Man kan slukke for lyden ved at trykke på Esc tasten.

 


Royal Danish
Guards Association
of Singapore 
Royal Danish Guards Association
of Singapore

Patron:  H.R.H. Prince Henrik of Denmark 
Founded March 3, 2003.

____________________________________________________________


Link to:

xxxxxxxxx"Singapores Garderforening"
xxxBestyrelsen / The Board
- xxiiixxxThe history of the Danish Royal Guards Association
x          xxActivities 2009 AND 2010.
xxxDGU: Royal Danish Guards Associations in Foreign Countries
xxx"Garderportal" (Links to Royal and Royal Guards web sites)
- xxxxxxxxMindesider for de gardere, der er faldet i Afghanistan

Link til:  Foreningens arrangementer 2011.
Link til:  Foreningens arrangementer 2012.
Link til:  Foreningens arrangementer 2013.
Link til:  Foreningens arrangementer
2014.
Link til:  Foreningens arrangementer 2015.
Link til:  Foreningens arrangementer 2016.
Link til:  Foreningens arrangementer 2018.
Link til:  Foreningens arrangementer 2019.
Link til:  Foreningens arrangementer 2023.

____________________________________________________________

SINGAPORES GARDERFORENING.

3. marts 2003 blev der holdt stiftende generalforsamling i Singapores Garderforening, 24. maj blev foreningen godkendt på De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde og 6. juni holdt bestyrelsen konstituerende møde hvor bestyrelsesposterne blev fordelt.
Selv om foreningen hedder Singapores Garderforening, dækker den et stort geografisk område: Filippinerne, Japan, Kina, Vietnam, Korea, Thailand, Indonesien - og Singapore. Der er også et enkelt medlem i Brasilen, et medlem i Grækenland og et medlem i Australien.
Kontingentet er foreløbigt fastsat til 100 Singapore dollars (ca. 380 kr.) 
og bestyrelsen har taget kontakt til Danmarkssamfundet for at få egen fane og til sømandskirken for samarbejde om arrangementer.
Foreningen har ikke årlige, faste arrangementer. Medlemmerne holder kontakt med hinanden via e-mails og de fleste sammenkomster er uformelle. Man samles til hyggelige sammenkomster eller spisninger og udbygger det lokale netværk.
Nærmere oplysninger om foreningen og dens arrangementer kan man få ved henvendelse til formanden eller næstformanden.BESTYRELSEN:
- E-mail adresserne er beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX
  inden du sender en mail.)

-
Husk venligst tidsforskellen: Når klokken er 18:00 i Danmark er det
   midnat i Singapore.

Formand.

JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court #02-01,
152 Haig Road,
Singapore 438791
Mobile: +65 90 66 87 26,
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: XXsduvier@hotmail.comxn


Næstformand
JUL-96 Sonnich Harreby-Thomsen
 35 Amber Gardens
#04-10 The Esta
Singapore 439966
Tel: +65 9116 3708
E-mail: XXsonnich_t@yahoo.dk

Kasserer og medlemsregistrator.
NOV 90 Lars Barslev
127 Lorong L Telok Kurau
#05-02 Blu Coral
Singapore 425562
Tel.: 65 97 30 94 02
E-mail XXlarsbarslev@outlook.com
 

Fanebærer og sekretær.
FEB 10 Peter Højgaard Hansen
26  Farrer Road
#05-03   Sutton Place
Singapore 268830
Tel.: +65 97 80 74 02
E-mail: XXpphhansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem.
JUL 91 Christopher Caryesford
23 Leone Hill
#05-02 Leonie Gardens
Singapore 239224
Tel.: +65 98 18 50 71
E-mail: X
Xchristopher@caryesford.com

Revisor.
OKT-80 Hans Erik Schmidt
Schmidt Global Solutions Pte. Ltd.
20 Jalan Kelabu Asap
Singapore 78213
Tel.: +65 96 18 70 71
E-mail: XXh.e.schmidt@innobzz.com


____________________________________________________________

THE HISTORY OF THE ROYAL DANISH GUARDS ASSOCIATIONS.

