogens Guldborg Nielsen - og foreningns
          æresmedlem Niels Wiese, der assisterede ved overrækkelsen.

  60 års hæderstegn.
 
             Fra venstre: Formanden og 60 års jubilarerne  JUL 59 Jens Rasmussen -
         MAJ 59 Bent Jensen og NOV 59 Mogens Guldborg Nielsen - og foreningns
           æresmedlem Niels Wiese, der assisterede ved overrækkelsen
.


Efter at overrækkelsen af hæderstegn var afsluttet, blev Knus Glavind, der efter 27 år som formand sidste år overlod formandsposten til Lars Fravsbøl, kaldt frem. Lars Fravsbøl foreslog, at Knud skulle vælges til æresmedlem, og forslaget blev vedtaget med akklamation. Samtidigt modtog Knud Kammeratskabspokalen for 2020.
OG SÅ VAR DER GENERALFORSAMLING.
Referatet for generalforsamlingen kan læses 
HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Torsdag den 1. juli 2021 kl. 15:00.
Torsdag den 1. juli afholder Vestsjællands Garderforening friluftskoncert med Livgardens Musikkorps i samarbejde med Borreby Teater på Borreby Herreborg i Skælskør.
Koncerten starter kl. 15:00 og varer til kl. 17:00.
Entre koster kr. 75,00, og der kan købes en picnic kurv til kr. 150,00.
Medbragt mad er også tilladt. I baren kan der købes drikkevarer.
Man medbringer selv stole. I tilfælde af dårligt vejr rykkes der indendørs.
Billetter og evt. picnic kurv kan bestilles på
www.borrebyteater.dk
Der er indgang fra kl. 13:00, hvor der kan spises og hygges indtil koncerten starter.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
På trods af at koncerten lå om eftermiddagen på en arbejdsdag, var der et flot fremmøde: Over 200 overværede koncerten.

Grunden til at koncerten blev afholdt kl. 15 var, at musikkorpset den næste dag skulle spille for Dronningen i Gråsten.  Vi var heldige med vejret. Solen skinnede. (I København regnede det.)


Knud Glavind bød velkommen.


Musikkopsets musikdirigent David Palmquist var koncertens konferencier og introducerede de enkelte numre.

Dagens program var:

Eric Coates (1886-1957)  –  Knightsbridge March

Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791)  –  Rondo  fra Violin Concerto Nr. 3 i G dur, K 216 “Strassburg”

Carl August Nielsen (1865-1931)  –  Orientalsk Festmarch & Dans fra musikken til ”Aladdin”

Vittorio Monti (1868-1922)  –  Czardas

Percy Grainger (1882-1961)  –  Dans fra Færøerne

Danske Sange

Poul Ivan Møller  –  Danish Rhapsody

Ernesto Lecuona y Casado (1895-1963)  –  Sammy Nestico arr. Malaguena

Julius Ernest Wilhelm Fučík(1872-1916)  –  Kinizsi – Magyar Induló, Op.80

Jacob Gade   (1879-1963)  –  Tango Jalousie

Som ekstranummer spillede musikkorpset Kong Frederik IX 's honnørmarch.
Ved koncerter benytter musikorpset ofte gæstedirigenter, denne gang var det Magnus Larsson.


Gæstesolist var den kendte violinist Kim Sjøgren.
Her er nogle nærbilleder af musikorpsets 36 musikere:


Efter koncerten overrakte Knud Glavind blomster til dirigenten Magnus Larsson.


Der var også en buket til Kim Sjøgren.......


.........  og til musikkorpsets Musikdirigent David Palmquist som introducerede de enkelte numre.

Musikeren, der smiler venligt til fotografen i fotografiets nederste venstre hjørne, er musikkorpsets fløjtenist ("piccolofløjte") Utrilla Gudiksen.

Der var også en buket blomster til koncertens regissør, musikkorpsets nodearkivar/regissør Anni Larsen.

Der var også en buket til musikkorpsets Orkesterchef Eric Enstrøm, men desværre har vi ikke et billede af overrækkelsen.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Flagdagen den 5. september.
16 gardere er faldet i Afghanistan. To ligger begravet på Korsør Kirkegård.
Lige som tidligere år smykkede Garderforeningen de faldnes grave på flagdagen ved at sætte flag på gravene. Flagene er forsynet med et diskret DG, så man kan se hvem det er der tænker på de faldne - og deres efterladte.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fredag den 24. september 2021.
Kulturnat i Slagelse.

Sct. Michaels aften holdes KULTURNAT i Slagelse.
Vestsjællands Garderforening deltager i kulturnatten.
Vi har åbent i Garderstuen i Nygade fra kl. 17 til kl. 24.
Vi sælger drikkevarer, grillen er tændt og de store og velkendte,
velsmagende Garderpølser venter på at blive spist.

Fra Livgarden kommer der to tamburer og gør det hele festligt.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Lørdag den 20. november kl. 17.30.

Knuds Julebanko - 
årets Julebanko.
 Vi starter med at spise vores medbragte mad, inden vi går over til Bankospillet.
I år afholder vi bankospillet i garderstuen i Nygade.
Alle medlemmer med familie er velkommen.
Tilmelding til Lars Fravsbøl på tlf. 3137 4590 senest den 14. november.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Godt og vel 60 var mødt op til julebanko.

Herunder et par billeder fra begivenheden:         

   

Opråberne - og nogle præmier  ......

.........  og nogle af deltagerne ......
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2020.


På grund af coronavirus blev der det første halvår af 2020 ikke holdt mange  arrangementer.
Men generalforsamlingen blev heldigvis holdt før den 8. marts - og den var MEGET velbesøgt og MEGET vellykket.
Læs om den OG SE BILLEDER  HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ONSDAG DEN 5. FEBRUAR 2020 kl. 18:00.
15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.

Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter skydning og husk der skydes både i ”drenge” klassen og i veteranklassen.

Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød, og som sædvanlig er kassereren i godt humør, så han vil sikkert sponsorere en lille en til halsen. Vi får se?


TILMELDING: JESPER TRUELSSEN, TLF. 20 21 42 07,  
s
enest den 3. feb. 2020.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Mandag den 17. februar 2020 kl. 18:00.

GENERALFORSAMLING
med forudgående SPISNING.
§§

Generalforsamlingen holdes på Antvorskov Kaserne i Antvorskovstuen ved cafeteriet.

Kl. 18:00 serveres gule ærter med tilbehør og kaffe. Pris: kr. 100.-.
Under spisningen tildeles hæderstegn til foreningens jubilarer.
Ca. kl. 20 afholdes den ordinære generalforsamling.
En MEGET detaljeret beretning om aftenens forløb kan læses  HER.
- - - - - - - - - -
På grund af begrænsede pladsforhold i Garderstuen blev generalforsamlingen lige som tidligere holdt på Antvorskov Kaserne og ikke mindre end 72 medlemmer (og 3 gæster) havde fundet vej til kasernen.


Ikke mindre end 72 medlemmer (og 3 gæster) havde fundet vej til kasernen.


Her er bordet med hjernetrusten?


Menuen bestod af gule ærter (fra kasernens cafeteria) og pandekager bagt af bestyrelsen og dennes piger.
En ting som den gamle webmaster har bemærket, er at Vestsjællands Garderforenings bestyrelses bedre halvdele gør en kæmpe indsats når der holdes arrangementer med spisning - det har han ikke set i andre foreninger.
Her er pigerne i gang med at servere gule ærter - og hjemmebagte pandekager!


"Pigerne" nyder en kop kaffe efter vel udført gerning.


Så skulle bestyrelsen med flere på banen.


Først formand Knud Glavind med "Formandens beretning"
Der har været rigtigt mange aktiviteter i 2019.
Også regnskabet for 2019 var flot.
På trods af de mange aktiviteter var der (igen) overskud, selv om kontingentet stadigvæk kun er 350 kr.
LÆS DEN FULDSTÆNIGE BERETNING  HER.


Så var der valg til bestyrelsen.
Knud Glavind har været formand i 28 år og følte, at det var på tide at finde en afløser.


Ny formand er JUN 97 Lars Frausbøl.

Den ledige plads i bestyrelsen blev  besat af APR 09 Martin Gøth-Bidstrup.kom aftenens store overraskelse.
Helmuth Hansen, der er Danske Soldaterforeningers Landsråds repræsentant på Sjælland, overrakte DSL's æresmedalje til Knud Glavind for hans enestående indsats.
Knud har været i bestyrelsen for Vestsjællands Garderforening i 48 år, heraf som formand i 28 år.
Landsrådets hæderstegn findes i tre valører:
Fortjensttegn i bronze, i sølv og så er der æresmedaljen, som kun YDERST sjældent uddeles.
Knud fik æresmedaljen.  Danske Soldaterforeningers Landsråds
  æresmedalje
 Det var ikke aftenens eneste overraskelse.
 De Danske Garderforeninger har et  
 hæderstegn
, men også et andet tegn, som
 kun få  kender, fordi det sjældent tildeles.
 Det er De Danske Garderforeningers
 HÆDERSGAVE.

DG's vicepræsident for Sjælland, Jon Nielsen, overrakte denne sjældent tildelte æresbevisning til Knud Glavinds hustru Jette for hendes opbakning gennem årene til såvel forening som til Knud under hans formandskab i foreningen.


Der var også hæderstegn til 10, 25, 40 og 50 års jubilarerne.
=============================================
Den 11.marts lukkede alle foreningsarrangementer
i Danmark ned på grund af coronaepedemien.

Dog lykkedes det Vestsjællands Garderforening at holde et enkelt udendørs arrangement i efteråret 2020.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lørdag den 29. august 2020 kl. 13 - 16.

Lerdueskydning.
Skydningen afholdes på Nykøbing Landevej 13
og i år vil der også være mulighed for at skyde med luftbøsse under lerdueskydnigen. Traditionen tro er der tændt op i grillen. Tilmelding til Jesper Truelsen tel. 20 21 42 07 senest den 26. august.
(Billeder følger - hvis der blev taget billeder.)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
På flagdagen den 5. september satte foreningen, lige som sidste år, flag ved monumentet for de to faldne gardere og satte flag og lagde blomster på deres grave.

     
 

 
 2019.

ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 2019 kl. 18:00.
15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.

Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter skydning og husk der skydes både i ”drenge” klassen og i veteranklassen.

Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød, og hvis kassereren er i godt humør vil jeg tro han sponsorerer en lille en til halsen, vi får se?


TILMELDING: JESPER TRUELSSEN, TLF. 20 21 42 07,
 s
enest den 3. feb. 2019.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Mandag den 18. februar 2019 kl. 18:00.

GENERALFORSAMLING
med forudgående SPISNING.

§§
Generalforsamlingen holdes på Antvorskov Kaserne i Antvorskovstuen ved cafeteriet.
Kl. 18:00 serveres gule ærter med tilbehør og kaffe. Pris: kr. 100.-.
Under spisningen tildeles hæderstegn til foreningens jubilarer.
Ca. kl. 20 afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1)      VALG AF DIRIGENT.
  2)      FORMANDENS BERETNING.
  3)      SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
  4)      REGNSKAB.
  5)      FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2020.Uforandret kr. 350,00
  6)      INDKOMNE FORSLAG.
  7)      MÆRKEDAGE.
  8)      VALG AF FORMAND. På valg er Knud Glavind. Villig til genvalg.
  9)      VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. På valg: se nedenfor
10)     VALG AF 2 SUPPLEANTER. På valg er Lars Fravsbøl og
                                                                 Erling Skovdal.

11)     VALG AF 2 REVISORER. På valg er Arne Rasmussen og
                                                      Poul Magnussen.

12)   VALG AF FANEBÆRER. På valg er Hans Jørgen Sørensen
                                                   og Per Olsen.

13)   EVENTUELT
I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Henning Hansen, Torben Gudmundsen, Henrik Dahl Sørensen og Per Bunde Christensen.  Alle er villig til genvalg.

