Vestsjællands
Garderforening

<>
2015.
TIRSDAG DEN 3 . FEBRUAR 2015.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.
 
Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter

skydning, og husk der skydes både i "drenge" klassen og i veteranklassen.
Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød, og hvis kassereren er i godt humør vil jeg tro han sponsorerer en lille en til halsen.  Vi får se?     
TILMELDING: Klaus Pedersen, tlf. 58266321 eller (m) 29486681,  senest den 1. februar.
- - - - - - - - - -
Det blev som ventet en hyggelig og oplevelsesrig aften, der sluttde med fællesspisning.
Der var et pænt fremmøde: 19 fra Vestsjællands Garderforening og et enkelt medlem fra Midtsjællands Garderforening.
Her er først nogle billeder fra skydningen....

Så nogle billeder fra spisningen......Og så var der præmieuddeling:


Vinderne af 15m skydning ”drengeklassen” :
I midten ses vinderen Klaus Pedersen 189/2, til venstre nr. 2 Henrik Dahl Sørensen 188/1 og til højre nr. 3 Ole Lorentzen 188/1.  (Tallet efter / viser antallet af 10'ere.)


Vinderne af Veteran 1:
I midten vinderen Hans Jørgen Sørensen 192/3, til højre nr. 2 Niels Henrik Hansen 185/3 og til venstre nr. 3 Henning Hansen 180/2


Veteran 2:
I midten vinderen Troels Hansen 183/1, til højre nr. 2 Hans Chr. Petersen 180/2 og til venstre nr. 3 Herluf Schmidt 156/0.  +  §§   Mandag den 16. feb. 2015 kl. 18:00 i Garderstuen.
     GENERALFORSAMLING.

Der var rekordfremmøde til foreningens ordinære generalforsamling.
Tilslutningen var så stor, ikke mindre end 83 deltagere, at det var nødvendigt at flytte generalforsamlingen fra Garderstuen til Antvorskov Kaserne.
Aftenen startede med at alle indtog "Gule Ærter" med tilbehør - efterfulgt af kaffe.
Her er et par billeder fra middagen:

Du trænger IKKE til briller.
De to søde piger er GARDERE fra henholdsvis AUG 10 og AUG 14.

Så startede generalforsamlingen med følgende dagsorden:
   1)   VALG AF DIRIGENT.
   2)   FORMANDENS BERETNING.
   3)   SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
   4)   REGNSKAB.
   5)   FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2016.
   6)   INDKOMNE FORSLAG.
   7)   MÆRKEDAGE.
   8)   VALG AF FORMAND.
   9)   VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
 
10)  VALG AF 2 SUPPLEANTER
 
11)  VALG AF 2 REVISORER.
 
12)  VALG AF FANEBÆRER.

 
13)   EVENTUELT
Det var en lidt speciel generalforsamling, fordi det var den første generalforsamling efter at Midtsjællands Garderforening blev slået sammen med Vestsjællands Garderforening.
Vestsjællands Garderforening havde inden fusionen ca. 220 medllemmer - der kom ca. 80 fra Midtsjællands Garderforening, så nu har foreningen små 300 medlemmer.

Det var en yderst fredsommelig generalforsamling, og den kan helt kort refereres således:

På valg var formanden Knud Glavind. Det blev til genvalg og bestyrelsesmedlemmer Torben Gudmundsen, Henrik Dahl Sørensen og Henning Hansen var ligeledes på valg og opnåede også genvalg.
Bestyrelsen skulle udvides fra 1 formand og 6 bestyrelsesmedlemmer til 1 formand og 8 bestyrelsesmedlemmer, så nyvalgt blev Henrik Kjølby Pedersen og Per Bunde Christensen.

Der er udarbejdet et fyldigt referat, som du kan læse som .pdf fil ved at klikke HER.

Så kom aftenens overraskelse.
Niels Chr. Wiese, der sidste år forlod bestyrelsen efter at have været med i bestyrelsen i 23 år, først som skydeleder, senere som kasserer og medlemsregistrator, blev udnævnt til æresmedlem.Her ses JAN 63 Niels Wiese til venstre i billedet, da Knud Glavind overrækker æresmedlemsbrevet.

Så skulle der uddeles hæderstegn. Her er modtagerne samlet lige inden overrækkelsen.


Foto: Georg Hemmingsen
Fra venstre ses modtageren af 60 års tegn MAJ 52 Hans Arnth Mortensen, derefter de, der fik 50 års tegn: SEP 62 Jørgen Ellekjær, SEP 63 Knud Glavind, MAJ 64 Poul Brix Magnussen, 40 års tegn SEP 62 Bent Kaj Larsen, NOV 52 Poul F.Rasmussen, 25 års tegn NOV 66 Peter Vilholt Johannesen, JAN 90 Christian Henning Rudbæk og MAJ 90 T. Broskov Thaysen.       MAJ 52 Hans Arnth Mortensen modtager her sit 60 års tegn.NOV 66 Peter Vilholt Johannesen, JAN 90 Christian Henning Rudbæk og MAJ 90 T. Broskov Thaysen fik 25 års tegn.Så var den officielle del af aftenen forbi, og der var hyggeligt, kammeratligt samvær i Antvorskovstuen..