The Royal Danish Guards Association has 69 chapters in Denmark, 9 in foreign countries and a total of 14.000 members.
We all have one thing in common: We have served in the Danish Royal Guards Regiment which for 349 years has been the only regiment guarding HM the King of Denmark, the Royal Family and the Royal palaces.

The regiment is the only one to which the national servicemen are drafted from right across the country, and although it is well known that the boot camp training and discipline is physically and mentally  much more demanding than in any other Danish regiment, most of the guardsmen have voluntarily asked to do their national service in the regiment, often because their father, grandfather - and sometimes  even great grandfather - have served there.

The first Royal Guards Association was founded in Copenhagen in 1885.
Other associations soon followed, and in 1911 there was 25, spread all over Denmark.  At that time it was decided to establish an umbrella organization which could represent the guards associations and publish a monthly magazine. That organization was called Danske Garderforeninger (Danish Guards Associations) and the DG which you see in the top left hand corner of this web page was chosen as the logo for the association and its members. HM King Christian X, who started his military service as a recruit in the Royal Guard, gave permission to place the Royal Crown on top of the DG. Now DG has 69 chapters in Denmark.

At the initiative of Johan Schmidt, who for many years served as president of "Garderforeningen i København" (the Royal Guards Association of Copenhagen) the first Guard Society outside Denmark was established in New York in 1928.
Johan Schmidt was visiting an old Guard friend, John Jorgensen, in New York and they decided to start a chapter in the U.S. Through advertising in the now defunct Danish language newspaper "Nordlyset" they managed to gather 12 former guardsmen living in the U.S. at the time.
In 1936 Lauritz Melchior, the world renown wagnerian opera singer, joined the New York Guard Society, and through his tireless efforts new chapters were founded in Los Angeles 1942, Chicago 1943, Calgary, Canada 1944, Toronto 1958 and Vancouver / Seattle 1968. From 1943 to 1963 there was an active chapter in Argentina. In recent years three new chapters have emerged, in Australia 1990, another in Great Britain 1992 and now (2003) in Singapore. 
2009.

Tidligt i 2009 havde vi den store fornøjelse at have et medlem fra London´s Garderforening, Flemming R. Jacobs, på besøg i Singapore. Singapore Garderforening håber at gardere, der kommer forbi Singapore, vil give besked så vi kan give en rundvisning i det smukke Singapore og samtidigt berette lidt om foreningens virke.Fungerende formand Søren Bo Duvier Nielsen mødtes med Flemming
som det ses paa billedet her, det er taget ved Raffles Hotel indgang.


2010.

GENERALFORSAMLINGEN 2010.
Den 15. marts afholdt Singapores Garderforening den årlige generalforsamling. Mødet blev afholdt på Raffles Hotel´s Long Bar.
Det var en passende ramme for en solid afsked med, og tak til, den tidligere næstformand Torben Nissen, som har varetaget sine opgaver upåklageligt, men efter en årrække i Singapore vender tilbage til Danmark.

På samme møde blev der givet en varm velkomst til tiltrædende næstformand Sonnich Thomsen og en konstruktiv dialog om foreningens videre forløb blev foretaget.
Alt i alt forventer vi et aktivt og spændende år 2010 for foreningen.Her ses formanden (til venstre) med den tiltrædende JUL 04 Sonnich Thomsen og afgående næstformand JUL 92 Torben Nissen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Faneindvielse og besøg af kronprins Frederik.
Den 26. august 2010 var en ganske særlig dag for medlemmerne af Singapore Garderforening. Den nye fane blev indviet i Sømandskirken, og senere var fanen og ikke mindre end 8 medlemmer med til at danne en festlig ramme omkring Sømandskirkens 25 års jubilæum, som Kronprins Frederik var med til at fejre.