HUSK! EMBLEM OG HÆDERSTEGN BÆRES VED GENERALFORSAMLINGEN.
TILMELDING TIL KNUD SENEST DEN 15. FEBRUAR
AFTEN 58 54 85 91 – DAG 30 54 38 91.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tirsdag den 16. april 2019 kl. 18.00.

    

Vi fejrer Dronning Margrethes fødselsdag i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.

Vi mødes og spiser sammen, ordet er frit, så det bliver en kammeratskabsaften.

Tilmelding af hensyn til spisning på tlf. 30 54 38 91, aften 58 54 85 91 (Knud). Senest søndag den 14. april.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Fredag den 24. maj 2019.
Fødselsdagskoncert.
Vestsjællands Garderforening fylder 110 år på torsdag den 23. maj og vi er så heldige at Livgardens Musikkorps kommer og holder en koncert for os FREDAG den 24. maj kl. 17:30 på Antvorskov Kaserne. I den anledning vil vi gerne invitere vores medlemmer med ledsager til denne koncert, og vi håber I har lyst og tid til at opleve Musikkorpset.
Der er ingen tilmelding til selve koncerten, så I kommer bare. Vi håber at se jer på Fredag den 24. maj kl. 17:30 på Antvorskov Kaserne, Festsalen.

 Med  garderhilsen
Bestyrelsen.


Lørdag den 25. maj 2019.
Vestsjællands Garderforening står som vært for De Danske Garderforenin-
gers Repræsentantskabsmøde fredag den 24. og lørdag den 25. maj.
I den forbindelse skal vi bl.a. marchere gennem Slagelse By lørdag morgen med start fra Nytorv kl. 10.00, med Livgardens Tambourer i spidsen, så har I lyst til at deltage eller til at kigge på, er I meget velkommne.
- - - - - - - - - - - - - -
Fredag aften var der koncert og kammeratskabsaften
Lørdagen statede med gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke. Præsten var ikke hvem som helst.

     
Provsten i Slagelse, Ulla Thorbjørn Hansen,  har en fortid ved Livgarden.
Hun har været Livgardens feltpræst - og udsendt til Afghanistan, hvor hun var meget værdsat af garderne.
Inden gudstjenesten stillede fanebærerne op udenfor kirken .......... og førte så fanerne ind i kirken.
Efter gudstjenesten stillede paraden op på kirkepladsen - og så var der parade gennem Slagelse.
SOMMERSKYDNING
SØNDAG  DEN 25. AUGUST 2019 KL. 10:00.


Foreningen holder sommer-famileskydning på skydebanerne i Korsør, Møllevangen 51, Korsør.
Vi starter kl. 10.00, og der vil blive mange forskellige skydninger, bl.a.
- Riffel,
- Pistol,
- Bue og Pil,
- Pilekast og
- 200 m. banen  hvor der denne dag kan skydes Landsskydning for de, der har lyst.

Efter skydningen, ca. kl. 13.00,  spiser vi indholdet af vores medbragte  madkurve, og  under spisningen vil der blive præmieuddeling.

Alle er velkomn16 gardere er faldet i Afghanistan. e, også vores familie og venner.

Bemærk! Lige som sidste år foregår skydningen i KORSØR og ikke i Skovsø som vi gjorde tidligere år. Vi ses i Korsør.

= =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Flagdagen den 5. september.
16 gardere er faldet i Afghanistan. To ligger begravet på Korsør Kirkegård.


Korsør Garderforening, som nu er fusioneret med Vestsjællands Garderforening, har de senere år et par dage før flagdagen sat to flag ved det store monument, der i Korsør er rejst som minde for de to faldne.

Vestsjællands Garderforening fortsætter med at sætte flag ved monumentet, men sætter nu også, i lighed med alle andre garderforeninger, flag på de faldnes grave.
Flagene fjernes igen et par dage efter flagdagen og sættes igen næste år.


 

Knud Glavind og Herluf Schmidt satte flagene.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fejring af Foreningens to jubilæer.
Fredag den 25. oktober kl. 12:00 til 17:00.
ÅBENT HUS I GARDERSTUEN.

I 2019 fejrer Vestsjællands Garderforening både sit 110 års jubilæum og at det er 40 år siden at ombygningen af Garderstuen blev fuldført.
Det fejrer vi med et åbent hus arrangement i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse, fredag den 25. oktober 2019, fra kl 12.00 til kl. 17.00.

Vi serverer en bid brød i form af helstegt Pattegris og selvfølgelig lidt til at skylle ned med.

Alle vores medlemmer og venner af huset og foreningen er velkommen, så vi håber at se rigtig mange som har lyst til at komme og markere disse 2 begivenheder.-----------------------------------
Billeder og tekst kommer "snart".
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lørdag den 23. november kl. 18:00.
BANKOSPIL

i Garderstuen, Nygade 5.

Vi starter med at spise vores medbragte mad
kl. 18:00 og derefter spiller vi vores helt overdådige bankospil.

Tilmelding senest den 21. november på
tlf. 30 54 38 91 - aften: 58 54 85 91.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Så er det JUL og vi ønsker alle vore medlemmer en  rigtig glædelig jul.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den 31. december kl. 12 til ca. kl. 14.ET MEGET UOFFICIELT MØDE FOR DE INDVIEDE.

"Uofficielt" er det en gammel tradition, at mange (op til 15 - 20)  medlemmer deltager i "Lageroptælling" af foreningens beholdning af drikkevarer i Garderstuen
Vi ønsker hinanden et "Godt Nytår" - og hjælper bestyrelsen med at tømme sjatter i baren. (Det letter arbejdet med lageroptælling og status.)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==
2018.

ONSDAG DEN 14. FEBRUAR 2018.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.

Efter skydningen spiser vi et par  stykker smørrebrød  sammen, så   husk tilmelding til Jesper   på tlf. 20 21 42 07, senest den 12. feb.
Der skydes både i veteran I og Veteran II og så selvfølgelig
i "rekrut" rækken.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

MANDAG DEN 19. FEBRUAR 2018 KL. 18:00.ÅRETS GENERALFORSAMLING.
§§
Generalforsamling på Antvorskov Kaserne i Antvorskov- stuen ved Cafeteriet.
Kl. 18:00 serveres gule ærter med tilbehør og kaffe. Pris kr. 100.
Under spisningen overrækkes hæderstegn til 60 års, 50, 40, 25 og 10 års jubilarerne.

Kl. 20:00 afholdes ordordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
   1)   VALG AF DIRIGENT.
   2)   FORMANDENS BERETNING.
   3)   SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
   4)   REGNSKAB.
   5)   FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT for 2019.
         Uforandret kr. 350.

   6)   INDKOMNE FORSLAG.
   7)   MÆRKEDAGE.
   8)   VALG AF FORMAND.
          På valg er Knud Glavind, der er villig til genvalg.

   9)   VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. (Se nedenfor.)
  10)  VALG AF 2 SUPPLEANTER.
          På valg er Lars Fravsbøl og Mads Lorentsen.

  11)  VALG AF 2 REVISORER.
          På valg er Arne Rasmussen og Poul Magnussen.

  12)  VALG AF FANEBÆRER.
         På valg er Hans Jørgen Sørensen og Per Olesen.

  13)  EVENTUELT
I år er følgende på bestyrelsesmedlemmer på valg: Hans Jørgen Sørensen, Herluf Schmidt og Jesper Truelsen, der alle er villige til genvalg, samt Peter Vilholt Johannesen, der ikke ønsker genvalg.
HUSK:
Emblem og hæderstegn bæres ved generalforsamlingen.
TILMELDING:
Tilmelding på tlf. 30 54 38 91, aften 58 54 85 91, Knud, senest den 16. februar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ET PAR BILLEDER FRA GENERALFORSAMLINGEN.
Det fuldstændige referat kan læses  HER.

  

 


  Ve
stsjællands Garderforenings
  fane og Midtsjællands
  Garderforenings fane føres ind.


   Formand Knud Glavind bød velkommen
   og aflagde beretning.

   Men inden generalforsamlingen blev
   der uddelt hæderstegn.

En jubilar fik 60 års hæderstegn og seks fik 50 års tegn.

Der var også hæderstegn til 40, 25 og 10 års jublarerne.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = =
Lørdag den 10. marts holdt det nye hold gardere Blå Fest  i Korsør
efter en vel overstået rextur.

Vestsjællandske Distriksblade har en fin reportage på sin hjemmeside
med mange billeder.

Der var march gennem byen og kransenedlæggelse ved monumentet for de to faldne gardere.Foto: Poul Hansen, Vestsjællandske Distriktsblade.
Garderforeningerne stillede naturligvis med fanerne - på dette billede ses fra venstre Korsør GFs fane, Vestsjællands GFs fane og Midtsjællands GFs fane.
Artiklen og 13 billeder (klik i det første billedes højre side) kan læses og ses  HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 
TIRSDAG DEN 17. APRIL
fejrer vi Dronning Margrethes fødselsdag.

   Vi fejrer den kl. 18 i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse, som
   en kammeratskabsaften, hvor vi mødes kl. 18:00 og spiser
   sammen.

   Derefter er ordet frit, og det plejer at give anledning til
   en god gang snak.

   Tilmelding af hensyn til spisningen til
   Knud, tlf. 30 54 38 91, aften 58 54 85 91,
   senest den 15. april.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Mandag den 14. maj 2018 kl. 18:00.
BOWLING.


Vi mødes i Bowlingcentret, Bredegade 50, 4200 Slagelse.

Denne aften er hele familien velkommen og vi bowler både i Dame og Herre række.

Efter 1 times bowling, går vi op i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse og spiser nogle stykke smørrebrød sammen, og under spisningen er der præmie uddeling.

Pris pr. deltager er kr. 125,00 - inkl. bowling, sko leje og spisning.

TILMELDING TIL BOWLINGLEDER HENRIK DAHL SØRENSEN PÅ TLF. 58 26 00 22, ELLER MOBIL 40 73 88 22

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 18:00.

LERDUESKYDNING.
Onsdag den 30. maj 2018 mødes vi til skydning efter de vilde duer. Vi mødes på Nykøbing Landevej 13, Slagelse.
Fra kl. 18.00 er duerne klar til at blive sendt af sted.

Der vil under skydningen være mulighed for at købe pølser og drikkevarer.

Der er ingen tilmelding, så I møder bare op. Følg skiltene.  Alle er velkomne.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ONSDAG DEN 1. AUGUST KL. (senest) 18:30.
Koncert med Livgardens Musikkorps.

ONSDAG DEN 1. AUGUST 2018, HAR VI I SAMARBEJDE MED BORREBY GODS, FORMÅET AT FÅ DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS TIL AT KOMME PÅ BESØG OG GIVE EN ”PICNIC” KONCERT PÅ BORREBY GODS I SKÆLSKØR.

DET ER EN FRILUFT KONCERT, HVOR VI HVER ISÆR MEDBRINGER STOLE. I TILFÆLDE AF DÅRLIGT VEJR RYKKER VI IND I RIDEHALLEN.

SE MEGET MERE I PRESSEMEDDELSEN,  SOM GENGIVES  HER:

 

Borreby Teater afholder i samarbejde med Vestsjællands Garderforening koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Borreby Herreborg onsdag den 1. august klokken 18.30.

 

Som i 2011 er Borreby Teater vært ved en festlig musikalsk oplevelse med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Denne gang sker det i samarbejde med Vestsjællands Garderforening, som deltager med frivillige og som står for salg af Gardermerchandise for fans af den Kongelige Livgardes Musikkorps og Den Kongelige Livgarde.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps, som består af 36 professionelle musikere samt dirigent og personale, må betegnes som et af Danmarks bedste militærorkestre, måske det bedste og denne enestående oplevelse kan i år opleves i ydergården på Borreby Herreborg onsdag den 1. august klokken 18.30. Forinden kan der fra 16.30 indtages picnic, på plænen i ydergården. Picnic kan også købes eller man kan selv medbringe madkurv, drikkevarer købes i Café Vognporten og må ikke medbringes. Publikum bedes selv medbringe stole til den udendørs koncert.