Foto: Georg Hemmingsen.
Her ses foreningens nye æresmedlem JAN 63 Niels Wiese og foreningens formand Knud Glavind, der denne aften kunne fejre sit 25 års jubilæum som formand for Vestsjællands Garderforening.
Med til historien hører, at der er en rigtig god grund til at Niels Wiese ikke havde tid til at fortsætte i Garderforeninges bestyrelse.

For to år siden blev han et meget aktivt medlem af Hjemmeværnsflotille Korsør.


Her kan I se en tegners opfattelse af
flotillens aktive gast. På holdningen kan man se, at der er tale om en gammel garder!Torsdag den 28. maj 2015 kl. 18:00.

Lerdueskydning.
Årets første lerdueskydning holdes igen på Ole Lorentzens marker på adressen Nykøbing Landevej 13, Slagelse. Følg skiltene.


Ole Lorentzen, Nykøbing Landevej 13.

Det er igen Troels, Niels Henrik og Per, der sørger for alt udstyr og ”Duer”.
Under skydningen bliver der mulighed for at stifte bekendtskab med vores berømte pølser, ligesom der vil være mulighed for at få ganen fugtet.

Tilmeldig er ikke nødvandig.
Sidste år var der 25 gamle gardere, der ville prøve deres skydefærdighed med jagtbøsse.
Skytterne deles op i 2 "klasser": De, der har jagttegn - og de, der ikke har jagttegn.
Så selv om du aldrig har prøvet at skyde med en haglbøsse - så mød op.
Herunder - et par billeder fra dagen.

 

Instruktion før skydningen.


Der gøres klar til servering.V
inderne fra klassen uden jagttegn – fra venstre HC og Casper.V
inderne i gruppen med jagttegn – fra venstre Torben – Hans Jørgen og Arne.
Søndag den 16. august 2015 kl. 10:00 – Sommerskydning for hele familien.
Sted: Skydebanerne i Skovsø, lige ved Trelleborg Golfbane i Slagelse.
Efter skydningerne, som foregår både med gevær, salonriffel, pilekast, bue og pil og pistolskydning, spiser vi vores medbragte madkurv ca. kl. 13:00, og under spisningen bliver præmierne uddelt.
Så I skal bare huske det gode humør og jeres madkurv.
Drikkevarer kan købes på stedet.
Spørgsmål? - Kontakt vores Skydeleder Klaus Pedersen,
Tlf. 29 48 66 81.
- - - - - - - - - - - - - - -


Torsdag den 10. september – BOWLING.
Vi mødes i Bowlingscentret,
Bredegade 50, 4200 Slagelse.
Der spilles både i Dame og Herrerække, så hele familien er velkommen.
Vi bowler fra kl. 17,50 til kl. 19,00 og herefter går vi op i Garderstuen, Nygade og spiser et par stykker smørrebrød sammen og herunder vil der være præmieuddeling.
Tilmelding senest den 7. sept. Til Bowlingleder Henrik Dahl Sørensen, på tlf. 58 26 00 22 eller mobil tlf. 40 73 88 22.
- - - - - - - - - - - - - - -

Fredag den 25. september er der Kulturnat i Slagelse.
Denne aften
holder Garderstuen åbent Hus hvor alle er velkommen til at bese stuen, så vi holder åbent fra kl. 17,00 til kl. 24,00 hvor hele arrangementet slutter med et gigantisk fyrværkeri på
ådhuspladsen, så husk at kigge ind i stuen til en lille forfriskning hvis i er i byen denne aften.
Spørgsmål?  – Kontakt vores Stueformand Hans Jørgen Sørensen, tlf. 51 39 02 56.
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Lørdag den 3. oktober er der Åbent Hus på Livgardens Kaserne i
Høvelte, det starter kl. 10:00 og slutter kl. 15:00, alle er velkommne på Kasernen, hvor der vil være mange aktiviteter hele dagen igennem.
Spørgsmål?  – Kontakt Knud, tlf. 30 54 38 91.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Mandag den 26. oktober kl. 19:00 i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.
FOREDRAGSAFTEN – Vores bestyrelsesmedlem Per Bunde

Christensen har foranlediget at vi  denne aften får besøg af
Dronningens Adjudant, Orlogskaptajn Ole B. Pedersen, som kommer og fortæller om sit arbejde både på Amalienborg og på Kongeskibet.Vi skal bl.a.
høre om Dronningens Fødselsdag og ligeledes om Dronningens sommer togter med Kongeskibet.
Tilmelding senest den 22 oktober, til Knud, tlf. 30 54 38 91 eller
aften 58 54 85 91.
========================================================

Tirsdag den 3. november 2015 kl. 18.30.
Kammeratskabsaften i Garderstuen, Nygade 5, 4200 Slagelse.