JUL-04 Sonnich Harreby-Thomsen slog det første søm i til ære for HM Dronningen og det andet  blev slået i af kasserer og registrator NOV-03 Peter Høck.Det sidste blev slået i af formanden JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen efter en kort tale, hvor han nævnte det solide kammeratskab Livgarden har udrustet os med, og som vi i Singapores Garderforening bidrager til at holde ved lige, og derigennem forsat tjene Danmarks interesserer.Syv af de de otte, der deltog i faneindvielsen.:
Fra venstre: APR-07 fanebærer Nicolai Ørum Østergaard, APR-08 fanevagt Mark Beckmann, NOV-03 kasserer Peter Hoeck, AUG-01 Mads Aulby Mather, JUL-04 næstformand Sonnich Harreby-Thomsen, JUL-97 Glenn Huniche og til sidst JUL-91 formand Søren Bo Duvier Nielsen.


Kl. 17 ankom Kronprinsen og i indkørslen var de 8 gamle gardere stillet op mad fanen på højre fløj.


Inden selve ceremonien i kirken begyndte, blev fane og fanebærer placerer lige ved siden af talerstolen.
At kronprinsen havde lagt mærke til gardernes velkomst fremgår af at han begyndte sin tale med at nævne dem:
”Kære sognepræst Ronald Pedersen, repræsentanter fra kirkerådet og øvrige landsmænd i Singapore
Tak for den fornemme modtagelse af en række repræsentanter fra Den Kongelige Livgarde, næsten 10.000 km væk fra Danmark………”

Ved den efterfølgende reception talte Kronprins Frederik med de fremmødte gardere, bl.a. om Singapore Garderforening og om foreningens deltagelse i De Danske Garderforeningers 100 års jubilæum i maj 2011.


Efter receptionen stillede garderne igen op på række med fanen på højre fløj hvorefter kronprinsen sagde tak for indsatsen med et håndtryk til hver enkelt garder.


På billedet ses fra venstre: NOV-03 kasserer Peter Hoeck, AUG-01 Mads Aulby Mather, JUL-73 Bjarne Uhde Nielsen, JUL-91 formand Søren Bo Duvier Nielsen, APR-08 fanevagt Mark Beckmann, JUL-04 næstformand Sonnich Harreby-Thomsen og til sidst APR-07 fanebærer Nicolai Ørum Østergaard.

Efter at kronprinsen havde taget afsked, fejrede alle de gamle gardere afslutningen på en særdeles vellykket dag med et glas champagne.
Hele kronprinsens tale kan læses på hans web site. Klk HER for at læse talen.
 

Det (meget aktive) Danske Handelskammer i Singapore udgiver et månedsblad: "Danbiz", der
sendes til danske firmaers forretningsforbindelser ikke blot i Singapore, men også i mange andre lande.
I september 2010 nummeret fik Singapores Garderforening en meget flot omtale. Se selv!!
2011.

GENERALFORSAMLINGEN 2011.
Den 1. marts afholdt Singapore Garderforening den årlige generalforsamling, denne gang på Brewerkz ved Clarke Quay.AUG-03 Christian Hornum, JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen, JUL-04 Sonnich Harreby-Thomsen.  AUG-01 Mads Aulby Mather og NOV-90 Lars Barslev.