Sidst da Den Kongelige Livgardes Musikkorps gæstede Borreby Herreborg var i 2011, hvor Borreby Teater var midt i sin opbygning. I dag er teater og Café Vognporten færdigindrettet og Ridehallen, som ligger i forlængelse af teatret er færdigindrettet og vil blive anvendt i tilfælde af regn.

”(fakta boks) De Danske Garderforeninger er en soldaterforening for hjemsendte soldater fra Den Kongelige Livgarde og i dag langt den stærkeste blandt soldaterforeninger i landet. Den har ca. 11.000, medlemmer og 62 lokalforeninger fordelt over hele landet.”

Vestsjællands Garderforening er for nylig blevet lagt sammen med Korsør Garderforening og er centrum for det forsat stærke kammeratskab, der findes blandt hjemsendte ”Livgardere”. Den Kongelige Livgardes motto - Pro Rege et Grege – for konge og fædreland og det mere populære – En gang Garder altid Garder – findes og lever i høj grad i bedste velgående også på Vestsjælland.

Er man ”Garder” eller musikinteresseret vil denne koncert være en stor oplevelse i rammer som passer til indholdet.

Billetten til koncerten koster 50 kr. hvis man ikke selv har madkurv med og ønsker at købe en picnic ”kurv” koster den 125 kr. Billetter og picnic kurv kan købes på – www.borrebyteater.dk – billetter kan også købes ved indgangen.

Man er også velkommen til at kun at overvære koncerten, som starter kl. 18.30. Husk stol.

Har i spørgsmål er I velkommen at ringe til Vestsjællands Garderforening, Knud, på tlf. 30 54 38 91.

Vi ses på Borreby den 1 august 2018 kl. senest 18:30.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SOMMERSKYDNING
SØNDAG  DEN 26. AUGUST 2018 KL. 10:00.


Foreningen holder sommer-famileskydning på skydebanerne i Korsør, Møllevangen 51, Korsør.
Vi starter kl. 10.00, og der vil blive mange forskellige skydninger, bl.a.
- Riffel,
- Pistol,
- Bue og Pil,
- Pilekast og
- 200 m. banen  hvor der denne dag kan skydes Landsskydning for de, der har lyst.

Efter skydningen, ca. kl. 13.00,  spiser vi indholdet af vores medbragte  madkurve, og  under spisningen vil der blive præmieuddeling.

Alle er velkomne, også vores familie og venner.

Bemærk! I år foregår skydningen i KORSØR og ikke i Skovsø som vi plejer. Vi ses i Korsør. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
KULTURNAT, SLAGELSE.
28. SEPTEMBER 2018.


Fra Kulturnatens program:


Garderforeningen har udstilling.

Garderforeningen har åbent med udstilling af uniformer samt diverse garderudstyr.

Det er også muligt at købe garderpølser.

Information

Tidspunkt: Se program

ArrangørVestsjællands Garderforening

Adgangstegn nødvendigt: Ja

Sted:: Nygade

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lørdag den 24. november kl. 18:00. Foreningens store BANKOSPIL.


 Vi starter som sædvanligt med at spise vores medbragte mad, hertil kan der købes drikkevarer til Garderstuens sædvanlige lave priser.
Ca. kl. 20,00 starter vi med selve spillet om de helt fantastiske mange gaver fra vores sponsorer.

Tilmelding senest den 22. november på tlf. 30 54 38 91 eller 58 54 85 91, Knud.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

                                           
Så er det JUL og vi ønsker alle vore medlemmer en  rigtig glædelig jul.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Den 31. december kl. 12 til ca. kl. 14.ET MEGET UOFFICIELT MØDE FOR DE INDVIEDE.

"Uofficielt" er det en gammel tradition, at mange (op til 15 - 20)  medlemmer deltager i "Lageroptælling" af foreningens beholdning af drikkevarer i Garderstuen
Vi ønsker hinanden et "Godt Nytår" - og hjælper bestyrelsen med at tømme sjatter i baren. (Det letter arbejdet med lageroptælling og status.)
2017.


TIRSDAG DEN 8. FEBRUAR 2017.

  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.

  Efter skydningen spiser vi et par stykker smørrebrød
  sammen, så husk tilmelding til Jesper på tlf. 20 21 42 07,
  senest den 6-2-2017.

  Der skydes både i veteran I og Veteran II og så selvfølgelig
  i ”rekrut” rækken. 

Ikke mindre end 25 medlemmer var mødt op til skydningen.
Der blev skudt ....Og der blev hygget ...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =GENERALFORSAMLING.
§§
Mandag den 20. februar 2017, kl. 18:00. 
GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen holdes på Antvorskov Kaserne, ved cafeteriet.
Vi starter med spisning, Gule Ærter med diverse flæsk, og derefter går vi til selve generalforsamlingen.
Oplysning om dagsordenen og om hvem der er på valg kommer her, men senere.
Tilmelding på tlf. 30 54 38 91, aften 58 54 85 91, Knud, senest den 17. februar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Det fuldstændige referat, udarbejdet af  Torben Gudmundsen,  kan læses ved at klikke HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Torsdag den 20. april 2017 kl. 18:00.
Vi fejrer Hendes Majestæt Dronning Margrethe den II`s fødselsdag, med en kammeratskabsaften i garderstuen.
Vi starter kl. 18:00 med spisning og derefter hygger vi os sammen, garanteret med nogle anekdoter fra vores Livgarde tid.
Hele arrangementer koster kr. 100,00 inkl. spisning og ”anekdoter”.
Tilmelding senest den 19. april på tlf. 30 54 38 91 eller aften 58 54 85 91 (Knud).

På gensyn den 20. april kl. 18:00 i Garderstuen,
Nygade 5, 4200 Slagelse.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Onsdag den 31. maj 2017 kl. 18:00.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
HAVEVANDRING.
Torsdag den 3. august 2017 kl. 18.30
holder Jette og Jesper Truelsen åben have for Vestsjællands Garderforening.I haven finder I bl.a. ca. 400 fuchsiaer i alle størrelser, ligeledes et Koi bassin* og en del fugle.
Vi mødes kl. 18.30 på Parkvej 2, 4293 Dianalund.
Tilmelding til Jesper på tlf. 20 21 42 07, senest dagen før . Tilmelding af hensyn til Jette og Jesper som sørger for kaffe og bolle til os.


* Koi bassiner er et bassin i haven med fisk, hvor en koi er en af de mest spændende fisk, der findes.
SOMMERSKYDNING 2017.

Søndag den 27. august fra kl. 10:00
afholder vi vores familie sommerskydning i Skovse.
Denne dag er hele vores familie og venner velkommen til en forhåbentlig hyggelig sommerdag. Igen har Troels, Niels Henrik og Per sørget for at vi kan skyde både med gevær – pistol - bue og pil – og dart.
I skal huske jeres medbragte madkurv og ikke mindst jeres gode humør. Kl. ca. 13:00 spiser vi vores madkurv og herunder uddeles præmier. Der kan købes øl og vand på stedet. Det hele foregår på Skydebanerne i Skovse, lige ved siden af golfbanen.
Der er ingen tilmelding så mød op hele familien.FISKETUR.
Søndag den 17. september kl. 12.30
har Per Bunde Christensen hyret fiskekutteren Bien i Korsør, så vi kan sejle ud og smide snøren i vandet. Det er ”Fladfisk” tur, så nu er spætterne derude advaret, så vi kommer da sikkert hjem med en del fladfisk.
Turen varer til kl. 17:30, så det er sikkert godt lige at have et par stykker flade ”madder” med i tasken.
Turen koster kr. 290,00. Der kan købes orm på skibet. Tilmelding til Per Bunde senest den 15. september på tlf. 60 12 20 01.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Mandag den 6. november kl. 18:00.Tilmelding til Knud Glavind, tlf. 30 54 38 91
 eller aften 58 54 85 91.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 Lørdag den 25. november kl. 18:00.
ÅRETS STORE BANKOSPIL.

 

Vi starter kl. 18.00 hvor vi spiser vores medbragte madkurv, hygger os med en lille en, og derefter kl. ca. 19.30 går vi i gang med selve bankospillet, hvor vi også i år kan love mange flotte præmier, skænket os af vores flinke og hjælpsomme sponsorer.

Det hele sker i Garderstuen, Nygade 5, 4200 Slagelse.

Der kan selvfølgelig købes drikkevarer til stuens sædvanlige rimelige priser.

Tilmelding senest den 23-11-2017 på tlf. 30 54 38 91 eller aften 58 54 85 91. Knud.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2016.x

TIRSDAG DEN 9 . FEBRUAR 2016.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.
 
Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter

skydning, og husk der skydes både i "drenge" klassen og i veteranklassen.
Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød, og hvis kassereren er i godt humør vil jeg tro han sponsorerer en lille en til halsen.  Vi får se?     
TILMELDING: Klaus Pedersen, tlf. 29486681, mobil,  senest den 6. feb. 2016.
- - - - - - - - - - -

Der er to tilladte skydestillinger når man skyder på 15 meter.
De fleste skytter, der kun skyder en enkelt gang om året, bruger en skydebuk:Man kan få et pænt resultat, men ikke et top-resultat, fordi man ikke må læne sig op mod standpladsen.
Rutinerede skytter bruger en anden skydestilling - det er en "liggende skydestilling", der skydes stående og man må anvende remstøtte:Gardernes landsskydning på 15 meter skydes i tre klasser.
Seniorer - det er skytter, der ikke er fyldt 55
i det foregående kalenderår - eller som er fyldt 55, men ønsker at deltage som senoiorskytte.
Veteranskytte 1 er for skytter, der er fyldt 55 i det forgående kalenderår.

Veteranskytte 2 er for skytter, der er fyldt 65 i det forgående kalenderår
.Vinder i SENIOR RÆKKEN blev Niels T. Nielsen, som ses i midten og til venstre ses Per Christensen som blev nr. 2 og til højre ses Henrik Dahl Sørensen som blev nr. 3.

Veteranskytte 1:


Fra venstre ses Per Pedersen som blev nr. 2, i midten Hans Jørgen Sørensen, som blev nr. 1 og til højre Torben Mathisen som blev nr. 3.

Veteranskytte 2:Fra venstre ses Herluf Schmidt som blev nr. 3, i midten ses Pelle
Pedersen, som blev nr. 1 og til højre ses Arne Rasmussen som blev nr. 2.


GENERALFORSAMLING.
§§  
Mandag den 22. februar 2016 kl. 18:00.
Alle medlemmer indbydes til GENERALFORSAMLING i Antvorskovstuen på Antvorskov Kaserne.
Kl 18:00 serveres GULE ÆRTER MED TILBEHØR i Cafeteriet.
Pris kr. 100,00.

Under spisningen vil der blive overrakt fortjensttegn til 21 medlemmer, der har været med i foreningen i 60, 50, 40, 25 og 10 år.

Kl. 20:00  afholdes ordinær generalforsamling med flg. dagsorden.

  1)      VALG AF DIRIGENT.
  2)      FORMANDENS BERETNING.
  3)      SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
  4)      REGNSKAB.
  5)      FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2017
  6)      INDKOMNE FORSLAG.
  7)      MÆRKEDAGE.
  8)      VALG AF FORMAND.
  9)      VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
10)   VALG AF 2 SUPPLEANTER
11)   VALG AF 2 REVISORER.
12)   VALG AF FANEBÆRER.
13)   EVENTUELT
I år er følgende på valg: Knud Glavind, Hans Jørgen Sørensen, Klaus Pedersen, Herluf Schmidt og Henrik Kjølby Pedersen.
Henrik Kjølby Pedersen og Klaus Pedersen ønsker ikke genvalg.
HUSK!  EMBLEM OG HÆDERSTEGN BÆRES VED GENERALFORSAMLINGEN.