      Vi starter kl. 18:30 med spisning hvorefter.....

 
.... den tidligere chef for Den Kongelige Livgarde og nu Præsident for De Danske Garderforeninger, Kammerherre, Oberst  Flemming Rytter, vil fortælle os om sin tid som chef for den Kongelige Livgarde og ligeledes om sin nye post som Præsident for De Dansk Garderforeninger.
Hele arrangementet koster kr. 100,00 inkl. spisning og kaffe.
 
Tilmelding på Tlf. 30543891 eller 58548591, Knud, mail

dgglavind@dbmail.dk , senest den 1. november.
========================================================

Lørdag den 21. november kl. 18:00
holder vi vores store bankospil i Garderstuen, Nygade 5, 4200 Slagelse,


Vi starter med at spise vores medbragte mad og derefter kl. ca 20:00 starter vi med at spille om det store udbud af præmier.
Sidste år spillede vi om 119 gevinster, det håber vi igen i år, vores sponsorer har lovet at være med igen. Alle er velkommne, både familie og venner.
Tilmelding senest den 18. november 2015, på tlf. 30 54 38 91, eller aften 58 54 85 91, (Knud.)
========================================================


Torsdag den 31. december holder vi status i Garderstuen fra kl. 12:00 til kl. ca 14:00, hvorefter vi ønsker hinanden Godt Nytår, efter at vi i fællesskab har hjulpet hinanden med tømning af ”slatter” i de forskellige flasker.
(Det gør optællingen nemmere.        )
2016.
TIRSDAG DEN 9 . FEBRUAR 2016.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.
 
Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter

skydning, og husk der skydes både i "drenge" klassen og i veteranklassen.
Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød, og hvis kassereren er i godt humør vil jeg tro han sponsorerer en lille en til halsen.  Vi får se?     
TILMELDING: Klaus Pedersen, tlf. 29486681, mobil,  senest den 6. feb. 2016.
- - - - - - - - - - -

Der er to tilladte skydestillinger når man skyder på 15 meter.
De fleste skytter, der kun skyder en enkelt gang om året, bruger en skydebuk:Man kan få et pænt resultat, men ikke et top-resultat, fordi man ikke må læne sig op mod standpladsen.
Rutinerede skytter bruger en anden skydestilling - det er en "liggende skydestilling", der skydes stående og man må anvende remstøtte:Gardernes landsskydning på 15 meter skydes i tre klasser.
Seniorer - det er skytter, der ikke er fyldt 55
i det foregående kalenderår - eller som er fyldt 55, men ønsker at deltage som senoiorskytte.
Veteranskytte 1 er for skytter, der er fyldt 55 i det forgående kalenderår.

Veteranskytte 2 er for skytter, der er fyldt 65 i det forgående kalenderår
.Vinder i SENIOR RÆKKEN blev Niels T. Nielsen, som ses i midten og til venstre ses Per Christensen som blev nr. 2 og til højre ses Henrik Dahl Sørensen som blev nr. 3.

Veteranskytte 1:


Fra venstre ses Per Pedersen som blev nr. 2, i midten Hans Jørgen Sørensen, som blev nr. 1 og til højre Torben Mathisen som blev nr. 3.

Veteranskytte 2:


Fra venstre ses Herluf Schmidt som blev nr. 3, i midten ses Pelle
Pedersen, som blev nr. 1 og til højre ses Arne Rasmussen som blev nr. 2.GENERALFORSAMLING.
§§
Mandag den 22. februar 2016 kl. 18:00.
Alle medlemmer indbydes til GENERALFORSAMLING i Antvorskovstuen på Antvorskov Kaserne.
Kl 18:00 serveres GULE ÆRTER MED TILBEHØR i Cafeteriet.
Pris kr. 100,00.
Under spisningen vil der blive overrakt fortjensttegn til 21 medlemmer, der har været med i foreningen i 60, 50, 40, 25 og 10 år.

Kl. 20:00  afholdes ordinær generalforsamling med flg. dagsorden.