5 gardere var mødt, og 
AUG 03 Christian Hornum blev valgt til dirigent.
Formandens nævnte i sin beretning at medlemstallet er vokset fra 18 til 32. Kun 3 var mødt op til den sidste generalforsamlinhg, men der var 8 deltagere til faneindvielsen og til Kronprinsens besøg i Singapore i anledning af Sømandskirkens 25 år jubilæum.
Der har været afholdt garderfrokoster i september, oktober og november og julefrokost i december på ”Level 33”,
  Marina Bay Financial Centre.
JUL 91 Søren Bo Duvier Noelsen og JUL 04 Sonnich H. Thomsen modtog genvalg som formand og næstformand. Medlemsregistrator NOV 03 Peter Høck er rejst til Chile, og NOV 90 Lars Barslev blev valgt i hans sted. Også APR-07 Nicolai Ørum Østergård, der var fanebærer og sekretær, er rejst (til Leeds i England) og i hans sted blev AUG 03 Christian Hornum valgt.
JUL 91 Christoffer Caryesford blev bestyrelsessuppleant og OKT 80 Hans Erik Schmidt blev genvalgt som revisor.
Et fuldstændigt referat er sammen med regnskabet sendt til medlemmerne med e-mail, og generalforsamlingsreferatet kan læses ved at klikke HER.De Danske Garderforeningers 100 års jubilæum.
Jubilæet blev fejret  den 27. og 28. maj i Horsens hvor "Fællesrepræsen- tationen" blev stiftet for 100 år siden.65 af i 69 garderforeninger i Danmark og 2 af de 9 garderforeninger,
der ligger i udlandet,  havde medbragt fanen til marchen gennem byen.

 


Også Singapore Garderforenings fane var med. Fanebærer var foreningens tidligere næstformand, JUL 92 Torben V. Nissen, der rejste tilbage til Danmark i 2010..
Bo Duvier Nielsen.

JULEFROKOST 13. december 2011.

Det var en fornøjelse at se det gode Garderhumør helt I top på verdens
højeste beliggende bryghus Level 33
På billedet har vi på venstre side fra front Christian Hornum (fanebærer
og sekretær), Christopher Caryesford (bestyrelsesmedlem) og Lars
Schoenneman. På højre flanke ses fra forgrunden Lars Barslev
(kasserer), Søren Duvier (formand) og Sonnich Thomsen (næstformand).
Endvidere indfandt vores revisor Hans-Erik Schmidt sig senere på
aftenen til en fornøjelig inspektion af slagets gang. Revisoren fandt
kun rosende ord frem for den ihærdige indsats der var leveret udi
Ølsmagning fra stedet producerede variationer, skarpheden fra snapsen
samt de gode soldater historier, som fortsatte i en rum tid.
2012.


"Blandede Bolcher" 2012.
Generalforsamling tirsdag den 13.marts..
Valg af dirigent og referent.
Christian Hornum blev valgt til ditigrnog konstaterede at forsamlingen var
lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Formandens beretning for 2011 blev aflagt og godkendt. Af højdepunkter
kan nævnes:
Medlemstallet voksende fra 32 til 34 medlemmer. Vi er dermed den
største forening uden for Danmark. Størstedelen af medlemmerne er
bosiddende i Asien, efterfulgt af en del hjemvendte i Danmark.
Foreningen var repræsenteret med to medlemmer ved 100-års jubilæet i
Horsens den 28. Maj, 2011, hvor vi blandt andet sammen med DGU’s
Præsident blev vist æren af et solidt bifald for vores deltagelse
langvejs fra.
Foreningens kasserer Lars Barslev blev gift i Singapores Sømandskirke
hvor foreningen var repræsenteret med fane.
Vores årlige julefrokost på Level 33 slog rekord med 7 deltagende
gardere til god dansk mad, øl, snaps og følgende højt humør.
Præmieuddeling / Årgangsnåle.
Formanden fandt ikke anledning til uddeling ved dette møde.
Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag var blevet modtaget.Andre planlagte arrangementer:
Burgeraften på Brewerkz Onsdag den 8. August kl 19.30.

Denne aften deltager Kristian Mehlers, som netop er ankommet fra
Danmark for at studere indtil december.
Venligst send en SMS til mig på +65 9622 9227 hvis du kan deltage.

Lerdueskydning august - september.
Takket være Oluf Svendsen er det lykkedes os at tiltræde til skydning
her i Singapore.
Planerne var klar for skydning i juni men vi har ventet til efter sommeren.

Go-Cart – Lørdag den 6. oktober oct eller lørdag den 10. november
Aktivitetsudvalget arbejder i øjeblikket på at arrange go-cart på n af
disse dage.
Har man ideer til dette hører vi meget gerne herom.

