De Danske Garderforeninger i Udlandet
(The Royal Danish Guard Societies in Foreign Countries.)
Garderforening garderforeninger Livgarden Royal Guards 
 
- Historie.

- History - a summary in English.

- "VAGTPARADEN"

- Adresser OG  links til yderligere oplysninger om foreningerne.

- Californiens Garderforening fejrer HM Dronningens fødselsdag.

- DGU mødet i Chicago, april 2012.
 

HISTORIE:
New Yorks Garderforening blev stiftet den 31. maj 1928 som den første garderforening udenfor Danmark.

At den blev dannet skyldtes Garderforeningen i Københavns formand fra 1921 til 1924 og (1935 til 1941) Johan Schmidt (222-3-1893). Han var i New York for at besøge sine to sønner og sin soldaterkammerat John Jørgensen (239-3-1893). De blev enige om at forsøge at danne en garderforening i New York og annoncerede i den dansksprogede avis "Nordlyset" efter gamle gardere, der ville være med. Den 31. maj mødtes 12 gamle Gardere på "Nordlysets" redaktionskontor, man stiftede New York Garderforening og valgte John Jørgensen til formand.
De kommende år var vanskelige og kun John Jørgensens utrættelige arbejde holdt sammen på det hele. Ofte beklædte han samtlige bestyrelsesposter og ingen medlemmer betalte kontingent.
I 1936 blev Kgl. Kammersanger Lauritz Melchior (686/2/1911) medlem af foreningen og han skænkede samme år en smuk fane til foreningen.
I 1939 havde foreningen den ære at repræsentere Danmark ved verdensudstillingens åbningsceromoni, og da den danske pavillon skulle indvies af kronprins Frederik, paraderede foreningen på en måde, der af en amerikansk journalist blev beskrevet som "the most impressive ceremony presented by any of the participating nations".
Samme år blev den nye danske gesandt til USA, Henrik Kaufmann (769/3/1912) medlem af foreningen.
Da Danmark blev besat den 9. april 1940 klargjorde Henrik Kaufmann straks sin stilling overfor den amerikanske regering og Garderforeningen i New York sluttede op bag gesandten.
 

Lauritz Melchior med Prinsesse Kira af Preussen - og fra et plade cover.
Når man ser billeder af Lauritz Melchior i "Fuldt Ornat" - kjole og hvidt - bærer han ofte et pænt udvalg af ordener. Han havde mange flere. Da han afgik ved døden i 1973, havde han modtaget 135 (et hundrede tretifem) ordener og medaljer, fra Danmark kommandørkorset af Dannebrogordenen 
og den meget sjældent tildelte "Ingenio et Arti".

Ved generalforsamlingen i 1941 blev Lauritz Melchior valgt som formand. Lauritz Melchior var i sin tid kendt som "superstar" i Europa, Nordamerika og Sydamerika, på samme måde som Pavarotti og Placido Domingo er kendte i dag. Når han sang på fodboldstadions og lignende, var det med op til 40.000 tilhørere. 
Derfor havde han en særlig mulighed for at få folk i tale og den anvendte han til at stifte garderforeninger. Først Kaliforniens Garderforening, som han i 1942 stiftede i samarbejde med en årgangskammerat fra 1911, Anton Rosenkilde Gram (958/1/1911). Derefter fulgte i hurtig rækkefølge Mellemstaternes Garderforening i Chicago (stiftet 13. februar 1943), Sydamerikas Garderforening ("Guiardias Reales Dinemarquesa")  i Buenos Aires, Argentina (stiftet 13. august 1943) og Vest Kanadas Garderforening i Calargy, Alberta (stiftet 18. oktober 1944).
Senere er Øst Kanadas Garderforening i Toronto stiftet i 1958, Pacific Northwest Garderforening i Victoria, British Columbia, Canada (stiftet 1968), Australiens Garderforening (stiftet 1984)  Storbritanniens Garderforening (stiftet 1992) og Singapores Garderforening stiftet i 2003.