  1)      VALG AF DIRIGENT.
  2)      FORMANDENS BERETNING.
  3)      SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
  4)      REGNSKAB.
  5)      FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2017
  6)      INDKOMNE FORSLAG.
  7)      MÆRKEDAGE.
  8)      VALG AF FORMAND.
  9)      VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
10)   VALG AF 2 SUPPLEANTER
11)   VALG AF 2 REVISORER.
12)   VALG AF FANEBÆRER.
13)   EVENTUELT
I år er følgende på valg: Knud Glavind, Hans Jørgen Sørensen, Klaus Pedersen, Herluf Schmidt og Henrik Kjølby Pedersen.
Henrik Kjølby Pedersen og Klaus Pedersen ønsker ikke genvalg.
HUSK!  EMBLEM OG HÆDERSTEGN BÆRES VED GENERALFORSAMLINGEN.

TILMELDING til Knud: AFTEN 58 54 85 91 – DAG 30 54 38 91
SENEST TORSDAG DEN 18. FEBRUAR.
- - - - - - - - - - - - - -
91 af vores medlemmer var mødt op til vores Generalforsamling den 22-2-2016. Grundet den store flotte tilslutning kunne vi ikke være i vores Garderstue, så vi mødtes i stedet på Antvorskov Kaserne hvor vi startede med spisning og efter vi havde ”skåret” os igennem de gule ærter, sluttede vi med pandekager, som Trols og Niels Henrik Hansen havde stået for at lave, 210 stk i alt, startede vi på selve generalforsamlingen.

Først startede vi med at mindes vores 8 kammerater som desværre var gået bort i år 2015, kammerater som vi vil komme til at savne blandt os.

Derefter uddelte vores Æresmedlem Niels Wiese hæderstegn til 15 af vores medlemmer, 2 stk 60 års tegn, 4 stk 50 års tegn, 5 stk 40 års tegn og 4 års tegn. Yderlige 6 medlemmer fik tegn men var forhindret i at møde op.Valg af formand: Knud Glavind var på valg og modtog genvalg, samtidig modtog Knud en flot gave fra foreningen og bestyrelsen, Arne Jacobsen vægur, på grund af han denne aften kunne fejrer sine 25 år som formand for Vestsjællands Garderforening.

På valg var Hans Jørgen Sørensen, Klaus Pedersen, Herluf Schmidt og Henrik Kjølby. Klaus og Henrik ønskede ikke genvalg og i stedet blev valg Jesper Troelsen og Peter Vilholdt Johannesen, og til Hans Jørgen og Herluf var der genvalg.

Til Suppleanter blev valgt Mads Lorentzen og Lars Fausbøl
Valg af revisorer – Arne Rasmussen og Poul Magnussen
Valg af Fanebære – Hans Jørgen Sørensen og Per Olsen.
Kontingent for år 2017 blev fastsat til kr. 350,00
Årets ka
mmeratskabs pokal blev tildelt Per Pedersen.

- - -
Efter Generalforsamlingen er der nu konstitueret ny næstformand, Per Bunde Christensen og ligeledes ny Skydeleder, Jesper Troelsen. DRONNINGENS FØDSELSDAG

 LØRDAG DEN 16. APRIL 2016.


 Vi fejrer Dronningens fødselsdag med en
 FROKOST I GARDERSTUEN kl. 13:00Vi holder det som en kammeratskabs frokost, hvor vi mødes og spise en frokost sammen, så vi på denne måde er med til at fejrer vores Dronnings fødselsdag.
Vi syntes at vi skulle markere det på selve dagen, så vi håber mange vil slutte op om nogle hyggelige timer.
Tilmelding – Dag 30 54 38 91, aften 58 54 85 91 (Knud) eller mail dgglavind@dbmail.dk
Pris kr. 100,00 inkl. kaffe, 1 øl og 1 snaps.
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Søndag den 1. maj fra kl. 10. (Porten åbner tidligere.)
Årgangsparade på Livgardens kaserne, mød her dine gamle årgangskammerater.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Husk den 4 maj, Kranse nedlæggelse ved Sct. Mikkels Kirke kl. 18,50, med efterfølgende mindegudstjeneste i Kirken.
  Efter ceremonien holder Garderstuen åbent bl.a. med mulighed for kaffe og brød og andre drikkevarer.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 
Torsdag den 12. maj kl. 18:00.
  Bowling i bowlingcentret,  
  Bredegade 50, Slagelse

Denne aften er hele familien velkommen, og vi bowler både i en Dame og Herre række.
Vi mødes kl 17:50 til udlevering af sko og bowler 1 time, derefter går vi op i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse, hvor vi spiser nogle stykke smørrebrød sammen
Tilmelding senest den 9. maj til Bowlingleder Henrik Dahl Sørensen, tlf. 58 26 00 22 eller mobil 40 73 88 22.Pris pr. deltager inkl. spisning kr. 100,00.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Onsdag den 8. juni 2016 kl. 18:00.

Lerdueskydning.
"Same Procedure as Last Year".