Julefrokost er fastsat til Fredag den 30. November 19.30.
Stedet er endnu ikke fastlagt, men det muligvis med mad fra Tasty
Table og så hjemme ved et medlem.
Derfor reserver denne dato i Kalenderen og del lystigt gode ideer i
denne anledning.

Sport/Andet

Jungleløb, City løb, squash, tennis osv. afvikles jævntligt så hvis
man har interesse så giv lyd.


Julefrokost fredag den 30. November 19.30
Naturligvis
dansk mad og som noget nyt på formandens adresse Haig Court #13-02, Haig Road 152, 438791. Pris sgd 50.Burgeraften tirsdag den 4. dec 19.30 på Brewerkz. Pris sgd40-60.


Lerdueskydning – På forslag søndag den 23. december 08.30 – 11.30 Pris sgd 275-300/mand for 50-75 mål.  MEN vil meget gerne bede om alternative søndage hvor deltagelse også er mulig.2013.


"Blandede Bolcher" 2013.
.
Generalforsamling.
Tirsdag den 12. Marts, 2013 kl 19.30-21.30.
Sted: Brewerkz Riverside Point, 30 Merchant Road #01-05/06 Riverside
Point, Singapore 058282, Tel: (65) 6438 7438.
Påklædning: Bestyrelse er begejstret for hvid skjorte+udleverede
Garderslips og nål (grå bukser og blå blazer er velkomment) således
billedet vi fremsender til Garderbladet spiller.
Plan: Velkommen, Generalforsamlingen afvikles ifølge dagsorden imens
der nydes et lettere måltid.
Pris: Omkring SGD 50.
Husk: Fremragende Garderhumør og gode ideer til 2013.
Venligst afgiv positive meldinger (hvis deltagelse er mulig) til
undertegnede asap.
Er man forhindret så er det stadigvæk god skik at komme med
ideer/kommentarer som formanden kan bringe til forsamlingen.
Besøg ved DGU Præsident Anders Hansen, London
Tidspunkt: Tirsdag den 5. marts kl 19.00-21.30.
Sted: Møde ved Fullerton Hotel/IndoChine Waterfront Restaurant (200
meter fra Fullerton), 1 Empress Place, Singapore 17955, Phn 6338 7596.
Påklædning: Billedevenlig påklædning.
Plan: Middag og udveksling af ideer omkring DGU.
Pris: Omkring SGD 100.
Venligst afgiv positivSGD 100 eller DKK 350.
e meldinger (hvis
deltagelse er mulig) til undertegnede asap.

10. otober, Gardermiddag på Indochine ved Boat Quay 19.00.
Vi har besøg af seniorsergent Jan Prai Olsen (tjenestegørende ved
regimentet 1972 til 1993).
Jan og hans datter Anne er byen i forbindelse med en bog, de skriver
omkring Jan’s far og dennes tjeneste i Singapore’s hjemmeværn
1929-1930.

BURGERAFTEN
. 4 deltagere -  som man kan se på billdet herunder6. December.  Julefrokost og 10-års jubikæumsmarkering.
Den officielle Garderjulefrokost afholdes med marketing af vores 10 års jubilæum.
 

2014.

"Blandede Bolcher" 2014.
Julefrokosten 2014.
Tidspunkt: Lørdag den 20. december kl. 13.00-16.00.
Sted: Fatboy’s The Burger bar (Katong) 465 Joo Chiat Road, Singapore,
Tel: +65 6346 6081 - http://www.fatboys.sg/.
Påklædning: Bestyrelse ser gerne man er praktisk anlagt til de
forventede 30 grader og med henblik på senere forskudning.
Plan: Velkommen, Skafning med Sild og julebiks fra Axel’s køkken + Øl og snaps.
Pris: Omkring SGD 75.
Husk: Fremragende Garderhumør.
2015.

"Blandede Bolcher" 2015.

Burgeraften ved Garder Axel Dinesen.