TILMELDING til Knud: AFTEN 58 54 85 91 – DAG 30 54 38 91
SENEST TORSDAG DEN 18. FEBRUAR.
- - - - - - - - - - - - - -
91 af vores medlemmer var mødt op til vores Generalforsamling den 22-2-2016. Grundet den store flotte tilslutning kunne vi ikke være i vores Garderstue, så vi mødtes i stedet på Antvorskov Kaserne hvor vi startede med spisning og efter vi havde ”skåret” os igennem de gule ærter, sluttede vi med pandekager, som Trols og Niels Henrik Hansen havde stået for at lave, 210 stk i alt, startede vi på selve generalforsamlingen.

Først startede vi med at mindes vores 8 kammerater som desværre var gået bort i år 2015, kammerater som vi vil komme til at savne blandt os.

Derefter uddelte vores Æresmedlem Niels Wiese hæderstegn til 15 af vores medlemmer, 2 stk 60 års tegn, 4 stk 50 års tegn, 5 stk 40 års tegn og 4 års tegn. Yderlige 6 medlemmer fik tegn men var forhindret i at møde op.Valg af formand: Knud Glavind var på valg og modtog genvalg, samtidig
modtog Knud en flot gave fra foreningen og bestyrelsen, Arne Jacobsen vægur, på grund af han denne aften kunne fejrer sine 25 år som formand for Vestsjællands Garderforening.

På valg var Hans Jørgen Sørensen, Klaus Pedersen, Herluf Schmidt og Henrik Kjølby. Klaus og Henrik ønskede ikke genvalg og i stedet blev valg Jesper Troelsen og Peter Vilholdt Johannesen, og til Hans Jørgen og Herluf var der genvalg.

Til Suppleanter blev valgt Mads Lorentzen og Lars Fausbøl
Valg af revisorer – Arne Rasmussen og Poul Magnussen
Valg af Fanebære – Hans Jørgen Sørensen og Per Olsen.
Kontingent for år 2017 blev fastsat til kr. 350,00
Årets kammeratskabs pokal blev tildelt Per Pedersen.
- - -
Efter Generalforsamlingen er der nu konstitueret ny næstformand, Per Bunde Christensen og ligeledes ny Skydeleder, Jesper Troelsen.

 

 DRONNINGENS FØDSELSDAG

 LØRDAG DEN 16. APRIL 2016.


 Vi fejrer Dronningens fødselsdag med en
 FROKOST I GARDERSTUEN kl. 13:00Vi holder det som en kammeratskabs frokost, hvor vi mødes og spise en frokost sammen, så vi på denne måde er med til at fejrer vores Dronnings fødselsdag.
Vi syntes at vi skulle markere det på selve dagen, så vi håber mange vil slutte op om nogle hyggelige timer.
Tilmelding – Dag 30 54 38 91, aften 58 54 85 91 (Knud) eller mail dgglavind@dbmail.dk
Pris kr. 100,00 inkl. kaffe, 1 øl og 1 snaps.
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Søndag den 1. maj fra kl. 10. (Porten åbner tidligere.)
Årgangsparade på Livgardens kaserne, mød her dine gamle årgangskammerater.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Husk den 4 maj, Kranse nedlæggelse ved Sct. Mikkels Kirke kl. 18,50, med efterfølgende mindegudstjeneste i Kirken.
  Efter ceremonien holder Garderstuen åbent bl.a. med mulighed for kaffe og brød og andre drikkevarer.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 
Torsdag den 12. maj kl. 18:00.
  Bowling i bowlingcentret,  
  Bredegade 50, Slagelse

Denne aften er hele familien velkommen, og vi bowler både i en Dame og Herre række.
Vi mødes kl 17:50 til udlevering af sko og bowler 1 time, derefter går vi op i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse, hvor vi spiser nogle stykke smørrebrød sammen
Tilmelding senest den 9. maj til Bowlingleder Henrik Dahl Sørensen, tlf. 58 26 00 22 eller mobil 40 73 88 22.Pris pr. deltager inkl. spisning kr. 100,00.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Onsdag den 8. juni 2016 kl. 18:00.

Lerdueskydning.
"Same Procedure as Last Year".


Årets første lerdueskydning holdes igen på Lars Tyndskids marker.
  Vi mødes på Nykøbing Landevej 13, Slagelse. Følg skiltene.
   Der vil under skydningen være mulighed for at købe pølser og drikkevarer.
   Ingen tilmelding, man møder bare op. Alle er velkomne.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SØNDAG DEN 28. AUGUST 2016 FRA KL. 10.00
SOMMERSKYDNING FOR HELE FAMILIEN.
Vi mødes på skydebanerne i Skovsø, lige ved Trelleborg Golfbane i Slagelse.
Der skydes både med gevær, luftbøsse, pilekast, pistol, bue og pil, så alle kan deltage.
Klokken ca. 13.00 spiser vi vores medbragte madkurv og under spisningen uddeles præmier.
Der kan købes drikkevare på stedet.
I skal bare medbringe jeres gode humør og jeres madkurv. Så vi ses søndag den 28 august.
Spørgsmål – Kontakt vores skydeleder Jesper Truelsen – tlf. 20 21 42 07.
- - - - - - - - - -
Den fuldstændige resultatliste:

Riffel.
Børn
1 Mads 2 Gustav 3 EmmaLone
Damer.
1. Kathrine 2. Lone 3. Anne
Herre.
1. Finn. 2. H.C. 3. Niels
Pistol.
Damer
1. Lone 2. Anne 3. Marlene
Herre.
1. Jesper 2. Finn 3. Niels
Luftgevær.
Børn.
1. Emma 2 Mads 3. Gustav
Damer.
1. Signe 2. Susanne 3. Lone
Herre.
1.Lars 2. Finn 3.Jesper
Pilekast.
Børn.
1. Silas 2.Mads.
Damer.
1. Malene 2.Signe.
Herre.
1. Jesper 2. Christian.
Bue skydning.
Børn.
1. Emma 2. Gustav 3. Mads
Damer.
1. Anne. 2. Helle. 3. Inge
Herre.
1.Lars. 2. Niels. 3. Finn.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
KAMMERATSKABSAFTEN
MANDAG DEN 24. OKTOBER KL. 18;30
Vi mødes i Garderstuen kl. 18.30 hvor vi spiser sammen og fortæller hinanden ”ærlige” soldaterhistorier.
Denne aften er ment som en ren hyggeaften, med ingenting på programmet, ud over fælles spisning og hygge.
Tilmelding af hensyn til spisningen på tlf. 30543891, aften 58548591 (Knud), senest den 21. oktober.
Pris kr. 100,00 inkl. spisning og kaffe.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lørdag den 19. november kl. 18:00
holder vi vores store bankospil
 
i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse,

Vi starter med at spise vores medbragte mad og derefter kl. ca. 20.00 starter vi med at spille om det store udbud af præmier.
Sidste år spillede vi om mere end 100 gevinster, det håber vi igen i år, vores flinke sponsorer har lovet at bakke os op igen i år.
Alle er velkommne, både familie og venner.
Tilmelding senest den 16. november 2016, på tlf. 3054 3891, eller aften 5854 8591.
779-SEP-63 Knud Glavind
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Først var der spisning ......


 
 
Ikke mindre end 60 var mødt op til bankospillet, så spisningen foregik i to
 etager.

  Og så var der banko.

 De 60 deltagere spillede om ikke mindre end 126 præmier, der var skænket
 af forretninger og firmaer i Slagelse.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


ET MEGET UOFFICIELT MØDE FOR DE INDVIEDE.

"Uofficielt" er det en gammel tradition, at mange (op til 15 - 20)  medlemmer deltager i "Lageroptælling" af foreningens beholdning af drikkevarer i Garderstuen
den 31. december fra ca. kl. 12.
Man ønsker hinanden et "Godt Nytår" - og hjælper bestyrlsen med at tømme sjatter i baren. (Det letter arbejdet med lageroptælling og status.)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =x2015.x
TIRSDAG DEN 3 . FEBRUAR 2015.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.
 
Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter

skydning, og husk der skydes både i "drenge" klassen og i veteranklassen.
Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød, og hvis kassereren er i godt humør vil jeg tro han sponsorerer en lille en til halsen.  Vi får se?     
TILMELDING: Klaus Pedersen, tlf. 58266321 eller (m) 29486681,  senest den 1. februar.
- - - - - - - - - -
Det blev som ventet en hyggelig og oplevelsesrig aften, der sluttde med fællesspisning.
Der var et pænt fremmøde: 19 fra Vestsjællands Garderforening og et enkelt medlem fra Midtsjællands Garderforening.
Her er først nogle billeder fra skydningen....

Så nogle billeder fra spisningen......Og så var der præmieuddeling:


Vinderne af 15m skydning ”drengeklassen” :
I midten ses vinderen Klaus Pedersen 189/2, til venstre nr. 2 Henrik Dahl Sørensen 188/1 og til højre nr. 3 Ole Lorentzen 188/1.  (Tallet efter / viser antallet af 10'ere.)


Vinderne af Veteran 1:
I midten vinderen Hans Jørgen Sørensen 192/3, til højre nr. 2 Niels Henrik Hansen 185/3 og til venstre nr. 3 Henning Hansen 180/2


Veteran 2:
I midten vinderen Troels Hansen 183/1, til højre nr. 2 Hans Chr. Petersen 180/2 og til venstre nr. 3 Herluf Schmidt 156/0.  +  §§   Mandag den 16. feb. 2015 kl. 18:00 i Garderstuen.
     GENERALFORSAMLING.

Der var rekordfremmøde til foreningens ordinære generalforsamling.
Tilslutningen var så stor, ikke mindre end 83 deltagere, at det var nødvendigt at flytte generalforsamlingen fra Garderstuen til Antvorskov Kaserne.
Aftenen startede med at alle indtog "Gule Ærter" med tilbehør - efterfulgt af kaffe.
Her er et par billeder fra middagen:

Du trænger IKKE til briller.
De to søde piger er GARDERE fra henholdsvis AUG 10 og AUG 14.

Så startede generalforsamlingen med følgende dagsorden:
   1)   VALG AF DIRIGENT.
   2)   FORMANDENS BERETNING.
   3)   SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
   4)   REGNSKAB.
   5)   FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2016.
   6)   INDKOMNE FORSLAG.
   7)   MÆRKEDAGE.
   8)   VALG AF FORMAND.
   9)   VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
 
10)  VALG AF 2 SUPPLEANTER
 
11)  VALG AF 2 REVISORER.
 
12)  VALG AF FANEBÆRER.

 
13)   EVENTUELT
Det var en lidt speciel generalforsamling, fordi det var den første generalforsamling efter at Midtsjællands Garderforening blev slået sammen med Vestsjællands Garderforening.
Vestsjællands Garderforening havde inden fusionen ca. 220 medllemmer - der kom ca. 80 fra Midtsjællands Garderforening, så nu har foreningen små 300 medlemmer.

Det var en yderst fredsommelig generalforsamling, og den kan helt kort refereres således:

På valg var formanden Knud Glavind. Det blev til genvalg og bestyrelsesmedlemmer Torben Gudmundsen, Henrik Dahl Sørensen og Henning Hansen var ligeledes på valg og opnåede også genvalg.
Bestyrelsen skulle udvides fra 1 formand og 6 bestyrelsesmedlemmer til 1 formand og 8 bestyrelsesmedlemmer, så nyvalgt blev Henrik Kjølby Pedersen og Per Bunde Christensen.

Der er udarbejdet et fyldigt referat, som du kan læse som .pdf fil ved at klikke HER.

Så kom aftenens overraskelse.
Niels Chr. Wiese, der sidste år forlod bestyrelsen efter at have været med i bestyrelsen i 23 år, først som skydeleder, senere som kasserer og medlemsregistrator, blev udnævnt til æresmedlem.Her ses JAN 63 Niels Wiese til venstre i billedet, da Knud Glavind overrækker æresmedlemsbrevet.