Årets første lerdueskydning holdes igen på Lars Tyndskids marker.
  Vi mødes på Nykøbing Landevej 13, Slagelse. Følg skiltene.
   Der vil under skydningen være mulighed for at købe pølser og drikkevarer.
   Ingen tilmelding, man møder bare op. Alle er velkomne.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SØNDAG DEN 28. AUGUST 2016 FRA KL. 10.00
SOMMERSKYDNING FOR HELE FAMILIEN.
Vi mødes på skydebanerne i Skovsø, lige ved Trelleborg Golfbane i Slagelse.
Der skydes både med gevær, luftbøsse, pilekast, pistol, bue og pil, så alle kan deltage.
Klokken ca. 13.00 spiser vi vores medbragte madkurv og under spisningen uddeles præmier.
Der kan købes drikkevare på stedet.
I skal bare medbringe jeres gode humør og jeres madkurv. Så vi ses søndag den 28 august.
Spørgsmål – Kontakt vores skydeleder Jesper Truelsen – tlf. 20 21 42 07.
- - - - - - - - - -
Den fuldstændige resultatliste:

Riffel.
Børn
1 Mads 2 Gustav 3 EmmaLone
Damer.
1. Kathrine 2. Lone 3. Anne
Herre.
1. Finn. 2. H.C. 3. Niels
Pistol.
Damer
1. Lone 2. Anne 3. Marlene
Herre.
1. Jesper 2. Finn 3. Niels
Luftgevær.
Børn.
1. Emma 2 Mads 3. Gustav
Damer.
1. Signe 2. Susanne 3. Lone
Herre.
1.Lars 2. Finn 3.Jesper
Pilekast.
Børn.
1. Silas 2.Mads.
Damer.
1. Malene 2.Signe.
Herre.
1. Jesper 2. Christian.
Bue skydning.
Børn.
1. Emma 2. Gustav 3. Mads
Damer.
1. Anne. 2. Helle. 3. Inge
Herre.
1.Lars. 2. Niels. 3. Finn.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
KAMMERATSKABSAFTEN
MANDAG DEN 24. OKTOBER KL. 18;30
Vi mødes i Garderstuen kl. 18.30 hvor vi spiser sammen og fortæller hinanden ”ærlige” soldaterhistorier.
Denne aften er ment som en ren hyggeaften, med ingenting på programmet, ud over fælles spisning og hygge.
Tilmelding af hensyn til spisningen på tlf. 30543891, aften 58548591 (Knud), senest den 21. oktober.
Pris kr. 100,00 inkl. spisning og kaffe.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lørdag den 19. november kl. 18:00
holder vi vores store bankospil
 
i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse,

Vi starter med at spise vores medbragte mad og derefter kl. ca. 20.00 starter vi med at spille om det store udbud af præmier.
Sidste år spillede vi om mere end 100 gevinster, det håber vi igen i år, vores flinke sponsorer har lovet at bakke os op igen i år.
Alle er velkommne, både familie og venner.
Tilmelding senest den 16. november 2016, på tlf. 3054 3891, eller aften 5854 8591.
779-SEP-63 Knud Glavind
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Først var der spisning ......


 
 
Ikke mindre end 60 var mødt op til bankospillet, så spisningen foregik i to
 etager.

  Og så var der banko.

 De 60 deltagere spillede om ikke mindre end 126 præmier, der var skænket
 af forretninger og firmaer i Slagelse.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


ET MEGET UOFFICIELT MØDE FOR DE INDVIEDE.

"Uofficielt" er det en gammel tradition, at mange (op til 15 - 20)  medlemmer deltager i "Lageroptælling" af foreningens beholdning af drikkevarer i Garderstuen
den 31. december fra ca. kl. 12.
Man ønsker hinanden et "Godt Nytår" - og hjælper bestyrlsen med at tømme sjatter i baren. (Det letter arbejdet med lageroptælling og status.)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


2017.
TIRSDAG DEN 8. FEBRUAR 2017.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.

  Efter skydningen spiser vi et par stykker smørrebrød
  sammen, så husk tilmelding til Jesper på tlf. 20 21 42 07,
  senest den 6-2-2017.

  Der skydes både i veteran I og Veteran II og så selvfølgelig
  i ”rekrut” rækken. 

Ikke mindre end 25 medlemmer var mødt op til skydningen.
Der blev skudt ....Og der blev hygget ...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


GENERALFORSAMLING.
§§
Mandag den 20. februar 2017, kl. 18:00. 
GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen holdes på Antvorskov Kaserne, ved cafeteriet.
Vi starter med spisning, Gule Ærter med diverse flæsk, og derefter går vi til selve generalforsamlingen.
Oplysning om dagsordenen og om hvem der er på valg kommer her, men senere.
Tilmelding på tlf. 30 54 38 91, aften 58 54 85 91, Knud, senest den 17. februar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Det fuldstændige referat, udarbejdet af  Torben Gudmundsen,  kan læses ved at klikke HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Torsdag den 20. april 2017 kl. 18:00.        
Vi fejrer Hendes Majestæt Dronning Margrethe den II`s fødselsdag, med en kammeratskabsaften i garderstuen.
Vi starter kl. 18:00 med spisning og derefter hygger vi os sammen, garanteret med nogle anekdoter fra vores Livgarde tid.
Hele arrangementer koster kr. 100,00 inkl. spisning og ”anekdoter”.
Tilmelding senest den 19. april på tlf. 30 54 38 91 eller aften 58 54 85 91 (Knud).