Tidspunkt: tirsdag 13. januar kl.  19.30-21.30.
Sted: Fatboy’s The Burger bar (Katong) 465 Joo Chiat Road, Singapore,
Tel: +65 6346 6081 - http://www.fatboys.sg/.
Påklædning: Bestyrelse ser gerne man er nydelig og afslappet direkte
fra arbejdet.
Plan: Burgere + Øl.
Pris: Omkring SGD 50.
Husk: Fremragende Garderhumør.
- - - - - - -


9 friske gardere mødtes med Axel Dinesen på Fat Boys i det historiske Joo Chiat område.
Fra venstre Mathias Sennicksen, Søren Duvier, Christopher Caryesford, Christian Dam, Axel Dinesen (bordenden), Sune Kjeldsen, Lars Schønneman, Lars Barslev og Rene Nielsen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27. marts 2015 i Tokyo.Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary  besøgte Tokyo, hvor vort  mangeårige medlem Erik Lauridsen, sammen med sin hustru Masako San, modtog kronprinsparret i smukke omgivelser med kirsebærtrær, der blomstrer på netop dette tidspunkt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Generalforsamling den 30. marts 2015.

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Singapores Garderforening med dagsorden ifølge vedtægter.
Tidspunkt: Mandag den 30. marts kl 19.30-21.30.
Sted: Fatboy’s The Burger bar (Katong) 465 Joo Chiat Road, Singapore,
Tel: +65 6346 6081 - http://www.fatboys.sg/.
Påklædning: Bestyrelse er begejstret for hvid skjorte+udleverede Garderslips og nål (grå bukser og blå blazer er velkomment) således billedet vi fremsender til Garderbladet spiller.
Plan: Velkommen, Generalforsamlingen afvikles ifølge dagsorden imens der nydes et lettere måltid ved Axel Dinesen.
Pris: Omkring SGD 50.
Husk: Fremragende Garderhumør og gode ideer til 2015.

Tak for solidt fremmoede!!!
Vi blev 12  i gaar aftes og satte dermed ny
record for deltagelse i en generalforsamling.


Bagerst fra venstre: Mathias Alexander Rosenkrans Sennicksen, Rene Nielsen, Sune Kjeldsen, Søren Bo Duvier Nielsen, Hans Erik Schmidt, Lars Barslev, Andreas Erik Boll Johansen og ???.
Forest: Christopher Louis-Busche Caryesford, Kasper Søje, Christoffer Moltke-Leth og Mads Fink Eriksen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H. M. Dronningens fødselsdag den 16. april. (75 år.)
Der indkaldes hermed til fejring af Regentens fødselsdag med franske gastronomiske indslag til en helt special pris (læg mærke til 2 timers free flow af kvalitetsøl).
Tidspunkt: Torsdag den 16. April, 2015, Klokken 19.30-21.30.
Sted: Restaurant Absinthe, 72 Boat Quay, 049860 Singapore, Tlf. +65 6222 9068, Mob. +65 8223 5693 (Vincent).
Påklædning: Bestyrelse er begejstret for hvid skjorte+udleverede Garderslips og nål (grå bukser og blå blazer er velkomment) således vi fremstår som den enhed vi repræsenterer.
Pris: Omkring SGD 90 for forret+hovedret 2 timers free flow øl, plus kaffe.  Vin kan arrangeres og med Vincent´s Tour-de-France kommer man godt rundt på kort ´tid´.
Husk: Medaljer, tegn og emblemer bæres. Garderslips og Gardernåle skal spille.
Venligst afgiv positive meldinger (hvis deltagelse er mulig) til undertegnede snarest og senest fredag den 10. April..
HERUNDER SES HELE BONDETOGET - GARDER-KORREKT - "RØR - GIV AGT":- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18. april 2015. Garderbesøg.Knud Nielsen årgang JAN 67 fra Vancouver (Pacific Northwest Garderforening) besøgte Singapore med hustru og to venner.
De havde en kort dag i Singapore i forbindelse med et krydstogt fra Hong Kong til Istanbul, og det lykkedes os at se rigtigt mange steder efter en forholdsvis lang march i det varme, solskinsrige og fugtige Singapore.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22. oktober 2015. Statsbesøg. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 HM Dronningen på statsbesøg
 i Indonesien.
 6 gardere stillede til parade
 for Majestæten lige uden
 for hotellet på besøgets  
 første dag.


Fra venstre: Øyvind Lajgaard, Morten Kjeldgaard, Jakob Friis Sørensen,
 Rasmus Kilde, Claus Christiansen og Søren Bo Duvier Nielsen.

2016.

30. marts 2016. Generalforsamling.


Fra venstre: Mathias Alexander Rosenkrans Sennicksen, Søren Bo Duvier Nielsen, Christian Fossing, Sonnich Harreby-Thomsen og Lars Barslev.


Generalforsamlingen blev holdt hos formanden, middagen var tacos.

Foreningen har nu 45 medlemmer, 25 i selve Singapore, andre i spredte lommer i Asien og en større gruppe i Danmark.
Alle bestyrelsens medlemmer og revisoren blev genvalgt. Chistian Fossing blev ny andensuppleant.2018.

Velkommen til et nyt og spændende år – hunde året fra Asien vinklen!

Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Singapores Garderforening med dagsorden ifølge vedtægter.

Tidspunkt: Torsdag den 12. April, 2018 kl 18.30-21.00.

Sted: Brewerkz Riverside Point, 30 Merchant Road #01-05/06 Riverside Point, Singapore 058282, Tel: (65) 6438 7438.

Påklædning: Bestyrelse er begejstret for hvid skjorte+udleverede Garderslips og nål (grå bukser og blå blazer er velkomment) således billedet vi fremsender til Garderbladet spiller.

Plan: Velkommen, Generalforsamlingen afvikles ifølge dagsorden imens der nydes et lettere måltid.

Pris: Omkring SGD 50.

Husk: Fremragende Garderhumør og gode ideer til 2018.2019.

Singapores Garderforening.
 16. ordinære generalforsamling 2019.

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Singapores Garderforening med dagsorden ifølge vedtægter.
Vi forsøger med noget nyt i år nemlig en lørdagog noget BBQ. Selve generalforsamlingen afvikleshvorefter man kan vælge at fortsætte med BBQ.

Tidspunkt: Lørdag den 23. Marts  kl. 13.00 - 14.00 + med option på BBQ.

Sted: 152 Haig Road, #02-01 Haig Court, Singapore 438791. Telefon +65 9066 8726

Påklædning: Bestyrelse er begejstret for hvid skjorte+udleverede Garderslips og nål (grå bukser og blå blazer er velkomment) således billedet vi fremsender til Garderbladet spiller. Efter generalforsamlingen og billedtagning er det godt at have et par badeshorts med.

Plan: Velkommen, Generalforsamlingen afvikles ifølge dagsorden, hvorefter man er velkommen til at deltage i BBQ.

Pris: Sponseret af foreningen selv i år.

Husk: Fremragende Garderhumør og gode ideer til 2019.

<>
Fra venstre: Peter Højgaard Hansen, Bjarke Schmidt, Søren Bo Duvier Nielsen, Mathias Alexander Rosenkrans Sennicksen og Jacob Jacobsen. Lokation er ved formanden Haig Court 152 i Singapore med BBQ.

