GARDER  686 / 2. kompagni / 1911 I LAURITZ  MELCHIOR.
1890 - 1973.Denne side er skrevet i anledning af, at det den 26. maj 2011 er 100 år siden Lauritz Melchior mødte ved Livgarden.
Lauritz Melchior er sandsynligvis den internationalt bedst kendte ”gamle garder”. Selv om det er næsten 40 år siden han gik til ”Ryes Brigade” får man 348.000 henvisninger, hvis man søger på Google.
Lauritz Melchior betragtes af mange kendere af klassisk opera som den bedste heltetenor, der nogensinde har optrådt på en scene.
Når man taler "Opera" er tenorer delt i to grupper. "Heltetenorer" er tenorer med en gennemtrængende, mørk klang, og det er de tenorer, der er bedst egnede til at synge helte-partierne - "Helterollerne" - i klassiske operaer i modsætning til "Lyriske tenorer", der er tenorer hvis stemme har en lys klang.
Heltetenorer skal også have stor styrke og være mere udholdende en lyriske tenorer, ellers kan de simpelthen ikke synge heltepartierne.

L. M.'s første indkaldelse varede kun 4 måneder, fra den 26. maj 1911 til slutningen af september.
Det var der en særlig grund til.
Lauritz Melchior blev født den 18. marts 1890 og hans  mor døde, da han kun var en måned gammel. Kort tid efter fik familien en 32 år gammel husbestyrerinde, Kristine Marie Jensen (1858 - 1923). L. M. kaldte hende "Tante Jensen" og som han selv skrev om hende: "Hun elskede  mig og forkælede mig."
Lauritz M. havde en rigtig god sangstemme, han sang i flere kor,  og han ville gerne være professionel operasanger. Sangundervisning kostede mange penge og hans far hverken ville eller kunne betale for sangundervisning, men fra L. M. var 17 år gammel betalte Frøken Jensen for hans sangundervisning.
I 1911 var L. M. 21 år gammel, så nu skulle han aftjene sin værnepligt.
Han var 192 cm. høj og dengang tynd som en bønnestage - og i 1911 var der ikke mange, der var 192 cm. høje - så det var naturligt at han kom til Livgarden.
Fjorten dage før han skulle møde ved Livgarden var Lauritz Melchior af Det kongelige Teater blevet indbudt til at prøvesynge for adgang til Den Kongelige Operaskole og i slutningen af september fik han at vide, at han var optaget på skolen.

I 1911 fandtes der en ordning hvor man kunne købe sig fra militærtjeneste - og Frøken Jensen betalte de 600 kroner det kostede.

                   

600 kroner i 1911 svarer til 40.000 nutidskroner og grunden til at Frøken Jensen havde råd til at betale var, at hun var rigtig dygtig ikke blot til at lave mad, men også til at skrive om det. Hun skrev om madlavning til aviserne og allerede i 1901 udgav hun "Frk. Jensens Kogebog" der stadigvæk, 110 år efter, udkommer i nye oplag. (Kogebogen kom i 26 oplag allerede inden Frøken Jensen døde i 1923.)

Lauritz Melchior kom ind på Operaskolen. Tre år efter var han færdiguddannet og han fik sin debut på Det kongelge Teater.
L. M. var dog ikke færdig med Livgarden.
Efter mordet på den Østrig-Ungarnske tronfølger i Sarajevo var der så store spændinger i Europa, at Livgarden den 1. august 1914 fik ordre om at formere sikringsstyrken, og allerede den 4. august indkaldte man de sidst hjemsendte årgange, således at sikringsstyrken kom op på i alt 56.000 mand.
Også Lauritz Melchior blev indkaldt til Livgardens sikringsstyrke. I 1915 i to måneder og i 1917 i tre måneder.

Både i trykte medier og på Internettet findes mængder af billeder af Lauritz Melchior, men ikke et eneste af L. M. som garder. Heller ikke i De Danske Garderforeningers arkiv eller i Livgardens Historiske samling findes der billeder af LM eller af hans årgang, men lederen af Livgardens Historiske Samling, Jesper Gram-Andersen kunne (i 2011) oplyse, at der i en bog fra 1915: "Da vi sikrede Danmark" var en gengivelse af et foto af L. M. i garderuniform.
Bogen findes på Det Kongelige Bibliotek og i den skrev 25 kendte personer fra en til tre sider om oplevelser under indkaldelsen til sikringsstyrken.
Blandt de 25 var bl.a. en redaktør, jurister, en læge, vekselerer Ludvig Palsby, sceneinstruktør, løjtnant Poul Gregaard (1885 - 1950)(far til teaterdirektør Per Gregaard, Det Ny Teater og Det Kongelige Teater) skuespiller Arvid Ringheim (1880 - 1941)(far til Lise Ringheim), skuespiller Holger Petersen (1888 - 1939) bedre kendt som "Gissemand", komponisten Viggo Afzelius (1881 - 1955) - og operasanger Lauritz Melchior.
Ved siden af artiklen som L. M. skrev, er der et lille billede af L. M.