I 1957 opdagede man i Garderforeningerne i Udlandet, at man ikke kunne arbejde under De danske Garderforeningers love, da mange af  medlemmerne var blevet statsborgere i de lande, hvor de havde bosat sig. Derfor dannede man sit eget præsidium og tilføjede et "U" under det kronede DG. Lauritz Melchior blev den første præsident for DGU.
Lauritz Melchior gik til Ryes Brigade i 1973 og blev efterfulgt af 69 MAJ 1947 Christian Castenskiold, som fra 1958 havde været vicepræsident i DGU.
Christian Castenskiold fandt sammen med præsidenten for De danske Garderforeninger, Livgardens tidligere chef oberst Per Winkel, frem til hvordan DG og DGU organisatorisk kunne sluttes sammen. Fra 1974 er præsidenten for DGU samtidigt medlem af De Danske Garderforeningers præsidium som vicepræsident med "Udlandet" som område, og  DGU  anvender Garderbladet som medlemsblad.

DGU's medlemstal er lige nu 215. I 1965 var det 265. Medlemstallet i de enkelte foreninger er naturligvis afhængigt af tilgang fra emigranter og gamle gardere, der i en længere periode opholder sig i foreningens område. I tiden fra århundredeskiftet til 2. verdenskrig var der mange landmænd, der søgte lykken i Argentina og garderforeningen havde på sit højdepunkt 23 medlemmer, men efterhånden som de afgik ved døden mistede foreningen sin eksistensberettigelse og der er lige nu ikke nogen garderforening, der har et medlem bosat i Sydamerika.
Det er blevet mere vanskeligt end tidligere at emigrere til USA, derfor er medlemstallet i bl. a. Kaliforniens Garderforening faldet langsomt til de nuværende 20 medlemmer. Til gengæld har netop den forening, under Wilmar Lindgreens formandsskab, udviklet sig til at blive "Foreningen" man regner med når der skal holdes halvofficielle festligheder blandt danske i Los Angeles området: Dronningens fødselsdag og lignende. "Dronningens Fødselsdag" i Kaliforniens Garderforening er blevet en institution: sidste år deltog ikke mindre end 120 i festen.
Også Den Danske Garderforening i Storbritannien er yderst aktiv med mange årlige medlemsarrangementer. Foreningen har mange yngre medlemmer, der på grund af Danmarks EU medlemskab har fået arbejde i firmaer, der virker i London.

SEP 58 Peter Henrik Horsten.  Marts 2009.

"VAGTPARADEN"

I 1943 udsendte de amerikanske foreninger for første gang et fælles medlemsblad. Det var duplikeret, men blev fra 1946 trykt under navnet "Vagtparaden". Bladet blev trykt af Bertelsen Publishing Co. v/Hjalmar Bertelsen, der var udgiver af "Den Danske Pioner", den ældste dansksprogede avis i USA. Mange kendte dansk-amerikanere støttede udgivelsen ved at tegne annoncer, bl. a. Lauritz Melchiors pladeselskab, Knudsen Mejerierne i Californien og Simon Knudsen, præsident for GM (også kendt som generalløjtnant i den amerikanske hær, efter eget ønske med en løn på een US dollar om året).
Da Hjalmar Berthelsen døde blev det umuligt at fortsætte udgivelsen af "Vagtparaden" og fra 1974 har garderforeningerne i udlandet anvendt Garderbladet som medlemsblad.

SUMMARY IN ENGLISH.
At the initiative of Johan Schmidt, who for many years served as president of "Garderforeningen i København", the first Guard Society outside Denmark was established in New York in 1928.
Mr. Schmidt was visiting an old Guard friend, John Jorgensen, in New York and they decided to start a chapter in the U.S. Through advertising in the now defunct Danish language newspaper "Nordlyset" they managed to gather 12 former guardsmen living in the U.S. at the time.
In 1936 Lauritz Melchior, the world renown wagnerian opera singer, joined the New York Guard Society, and through his tireless efforts new chapters were founded in Los Angeles 1942, Chicago 1943, Calgary, Canada 1944, Toronto 1958 and Vancouver 1968. From 1943 to 1963 there was an active chapter in Argentina. In recent years three new chapters have emerged, one in Australia 1990, another in Great Britain 1992 and most recently Singapore. (2003).
In 1944 DGU (The Royal Danish Guard Societies in Foreign Countries) started its own monthly publication and called it "Vagtparaden". It kept the members of all six chapters informed about the activities in DGU. In the beginning it was a duplicated typewritten bulletin, but in 1946 the first printed issue was published in Chicago by Bertelsen Publishing Co., Hjalmar Bertelsen, editor and publisher of "Den Danske Pioneer" the oldest Danish language newspaper in the U.S. Hjalmar was a good friend of Lauritz Melchior and was made an extraordinary member of DGU. 
A large number of advertisers assured the financial success of  "Vagtparaden" and it remained the source of information for guardsmen in foreign countries until Hjalmars death.
Without the proper facilities in place it became impossible to continue publication, and it was therefore decided in 1974 to feature "Vagtparaden" as a page in "Garderbladet", published in Denmark by DG.