Så skulle der uddeles hæderstegn. Her er modtagerne samlet lige inden overrækkelsen.


Foto: Georg Hemmingsen
Fra venstre ses modtageren af 60 års tegn MAJ 52 Hans Arnth Mortensen, derefter de, der fik 50 års tegn: SEP 62 Jørgen Ellekjær, SEP 63 Knud Glavind, MAJ 64 Poul Brix Magnussen, 40 års tegn SEP 62 Bent Kaj Larsen, NOV 52 Poul F.Rasmussen, 25 års tegn NOV 66 Peter Vilholt Johannesen, JAN 90 Christian Henning Rudbæk og MAJ 90 T. Broskov Thaysen.       MAJ 52 Hans Arnth Mortensen modtager her sit 60 års tegn.NOV 66 Peter Vilholt Johannesen, JAN 90 Christian Henning Rudbæk og MAJ 90 T. Broskov Thaysen fik 25 års tegn.Så var den officielle del af aftenen forbi, og der var hyggeligt, kammeratligt samvær i Antvorskovstuen..


Foto: Georg Hemmingsen.
Her ses foreningens nye æresmedlem JAN 63 Niels Wiese og foreningens formand Knud Glavind, der denne aften kunne fejre sit 25 års jubilæum som formand for Vestsjællands Garderforening.
Med til historien hører, at der er en rigtig god grund til at Niels Wiese ikke havde tid til at fortsætte i Garderforeninges bestyrelse.

For to år siden blev han et meget aktivt medlem af Hjemmeværnsflotille Korsør.


Her kan I se en tegners opfattelse af
flotillens aktive gast. På holdningen kan man se, at der er tale om en gammel garder!Torsdag den 28. maj 2015 kl. 18:00.

Lerdueskydning.
Årets første lerdueskydning holdes igen på Ole Lorentzens marker på adressen Nykøbing Landevej 13, Slagelse. Følg skiltene.


Ole Lorentzen, Nykøbing Landevej 13.

Det er igen Troels, Niels Henrik og Per, der sørger for alt udstyr og ”Duer”.
Under skydningen bliver der mulighed for at stifte bekendtskab med vores berømte pølser, ligesom der vil være mulighed for at få ganen fugtet.

Tilmeldig er ikke nødvandig.
Sidste år var der 25 gamle gardere, der ville prøve deres skydefærdighed med jagtbøsse.
Skytterne deles op i 2 "klasser": De, der har jagttegn - og de, der ikke har jagttegn.
Så selv om du aldrig har prøvet at skyde med en haglbøsse - så mød op.
Herunder - et par billeder fra dagen.

 

Instruktion før skydningen.


Der gøres klar til servering.V
inderne fra klassen uden jagttegn – fra venstre HC og Casper.V
inderne i gruppen med jagttegn – fra venstre Torben – Hans Jørgen og Arne.
Søndag den 16. august 2015 kl. 10:00 – Sommerskydning for hele familien.
Sted: Skydebanerne i Skovsø, lige ved Trelleborg Golfbane i Slagelse.
Efter skydningerne, som foregår både med gevær, salonriffel, pilekast, bue og pil og pistolskydning, spiser vi vores medbragte madkurv ca. kl. 13:00, og under spisningen bliver præmierne uddelt.
Så I skal bare huske det gode humør og jeres madkurv.
Drikkevarer kan købes på stedet.
Spørgsmål? - Kontakt vores Skydeleder Klaus Pedersen,
Tlf. 29 48 66 81.
- - - - - - - - - - - - - - -


Torsdag den 10. september – BOWLING.
Vi mødes i Bowlingscentret,
Bredegade 50, 4200 Slagelse.
Der spilles både i Dame og Herrerække, så hele familien er velkommen.
Vi bowler fra kl. 17,50 til kl. 19,00 og herefter går vi op i Garderstuen, Nygade og spiser et par stykker smørrebrød sammen og herunder vil der være præmieuddeling.
Tilmelding senest den 7. sept. Til Bowlingleder Henrik Dahl Sørensen, på tlf. 58 26 00 22 eller mobil tlf. 40 73 88 22.
- - - - - - - - - - - - - - -

Fredag den 25. september er der Kulturnat i Slagelse.
Denne aften
holder Garderstuen åbent Hus hvor alle er velkommen til at bese stuen, så vi holder åbent fra kl. 17,00 til kl. 24,00 hvor hele arrangementet slutter med et gigantisk fyrværkeri på
ådhuspladsen, så husk at kigge ind i stuen til en lille forfriskning hvis i er i byen denne aften.
Spørgsmål?  – Kontakt vores Stueformand Hans Jørgen Sørensen, tlf. 51 39 02 56.
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Lørdag den 3. oktober er der Åbent Hus på Livgardens Kaserne i
Høvelte, det starter kl. 10:00 og slutter kl. 15:00, alle er velkommne på Kasernen, hvor der vil være mange aktiviteter hele dagen igennem.
Spørgsmål?  – Kontakt Knud, tlf. 30 54 38 91.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Mandag den 26. oktober kl. 19:00 i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.
FOREDRAGSAFTEN – Vores bestyrelsesmedlem Per Bunde

Christensen har foranlediget at vi  denne aften får besøg af
Dronningens Adjudant, Orlogskaptajn Ole B. Pedersen, som kommer og fortæller om sit arbejde både på Amalienborg og på Kongeskibet.Vi skal bl.a.
høre om Dronningens Fødselsdag og ligeledes om Dronningens sommer togter med Kongeskibet.
Tilmelding senest den 22 oktober, til Knud, tlf. 30 54 38 91 eller
aften 58 54 85 91.
========================================================

Tirsdag den 3. november 2015 kl. 18.30.
Kammeratskabsaften i Garderstuen, Nygade 5, 4200 Slagelse.

      Vi starter kl. 18:30 med spisning hvorefter.....

 
.... den tidligere chef for Den Kongelige Livgarde og nu Præsident for De Danske Garderforeninger, Kammerherre, Oberst  Flemming Rytter, vil fortælle os om sin tid som chef for den Kongelige Livgarde og ligeledes om sin nye post som Præsident for De Dansk Garderforeninger.
Hele arrangementet koster kr. 100,00 inkl. spisning og kaffe.
 
Tilmelding på Tlf. 30543891 eller 58548591, Knud, mail

dgglavind@dbmail.dk , senest den 1. november.
========================================================

Lørdag den 21. november kl. 18:00
holder vi vores store bankospil i Garderstuen, Nygade 5, 4200 Slagelse,


Vi starter med at spise vores medbragte mad og derefter kl. ca 20:00 starter vi med at spille om det store udbud af præmier.
Sidste år spillede vi om 119 gevinster, det håber vi igen i år, vores sponsorer har lovet at være med igen. Alle er velkommne, både familie og venner.
Tilmelding senest den 18. november 2015, på tlf. 30 54 38 91, eller aften 58 54 85 91, (Knud.)
========================================================


Torsdag den 31. december holder vi status i Garderstuen fra kl. 12:00 til kl. ca 14:00, hvorefter vi ønsker hinanden Godt Nytår, efter at vi i fællesskab har hjulpet hinanden med tømning af ”slatter” i de forskellige flasker.
(Det gør optællingen nemmere.        )2014.
KAMMERATSKABSAFTEN.

Mandag den 27. januar 2014 kl. 18:00
Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.


Det er  lykkedes os at få vores medlem Martin Aggerholm Bidstrup, som netop er vendt hjem med det sidste hold fra Afghanistan, til at fortælle os om sine ”oplevelser” og gøren i det fremmede.

Martin vil fortælle om sin og holdets hverdag i Afghanistan.
Vi starter kl. 18:00 med fælles spisning og derefter fortæller Martin.
Tilmelding senest den 24-1-2014 til Knud: Tlf. 30543891 eller aften 58548591.  E-mail:   dgglavind@dbmail.dk
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Et udsnit af de fremmødte.
32 af vore medlemmer var mødt op til årets første kammeratskabsaften med foredrag og spisning.Vores medlem Martin Bidstrup, som netop er kommet hjem fra Afghanistan med hold ISAF 16, fortalte om hverdagen i Afghanistan fulgt op med en stribe billeder og videofilm  optaget i Afghanistan,
Det var både spændende og flot at høre og se Martin fortælle levende om sine opgaver i det fremmede. TAK til dig Martin.
Knud.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  
TIRSDAG DEN 4 . FEBRUAR 2014.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.
   Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter
   skydning, og husk der skydes både i "drenge" klassen og i
veteranklassen.
Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød, og hvis kassereren er i godt humør vil jeg tro han sponsorerer en lille en til halsen.  Vi får se?     
TILMELDING: Klaus Pedersen, tlf. 58266321 eller 29486681, mobil, senest den 1. feb. 2014.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vi skød sammen med Midtsjællands Garderforening og havde håbet på at der også var kommet nogle fra Korsør.  Desværre kom der ikke nogen fra Korsør, man vi prøver en anden gang.Resultatet af skydningen blev følgende:
Senior rækken blev vundet af: Ole Lorentzen, nr. 2 Henrik Dahl Sørensen og nr. 3 Per Pedersen.
Veteran 1: Hans Jørgen Sørensen, nr. 2 Niels Henrik Hansen og nr. 3 Torben Mathiasen.
Veteran 2: Arne Rasmussen, nr. 2 Troels Hansen og nr. 3 blev Hans Christian Petersen.
Efter skydningen sluttede vi af med fælles spisning!.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  +  §§       Mandag den 17. feb.  kl. 18:00 i Garderstuen.
                         GENERALFORSAMLING.
Vestsjællands Garderforening indbyder hermed alle medlemmer til spisning med efterfølgende generalforsamling i GARDERSTUEN, Nygade 5,  4200 Slagelse.
Der serveres GULE ÆRTER MED TILBEHØR og kaffe.

Ca. kl.  20:00 afholdes ordinær generalforsamling med flg. dagsorden:

  1)   VALG AF DIRIGENT.

  2)   FORMANDENS BERETNING.
  3)   SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
  4)   REGNSKAB.
  5)   FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2015.
  6)   INDKOMNE FORSLAG.
  7)   MÆRKEDAGE.
  8)   VALG AF FORMAND.
  9)   VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
10)   VALG AF 2 SUPPLEANTER
11)   VALG AF 2 REVISORER.
12)   VALG AF FANEBÆRER.
13)   EVENTUELT
I år er følgende på valg: Knud Glavind, Niels Wiese, Hans Jørgen Sørensen
og Klaus Pedersen.

UNDER SPISNINGEN VIL FØLGENDE GAMLE GARDERE FÅ TILDELT HÆDERSTEGN.
60. ÅRS TEGN
      MAJ 52 BENT ROSTED CHRISTENSEN
50. ÅRS TEGN
      NOV. 57 EBBE KRONVALD PETERSEN,  MAJ 63 KNUD ERIK RASMUSSEN,
40. ÅRS TEGN
      JAN. 73 LARS HENRIK ANDERSEN.
25. ÅRS TEGN
      MAJ 89 THOMAS CHRISTENSEN.

10. ÅRS TEGN
      AUG. 72 STEEN BREJNER,  MAJ 89 LARS BO CARLSSON, 
      MARTS 85 TORBEN GUDMUNDSEN,  NOV. 53 HANS JØRGENSEN,
      SEPT. 63 ERIK JENSEN,  AUG. 03 KASPER NYGÅRD NIELSEN,
      NOV. 78 JESPER TRUELSEN.


   HUSK:  EMBLEM OG HÆDERSTEGN BÆRES VED
                  GENERALFORSAMLINGEN.