På gensyn den 20. april kl. 18:00 i Garderstuen,
Nygade 5, 4200 Slagelse.

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 18:00.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
HAVEVANDRING.
Torsdag den 3. august 2017 kl. 18.30
holder Jette og Jesper Truelsen åben have for Vestsjællands Garderforening.I haven finder I bl.a. ca. 400 fuchsiaer i alle størrelser, ligeledes et Koi bassin* og en del fugle.
Vi mødes kl. 18.30 på Parkvej 2, 4293 Dianalund.
Tilmelding til Jesper på tlf. 20 21 42 07, senest dagen før . Tilmelding af hensyn til Jette og Jesper som sørger for kaffe og bolle til os.


* Koi bassiner er et bassin i haven med fisk, hvor en koi er en af de mest spændende fisk, der findes.
SOMMERSKYDNING 2017.

Søndag den 27. august fra kl. 10:00 afholder vi vores familie sommerskydning i Skovse.
Denne dag er hele vores familie og venner velkommen til en forhåbentlig hyggelig sommerdag. Igen har Troels, Niels Henrik og Per sørget for at vi kan skyde både med gevær – pistol - bue og pil – og dart.
I skal huske jeres medbragte madkurv og ikke mindst jeres gode humør. Kl. ca. 13:00 spiser vi vores madkurv og herunder uddeles præmier. Der kan købes øl og vand på stedet. Det hele foregår på Skydebanerne i Skovse, lige ved siden af golfbanen.
Der er ingen tilmelding så mød op hele familien.FISKETUR.
Søndag den 17. september kl. 12.30 har Per Bunde Christensen hyret fiskekutteren Bien i Korsør, så vi kan sejle ud og smide snøren i vandet. Det er ”Fladfisk” tur, så nu er spætterne derude advaret, så vi kommer da sikkert hjem med en del fladfisk.
Turen varer til kl. 17:30, så det er sikkert godt lige at have et par stykker flade ”madder” med i tasken.
Turen koster kr. 290,00. Der kan købes orm på skibet. Tilmelding til Per Bunde senest den 15. september på tlf. 60 12 20 01.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Mandag den 6. november kl. 18:00.Tilmelding til Knud Glavind, tlf. 30 54 38 91
 eller aften 58 54 85 91.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 Lørdag den 25. november kl. 18:00.
ÅRETS STORE BANKOSPIL.

 

Vi starter kl. 18.00 hvor vi spiser vores medbragte madkurv, hygger os med en lille en, og derefter kl. ca. 19.30 går vi i gang med selve bankospillet, hvor vi også i år kan love mange flotte præmier, skænket os af vores flinke og hjælpsomme sponsorer.

Det hele sker i Garderstuen, Nygade 5, 4200 Slagelse.

Der kan selvfølgelig købes drikkevarer til stuens sædvanlige rimelige priser.

Tilmelding senest den 23-11-2017 på tlf. 30 54 38 91 eller aften 58 54 85 91. Knud.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = x


2018.

ONSDAG DEN 14. FEBRUAR 2018.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.

Efter skydningen spiser vi et par  stykker smørrebrød  sammen, så   husk tilmelding til Jesper   på tlf. 20 21 42 07, senest den 12. feb.
Der skydes både i veteran I og Veteran II og så selvfølgelig
i "rekrut" rækken.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
MANDAG DEN 19. FEBRUAR 2018 KL. 18:00.


ÅRETS GENERALFORSAMLING.
§§
Generalforsamling på Antvorskov Kaserne i Antvorskov- stuen ved Cafeteriet.
Kl. 18:00 serveres gule ærter med tilbehør og kaffe. Pris kr. 100.
Under spisningen overrækkes hæderstegn til 60 års, 50, 40, 25 og 10 års jubilarerne.

Kl. 20:00 afholdes ordordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
   1)   VALG AF DIRIGENT.
   2)   FORMANDENS BERETNING.
   3)   SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
   4)   REGNSKAB.
   5)   FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT for 2019.
         Uforandret kr. 350.

   6)   INDKOMNE FORSLAG.
   7)   MÆRKEDAGE.
   8)   VALG AF FORMAND.
          På valg er Knud Glavind, der er villig til genvalg.