                                                            Redaktion:  P.H.H.,  March 2008.

De Danske Garderforeninger i Udlandet
(The Royal Danish Guard Societies in Foreign Countries.)


ADRESSER
De Danske Garderforeninger
Præsidenten for DGU
Argentina / Sydamerika. (Opløst 1963)
Australien
California: = "Kalifornien"
Mellemstaterne
New York
Pacific Northwest
Singapore
Storbritannien
Vest Canada
Øst Canada
INTERNET:
Australien
Argentina
California    ("Fødselsdagsfesten)
California    (Hjemmesiden) 
Mellemstaterne
Pacific Northwest
Singapore
Storbritannien
Vest Canada
Øst Canada

Garder - Internetportal
 

Præsident DGU:
MAR 86 Peter  Diessel

One Renaissance Place #1217
Palatine
IL 60067
U. S. A.
Tlf. P: +1 847 690 1774 
Mob.  +1 312 882 9191 
E-mail: xxpeter@thediessels.com
(Fjern XX inden du sender en mail.)

ARGENTINA / SYDAMERIKA (Stiftet 13/8 -1943)
Foreningen er opløst i 1963.
Link til oplysninger om foreningen.

AUSTRALIEN  (Stiftet 23/10 -1984)
MAR 94 Jacob Michelsen Hoffmeyer
46 Devenport Street
Lyons
 2606 ACT
Australia
Tel.: +61 437 437 842
E-mail: XXjacob@hoffmeyergraphics.com
(Adressen er beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)
Tidligere formand:
688 MAJ 58 Kurt Olesen
26 Renwick Street
Flagstaff Hill
5159 South Australia
Australia
Tel.: +61 88  37 06 829

Obs: Husk venligst tidsforskellen: Når klokken er 10:00 i Danmark er den 19:00 i Australlien. E-mail: 
XXmojn68858@tpg.com.au
(Adressen er beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)
Link til: Australiens Garderforenings hjemmeside. (Hjemmesiden er lukket.)

CALIFORNIA:  SE "KALIFORNIEN", som er den gamle, danske stavemåde for "California".

KALIFORNIEN  (Stiftet 15/3 -1942)
484 NOV 54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Rd.
Sierra Madre
Ca. 91024
Tel. 001 626 355 3371
Mob.: 001 626 233 8576
Obs: Husk venligst tidsforskellen: Når klokken er 14:00 i Danmark er den 5 om morgenen i Californien.
E-mail: XXscankp1@verizon.net
(Adressen beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)
Link til:  Dronningens fødselsdag 2009.
Link til:  Kaliforniens Garderforenings hjemmeside.

MELLEMSTATERNE  (Stiftet 13/2 -1943)
FORMAND:
MAR 86 Peter  Diessel
831 W Cornell Ave.
Palatine
IL 60067
Tlf. P: +1 847 690 1774 
Mob.  +1 312 882 9191 
E-mail: xxpeter@thediessels.com
Obs: Husk venligst tidsforskellen: Når klokken er 10:00 i Danmark er den 3 om natten i Chicago.
(Adressen er beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)

NEW YORK  (Stiftet 31/5 -1928)
JULI 78 Claus Aarestrup. Friis
1241 Hulls Highway
Southport

Connecticut  06890
USA
Tlf.: 001 203 259 0767 (P)
Tlf.: 001 203 536-4442 (M)
Obs: Husk venligst tidsforskellen: Når klokken er 10:00 i Danmark er den 4 om morgenen i New York.
E-mail: XXnew_york_garderforening@hotmail.com
(Adressen er beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)
Link til "New York Garderforening" på    og på

PACIFIC  NORTHWEST  (Stiftet 9/10 -1968)
FORMAND og SEKRETÆR:
JAN-81 V. Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street.
Redmond,
Washington
98052.
USA.
Tel. 001 206 963 3334

E-mail: XXvko61@hotmail.com
(Fjern XX inden du sender en mail.)