TILMELDING TIL KNUD SENEST DEN 14. FEBRUAR:
AFTEN  58 54 85 91 -  DAG 30 54 38 91.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 medlæemmer var mødt op til generalforsamlingen.
Der blev startet op med spisning, Gule Ærter med tilbehør, og efter et par hyggelige timer gik vi i gang med selve generalforsamlingen.
Først  formandens beretning, derefter skydeudvalgets beretning og efter at foreningens kasserer, Niels Wiese, havde berettet om et godt og flot regnskab gik man i gang med valg til bestyrelsen.

På valg var formanden Knud Glavind, som fik genvalg og derefter var Niels Wiese, Hans Jørgen Sørensen og Klaus Pedersen på valg. Niels Wiese ønskede ikke genvalg og blev afløst af Herluf Schmidt, men Hans Jørgen Sørensen og Klaus Pedersen begge modtog genvalg.
Der skal lyde en stor tak til Niels Wiese for hans arbejde som kasserer gennem 23 år.

Mads Lorentzen og Jesper Tuelsen valgt til suppleanter, Torben Gudmundsen og Arne Rasmussen blev valgt til revisorer.
Der blev uddelt 11 hæderstegn til medlemmer, som igennem en årrække har været tro over for Vestsjællands Garderforening. Hans Jørgen Sørensen blev rost og belønnet for sit arbejde i bestyrelsen gennem 25 år og foreningens formand Knud Glavind modtog en erkendtlighed for hans arbejde i bestyrelsen gennem 40 år.Fra venstre Knud Erik Rasmussen, som modtog 50 års tegn, Lars Henrik Andersen som fik40 års tegn og Thomas Christensen som fik 25 års tegn.

Bent Rosted Christensen skulle have sit 60 års tegn, men han var desværre forhindret i at møde op.Modtagerne af 10 års tegn:

Fra venstre Kasper Nygård Nielsen, Lars Bo Carlsson, Erik Jensen, Jesper Truelsen, Hans Jørgensen, Torben Gudmundsen. Fraværende var Steen Brejner. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
ONSDAG DEN 16. APRIL 2014 KL. 18:00.

 DRONNINGENS FØDSELSDAG.Vi fejrer Hendes Majestæt Dronning Margrethes fødselsdag.
Vi samles i Garderstuen til en kammeratskabsaften med fælles spisning kl. 18:00.

Tilmelding senest den 14, april til Knud – tlf. 30543891 eller aften 58548591.

(Billedet af HM Dronningen blev taget da Dronningen besøgte de danske soldater i Afghanistan.)Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 18:00.

Lerdueskydning.
Årets første lerdueskydning holdes igen hosOle Lorentzen, Nykøbing Landevej 13.

Det er igen Troels, Niels Henrik og Per, der sørger for krudt og kugler - og sørger for at "duerne" kan flyve.
Under skydningen bliver der mulighed for at smage på vores berømte pølser og at få ganen fugtet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ikke mindre end 25 var mødt op for at afprøve deres skydefærdigheder og alle fik deres skydelyst stillet. Her er nogle billeder fra aftenen:


Samling.


Våben kontrol?


Der skydes....


På ventelinien kunne man slukke tørsten....


..... og der blev serveret grillpølser.Her venter en skytte på duerne.............. medens de ikke ramte duer bortforklares på ventelinien.Skydningerne var delt op i 2 klasser, en for dem med jagttegn og en for dem uden.
Her ses vinderne.    Fra venstre:

Nr. 2 i klassen uden jagttegn Mads Lorentzen, Nr..2 i klassen med jagttegn Bjarne,
Nr. 1 i klassen med jagttegn Torben Gudmundsen og Nr. 1 i klassen uden jagttegn HC – Hans Christian Petersen.NOV 55 Nils Juul
Dalsgaard fotograferet
ved Garderforeningens
100 års fødselsdag.
      Vestsjællands Garderforening mistede den 27. maj sit æresmedlem
    266288 nov. 55 Niels Juul Dalsgaard.
    Niels havde gennem en tid været syg og den 27. maj sagde Niels
    hjerte stop, så Niels sov stille ind.

    Niels har gennem mange år stået som en flot repræsentant for
    Vestsjællands
Garderforening og i hele taget for hele Garder-
    bevægelsen.
    Niels var i mange
år medlem af bestyrelsen i vores forening, både
    som kasserer og som formand,
en post han blev dybt respekteret
    for, for hans store arrangement.

    Lørdag den 31. maj gjorde foreningens fane, det sidste ” honnør”
    for Niels, i
Sct, Peders Kirke. Tak for alt.
    Vi sender vores tanker til Niels Dalsgaards 4 børn og deres familie.
    Æret være han minde.

Knud Glavind.  Søndag den 17. 2014 august fra kl. 10.

S
OMMERSKYDNING.
Sommerskydning - familieskydning i Skovsø.
Der skydes både med bue og pil,  gevær og pistol og alle er velkomne.
Ca. kl. 13:00 spiser vi vores medbragte madkurv og foreningen sørger for at der kan købes drikkevarer.


Dagen stod i regnvejrets tegn - regnen sørgede for, at banerne i år ikke støvede.
Trods det dårlig vejr havde 25 fundet frem til skydningen, og vi havde en dejlig dag hvor vi fik skudt med både bue og pil, pistol, luftbøsse og salonriffel.


Kl. 13:30 gik vi i gang med at spise vores medbragte mad og havde her i tørvejr nogle gode timer sammen.


Fra skydebanen i Skovsø.

 
Bue og pil!....
..... og så var der fælles spisning og hygge.

 

 


§§  Ekstraordinær generalforsamling. §§
Tirsdag den 16. september 2014 i Garderstuen.

Vestsjællands Garderforening indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag den 16. september 2014 kl. 18:00  i Garderstuen, Nygade 5, 4200 Slagelse.

Vestsjællands Garderforening har fra Midtsjællands Garderforening fået en henvendelse og forslag om sammenlægning af de to foreninger:  Midtsjællands og Vestsjællands Garderforeninger.

Bestyrelserne fra de 2 foreninger har holdt møder omkring dette forslag,  og er kommet frem til et godt grundlag for en fælles forening. Dette vil vi gerne snakke igennem sammen med vores medlemmer og ligeledes informere yderligere om forslaget.

Midtsjællands Garderforening tæller p. t.  93 medlemmer.


Vestsjællands Garderforening tæller p. t. 189 medlemmer.


Der er 2 punkter til den ekstraordinære Generalforsamling:


Punkt 1 – Sammenlægning med Midtsjællands Garderforening.


Punkt 2 – Lovændring – §16 – lyder nu: Bestyrelsen består af 1 formand og 6 bestyrelsesmedlemmer: Paragraffen ønskes ved en evt. sammenlægning ændret til: Bestyrelsen består af 1 formand og 8 bestyrelsesmedlemmer.


Foreningen er vært ved et lille traktement, Pølser + 1 øl/vand.


Tilmelding senest den 12. september til tlf. dag 30543891 – aften 58548591 – (Knud).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ved den ekstraordinære generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget at godkende sammenlægningen af de to foreninger.
Også lovændringen blev enstemmigt vedtaget.
De to foreningers bestyrelser fortsætter nu arbejdet med det rent praktiske i forbindelse med sammenlægningen.
Navnet på den fortsættende forening bliver sandsynligvis
"Vestsjællands Garderforening".


Fredag den 26. september 2014 kl. 18:00 - 24:00.
Sct. Michaels Nat - Kulturnat i Slagelse.
Som sædvanligt holdt vi Garderstuen åben på Kulturnatten og ude på gaden solgte vi pølser mv. til kulturnattens besøgende.
Det blev en aften med rigtigt mange besøgende og et godt salg både i Gerderstuen og i pølseboden på Nygade.

Lørdag den 22. november 2014 kl. 18:00. 

BANKOSPIL. I GARDERSTUEN.


Årets store bankospil afholdes  som sædvanligt i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.
Vi starter med at spise vores medbragte mad, drikkevarer kan købes til stuens billige priser. Efter spisningen - ca. kl. 20:00 - starter vi med at spille om det imponerende antal gevinster. Der er 30 spil med sidegevinster og vi slutter af men vores alt overskyggende putte-på spil.
Alle er velkommene, det gælder hele familien og jeres venner.
OBS: Spillet starter ca. kl. 20,00.
Tilmelding senest torsdag den 20. november til Knud:
Tlf. dag 30 54 38 91 og Aften 58 54 85 91.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der er altid mange, der møder op til foreningens bankospil.
I år var der ikke mindre end 65 - og som sædvanligt var der gode muligheder for at vinde en eller flere præmier.  I år var er ikke mindre end 142 præmier.
Der blev taget nogle billeder under bankospillet, og hvis den gamle web-master får fat i dem, bringes de her på siden.ET MEGET UOFFICIELT MØDE FOR DE INDVIEDE.

"Uofficielt" er det en gammel tradition, at mange (op til 15 - 20)  medlemmer deltager i "Lageroptælling" af foreningens beholdning af drikkevarer i Garderstuen den 31. december fra ca. kl. 12.
Man ønsker hinanden et "Godt Nytår" - og hjælper bestyrlsen med at tømme sjatter i baren. (Det letter arbejdet med lageroptælling og status.)
2013.
1. januar 2013.
1. nytårsdag kl. 12:00 er der altid mange gamle gardere på Amalienborg.
I år var der i hvert fald een, der kom fra VestsjællandsGarderforening.Som man kan se på billedet herunder, der er fra 1. nytårsdag 1925, var der også dengang mange,  der så paraden og hørte musikkorpset.


  Paul Fischer.     Fredag den 1. februar 2013 var der chefskifteparade på Livgardens   Kaserne.
  
Efter 7 år og 2 måneder som chef for Livgarden blev Oberst Lasse Harkjær afløst af oberst Klavs Lawes.
   Det var en usædvanlig flot parade.  Vestsjællands Garderforenings formand repræsenterede
   foreningen på bedste vis. Foreningens web-master tog billederne.Her ses vagtkompagniet.
Livgarden havde bedt garderforeningerne om at stille med faner.
Det ønske var der 20 garderforeninger der efterkom.

   Foreningens formand repræsenterede på bedste vis foreningen.
   Her ses Knud Glavind med De Danske Garderforeningers forretningsfører
   Hans-Erik Skov Nielsen.

   Foreningens web-master var også til stede. Han tog billederne.
  TIRSDAG DEN 5 . FEBRUAR 2013.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.

  Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter skydning
  og husk der skydes både i ”drenge” klassen og i veteranklassen.

  Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over et par stykker
  smørrebrød, og hvis kassereren er i godt humør vil jeg tro han sponsorerer en lille en til halsen, vi får se?

TILMELDING: Klaus Pedersen, tlf. 58266321 eller 29486681, mobil,  senest den 1. feb.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den 5. februar afviklede vi vores 15 m. skydning i Vemmelev Hallen, med 32 deltagere, et super flot fremmøde.
Vores skydeleder Claus stod for regnskabet.

”Patroner” var der nok af.


Claus Pedersen havde sørget både for skiver, patroner og ikke mindst for nogle stykker smørrebrød efter skydningen.
Vinderen af vores skydning blev i ”junior” klassen Henrik Pedersen, fra Midtsjællands Garderforening.
Vinder af vores Veteran klasser – Hans Jørgen Sørensen, Arne Rasmussen og Niels Juul Dalsgaard.
 

§§    Mandag den 18. februar 2013  kl. 18:00 i Garderstuen.
GENERALFORSAMLING.

Mandag den 18. februar afholder vi vores årlige generalforsamling, i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.
Vi starter kl. 18:00 med spisning af vores generalforsamlings- menu: Gule Ærter med valgflæsk, og ca. kl 20:00 starter vi selve generalforsamlingen.
Efter spisning vil der blive uddelt hæderstegn til vores jubilerende medlemmer.
På valg i år er Knud Glavind, Henrik Dahl Sørensen, Henning Hansen og Torben Gudmundsen.
Tilmelding senest den 14. februar 2013, på tlf. 30543891, aften 58548591, Knud, eller e mail: dgglavind@dbmail.dk
- - - - - - - - -
Ikke mindre end 57 gamle gardere var mødt op til foreningens generalforsamling i Garderstuen, Nygade, Slagelse.
Traditionen tro startede man med gule ærter med tilbehør.
Maden kommer ikke af sig selv......


....  her er fra venstre Ivetti, Lotte og Jette. (Tak for hjælpen piger.)

Efter spisningen blev der uddelt hæderstegn.De Danske Garderforeningers Forretningsfører Hans Erik Skov Nielsen (til venstre) overrakte 50 års hæderstegn til SEP 58 Arne Eriksen og 40 års tegn til JAN 72 Finn Erik Niemann Jensen og JAN 72 Jørgen Andersen
Fraværende var tre andre jubilarer:
50 års jubilarerne MAJ 55 Bent Østergård Jensen, Fårdrupvej, Slagelse og
NOV 52 Arne Guldborg Nielsen, Færøerne
- og 10 års jubilar DEC 01 Anders Thybo Nielsen, Odense.

Derefter gik man over til valg til bestyrelsen:
På valg var foreningens Formand Knud Glavind, som opnåede genvalg
Bestyrelsesmedlemmerne Henning Hansen, Torben Gudmundsen og Henrik Dahl Sørensen, var på valg og alle fik genvalg.
Som suppleanter blev Mads Lorentzen og Jesper Thuelsen valgt.
Revisorer blev Torben Hassel og Kurt Hansen
Foreningens fanebærere blev også genvalgt,  Hans Jørgen Sørensen og Per Olsen.Årets Kammeratskabs Pokal gik til Niels Wiese. som her ses med pokalen.

Efter valgene blev vores nye Garderkort ( Fordelskort) præsenteret og udleveret til alle medlemmer. Garderkortet er et fordelskort, som foreningens medlemmer kan benytte, når de handler hos en del forretninger, som samarbejder med Garderforeningen.

Så var den alvorlige del af aftenen overstået - og der var
"kammeratligt samvær" hvor der blev fortalt en del af de gode gamle soldaterhistorier, som bliver bedre og bedre som årene går.
SOMMERSKYDNING FOR HELE FAMILIEN.

  Søndag den 4. august kl. 10:00  holder Vestsjællands
  Garderforening årets sommerskydning på skyde-
  banerne i Skovsø, hvor der vil blive muligt at skyde
  med både bue og pil, luftbøsse, riffel og pistol.

   Hele familien er velkommen, og vi medbringer vore madkurve, som vi spiser ca. kl. 13:00 hvor der også er præmieuddeling.
Drikkevarer kan købes.

Det er igen trekløveret Troels, Niels Henrik og Per, der er ophavsmænd til dette arrangement. Det plejer at være vellykket, så husk møde frem søndag den 4 august kl. 10:00 på skydebanerne i Skovsø.
Med Garderhilsen
Bestyrelsen + de 3.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vi var ca. 35 deltagere på denne solrige sommer formiddag/eftermiddag og der var lagt op til en rigtig hyggelig dag.
Der blev skudt med pistol, riffel, luftgevær og Troels havde igen sat op til bue og pil.
Der blev skudt meget intenst i ca. 4 timer og mange ville skyde flere gange i samme kategori, fordi de gerne ville sikre sig en af de mange flotte præmier, som Knud traditionen tro havde sørget for.
Kl. 13 dækkede vi op til den medbragte frokost og under spisningen delte Knud præmierne ud til stor morskab for både børn og voksne.
Det var rigtig dejligt at se mange nye ansigter og vi håber at se mange til næste år, både nye og gamle.
Tak til de 3 , Troels, Niels Henrik og Per, for et godt arrangement.


Lørdag d. 7. september 2013 kl. 11 - 14.
LERDUESKYDNING på Ole Lorentzens vidstrakte jorder.
OPDELING i 2 kategorier - med eller uden jagttegn.
SUPPLERENDE SKYDNING MED LUFTPISTOL og med BUE / PIL.
RISIKO for en hyggelig dag i gode venners lag! Og en grillpølse.
STED:   

Nykøbing Landevej 13, 4200 Slagelse.
Følg skiltningen og støt din forening.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Det var en rigtig flot sensommer dag, men fremmødet var ikke så stort - vi var 10 deltagere - men de, der mødte op, havde nogle hyggelige timer.
Vi havde kørt det store skyds i stilling med 2 lerduekastere og luftgevær og bue og pil.
Knud havde sørget for flotte præmier.
Claus sørgede for at grillen blev tændt op, så han kunne fremstille vores kendte grillpølser .
Det var første gang vi prøvede med et arrangement af denne type en lørdag formiddag. På grund af det ikke store fremmøde vil vi overveje om dette skal prøves igen.
Tak for det gode arrangement til Troels og Niels Henrik. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

BOWLING.
Onsdag den 11. september (senest) kl. 17:50.
Vi skal vi en tur i Bowlingcentret, Bredegade, Slagelse, hvor vi sammen med vore damer skal dyste om nogle præmier.
Vi mødes senest kl. 17:50, så vi er klar til at spille fra kl. 18:00 til kl. 19:00.
Efter bowlingen går vi til vores Garderstue i Nygade, hvor vi sammen spiser nogle stykker smørrebrød og herunder vil der være præmieuddeling.
Tilmelding til vores Bowlingleder Henrik Dahl Sørensen, tlf. 58260022, eller mobil tlf. 40738822, senest den 9. september.
Henrik Dahl Sørensen havde arrangeret denne aften og ikke mindre end 27 mødte frem til bowlingen. Efter bowling fulgtes vi ad til Garderstuen, hvor vi spiste nogle stykker mad sammen og herunder afslørede Henrik resultatet af aftenens indsats og præmierne blev uddelt.
Henrik vil senere igen arrangerer mere bowling.
Tak Henrik for et godt arrangement.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KULTURNAT.

Fredag den 27. september 2013 holder Slagelse Kulturnat, og
Vestsjællands Garderforening deltager igen i år.

Garderstuen er åben fra kl. 17:00 til kl. 24:00, så hvis du
og din familie er i byen er I meget velkomne i Nygade, Slagelse.
Med Garderhilsen
Bestyrelsen.

Foreningen deltog også i år i Slagelse Kulturnat, hvor vi holdt åbent i Garderstuen fra kl. 17:00 til kl. 24:00. og vi havde vi en bod i Nygade hvor vi solgte vores efterhånden eftertragtede Garderpølser,  igen i år med stor succes.
Trængslen i stuen var dejlig stor,  dette medfødte et flot salg af øl og vand. Tidligere år har vi været ude for at løbe tør for øl, men det havde vi taget højde for denne gang. Selvom mange forsøgte at ”tørlægge” os,  klarede vi frisag i år.
Et flot resultat blev det til, så der blev en god skilling til at betale ”husleje” med i Garderstuen.
Tak til alle de medlemmer, der mødte frem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kulturnat - i Kjøbenhavn.I København blev der holdt kulturnat fredag den 11. oktober.
Der er mange aktiviteter på Livgardens Kaserne og De Danske Garderforeninger har altid en stor stand.
Den blev, som sædvanligt, passet af Knud Glavind. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lørdag den 23. november 2013 kl. 18:00.  BANKOSPIL.

Foreningens årlige kæmpe bankospil afholdes  som sædvanligt i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.
Vi starter med at spise vores medbragte madkurv hvortil der kan købes passende drikkevarer i baren til fornuftige priser.
Vi kan allerede nu love et hav af gevinster, så der bliver noget for en hver smag. Vore sponsorer er også i år i godt humør og bakker igen op om Vestsjællands Garderforening.
Alle er velkommene, så det gælder hele familien og jeres venner.
Spillet starter ca. kl. 20,00.
Tilmelding senest torsdag den 21-11-2013 til Knud – Tlf. dag 30543891 og Aften 58548591.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 deltog i foreningens store bankospil.
Vi startede med at spise vores medbragte madkurve og efter et par hyggelige spise stunder, startede vi på selve bankospillet.
Der var et hav af flotte præmier, indsamlet af vores bestyrelse, fra byens erhversliv.
En stor tak til vore sponsorer for deres hjælp, uden deres hjælp ingen bankospil.     Knud og Klaus betragter alle gaverne inden spillet går i gang. I alt spillede vi om 121 præmier,
    alle skænket af vores hjælpsomme sponsorer. Tak til alle disse glade givere.


   I baggrunden opråberne...

    Dyb koncentration...     De 2, der styrede spillet gang, Torben og Knud gør klar til det sidste overdådige spil
    om bl.a. andesteg og mikrobølge ovn - og mange flere ting..


  Vinderpladen kontrolleres.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tirsdag den 31-12-2013, havde vi lageroptælling i Garderstuen over vores beholdning af drikkevarer.
Der kom mange af foreningens medlemmer og hjalp til med at udrydde diverse sjatter i flaskerne, så det på denne måde blev det noget lettere for bestyrelsen at foretage optællingen.

Efter et par timers hårdt arbejde ønskede vi hinanden et Godt Nytår og takkede hinanden for et godt samarbejde.
2012.
    Torsdag den 19. januar 2012 skal vi bowle.
    Vi mødes i Bowlingcentret, Bredegade 50,  Slagelse kl. 18:55, klar til
    udlevering af sko, så vi er klar til at bowle fra kl. 19:00 til kl. 20:00.
    Efter bowling går vi i Garderstuen, Nygade 5,, hvor vi spiser et par stykker smørrebrød sammen.
Vores damer er velkommne og der vil blive dystet i en dame og en herrerække.
Tilmelding til Henrik Dahl Sørensen, tlf. 58 26 00 22, mobil 40 73 88 22
eller   Knud Glavind – tlf. 30 54 38 91, aften 58 54 85 91.  E-mail:  dgGlavind@dbmail.dk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Den 19. januar var vi samlet til Bowling, Henrik Dahl Sørensen havde bestilt baner og ikke mindre end 21 deltagere mødte op til en drabelig kamp med kuglerne, Efter dysten gik vi i Garderstuen og spiste et par stykker mad sammen, et rigtigt hyggeligt arrangement.
Henrik vil prøve at samle et par hold, så vi fremover kan deltage i de forskellige Bowling turneringer inden for De Danske Garderforeninger. 
   xxxxxxx
        
Torsdag den 9. februar 2012 kl. 18:30.
       15m skydning i Vemmelev Hallen.

        Så er vi klar til vores årlige skydning på indendørs banerne under Vemmelev Hallen, vi mødes kl 18:30 og gør klar til skydning.
Efter skydningen mødes vi i Cafeteriet og spiser ”en bid brød” sammen, og er vi heldige at vores kasserer Niels er i godt humør, giver han nok en lille en.
Bemærk, at der skydes både i Veteran og ”Drenge” klasse.
Tilmelding til Niels Wiese, tlf. 20 22 29 58, senest den 7. februar.
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Til almindelig orientering havde vi en meget god og sjov aften til 15m skyning i Vemmelev . Der var 26  aktive skytter i gang, og der blev skudt og snakket til den store guldmedalje.
Niels Wiese.

§§    Mandag den 20. februar 2012. kl. 18:00 i Garderstuen.
GENERALFORSAMLING.

Vestsjællands Garderforening indbyder hermed alle medlemmer til spisning med efterfølgende generalforsamling i GARDERSTUEN, Nygade 5,  4200 Slagelse.
Der serveres GULE ÆRTER MED /TILBEHØR og kaffe.

Ca. kl.  20:00 afholdes ordinær generalforsamling med flg. dagsorden.
  1)    VALG AF DIRIGENT.
  2)    FORMANDENS BERETNING.
  3)    SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
  4)    REGNSKAB.
  5)    FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2013.
  6)    INDKOMNE FORSLAG.
  7)    MÆRKEDAGE.
  8)    VALG AF FORMAND.
  9)    VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
10)    VALG AF 2 SUPPLEANTER
11)    VALG AF 2 REVISORER.
12)    VALG AF FANEBÆRER.
13)    EVENTUELT
I år er følgende på valg: Knud Glavind, Niels Wiese, Hans Jørgen Sørensen og Klaus Pedersen.
UNDER SPISNINGEN VIL FØLGENDE GAMLE GARDERE FÅ TILDELT HÆDERSTEGN.
50. ÅRS TEGN.
414935 MARTS 59 JØRGEN EGON HANSEN
414818 JAN.59 ERIK PETERSEN
40. ÅRS TEGN.
JUL 71 NIELS FRANDSEN
FEB 71 KLAUS KLARSKOV PETERSEN
FEB 71 GUNNAR NIELSEN
25. ÅRS TEGN.
JUN  84 MORTEN THORKILDSEN    
530703 JUL 62 HERLUF SCHMIDT
DEC 85 HANS MORTENSEN
DEC 85 NIELS MORTENSEN

HUSK! EMBLEM OG HÆDERSTEGN BÆRES VED GENERALFORSAMLINGEN.
TILMELDING: AFTEN 58 54 85 91 – DAG 30 54 38 91, KNUD. SENEST DEN 17-2-2012.
Kontingentet er kr. 400 - Pensionister ½ pris.
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vestsjællands Garderforening har afholdt generalforsamling med 66 deltagere.
Der var pres på.
Vi havde besøg fra Midtsjællands Garderforening v/ formanden Per Bunde Christensen.
Der blev spist gule ærter m. tilbehør serveret til UG af fire af bestyrelsens hustruer.
Derefter blev der uddelt hæderstegn og så begyndte den egentlige generalforsamling.
Foreningen klarer sig godt både med hensyn til medlemstal og økonomisk.
Der var genvalg til bestyrelsen, som er:
Knud Glavind (formand ) - Niels Wiese (kasserer) - Klaus Pedersen Henrik Dahl - Henning Hansen - Hans Jørgen Sørensen og Torben Gudmundsen.
Vi kostituerer os snarest !!
Der var debat om manglende stof i Garderbladet, om regnskabet skulle sendes ud  med indkaldelsen til generalforsamling og om en anden fordeling af kontingentet, som nu er kr. 400, men kun kr. 200 for pensionister.
Det manglende stof til medierne skal vi have op og køre.
Niels Wiese.


  Tirsdag den 17. april 2012 kl. 18:00.
  Vi fejrer HM Dronningens fødselsdag i  Garderstuen.
  Det bliver en kammeratskabsaften med lidt at    spise -- en ny film om
  Livgarden og sidst men  ikke mindst - DIG SELV - som deltager med en
  masse hyggelig snak.
  Tilmelding til Knud på  58 54 85 91 eller   30 54 38 91  
 senest   den  14.
   april .  
Vel mødt!!!!!! 
Niels Wiese.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vi havde en meget hyggelig aften i garderstuen i forbindelse med dronningens fødselsdag.
Vi fik noget god
mad, som gav anledning til megen god snak.
Derudover så vi en god film om Livgarden .

Alt i alt en meget hyggelig aften.Niels Christian Wiese.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Tirsdag den 24. april 2012.
Koncert med Livgardens Musikkorps i Cirkus Arena.
  I anledning af Hjerteforeningens Jubilæum bliver der arrangeret en Jubilæums koncert, tirsdag den 24. april, hos Cirkus Arena i Årslev her ved Slagelse.
  Koncerten bliver udført af Den Kongelige Livgardes Musikkorps, som sammen med Hjerteforeningen står for arrangementet.
Der vil ligeledes være nogle solister nemlig Birthe Kjær og Bobo Moreno, som vil optræde sammen med Den Kongelige Livgardes Musikkorps.
Det bliver et hel aftens arrangement med 2 retters menu og hele arrangementet koster kr. 225,00 pr. billet inkl. underholdning og spisning. Billetter kan købes i Spar Nord. Er der spørgsmål ring 30543891.
Med venlig hilsen Knud Glavind.               

Onsdag den 30. maj 2012.
LERDUESKYDNING hos Ole Lorentzen, Nykøbing Landevej 13, Gudum, 4200 Slagelse.  (Ved møllerne - som vi plejer.)
Vi starter kl. 18:00 og i løbet af aftenen kan der købes vores sædvanlige gode pølser.
Hvis vejret er nogenlunde, vil der udover lerdueskydning også blive mulighed for andre former for konkurrence.
Nærmere oplysninger  fås hos Troels på  58 26 75 47.. 
Vi ses den 30. maj 2012.
       
Onsdag den 30 maj afholdt vi Lerdueskydning med ikke mindre en 21 deltagere.
Vinder blev Torben Gudmundsen,  på 2. pladsen Kasper Petersen og på 3. pladsen Søren Hansen.
Efter skydningen havde Niels Wiese sørget for dejlige grill pølser og vædske til skytterne.
Tak til Troels Hansen og Per Petersen for et godt arrangement
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lørdag den 26. maj mistede vi desværre vores mangeårige medlem,
453155 jan. 60, Knud Viggo Nielsen, som efter nogle års sygdom fik fred.
Knud blev begravet den 1. juni.

Æret være Knud Nielsens minde.
Knud Glavind
Formand.    
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Søndag den 26. august 2012 kl. 10:00.   FAMILIESKYDNING
på skydebanerne i Skovsø.
Denne gang er det Troels og Hans Henrik Hansen, og Per Pedersen der tilrettelægger aktiviteterne, så det bliver spændende at se hvad de hitter på af overraskelser.
Som skrevet starter vi de forskellige skydninger fra kl. 10:00 og ca. kl. 13:00 spiser vi vores medbragte madkurve.
Der bliver skydeaktiviteter for alle aldre, så husk hele familien og jeres venner er velkommne.
Medbring madkurv og det gode humør, drikkevarer kan købes til vores stuepriser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Søndag den 26. august havde vi familieskydning i Skovsø arrangeret af vores 2
medlemmer Troels Hansen og Per Pedersen, tak til jer for et fantastisk og
vellykket arrangement.


Christian Sørensen klar til at affyrer pilen fra sin bue. 
  Der var skydning både med Pistol, luftbøsse, salonskydning og ikke mindst
  med Bue og Pil,
som blev et tilløbsstykke.
  Efter skydningen spiste vi vores medbragte mad og under spisningen blev der
   uddelt præmier.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lørdag den 15. september 2012 kl. 10 - 14.  LERDUESKYDNING - MED VIDERE.
Vi skyder hos Ole Lorentzen, Nykøbingvej 13.
Der kommer DG skilte op, der viser vej - og ved frokosttid serveres vores kendte garderpølser.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der var mødt en del deltagere, men der er stadig plads til flere, så husk det når vi kalder igen,
Vi havde tørvejr, men rigtig gang i blæsten, så duerne var livlige og en del slap fri, men som Arne Rasmussen sagde, der ligger en del duer derude som er rigtig bange.


Det var ikke kun lerdueskydning:
Poul Marcussen og Mads koncentrerer sig om at få pilene sendt godt af sted.


  Efter de forskellige skydninger samledes vi i Garderteltet hvor der var gjort dejlige varme
  Garderpølser klar.

  Vinderen af skydningen blev Peter Hansen og med sin far på andenpladsen, nemlig Troels Hansen.
=======================================================================================
Fredag den 28. september.  SCT.  MICHAELS NAT.
Foreningen deltager i "Sct. Michaels Nat", hvor vi holder stuen åbent fra kl. 17:00 til kl. 24:00 og desuden har vi vores bod i Nygade hvor vi sælger vores efterhånden berømte GARDERPØLSER. Kig ind hvis I er i byen denne aften.
Den 28. september deltog foreningen i Slagelse Kulturnat, hvor vi solgte drikkevarer og pølser indenfor i vores Gardestuen, og ligeledes havde vi vores efterhånden kendte blå telt opstillet i Nygade. Det blev en aften med et overordentligt tilstrømning af gæster.
=====================================================================================
En (meget) travl uge:
Lørdag den 6. oktober 2012 fra kl. 10:00. Forældredag, Høvelte.
Alle er velkommne til dette åbent hus arrangement.
Vil I vide mere om denne dag må I meget gerne kontakte Knud på tlf. 30543891 eller 58548591, eller mail: dgglavind@dbmail.dk


Mandag den 8. oktober kl. 18:00. Kammeratskabsaften.

Her vil vores medlem, tidligere politibetjent, MAJ 58 Rejner Sørensen fortælle om sin tid inden for politiet med et foredrag han kalder
BLANDT LUDERE OG LOMMETYVE OG ANDET GODTFOLK.
Vi starter med spisning kl. 18:00 i Garderstuen, Nygade, og derefter beretter Rejner om sin tid hos politiet
Tilmelding af hensyn til spisning senest den 4. oktober til
Knud, Tlf. 30543891 eller 58548591.

Torsdag den 11. oktober. Gratis koncert med Livgardens Musikkorps.Fredag den 12. oktober: Kulturnat i København.
Formanden står ved Gardens Dag, Forældredage og som her ved Kulturnatten for De Danske Gardeforeningers salg af ting og sager.


Her er han i aktion på Livgardens Kaserne ved Kulturnatten den 12. oktober.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Søndag den 4. november 2012 kl. 10:00.
Årgangsparade på Livgardens Kaserne.
Ved de to årlige årgangsparader kan du møde gamle soldater-
kammerater så tag evt. familien med og oplev en herlig dag i Livgardens tegn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Lørdag den 17. november 2012  kl. 18:00.   Andespil.

Igen i år har vores sponsorer lovet et overdådigt gavebord.
Vi starter kl. 18:00 med at spise vores medbragte mad og starter spillet kl. ca. 20:00, så husk alle er velkommen også vores venner og bekendte.
Tilmelding senest den 15. november til Knud, tlf. 30543891 eller 58548591.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 deltog i foreningens store bankospil.
Der var et hav af flotte præmier, som blev flot fordelt under ledelse af Claus og Henrik.
En stor tak til vore sponsere for deres hjælp, uden deres hjælp ingen bankospil. Tak.

 

Sidst opdateret den 2.juni 2021.
Webmaster: SEP 58 Peter Henrik Horsten


Kodning og lay out: SEP 58 Peter Henrik Horsten.
1. udgave: 15. februar 2008.

SENEST OPDATERET
24/9-2012
13/10-2012
4/12-2012
3/1-2013
2/2-2013
27./7-2013
5/8-2013
11/10-2013
3/12-2013
4/1-2014
1/2-2014
1/3-2014
19/5-2014
9)7-2014
9/8-2014
3/9-2014
16/9-2014
3/10-2014
23/11-2014
4/12-2014
9/1-2015
25/1-2015
6/2-2015
1/3-2015
8/3-2015
2/4-2015
3/5-2015
25/7-2015
28/7-2015
5/10-2015
25/10 - 2015
29/11-2015
5/1-2016
13/2-2016
4/3-2016
4/4-2016
9/5-2016
4/9-2016
15/10-2016
22/10-2016
27/10-2016
4/12-2016
12/1-2017
12/2-2017
25/3-2017
25/5-2017
2/7-2017
4/7-2017
29/8-2017
8/10-2017
17/10-2017
13/11-2017
4/1-2018
4/2-2018
11/3-2018
6/4-2018
9./5-2018
28/5-2028
17/7-2018
23/7-2018
19/8-2018
23/9-2018
4/10-2018
1/11-2018
5/1-2019
25/1-2019
29/1-2019
13-4-2019
18-5-2019
5/7-2019
 15/9-2019
25/10-2019
26/10-2019
10/12-2019
29/1-2020
14/4-2020
24/7-2020
25/3-2021
12/5-2021
15/5-2021
17/5-2021
  2/6-2021
25/6-2021
29/6-2021
4/7-2021
8/9-2021
25/10-2021
29/10-2021
4/12-2021
10/1-2022
2/2-2022
1/3-2022
28/6-2022
5/1-2023