Lauritz Melchiors søn, Ib Melchior, lever i 2011 som 95 årig i bedste velgående i Hollywood. Det viste sig, at han havde et billede af sin far med bjørneskindshue - det er billedet, der er vist helt for oven i denne lille artikel.
(Januar 2013 dukkede der yderligere et foto op, som 686 Lauritz Melchior havde givet til 684 Herman Rasmussen. Læs om billedet og dets historie for neden på siden.)

I årene efter 1. verdenskrig uddannede Lauritz Melchior sig yderligere og han blev samtidigt en verdensstjerne. I 1920'erne sang han i London, Berlin, Hamborg, København, Stockholm, Buenos Aires, New York  og, ikke mindst, i Bayreuth.
Som protest mod den måde man i Tyskland efter Hitlers magtovertagelse behandlede hans tysk-jødiske kolleger og venner, holdt han op med at optræde i Tyskland og i stedet fik han fast kontrakt med amerikanske operaselskaber inklusive det mest prestigefyldte: Metropolitan Operaen i New York, hvor han fra 1932 tog fast ophold i vinterhalvåret.

New Yorks Garderforening blev stiftet i 1928 som den første garderforening udenfor Danmark.
I 1936 blev Lauritz Melchior medlem af foreningen og han skænkede samme år en smuk fane til foreningen.
Ved generalforsamlingen i 1941 blev L. M. valgt som formand.
Årene med Lauritz Melchiorsom formand var aktive.

 

Der blev holdt formelle fester, her er der et billede fra foreningens 15 års stiftelsesfest i 1943. Lauritz Melchior står foran paraden sammen med Mogens Prange, der senere afløste ham som formand.
Der var også mere lystige fester.
I New York boede Lauritz Melchior (og hans hustru Kleinchen) i en suite på 8 værelser på Hotel Ansonia og han indbød hvert år medlemmerne af New Yorks Garderforening til en stor fest på hotellet enten ved juletid eller på Christian X's fødselsdag.
I Lauritz Melchiors biografi "Tristanissimo", skrevet af Shilee Emmons, er der en levende beskrivelse af hvordan festerne forløb. De var ikke kedelige og kunne vare til den lyse morgen.  Invitationen kunne lyde på: "Fest fra 19:00 til 07:00", men L. M. og "vennerne" fortsatte ofte med kortspil til frokost.
Undervejs fik L. M. den strålende ide at afholde skydekonkurrence i forbindelse med festerne og han udsatte en pokal til vinderen. Hotellet havde tre meter brede gange, den helt rigtige bredde til en improviseret skydebane. Der blev hængt en skydeskive med en tyk stålplade bag på op for enden af gangen. En garder stod på vagt ved elevatorerne for at advare folk. Nu og da stak en piccolo, der var sendt derop af skrækslagne gæster, hovedet rundt om et hjørne, men han trak sig hurtigt tilbage når den næste voldsomme salve lød. Foran alle dørene til suiterne stod en af de høje danskere for at sørge for, at ingen gæster kom i skudlinien.
Efter at L. M. i 1950 var flyttet til Los Angeles turnerede han en del af året og gav koncerter både i USA, Syd Amerika og Europa, men hvis han var i USA sørgede han altid for at være i New York når foreningen holdt sin store årlige fest.


Lauritz Melchior var kendt som "superstar" i Europa, Nordamerika og Sydamerika, på samme måde som Pavarotti og Placido Domingo er kendte i dag. Når han på sine tournéer sang på fodboldstadions og lignende, var det med op til 40.000 tilhørere.
Lauritz Melchior med Prinsesse Kira af Preussen - og fra et plade cover.
Når man ser billeder af Lauritz Melchior i "Fuldt Ornat" - kjole og hvidt - bærer han ofte et pænt udvalg af ordener.
Han havde mange flere. Da han afgik ved døden i 1973, havde han modtaget 135 (et hundrede tretifem) ordener
og medaljer, fra Danmark kommandørkorset af Dannebrogordenen 
og den meget sjældent tildelte "Ingenio et Arti".

Derfor havde han en særlig mulighed for at få folk i tale og den anvendte han til at stifte garderforeninger. Først Kaliforniens Garderforening, som han i 1942 stiftede i samarbejde med en årgangskammerat fra 1911, Anton Rosenkilde Gram (958/1/1911). Derefter fulgte i hurtig rækkefølge Mellemstaternes Garderforening i Chicago (stiftet 13. februar 1943), Sydamerikas Garderforening ("Guiardias Reales Dinemarquesa")  i Buenos Aires, Argentina (stiftet 13. august 1943) og Vest Kanadas Garderforening i Calgary, Alberta (stiftet 18. oktober 1944).  Han var også medstifter af Øst Kanadas Garderforening i 1958.