NÆSTFORMAND:
DEC 83 Philip Dyhre Hansen
47510 SE 137 Street,  North Bend
WA 98045
USA
Tlf. priv: 1-425-831-7084
Mobil: 1-206-853-4484
Email: XXmajorpolarbear@yahoo.com
(Fjern XX inden du sender en mail.)


Past President
JAN 67 Knud Nielsen
131-232 Street,
Langley
BC V2Z 2W1
Canada

Tlf. +6045343707 / +604377242
Email: XXknudnielsen@shaw.ca
(Fjern XX inden du sender en mail.)


"Past-Past President":

676-JAN-61 Curt E. Jensen
101 - 1597 Mortimer Street, Victoria
BC V4P 3A7, 
Canada
 
Tlf.: 001-250-472-1972
E-mail: XXlissen@shaw.ca
(Fjern XX inden du sender en mail.) x
Link til:  Pacific Northwest Garderforenings web site.

SINGAPORE. (Stiftet 3/3 - 2003)
FORMAND: 
JUL 91 Soeren Bo Duvier Nielsen

Haig Court #13-02,
152 Haig Road,
Singapore 438791

SINGAPORE

Skype / Yahoo / Hotmail: sduvier
Mobill:   +65 90 66 87 26
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
Husk venligst tidsforskellen: Når klokken er 18:00 i Danmark er det midnat i Singapore.
E-mail: XXsduvier@hotmail.com 

(Adressen beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)

Link til Singapores Garderforenings web site.

NÆSTFORMAND:
JUL 04 Sonnich Thomsen
10 Kitchener Link
#28-19 City Square Condominium
Singapore 207229
Tel: +65 92 97 68 82
E-Mail: XXSonnich_t@yahoo.dk
(Adressen er beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)
Link til: Singapore Garderforenings web site.

STORBRITANNIEN  (Stiftet 22/4 -1992)
FORMAND:                                                            
AUG 04 Amin Amirian
Tel.: +44 7411 543 422
Email: XXamin.amirian@gmail.com
(Adressen beskyttet mod kopiering til junk-mail:
Fjern XX inden du sender en mail.)


NÆSTFORMAND OG SEKRETÆR:
DEC 96 Christian Larsen
Tel.: +44 7939 832 570
Email: XXchskla77@gmail.com
(Adressen beskyttet mod kopiering til junk-mail:
Fjern XX inden du sender en mail.)
Link til:  Storbritanniens Garderforenings web site.

VEST  KANADA  (Stiftet 18/10 -1944)
President:
537 DEC 1985 Jens Lind
E-mail: xxjenslind@telus.net
(Adressen beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)

The mailing address and telephone number of the association:
Please write to, or call, the vice president.

Skriftlig og telefonisk henvendelse til foreningen rettes til kontaktperson eller næstformand.

<>Kontaktperson:
FEB 71 Jan Bjerreskov
PO Box 1021
Black Diamond
AB T0L 0H0
Canada
Tel.: +1 403 808 3433
E-mail: XXbjerre@telusplanet.net.
(
Fjern XX inden du sender en mail.)

Vice President & Past President: 
329 JAN 58 Svend Aage Storm 
General Delivery 
James River Bridge 
Alberta  T0M  1CO  Canada 
Phone: 001 403 638 4345 

E-mail: xxsstorm.p@gmail.com
(Adressen beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)
Obs: Husk venligst tidsforskellen: Når klokken er 10:00 i Danmark er den 2 om natten i Alberta.
Link til:  Vest Kanada Garderforenings web site.

ØST  KANADA  (Stiftet 11/3 -1958)
President:
JAN 74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr.
Georgetown ON L7G1R3
Canada
Tel.: +1 905 873 7929
E-Mail: XXpoulj.rasmussen@gmail.com
 
(Adressen er beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)
Obs: Husk venligst tidsforskellen: Når klokken er 16:00 i Danmark er den 10:00 om formiddagen i Ontario. 

Link til: Øst Kanada Garderforenings web site.

