Vestsjællands
Garderforening


Forsiden.
Arrangementer.
Garderstuen.
Bestyrelse og adresser.
Medlemskab.
Historie.
Arkiv 2008/11.
Arkiv 2012/14
Arkiv 2015/18

Links.

Læs om Garderforeningens 100 års fødselsdag. Klik  HER.

Læs om foreningens arrangementer i 2012. Klik HER.

Læs om foreningens arrangementer i 2013. Klik HER.

Læs om foreningens arrangementer i 2014. Klik HER.2012.
    Torsdag den 19. januar 2012 skal vi bowle.
    Vi mødes i Bowlingcentret, Bredegade 50,  Slagelse kl. 18:55, klar til
    udlevering af sko, så vi er klar til at bowle fra kl. 19:00 til kl. 20:00.
    Efter bowling går vi i Garderstuen, Nygade 5,, hvor vi spiser et par stykker smørrebrød sammen.
Vores damer er velkommne og der vil blive dystet i en dame og en herrerække.
Tilmelding til Henrik Dahl Sørensen, tlf. 58 26 00 22, mobil 40 73 88 22
eller   Knud Glavind – tlf. 30 54 38 91, aften 58 54 85 91.  E-mail:  dgGlavind@dbmail.dk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Den 19. januar var vi samlet til Bowling, Henrik Dahl Sørensen havde bestilt baner og ikke mindre end 21 deltagere mødte op til en drabelig kamp med kuglerne, Efter dysten gik vi i Garderstuen og spiste et par stykker mad sammen, et rigtigt hyggeligt arrangement.
Henrik vil prøve at samle et par hold, så vi fremover kan deltage i de forskellige Bowling turneringer inden for De Danske Garderforeninger. 
   xxxxxxx
        
Torsdag den 9. februar 2012 kl. 18:30.
       15m skydning i Vemmelev Hallen.

        Så er vi klar til vores årlige skydning på indendørs banerne under Vemmelev Hallen, vi mødes kl 18:30 og gør klar til skydning.
Efter skydningen mødes vi i Cafeteriet og spiser ”en bid brød” sammen, og er vi heldige at vores kasserer Niels er i godt humør, giver han nok en lille en.
Bemærk, at der skydes både i Veteran og ”Drenge” klasse.
Tilmelding til Niels Wiese, tlf. 20 22 29 58, senest den 7. februar.
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Til almindelig orientering havde vi en meget god og sjov aften til 15m skyning i Vemmelev . Der var 26  aktive skytter i gang, og der blev skudt og snakket til den store guldmedalje.
Niels Wiese.

§§    Mandag den 20. februar 2012. kl. 18:00 i Garderstuen.
GENERALFORSAMLING.

Vestsjællands Garderforening indbyder hermed alle medlemmer til spisning med efterfølgende generalforsamling i GARDERSTUEN, Nygade 5,  4200 Slagelse.
Der serveres GULE ÆRTER MED /TILBEHØR og kaffe.

Ca. kl.  20:00 afholdes ordinær generalforsamling med flg. dagsorden.
  1)    VALG AF DIRIGENT.
  2)    FORMANDENS BERETNING.
  3)    SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
  4)    REGNSKAB.
  5)    FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2013.
  6)    INDKOMNE FORSLAG.
  7)    MÆRKEDAGE.
  8)    VALG AF FORMAND.
  9)    VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
10)    VALG AF 2 SUPPLEANTER
11)    VALG AF 2 REVISORER.
12)    VALG AF FANEBÆRER.
13)    EVENTUELT
I år er følgende på valg: Knud Glavind, Niels Wiese, Hans Jørgen Sørensen og Klaus Pedersen.
UNDER SPISNINGEN VIL FØLGENDE GAMLE GARDERE FÅ TILDELT HÆDERSTEGN.
50. ÅRS TEGN.
414935 MARTS 59 JØRGEN EGON HANSEN
414818 JAN.59 ERIK PETERSEN
40. ÅRS TEGN.
JUL 71 NIELS FRANDSEN
FEB 71 KLAUS KLARSKOV PETERSEN
FEB 71 GUNNAR NIELSEN
25. ÅRS TEGN.
JUN  84 MORTEN THORKILDSEN    
530703 JUL 62 HERLUF SCHMIDT
DEC 85 HANS MORTENSEN
DEC 85 NIELS MORTENSEN

HUSK! EMBLEM OG HÆDERSTEGN BÆRES VED GENERALFORSAMLINGEN.
TILMELDING: AFTEN 58 54 85 91 – DAG 30 54 38 91, KNUD. SENEST DEN 17-2-2012.
Kontingentet er kr. 400 - Pensionister ½ pris.
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vestsjællands Garderforening har afholdt generalforsamling med 66 deltagere.
Der var pres på.
Vi havde besøg fra Midtsjællands Garderforening v/ formanden Per Bunde Christensen.
Der blev spist gule ærter m. tilbehør serveret til UG af fire af bestyrelsens hustruer.
Derefter blev der uddelt hæderstegn og så begyndte den egentlige generalforsamling.
Foreningen klarer sig godt både med hensyn til medlemstal og økonomisk.
Der var genvalg til bestyrelsen, som er:
Knud Glavind (formand ) - Niels Wiese (kasserer) - Klaus Pedersen Henrik Dahl - Henning Hansen - Hans Jørgen Sørensen og Torben Gudmundsen.
Vi kostituerer os snarest !!
Der var debat om manglende stof i Garderbladet, om regnskabet skulle sendes ud  med indkaldelsen til generalforsamling og om en anden fordeling af kontingentet, som nu er kr. 400, men kun kr. 200 for pensionister.
Det manglende stof til medierne skal vi have op og køre.
Niels Wiese.