   9)   VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. (Se nedenfor.)
  10)  VALG AF 2 SUPPLEANTER.
          På valg er Lars Fravsbøl og Mads Lorentsen.

  11)  VALG AF 2 REVISORER.
          På valg er Arne Rasmussen og Poul Magnussen.

  12)  VALG AF FANEBÆRER.
         På valg er Hans Jørgen Sørensen og Per Olesen.

  13)  EVENTUELT
I år er følgende på bestyrelsesmedlemmer på valg: Hans Jørgen Sørensen, Herluf Schmidt og Jesper Truelsen, der alle er villige til genvalg, samt Peter Vilholt Johannesen, der ikke ønsker genvalg.
HUSK:
Emblem og hæderstegn bæres ved generalforsamlingen.
TILMELDING:
Tilmelding på tlf. 30 54 38 91, aften 58 54 85 91, Knud, senest den 16. februar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ET PAR BILLEDER FRA GENERALFORSAMLINGEN.
Det fuldstændige referat kan læses  HER.

  

 


  Ve
stsjællands Garderforenings
  fane og Midtsjællands
  Garderforenings fane føres ind.


   Formand Knud Glavind bød velkommen
   og aflagde beretning.

   Men inden generalforsamlingen blev
   der uddelt hæderstegn.

En jubilar fik 60 års hæderstegn og seks fik 50 års tegn.

Der var også hæderstegn til 40, 25 og 10 års jublarerne.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lørdag den 10. marts holdt det nye hold gardere Blå Fest  i Korsør
efter en vel overstået rextur.

Vestsjællandske Distriksblade har en fin reportage på sin hjemmeside
med mange billeder.

Der var march gennem byen og kransenedlæggelse ved monumentet for de to faldne gardere.

Foto: Poul Hansen, Vestsjællandske Distriktsblade.
Garderforeningerne stillede naturligvis med fanerne - på dette billede ses fra venstre Korsør GFs fane, Vestsjællands GFs fane og Midtsjællands GFs fane.
Artiklen og 13 billeder (klik på billedets højre kant)  kan læses og ses HER.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
TIRSDAG DEN 17. APRIL
fejrer vi Dronning Margrethes fødselsdag.

   Vi fejrer den kl. 18 i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse, som
   en kammeratskabsaften, hvor vi mødes kl. 18:00 og spiser
   sammen.

   Derefter er ordet frit, og det plejer at give anledning til
   en god gang snak.

   Tilmelding af hensyn til spisningen til
   Knud, tlf. 30 54 38 91, aften 58 54 85 91,
   senest den 15. april.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Mandag den 14. maj 2018 kl. 18:00.
BOWLING.


Vi mødes i Bowlingcentret, Bredegade 50, 4200 Slagelse.

Denne aften er hele familien velkommen og vi bowler både i Dame og Herre række.

Efter 1 times bowling, går vi op i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse og spiser nogle stykke smørrebrød sammen, og under spisningen er der præmie uddeling.

Pris pr. deltager er kr. 125,00 - inkl. bowling, sko leje og spisning.

TILMELDING TIL BOWLINGLEDER HENRIK DAHL SØRENSEN PÅ TLF. 58 26 00 22, ELLER MOBIL 40 73 88 22

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Onsdag den 30. maj 2018 kl. 18:00.

LERDUESKYDNING.
Onsdag den 30. maj 2018 mødes vi til skydning efter de vilde duer. Vi mødes på Nykøbing Landevej 13, Slagelse.
Fra kl. 18.00 er duerne klar til at blive sendt af sted.

Der vil under skydningen være mulighed for at købe pølser og drikkevarer.

Der er ingen tilmelding, så I møder bare op. Følg skiltene.  Alle er velkomne.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ONSDAG DEN 1. AUGUST KL. (senest) 18:30.
Koncert med Livgardens Musikkorps.

ONSDAG DEN 1. AUGUST 2018, HAR VI I SAMARBEJDE MED BORREBY GODS, FORMÅET AT FÅ DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS TIL AT KOMME PÅ BESØG OG GIVE EN ”PICNIC” KONCERT PÅ BORREBY GODS I SKÆLSKØR.

DET ER EN FRILUFT KONCERT, HVOR VI HVER ISÆR MEDBRINGER STOLE. I TILFÆLDE AF DÅRLIGT VEJR RYKKER VI IND I RIDEHALLEN.

SE MEGET MERE I PRESSEMEDDELSEN,  SOM GENGIVES  HER:

 

Borreby Teater afholder i samarbejde med Vestsjællands Garderforening koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Borreby Herreborg onsdag den 1. august klokken 18.30.

 

Som i 2011 er Borreby Teater vært ved en festlig musikalsk oplevelse med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Denne gang sker det i samarbejde med Vestsjællands Garderforening, som deltager med frivillige og som står for salg af Gardermerchandise for fans af den Kongelige Livgardes Musikkorps og Den Kongelige Livgarde.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps, som består af 36 professionelle musikere samt dirigent og personale, må betegnes som et af Danmarks bedste militærorkestre, måske det bedste og denne enestående oplevelse kan i år opleves i ydergården på Borreby Herreborg onsdag den 1. august klokken 18.30. Forinden kan der fra 16.30 indtages picnic, på plænen i ydergården. Picnic kan også købes eller man kan selv medbringe madkurv, drikkevarer købes i Café Vognporten og må ikke medbringes. Publikum bedes selv medbringe stole til den udendørs koncert.

Sidst da Den Kongelige Livgardes Musikkorps gæstede Borreby Herreborg var i 2011, hvor Borreby Teater var midt i sin opbygning. I dag er teater og Café Vognporten færdigindrettet og Ridehallen, som ligger i forlængelse af teatret er færdigindrettet og vil blive anvendt i tilfælde af regn.

”(fakta boks) De Danske Garderforeninger er en soldaterforening for hjemsendte soldater fra Den Kongelige Livgarde og i dag langt den stærkeste blandt soldaterforeninger i landet. Den har ca. 11.000, medlemmer og 62 lokalforeninger fordelt over hele landet.”

Vestsjællands Garderforening er for nylig blevet lagt sammen med Korsør Garderforening og er centrum for det forsat stærke kammeratskab, der findes blandt hjemsendte ”Livgardere”. Den Kongelige Livgardes motto - Pro Rege et Grege – for konge og fædreland og det mere populære – En gang Garder altid Garder – findes og lever i høj grad i bedste velgående også på Vestsjælland.

Er man ”Garder” eller musikinteresseret vil denne koncert være en stor oplevelse i rammer som passer til indholdet.

Billetten til koncerten koster 50 kr. hvis man ikke selv har madkurv med og ønsker at købe en picnic ”kurv” koster den 125 kr. Billetter og picnic kurv kan købes på – www.borrebyteater.dk – billetter kan også købes ved indgangen.

Man er også velkommen til at kun at overvære koncerten, som starter kl. 18.30. Husk stol.

Har i spørgsmål er I velkommen at ringe til Vestsjællands Garderforening, Knud, på tlf. 30 54 38 91.

Vi ses på Borreby den 1 august 2018 kl. senest 18:30.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SOMMERSKYDNING
SØNDAG  DEN 26. AUGUST 2018 KL. 10:00.


Foreningen holder sommer-famileskydning på skydebanerne i Korsør, Møllevangen 51, Korsør.
Vi starter kl. 10.00, og der vil blive mange forskellige skydninger, bl.a.
- Riffel,
- Pistol,
- Bue og Pil,
- Pilekast og
- 200 m. banen  hvor der denne dag kan skydes Landsskydning for de, der har lyst.

Efter skydningen, ca. kl. 13.00,  spiser vi indholdet af vores medbragte  madkurve, og  under spisningen vil der blive præmieuddeling.

Alle er velkomne, også vores familie og venner.

Bemærk! I år foregår skydningen i KORSØR og ikke i Skovsø som vi plejer. Vi ses i Korsør. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
KULTURNAT, SLAGELSE.
28. SEPTEMBER 2018.


Fra Kulturnatens program:


Garderforeningen har udstilling.

Garderforeningen har åbent med udstilling af uniformer samt diverse garderudstyr.

Det er også muligt at købe garderpølser.

Information

Tidspunkt: Se program

ArrangørVestsjællands Garderforening

Adgangstegn nødvendigt: Ja

Sted:: Nygade

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lørdag den 24. november kl. 18:00. Foreningens store BANKOSPIL.


 Vi starter som sædvanligt med at spise vores medbragte mad, hertil kan der købes drikkevarer til Garderstuens sædvanlige lave priser.
Ca. kl. 20,00 starter vi med selve spillet om de helt fantastiske mange gaver fra vores sponsorer.

Tilmelding senest den 22. november på tlf. 30 54 38 91 eller 58 54 85 91, Knud.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Så er det JUL og vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Den 31. december kl. 12 til ca. kl. 14.


ET MEGET UOFFICIELT MØDE FOR DE INDVIEDE.

"Uofficielt" er det en gammel tradition, at mange (op til 15 - 20)  medlemmer deltager i "Lageroptælling" af foreningens beholdning af drikkevarer i Garderstuen
Vi ønsker hinanden et "Godt Nytår" - og hjælper bestyrelsen med at tømme sjatter i baren. (Det letter arbejdet med lageroptælling og status.)

Sidst opdateret den 25. januar 2019.
Webmaster: SEP 58 Peter Henrik Horsten


Kodning og lay out: SEP 58 Peter Henrik Horsten.
1. udgave: 15. februar 2008.