REFERAT:
1. Valg af dirigent og referent.
a. På forslag var sekretær og fanebærer Mathias Sennicksen, der accepterede og mødet blev indledt med at konstatere generalforsamlingen for lovligt indkaldt ifølge vedtægterne, og dermed beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning for 2018 dækkede få begivenheder.
a. Foreningens styrke er forsat på 20 Gardere.
b. Aktiviteterne for året: Generalforsamlingen og HMD’s fødselsdag på kirken.
3. Præmieuddeling / Årgangstegn. Der var i år ingen modtagere af Årgangsnåle eller præmier.
4. Behandling af indkomne forslag.
a. Ingen forslag var indleveret til generalforsamlingen.
5. Forelæggelse af 2018 regnskab og 2019 budget blev foretaget af formanden på vegne af kasserer og medlemsregistrator Lars Barslev.
a. Det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt balancen stemmer og økonomien betragtes som værende sund.
b. 2019 budgettet blev godkendt med forventning om at yderligere udgifter til arrangementer kan forekomme grundet den stærke likviditet.
c. Medlemskontingent for 2020 blev fastlagt til DKK 350 og SGD 100 med indbetaling forventet før næste generalforsamling senest i marts 2020.
6. Valg af formand.
a. Søren Bo Duvier Nielsen accepterede genvalg.
7. Valg til bestyrelsen
a. Næstformand, Sonnich Hareby-Thomsen accepterede genvalg.
b. Kasserer og medlemsregistrator, Lars Barslev accepterede genvalg.
c. Fanebærer og Sekretær, Mathias Sennicksen blev valgt. d. Suppleanter, Peter Hansen blev valgt og Christoffer Caryesford accepterede genvalg.
8. Valg af revisor.
a. Revisor, Hans Erik Smidt accepterede genvalg.
9. Eventuelt.
a. Aktivitets ideer: Mulig indsats i Jakarta.
For referat Mathias Sennicksen 23. Marts, 20192023.

Fredag den 31. marts 2023. 

Generalforsamling og fejring af foreningens 20 års jubilæum.

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Singapores Garderforening med dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Tidspunkt: Fredag den 31. marts, 2023 klokken 18.30.

Sted: Sømandskirken, 10 Pender Road, Singapore 099171, Telefon +65 6274 6344

Påklædning: Bestyrelse er begejstret for hvid skjorte + udleverede garderslips og nål (grå bukser og blå blazer er velkommen) således at billedet vi fremsender til Garderbladet spiller.

Plan: Velkommen. Generalforsamlingen afvikles ifølge dagsorden, hvorefter man er velkommen til at deltage i middag. Der vil blive taget billeder i forbindelse med markeringen af vores 20 års Jubilæum.
Man må meget gerne fremsende historier og billeder fra årene der gik. Således er det planen at fremstille en collage med billeder og tekst.

Pris: Sponseret af foreningen selv i år.

Menu: Bliver Carl’s special, som kun kirken kan lave det

Husk: Fremragende Garderhumør og gode ideer til resten af 2023 og 2024.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Først et billede af deltagerne i generalforsamlingen:


Deltagere fra venstre på billedet APR-07 Mathias Alexander Rosenkrans Sennicksen, JUL-99 Sonnich Harreby-Thomsen, JUL-91 Christopher Louis Bushe-Caryesford, JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen, AUG-04 Kasper Sira Sørensen, OCT-80 Hans Erik Schmidt og JUL-84 Henrik Pryter.

Efter generalforsamlingen var der middag.


Menuen var:
- Gravad laks med rævesovs
- Fiskefilet med citron
- Mørbrad i flødesovs 
- Leverpostej med surt
- Dansk gammeldags salat med løg og remoulade
- Rullepølse med mayonnaise
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Special gæst og taler var sprogofficer Kaptajn Christian Mortensen, hvis Far blev indkaldt til Livgarden i 1970. Christian Mortensen var sprogofficer i russisk og serbisk fre 1997 til 2015. Han fortalte specielt om etikette ved jubilæer i militæret.


Det fuldstændige referat af generalforsamlingen kan hentes HER.Web master:   940 SEP 58 Peter Hemrik Horsten. Last update: April  2023.Opdateret
9. september 2012
2. december 2012
Januar 2013.
Marts 2013.
Oktober 2014
december 2014
Januar 2015.
April 2015.
Juli 2016.
April 2021
Marts 2023
April 2023
Juni 2023