  Tirsdag den 17. april 2012 kl. 18:00.
  Vi fejrer HM Dronningens fødselsdag i  Garderstuen.
  Det bliver en kammeratskabsaften med lidt at    spise -- en ny film om
  Livgarden og sidst men  ikke mindst - DIG SELV - som deltager med en
  masse hyggelig snak.
  Tilmelding til Knud på  58 54 85 91 eller   30 54 38 91  
 senest   den  14.
   april .  
Vel mødt!!!!!! 
Niels Wiese.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vi havde en meget hyggelig aften i garderstuen i forbindelse med dronningens fødselsdag.
Vi fik noget god
mad, som gav anledning til megen god snak.
Derudover så vi en god film om Livgarden .

Alt i alt en meget hyggelig aften.Niels Christian Wiese.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Tirsdag den 24. april 2012.
Koncert med Livgardens Musikkorps i Cirkus Arena.
  I anledning af Hjerteforeningens Jubilæum bliver der arrangeret en Jubilæums koncert, tirsdag den 24. april, hos Cirkus Arena i Årslev her ved Slagelse.
  Koncerten bliver udført af Den Kongelige Livgardes Musikkorps, som sammen med Hjerteforeningen står for arrangementet.
Der vil ligeledes være nogle solister nemlig Birthe Kjær og Bobo Moreno, som vil optræde sammen med Den Kongelige Livgardes Musikkorps.
Det bliver et hel aftens arrangement med 2 retters menu og hele arrangementet koster kr. 225,00 pr. billet inkl. underholdning og spisning. Billetter kan købes i Spar Nord. Er der spørgsmål ring 30543891.
Med venlig hilsen Knud Glavind.               

Onsdag den 30. maj 2012.
LERDUESKYDNING hos Ole Lorentzen, Nykøbing Landevej 13, Gudum, 4200 Slagelse.  (Ved møllerne - som vi plejer.)
Vi starter kl. 18:00 og i løbet af aftenen kan der købes vores sædvanlige gode pølser.
Hvis vejret er nogenlunde, vil der udover lerdueskydning også blive mulighed for andre former for konkurrence.
Nærmere oplysninger  fås hos Troels på  58 26 75 47.. 
Vi ses den 30. maj 2012.
       
Onsdag den 30 maj afholdt vi Lerdueskydning med ikke mindre en 21 deltagere.
Vinder blev Torben Gudmundsen,  på 2. pladsen Kasper Petersen og på 3. pladsen Søren Hansen.
Efter skydningen havde Niels Wiese sørget for dejlige grill pølser og vædske til skytterne.
Tak til Troels Hansen og Per Petersen for et godt arrangement
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lørdag den 26. maj mistede vi desværre vores mangeårige medlem,
453155 jan. 60, Knud Viggo Nielsen, som efter nogle års sygdom fik fred.
Knud blev begravet den 1. juni.

Æret være Knud Nielsens minde.
Knud Glavind
Formand.    
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Søndag den 26. august 2012 kl. 10:00.   FAMILIESKYDNING
på skydebanerne i Skovsø.
Denne gang er det Troels og Hans Henrik Hansen, og Per Pedersen der tilrettelægger aktiviteterne, så det bliver spændende at se hvad de hitter på af overraskelser.
Som skrevet starter vi de forskellige skydninger fra kl. 10:00 og ca. kl. 13:00 spiser vi vores medbragte madkurve.
Der bliver skydeaktiviteter for alle aldre, så husk hele familien og jeres venner er velkommne.
Medbring madkurv og det gode humør, drikkevarer kan købes til vores stuepriser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Søndag den 26. august havde vi familieskydning i Skovsø arrangeret af vores 2
medlemmer Troels Hansen og Per Pedersen, tak til jer for et fantastisk og
vellykket arrangement.


Christian Sørensen klar til at affyrer pilen fra sin bue. 
  Der var skydning både med Pistol, luftbøsse, salonskydning og ikke mindst
  med Bue og Pil,
som blev et tilløbsstykke.
  Efter skydningen spiste vi vores medbragte mad og under spisningen blev der
   uddelt præmier.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lørdag den 15. september 2012 kl. 10 - 14.  LERDUESKYDNING - MED VIDERE.
Vi skyder hos Ole Lorentzen, Nykøbingvej 13.
Der kommer DG skilte op, der viser vej - og ved frokosttid serveres vores kendte garderpølser.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der var mødt en del deltagere, men der er stadig plads til flere, så husk det når vi kalder igen,
Vi havde tørvejr, men rigtig gang i blæsten, så duerne var livlige og en del slap fri, men som Arne Rasmussen sagde, der ligger en del duer derude som er rigtig bange.