DRONNINGENS  FØDSELSDAG.  (Kaliforniens Garderforening).
Dronningens fødselsdag fejres hvert år med en stor fest den lørdag, der ligger op til fødselsdagen og "Dronningens Fødselsdag" i Kaliforniens Garderforening er efterhånden blevet en "institution" i sig selv  og en dag, hvor danske i California samles.
Selv om der ikke er så forfærdeligt mange medlemmer tilbage i Kaliforninens Garderforening, var der i 2006 ikke mindre end 118 deltagere til den traditionsrige fest, i 2007 - 2009 har der været mellem 80 og 100 deltagere.
De gamle traditioner holdes i hævd.
Festen starter med at fanerne føres ind - og med en parade.
De gamle  gardere bærer garderhue med kvast: Huerne blev indført og anskaffet for mange år siden af Lauritz Melchior.

Traditionen tro fører 69 - 1947/I  Christian Castenskiold kommando over paraden.
Han er tidligere løjtnant af reserven ved Livgarden, tidligere formand for
Californiens Garderforening, tidligere mangeårig Præsident for DGU
- og han er søn af Prinsesse Dagmar, der var søster til Kong Chr. X og
Kong Haakon af Norge.


340 NOV 49 Gunnar Sørensen er faneløjtnant.


Fanebærere er 484 NOV 54 Kristian Poulsen og 602 NOV 54 Paul G. Larsen


I første geled fra venstre ses:
484 NOV 54 Kristian Poulsen, 602 NOV 54 Paul G. Larsen, 302- 47 II Henning Sørensen og
69 - 1947/I Christian Castenskiold.

- og så er der middag og bal bagefter.

Californiens Garderforening har sin egen hjemmeside:
KLIK HER.

---Guiardias Reales Dinemarquesas---
Dansk Garderforening - Argentina - Syd Amerika

I tiden fra århundredeskiftet til 2. verdenskrig var der mange gamle gardere, mest landmænd, der søgte lykken i Argentina, og de stiftede den 13. august 1943 Sydamerikas Garderforening,  "Guiardias Reales Dinemarquesa" i Buenos Aires.
Formanden for New Yorks Garderforening, garder fra 1911 Lauritz Melchior, var den drivende kraft bag oprettelsen.
I 1942 var han af det amerikanske udenrigsministerium sendt på en good-will tourné til mellem- og sydamerika. Tourneen sluttede med at Lauritz Melchior sang i Buenos Aires. Han blev inviteret til at komme tilbage og i 1943 var han igen i Buenos Aires hvor han gav 18 koncerter, og var stjernen i 12 operaopførelser, i Buenos Aires berømte Teatro Colón. Det var under dette ophold, at Den Danske Garderforening i Argentina blev stiftet.

Foreningen havde på sit højdepunkt 23 medlemmer, men efterhånden som de afgik ved døden, mistede foreningen sin eksistensberettigelse, og i 1963 blev foreningen nedlagt.
I 2007 var formanden for New Yorks Garderforening, JULI 78 Claus A. Friis, ved at skrive en artikel om foreningens historie og han talte i marts med SEP 58 Peter Horsten, der på DGUs hjemmeside har skrevet om DGUs historie. Peter Horsten nævnte, at da Garderforeningen i Argentina blev nedlagt, blev fanen afleveret på ambassaden.
I fem år var Danmark uden en ambassade i Buenos Aires, men ambassaden blev genåbnet i februar 2007, og den nye ambassadør var garder SEP 84 Henrik Bramsen Hahn, der er medlem af New Yorks Garderforening. Claus Friis e-mailede til Henrik Hahn og spurgte ham om han kunne finde fanen. Den lå ikke i en kasse med gamle flag på ambassaden, men Henrik Hahn spurgte den danske præst, om han kendte noget til den nedlagte garderforening og dens fane.
Det gjorde han. Enken efter foreningens sidste formand, MAJ 1941 Poul Gegner, lever endnu - og fanen hænger nu på en væg i Den Danske Klub i Buenos Aires.
Den er stadigvæk i god stand.
 

Maj 2007.
940 SEP 58.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hjemmesiden er udarbejdet af  940 SEP 58 Peter Horsten.
Rettelser bedes sendt med E-mail til: peter@horsten.com

Webmaster: 
© DGU og SEP 58 Peter Horsten.
Sidst opdateret  den  1.august 2017..

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx