Man kan slukke for lyden ved at trykke på Esc tasten.

Vestsjællands
Garderforening

 
Forsiden.
Arrangementer.
Garderstuen.
Bestyrelse og adresser.
Medlemskab.
Historie.
Arkiv 2008/11.
Arkiv 2012/14.
Arkiv 2015/18.
Links.
FORENINGENS HISTORIE.
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx 
Foreningen er nu 100 år gammel.
Den fejrede sin 100 års fødselsdag den 23. maj 2009.
 
 

xxxx   Vestsjællands Garderforening blev stiftet den 23. maj 1909 og kan som
xxxxsådan fejre sit 100 års jubilæum i år 2009.
xxxx   Det hele startede med en annonce i vores lokale avis den 21. maj 1909, xxxxmed flg. tekst:

xxxxxxx"GARDISTER fra Slagelse og Omegn bedes møde i ”Casino” 
xxxxxxxSøndag den 23. Maj kl. 2½ Eftermiddag, angående oprettelse 
xxxxxxxaf en Garderforening."

          
     Resultatet af mødet blev nedsættelsen af en bestyrelse, som bestod af: Formand Direktør 
Th. Thorgils og som bestyrelsesmedlemmer Rådmand Bineden, Slagelse – Mejeribestyrer Toft, Frølunde – Gårdejer Wilh. Olsen, Gerdrup – Søren Hannibal, Gierslev – Hotelejer Jensen, Gørlev og Bødker Larsen, Jernbjerg, som revisor valgtes Sognefoged L.B.Nielsen, Hemmeshøj og Fuldmægtig Deichmann, Slagelse.
     De 23 oprindelige initiativtagere blev på en måned udvidet til i alt 36 medlemmer. At det var en forening med skub i ses deraf, at man allerede samme år kunne fejre faneindvielse den 11. oktober 1909. Fanen blev finansieret ved, at medlemmerne tegnede aktier a 2,50 kr. Hans Kgl. Højhed kronprins Christian var til stede ved faneindvielsen, og allerede året efter var fanen i officiel funktion, nemlig den 10. juni 1910 ved en parade for Hs. Majestæt Frederik VIII i forbindelse med afsløringen af Kong Chr. IX`statue på Schweizerpladsen her i Slagelse.
     Foreningens første år var præget af arbejdet på landsplan med at få opbygget et koordinerende landsorgan, det der i dag hedder Præsidiet, at få et landsblad, Garderbladet, 
op at stå, at få et fælles kendemærke, DG- mærket, og foreningen var særdeles aktiv i disse forberedende faser, ikke mindst ved formanden Direktør Th. Thorgils.
     Af større arrangementer som foreningen deltog i, set i historisk tilbageblik, kan nævnes: Garderstævne i Slagelse den 10. juli 1932, hvor Sjællandske Garderforeninger mødtes for at dyste i tovtrækning og kapløb, sluttende med fællesspisning og bal.
     Repræsentantskabsmøde blev afholdt i Slagelse den 27-28 juni 1937.
     Ved Livgardens 300 års jubilæum i 1958 deltog fra Vestsjællands Garderforening 112 medlemmer.
     Ved foreningens 50 års jubilæum i 1959 deltog i alt 152 i festlighederne, heraf 25 gæster fra Præsidiet og fra Livgarden med Obersten i Spidsen.

     Vi springer frem til 1975 hvor foreningen havde problemer med at finde egnede lokaler til afholdelse af foreningens møder og spørgsmålet om at se sig om efter egne lokaler blev et hyppigere og hyppigere emne som blev diskuteret på bestyrelsesmøderne, så den 2. februar 1975 beså bestyrelsen nogle lokaler i selve City området, Nygade 5. De så bestemt ikke tiltalende ud, men spændende, og lejen var yderst rimelig, så bestyrelsen med formanden Arkitekt Arne Rasmussen i spidsen, besluttede at gå i gang med indretning af lokalerne, ved frivillig arbejdskraft.
     Arbejdet skred planmæssigt frem og ret hurtigt viste det sig, at 1. salen kunne inddrages i lejemålet.
     Den egentlige indvielse for medlemmerne fandt sted den 10. september 1976, og en måned senere holdt vi officielt indvielse med reception for indbudte gæster og medlemmer.
Året 1977 placerede meget pludseligt bestyrelsen i en særdeles vanskelig situation, idet ejeren af Nygade 5, Arne Sejr, ønskede at sælge samtlige lejemål efter at have udstykket ejendommen. På en ekstraordinær generalforsamling fik bestyrelsen opbakning og bemyndigelse til at gå i gang med at undersøge mulighederne for et køb, både juridisk og økonomisk. Prisen var kr. 125.000 kontant. I gaver og lån fra medlemmer samlede vi inden fristens udløb ca. kr. 46.000 sammen, således at købet var en realitet den 1. november 1977. Det manglende beløb til købet blev stillet til rådighed af Sjællandske Bank i form af en kassekredit. Fra denne dato er Vestsjællands Garderforening, som en af de første i Danmark, ejer af vores egen Garderstue med, hvad deraf følger i form af terminer, skatter, lys, varme o.s.v.
     Det kan her nævnes at foreningen i dag er gældfri.
     Vestsjællands Garderforening deltog også i Slagelse Tattoo, som afholdes fra 1979 til 1986, både her i Slagelse , Fredericia og Kronborg eksercerplads. Når det foregik i Slagelse var vores Garderstue samlingspunkt både for medvirkende Garder og udenlandske gæster, både til gavn for disse og ikke mindst for en kærkommen økonomisk hjælp til foreningen.
     Vestsjællands Garderforening afholdt Repræsentantskabsmøde i Slagelse i år 2003.
     Foreningen ser med spænding hen på Livgardens 350 års jubilæum og ligeledes på foreningens jubilæum i år 2009.
     Foreningens har nedsat et mærkedageudvalg som ledes af Niels Juul Dalsgaard.

Foreningen har 2 æresmedlemmer:
278 1948 / II  Svend Christensen
288 1955 / II  Niels Juul Dalsgaard

Læs om de sidste års begivenheder: Klik HER.


I september 2012 bestemte Oberst Lasse Harkjær at en ny version af "Solen" skulle anvendes.
Derfor blev den gamle "sol" udskiftet til fordel for en ny version:
Den gamle version:
Den nye:


(Den gamle version var en .gif fil med gennemsigtig baggrund.)
<> 
 Sidst opdateret den 9. september 2012.