Det var ikke kun lerdueskydning:
Poul Marcussen og Mads koncentrerer sig om at få pilene sendt godt af sted.


  Efter de forskellige skydninger samledes vi i Garderteltet hvor der var gjort dejlige varme
  Garderpølser klar.

  Vinderen af skydningen blev Peter Hansen og med sin far på andenpladsen, nemlig Troels Hansen.
=======================================================================================
Fredag den 28. september.  SCT.  MICHAELS NAT.
Foreningen deltager i "Sct. Michaels Nat", hvor vi holder stuen åbent fra kl. 17:00 til kl. 24:00 og desuden har vi vores bod i Nygade hvor vi sælger vores efterhånden berømte GARDERPØLSER. Kig ind hvis I er i byen denne aften.
Den 28. september deltog foreningen i Slagelse Kulturnat, hvor vi solgte drikkevarer og pølser indenfor i vores Gardestuen, og ligeledes havde vi vores efterhånden kendte blå telt opstillet i Nygade. Det blev en aften med et overordentligt tilstrømning af gæster.
=====================================================================================
En (meget) travl uge:
Lørdag den 6. oktober 2012 fra kl. 10:00. Forældredag, Høvelte.
Alle er velkommne til dette åbent hus arrangement.
Vil I vide mere om denne dag må I meget gerne kontakte Knud på tlf. 30543891 eller 58548591, eller mail: dgglavind@dbmail.dk


Mandag den 8. oktober kl. 18:00. Kammeratskabsaften.

Her vil vores medlem, tidligere politibetjent, MAJ 58 Rejner Sørensen fortælle om sin tid inden for politiet med et foredrag han kalder
BLANDT LUDERE OG LOMMETYVE OG ANDET GODTFOLK.
Vi starter med spisning kl. 18:00 i Garderstuen, Nygade, og derefter beretter Rejner om sin tid hos politiet
Tilmelding af hensyn til spisning senest den 4. oktober til
Knud, Tlf. 30543891 eller 58548591.

Torsdag den 11. oktober. Gratis koncert med Livgardens Musikkorps.Fredag den 12. oktober: Kulturnat i København.
Formanden står ved Gardens Dag, Forældredage og som her ved Kulturnatten for De Danske Gardeforeningers salg af ting og sager.


Her er han i aktion på Livgardens Kaserne ved Kulturnatten den 12. oktober.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Søndag den 4. november 2012 kl. 10:00.
Årgangsparade på Livgardens Kaserne.
Ved de to årlige årgangsparader kan du møde gamle soldater-
kammerater så tag evt. familien med og oplev en herlig dag i Livgardens tegn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Lørdag den 17. november 2012  kl. 18:00.   Andespil.

Igen i år har vores sponsorer lovet et overdådigt gavebord.
Vi starter kl. 18:00 med at spise vores medbragte mad og starter spillet kl. ca. 20:00, så husk alle er velkommen også vores venner og bekendte.
Tilmelding senest den 15. november til Knud, tlf. 30543891 eller 58548591.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 deltog i foreningens store bankospil.
Der var et hav af flotte præmier, som blev flot fordelt under ledelse af Claus og Henrik.
En stor tak til vore sponsere for deres hjælp, uden deres hjælp ingen bankospil. Tak.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tirsdag den 31-12-2013, havde vi lageroptælling i Garderstuen over vores beholdning af drikkevarer.
Der kom mange af foreningens medlemmer og hjalp til med at udrydde diverse sjatter i flaskerne, så det på denne måde blev det noget lettere for bestyrelsen at foretage optællingen.

Efter et par timers hårdt arbejde ønskede vi hinanden et Godt Nytår og takkede hinanden for et godt samarbejde.2013.
1. januar 2013.
1. nytårsdag kl. 12:00 er der altid mange gamle gardere på Amalienborg.
I år var der i hvert fald een, der kom fra VestsjællandsGarderforening.Som man kan se på billedet herunder, der er fra 1. nytårsdag 1925, var der også dengang mange,  der så paraden og hørte musikkorpset.


  Paul Fischer.     Fredag den 1. februar 2013 var der chefskifteparade på Livgardens   Kaserne.
  
Efter 7 år og 2 måneder som chef for Livgarden blev Oberst Lasse Harkjær afløst af oberst Klavs Lawes.
   Det var en usædvanlig flot parade.  Vestsjællands Garderforenings formand repræsenterede
   foreningen på bedste vis. Foreningens web-master tog billederne.Her ses vagtkompagniet.
Livgarden havde bedt garderforeningerne om at stille med faner.
Det ønske var der 20 garderforeninger der efterkom.

   Foreningens formand repræsenterede på bedste vis foreningen.
   Her ses Knud Glavind med De Danske Garderforeningers forretningsfører
   Hans-Erik Skov Nielsen.

   Foreningens web-master var også til stede. Han tog billederne.
  TIRSDAG DEN 5 . FEBRUAR 2013.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.

  Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter skydning
  og husk der skydes både i ”drenge” klassen og i veteranklassen.

  Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over et par stykker
  smørrebrød, og hvis kassereren er i godt humør vil jeg tro han sponsorerer en lille en til halsen, vi får se?

TILMELDING: Klaus Pedersen, tlf. 58266321 eller 29486681, mobil,  senest den 1. feb.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den 5. februar afviklede vi vores 15 m. skydning i Vemmelev Hallen, med 32 deltagere, et super flot fremmøde.
Vores skydeleder Claus stod for regnskabet.

”Patroner” var der nok af.


Claus Pedersen havde sørget både for skiver, patroner og ikke mindst for nogle stykker smørrebrød efter skydningen.
Vinderen af vores skydning blev i ”junior” klassen Henrik Pedersen, fra Midtsjællands Garderforening.
Vinder af vores Veteran klasser – Hans Jørgen Sørensen, Arne Rasmussen og Niels Juul Dalsgaard.
 

§§    Mandag den 18. februar 2013  kl. 18:00 i Garderstuen.
GENERALFORSAMLING.

Mandag den 18. februar afholder vi vores årlige generalforsamling, i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.
Vi starter kl. 18:00 med spisning af vores generalforsamlings- menu: Gule Ærter med valgflæsk, og ca. kl 20:00 starter vi selve generalforsamlingen.
Efter spisning vil der blive uddelt hæderstegn til vores jubilerende medlemmer.
På valg i år er Knud Glavind, Henrik Dahl Sørensen, Henning Hansen og Torben Gudmundsen.
Tilmelding senest den 14. februar 2013, på tlf. 30543891, aften 58548591, Knud, eller e mail: dgglavind@dbmail.dk
- - - - - - - - -
Ikke mindre end 57 gamle gardere var mødt op til foreningens generalforsamling i Garderstuen, Nygade, Slagelse.
Traditionen tro startede man med gule ærter med tilbehør.
Maden kommer ikke af sig selv......


....  her er fra venstre Ivetti, Lotte og Jette. (Tak for hjælpen piger.)

Efter spisningen blev der uddelt hæderstegn.De Danske Garderforeningers Forretningsfører Hans Erik Skov Nielsen (til venstre) overrakte 50 års hæderstegn til SEP 58 Arne Eriksen og 40 års tegn til JAN 72 Finn Erik Niemann Jensen og JAN 72 Jørgen Andersen
Fraværende var tre andre jubilarer:
50 års jubilarerne MAJ 55 Bent Østergård Jensen, Fårdrupvej, Slagelse og
NOV 52 Arne Guldborg Nielsen, Færøerne
- og 10 års jubilar DEC 01 Anders Thybo Nielsen, Odense.

Derefter gik man over til valg til bestyrelsen:
På valg var foreningens Formand Knud Glavind, som opnåede genvalg
Bestyrelsesmedlemmerne Henning Hansen, Torben Gudmundsen og Henrik Dahl Sørensen, var på valg og alle fik genvalg.
Som suppleanter blev Mads Lorentzen og Jesper Thuelsen valgt.
Revisorer blev Torben Hassel og Kurt Hansen
Foreningens fanebærere blev også genvalgt,  Hans Jørgen Sørensen og Per Olsen.Årets Kammeratskabs Pokal gik til Niels Wiese. som her ses med pokalen.

Efter valgene blev vores nye Garderkort ( Fordelskort) præsenteret og udleveret til alle medlemmer. Garderkortet er et fordelskort, som foreningens medlemmer kan benytte, når de handler hos en del forretninger, som samarbejder med Garderforeningen.

Så var den alvorlige del af aftenen overstået - og der var
"kammeratligt samvær" hvor der blev fortalt en del af de gode gamle soldaterhistorier, som bliver bedre og bedre som årene går.
SOMMERSKYDNING FOR HELE FAMILIEN.

  Søndag den 4. august kl. 10:00  holder Vestsjællands
  Garderforening årets sommerskydning på skyde-
  banerne i Skovsø, hvor der vil blive muligt at skyde
  med både bue og pil, luftbøsse, riffel og pistol.

   Hele familien er velkommen, og vi medbringer vore madkurve, som vi spiser ca. kl. 13:00 hvor der også er præmieuddeling.
Drikkevarer kan købes.

Det er igen trekløveret Troels, Niels Henrik og Per, der er ophavsmænd til dette arrangement. Det plejer at være vellykket, så husk møde frem søndag den 4 august kl. 10:00 på skydebanerne i Skovsø.
Med Garderhilsen
Bestyrelsen + de 3.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vi var ca. 35 deltagere på denne solrige sommer formiddag/eftermiddag og der var lagt op til en rigtig hyggelig dag.
Der blev skudt med pistol, riffel, luftgevær og Troels havde igen sat op til bue og pil.
Der blev skudt meget intenst i ca. 4 timer og mange ville skyde flere gange i samme kategori, fordi de gerne ville sikre sig en af de mange flotte præmier, som Knud traditionen tro havde sørget for.
Kl. 13 dækkede vi op til den medbragte frokost og under spisningen delte Knud præmierne ud til stor morskab for både børn og voksne.
Det var rigtig dejligt at se mange nye ansigter og vi håber at se mange til næste år, både nye og gamle.
Tak til de 3 , Troels, Niels Henrik og Per, for et godt arrangement.


Lørdag d. 7. september 2013 kl. 11 - 14.
LERDUESKYDNING på Ole Lorentzens vidstrakte jorder.
OPDELING i 2 kategorier - med eller uden jagttegn.
SUPPLERENDE SKYDNING MED LUFTPISTOL og med BUE / PIL.
RISIKO for en hyggelig dag i gode venners lag! Og en grillpølse.
STED:   

Nykøbing Landevej 13, 4200 Slagelse.
Følg skiltningen og støt din forening.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Det var en rigtig flot sensommer dag, men fremmødet var ikke så stort - vi var 10 deltagere - men de, der mødte op, havde nogle hyggelige timer.
Vi havde kørt det store skyds i stilling med 2 lerduekastere og luftgevær og bue og pil.
Knud havde sørget for flotte præmier.
Claus sørgede for at grillen blev tændt op, så han kunne fremstille vores kendte grillpølser .
Det var første gang vi prøvede med et arrangement af denne type en lørdag formiddag. På grund af det ikke store fremmøde vil vi overveje om dette skal prøves igen.
Tak for det gode arrangement til Troels og Niels Henrik. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

BOWLING.
Onsdag den 11. september (senest) kl. 17:50.
Vi skal vi en tur i Bowlingcentret, Bredegade, Slagelse, hvor vi sammen med vore damer skal dyste om nogle præmier.
Vi mødes senest kl. 17:50, så vi er klar til at spille fra kl. 18:00 til kl. 19:00.
Efter bowlingen går vi til vores Garderstue i Nygade, hvor vi sammen spiser nogle stykker smørrebrød og herunder vil der være præmieuddeling.
Tilmelding til vores Bowlingleder Henrik Dahl Sørensen, tlf. 58260022, eller mobil tlf. 40738822, senest den 9. september.
Henrik Dahl Sørensen havde arrangeret denne aften og ikke mindre end 27 mødte frem til bowlingen. Efter bowling fulgtes vi ad til Garderstuen, hvor vi spiste nogle stykker mad sammen og herunder afslørede Henrik resultatet af aftenens indsats og præmierne blev uddelt.
Henrik vil senere igen arrangerer mere bowling.
Tak Henrik for et godt arrangement.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KULTURNAT.

Fredag den 27. september 2013 holder Slagelse Kulturnat, og
Vestsjællands Garderforening deltager igen i år.

Garderstuen er åben fra kl. 17:00 til kl. 24:00, så hvis du
og din familie er i byen er I meget velkomne i Nygade, Slagelse.
Med Garderhilsen
Bestyrelsen.

Foreningen deltog også i år i Slagelse Kulturnat, hvor vi holdt åbent i Garderstuen fra kl. 17:00 til kl. 24:00. og vi havde vi en bod i Nygade hvor vi solgte vores efterhånden eftertragtede Garderpølser,  igen i år med stor succes.
Trængslen i stuen var dejlig stor,  dette medfødte et flot salg af øl og vand. Tidligere år har vi været ude for at løbe tør for øl, men det havde vi taget højde for denne gang. Selvom mange forsøgte at ”tørlægge” os,  klarede vi frisag i år.
Et flot resultat blev det til, så der blev en god skilling til at betale ”husleje” med i Garderstuen.
Tak til alle de medlemmer, der mødte frem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kulturnat - i Kjøbenhavn.I København blev der holdt kulturnat fredag den 11. oktober.
Der er mange aktiviteter på Livgardens Kaserne og De Danske Garderforeninger har altid en stor stand.
Den blev, som sædvanligt, passet af Knud Glavind. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lørdag den 23. november 2013 kl. 18:00.  BANKOSPIL.

Foreningens årlige kæmpe bankospil afholdes  som sædvanligt i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.
Vi starter med at spise vores medbragte madkurv hvortil der kan købes passende drikkevarer i baren til fornuftige priser.
Vi kan allerede nu love et hav af gevinster, så der bliver noget for en hver smag. Vore sponsorer er også i år i godt humør og bakker igen op om Vestsjællands Garderforening.
Alle er velkommene, så det gælder hele familien og jeres venner.
Spillet starter ca. kl. 20,00.
Tilmelding senest torsdag den 21-11-2013 til Knud – Tlf. dag 30543891 og Aften 58548591.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 deltog i foreningens store bankospil.
Vi startede med at spise vores medbragte madkurve og efter et par hyggelige spise stunder, startede vi på selve bankospillet.
Der var et hav af flotte præmier, indsamlet af vores bestyrelse, fra byens erhversliv.
En stor tak til vore sponsorer for deres hjælp, uden deres hjælp ingen bankospil.     Knud og Klaus betragter alle gaverne inden spillet går i gang. I alt spillede vi om 121 præmier,
    alle skænket af vores hjælpsomme sponsorer. Tak til alle disse glade givere.


   I baggrunden opråberne...

    Dyb koncentration...     De 2, der styrede spillet gang, Torben og Knud gør klar til det sidste overdådige spil
    om bl.a. andesteg og mikrobølge ovn - og mange flere ting..


  Vinderpladen kontrolleres.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tirsdag den 31-12-2013, havde vi lageroptælling i Garderstuen over vores beholdning af drikkevarer.
Der kom mange af foreningens medlemmer og hjalp til med at udrydde diverse sjatter i flaskerne, så det på denne måde blev det noget lettere for bestyrelsen at foretage optællingen.

Efter et par timers hårdt arbejde ønskede vi hinanden et Godt Nytår og takkede hinanden for et godt samarbejde.


X2014.


KAMMERATSKABSAFTEN.

Mandag den 27. januar 2014 kl. 18:00
Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.


Det er  lykkedes os at få vores medlem Martin Aggerholm Bidstrup, som netop er vendt hjem med det sidste hold fra Afghanistan, til at fortælle os om sine ”oplevelser” og gøren i det fremmede.

Martin vil fortælle om sin og holdets hverdag i Afghanistan.
Vi starter kl. 18:00 med fælles spisning og derefter fortæller Martin.
Tilmelding senest den 24-1-2014 til Knud: Tlf. 30543891 eller aften 58548591.  E-mail:   dgglavind@dbmail.dk
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Et udsnit af de fremmødte.
32 af vore medlemmer var mødt op til årets første kammeratskabsaften med foredrag og spisning.Vores medlem Martin Bidstrup, som netop er kommet hjem fra Afghanistan med hold ISAF 16, fortalte om hverdagen i Afghanistan fulgt op med en stribe billeder og videofilm  optaget i Afghanistan,
Det var både spændende og flot at høre og se Martin fortælle levende om sine opgaver i det fremmede. TAK til dig Martin.
Knud.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  
TIRSDAG DEN 4 . FEBRUAR 2014.
  15 M SKYDNING I VEMMELEVHALLEN.
   Vi mødes i Hallen kl. 18.00 og gør klar til den gældende 15 meter
   skydning, og husk der skydes både i "drenge" klassen og i
veteranklassen.
Efter skydningen samles vi i hallen og hygger os over en bid brød, og hvis kassereren er i godt humør vil jeg tro han sponsorerer en lille en til halsen.  Vi får se?     
TILMELDING: Klaus Pedersen, tlf. 58266321 eller 29486681, mobil, senest den 1. feb. 2014.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vi skød sammen med Midtsjællands Garderforening og havde håbet på at der også var kommet nogle fra Korsør.  Desværre kom der ikke nogen fra Korsør, man vi prøver en anden gang.Resultatet af skydningen blev følgende:
Senior rækken blev vundet af: Ole Lorentzen, nr. 2 Henrik Dahl Sørensen og nr. 3 Per Pedersen.
Veteran 1: Hans Jørgen Sørensen, nr. 2 Niels Henrik Hansen og nr. 3 Torben Mathiasen.
Veteran 2: Arne Rasmussen, nr. 2 Troels Hansen og nr. 3 blev Hans Christian Petersen.
Efter skydningen sluttede vi af med fælles spisning!.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  +  §§       Mandag den 17. feb.  kl. 18:00 i Garderstuen.
                         GENERALFORSAMLING.
Vestsjællands Garderforening indbyder hermed alle medlemmer til spisning med efterfølgende generalforsamling i GARDERSTUEN, Nygade 5,  4200 Slagelse.
Der serveres GULE ÆRTER MED TILBEHØR og kaffe.

Ca. kl.  20:00 afholdes ordinær generalforsamling med flg. dagsorden:

  1)   VALG AF DIRIGENT.

  2)   FORMANDENS BERETNING.
  3)   SKYDEUDVALGSFORMANDENS BERETNING.
  4)   REGNSKAB.
  5)   FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2015.
  6)   INDKOMNE FORSLAG.
  7)   MÆRKEDAGE.
  8)   VALG AF FORMAND.
  9)   VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
10)   VALG AF 2 SUPPLEANTER
11)   VALG AF 2 REVISORER.
12)   VALG AF FANEBÆRER.
13)   EVENTUELT
I år er følgende på valg: Knud Glavind, Niels Wiese, Hans Jørgen Sørensen
og Klaus Pedersen.

UNDER SPISNINGEN VIL FØLGENDE GAMLE GARDERE FÅ TILDELT HÆDERSTEGN.
60. ÅRS TEGN
      MAJ 52 BENT ROSTED CHRISTENSEN
50. ÅRS TEGN
      NOV. 57 EBBE KRONVALD PETERSEN,  MAJ 63 KNUD ERIK RASMUSSEN,
40. ÅRS TEGN
      JAN. 73 LARS HENRIK ANDERSEN.
25. ÅRS TEGN
      MAJ 89 THOMAS CHRISTENSEN.

10. ÅRS TEGN
      AUG. 72 STEEN BREJNER,  MAJ 89 LARS BO CARLSSON, 
      MARTS 85 TORBEN GUDMUNDSEN,  NOV. 53 HANS JØRGENSEN,
      SEPT. 63 ERIK JENSEN,  AUG. 03 KASPER NYGÅRD NIELSEN,
      NOV. 78 JESPER TRUELSEN.


   HUSK:  EMBLEM OG HÆDERSTEGN BÆRES VED
                  GENERALFORSAMLINGEN.


TILMELDING TIL KNUD SENEST DEN 14. FEBRUAR:
AFTEN  58 54 85 91 -  DAG 30 54 38 91.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 medlæemmer var mødt op til generalforsamlingen.
Der blev startet op med spisning, Gule Ærter med tilbehør, og efter et par hyggelige timer gik vi i gang med selve generalforsamlingen.
Først  formandens beretning, derefter skydeudvalgets beretning og efter at foreningens kasserer, Niels Wiese, havde berettet om et godt og flot regnskab gik man i gang med valg til bestyrelsen.

På valg var formanden Knud Glavind, som fik genvalg og derefter var Niels Wiese, Hans Jørgen Sørensen og Klaus Pedersen på valg. Niels Wiese ønskede ikke genvalg og blev afløst af Herluf Schmidt, men Hans Jørgen Sørensen og Klaus Pedersen begge modtog genvalg.
Der skal lyde en stor tak til Niels Wiese for hans arbejde som kasserer gennem 23 år.

Mads Lorentzen og Jesper Tuelsen valgt til suppleanter, Torben Gudmundsen og Arne Rasmussen blev valgt til revisorer.
Der blev uddelt 11 hæderstegn til medlemmer, som igennem en årrække har været tro over for Vestsjællands Garderforening. Hans Jørgen Sørensen blev rost og belønnet for sit arbejde i bestyrelsen gennem 25 år og foreningens formand Knud Glavind modtog en erkendtlighed for hans arbejde i bestyrelsen gennem 40 år.Fra venstre Knud Erik Rasmussen, som modtog 50 års tegn, Lars Henrik Andersen som fik40 års tegn og Thomas Christensen som fik 25 års tegn.

Bent Rosted Christensen skulle have sit 60 års tegn, men han var desværre forhindret i at møde op.Modtagerne af 10 års tegn:

Fra venstre Kasper Nygård Nielsen, Lars Bo Carlsson, Erik Jensen, Jesper Truelsen, Hans Jørgensen, Torben Gudmundsen. Fraværende var Steen Brejner. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
ONSDAG DEN 16. APRIL 2014 KL. 18:00.

 DRONNINGENS FØDSELSDAG.Vi fejrer Hendes Majestæt Dronning Margrethes fødselsdag.
Vi samles i Garderstuen til en kammeratskabsaften med fælles spisning kl. 18:00.

Tilmelding senest den 14, april til Knud – tlf. 30543891 eller aften 58548591.

(Billedet af HM Dronningen blev taget da Dronningen besøgte de danske soldater i Afghanistan.)Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 18:00.

Lerdueskydning.
Årets første lerdueskydning holdes igen hosOle Lorentzen, Kalundborgvej 13.

Det er igen Troels, Niels Henrik og Per, der sørger for krudt og kugler - og sørger for at "duerne" kan flyve.
Under skydningen bliver der mulighed for at smage på vores berømte pølser og at få ganen fugtet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ikke mindre end 25 var mødt op for at afprøve deres skydefærdigheder og alle fik deres skydelyst stillet. Her er nogle billeder fra aftenen:


Samling.


Våben kontrol?


Der skydes....


På ventelinien kunne man slukke tørsten....


..... og der blev serveret grillpølser.Her venter en skytte på duerne.............. medens de ikke ramte duer bortforklares på ventelinien.Skydningerne var delt op i 2 klasser, en for dem med jagttegn og en for dem uden.
Her ses vinderne.    Fra venstre:

Nr. 2 i klassen uden jagttegn Mads Lorentzen, Nr..2 i klassen med jagttegn Bjarne,
Nr. 1 i klassen med jagttegn Torben Gudmundsen og Nr. 1 i klassen uden jagttegn HC – Hans Christian Petersen.NOV 55 Nils Juul
Dalsgaard fotograferet
ved Garderforeningens
100 års fødselsdag.
      Vestsjællands Garderforening mistede den 27. maj sit æresmedlem
    266288 nov. 55 Niels Juul Dalsgaard.
    Niels havde gennem en tid været syg og den 27. maj sagde Niels
    hjerte stop, så Niels sov stille ind.

    Niels har gennem mange år stået som en flot repræsentant for
    Vestsjællands
Garderforening og i hele taget for hele Garder-
    bevægelsen.
    Niels var i mange
år medlem af bestyrelsen i vores forening, både
    som kasserer og som formand,
en post han blev dybt respekteret
    for, for hans store arrangement.

    Lørdag den 31. maj gjorde foreningens fane, det sidste ” honnør”
    for Niels, i
Sct, Peders Kirke. Tak for alt.
    Vi sender vores tanker til Niels Dalsgaards 4 børn og deres familie.
    Æret være han minde.

Knud Glavind.  Søndag den 17. 2014 august fra kl. 10.

S
OMMERSKYDNING.
Sommerskydning - familieskydning i Skovsø.
Der skydes både med bue og pil,  gevær og pistol og alle er velkomne.
Ca. kl. 13:00 spiser vi vores medbragte madkurv og foreningen sørger for at der kan købes drikkevarer.


Dagen stod i regnvejrets tegn - regnen sørgede for, at banerne i år ikke støvede.
Trods det dårlig vejr havde 25 fundet frem til skydningen, og vi havde en dejlig dag hvor vi fik skudt med både bue og pil, pistol, luftbøsse og salonriffel.


Kl. 13:30 gik vi i gang med at spise vores medbragte mad og havde her i tørvejr nogle gode timer sammen.


Fra skydebanen i Skovsø.

 
Bue og pil!....
..... og så var der fælles spisning og hygge.

 

 


§§  Ekstraordinær generalforsamling. §§
Tirsdag den 16. september 2014 i Garderstuen.

Vestsjællands Garderforening indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag den 16. september 2014 kl. 18:00  i Garderstuen, Nygade 5, 4200 Slagelse.

Vestsjællands Garderforening har fra Midtsjællands Garderforening fået en henvendelse og forslag om sammenlægning af de to foreninger:  Midtsjællands og Vestsjællands Garderforeninger.

Bestyrelserne fra de 2 foreninger har holdt møder omkring dette forslag,  og er kommet frem til et godt grundlag for en fælles forening. Dette vil vi gerne snakke igennem sammen med vores medlemmer og ligeledes informere yderligere om forslaget.

Midtsjællands Garderforening tæller p. t.  93 medlemmer.


Vestsjællands Garderforening tæller p. t. 189 medlemmer.


Der er 2 punkter til den ekstraordinære Generalforsamling:


Punkt 1 – Sammenlægning med Midtsjællands Garderforening.


Punkt 2 – Lovændring – §16 – lyder nu: Bestyrelsen består af 1 formand og 6 bestyrelsesmedlemmer: Paragraffen ønskes ved en evt. sammenlægning ændret til: Bestyrelsen består af 1 formand og 8 bestyrelsesmedlemmer.


Foreningen er vært ved et lille traktement, Pølser + 1 øl/vand.


Tilmelding senest den 12. september til tlf. dag 30543891 – aften 58548591 – (Knud).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ved den ekstraordinære generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget at godkende sammenlægningen af de to foreninger.
Også lovændringen blev enstemmigt vedtaget.
De to foreningers bestyrelser fortsætter nu arbejdet med det rent praktiske i forbindelse med sammenlægningen.
Navnet på den fortsættende forening bliver sandsynligvis
"Vestsjællands Garderforening".


Fredag den 26. september 2014 kl. 18:00 - 24:00.
Sct. Michaels Nat - Kulturnat i Slagelse.
Som sædvanligt holdt vi Garderstuen åben på Kulturnatten og ude på gaden solgte vi pølser mv. til kulturnattens besøgende.
Det blev en aften med rigtigt mange besøgende og et godt salg både i Gerderstuen og i pølseboden på Nygade.

Lørdag den 22. november 2014 kl. 18:00. 

BANKOSPIL. I GARDERSTUEN.


Årets store bankospil afholdes  som sædvanligt i Garderstuen, Nygade 5, Slagelse.
Vi starter med at spise vores medbragte mad, drikkevarer kan købes til stuens billige priser. Efter spisningen - ca. kl. 20:00 - starter vi med at spille om det imponerende antal gevinster. Der er 30 spil med sidegevinster og vi slutter af men vores alt overskyggende putte-på spil.
Alle er velkommene, det gælder hele familien og jeres venner.
OBS: Spillet starter ca. kl. 20,00.
Tilmelding senest torsdag den 20. november til Knud:
Tlf. dag 30 54 38 91 og Aften 58 54 85 91.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der er altid mange, der møder op til foreningens bankospil.
I år var der ikke mindre end 65 - og som sædvanligt var der gode muligheder for at vinde en eller flere præmier.  I år var er ikke mindre end 142 præmier.
Der blev taget nogle billeder under bankospillet, og hvis den gamle web-master får fat i dem, bringes de her på siden.ET MEGET UOFFICIELT MØDE FOR DE INDVIEDE.

"Uofficielt" er det en gammel tradition, at mange (op til 15 - 20)  medlemmer deltager i "Lageroptælling" af foreningens beholdning af drikkevarer i Garderstuen den 31. december fra ca. kl. 12.
Man ønsker hinanden et "Godt Nytår" - og hjælper bestyrlsen med at tømme sjatter i baren. (Det letter arbejdet med lageroptælling og status.)
X

Sidst opdateret den 21. januar 2015..
Webmaster: SEP 58 Peter Henrik Horsten