Lauritz Melchior forlod Metropolitan Operaen og New York i 1950 og slog sig ned i Los Angeles hvor han i 1957 overtog hvervet som formand for Kaliforniens Garderforening.
Samtidigt, i 1957, opdagede man i de garderforeninger der lå udenfor Danmarks grænser, at man ikke kunne arbejde under De danske Garderforeningers love, fordi mange af  medlemmerne var blevet statsborgere i de lande, hvor de havde bosat sig. Derfor dannede man sit eget præsidium og tilføjede et "U" under det kronede DG. Lauritz Melchior blev den første præsident for DGU og han var præsident til sin død i 1973.

Han var til sin død den drivende kraft både i Kaliforniens Garderforening og i DGU.
Det vigtigste for medlemmerne var det vi i dag ville kalde netværk. Laurits Melchior var kun en af ganske mange danske, der havde gjort det godt i Californien. De fleste møder i Garderforeningen bar præg af, at man fejrede et eller andet, f. eks. Julefest, der oftest blev holdt i Danish Centre. Kongens fødselsdag blev fejret på den eksklusive Restaurant Scandia, der i årene efter den anden verdenskrig ikke kun var et af de mest populære mødesteder for danske i Los Angeles området. Scandia blev regnet for en af de allerfineste restauranter i USA og den var mange af de berømte filmstjerners favoritrestaurant.
Lauritz Melchior lagde selv husrum til de fleste af foreningens sammenkomster f.eks. generalforsamlinger, den årlige "skyttefest" og andre fester.
Han boede på en af de mest eksklusive adresser i Los Angeles området: 13671 Mulholland Drive, Beverly Hills. Huset, som hed "The Viking", ligger på en bjergkam med udsigt mod nord over The San Fernando Valley og mod syd over Los Angeles.
Desværre findes der ikke mange billeder fra tiden, men i De Danske Garderforeningers arkiv har undertegnede fundet en kuvert med nogle fotos fra en garderfest, der blev holdt hos Lauritz Melchior i 1970, tre år før hans død i marts 1973.
Der var, som man kan se, stil over festen.


  Indgangen til "The Viking", 13671 Mulholland Drive.

 

Parade på parkeringspladsen. Der meldes.

 
Lauritz Melchior byder velkommen.

Han hilser her på 148 4 KMP 1923 Svend Aaquist.
Skråhuerne, som stadig benyttes ved festen i forbindelse
med Dronningens fødselsdag, var indkøbt af Lauritz Melchior.
I baggrunden ses fra venstre:
Claus Risbro 424 TKMP 1959 - 469 3 1920 Hans Knutte. (Han var med i 2. verdenskrig og ved krigens slutning Staff Sergeant i US Army) -  958/ 1/ 1911 Anton Gram (foreningens første formand) - 182 / 1 / 1937  Vilhelm Christensen - 28/1/1938 Jørgen Adolph.

 
 
Lauritz Melchior stadigvæk, i høj grad, "Still Going Strong".
(I 1970 fyldte Lauritz Melchior 80 år.)

 

Efter at de øvrige gæster havde beundret gardernes flotte parade
var det frokost buffet.

 

Til venstre. Winstrup Olesen, tidligere kapelmester i Wivex. Han emigrerede til Californien og han var i en årrække kapelmester ved Garderforeningens fester.
Han var i øvrigt, som mange venner af Danmark (og Melchior) med i foreningen "Venner af Californiens Garderforening". 
Til højre: 69-1947/I Christian Castenskiold, der i 1970 - 73 var formand for foreningen.

En af stuerne, "The Viking".
 
Jagtstuen, "The Viking".
Lauritz Melchior var en passioneret jæger og et af 
gevirerne var en verdensrekord.
 
Jagtstue og hjemmebar, "The Viking".

I 1970 blev Lauritz Melchior afløst som formand for Kaliforniens Garderforening af næstformanden, 69 MAJ 1947 Christian Castenskiold, men han fortsatte som præsident for DGU til sin død i 1973.


Lauritz Melchior blev begravet på Assistens Kirkegaard i København efter en flot ceremoni i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke.

LG 940 SEP 58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lauritz Melchior på YouTube:

De sidste års fremkomst af YouTube giver mulighed for at se og høre Lauritz Melchior på Internettet, og herunder er der links til videoklip med Lauritz Melchior.
Bemærk dog, at YouTube videosekvenser forsvinder fra Internettet hvis den, der har lagt dem på nettet lukker deres YouTube konto. Derfor vil der forekomme "Døde" links.

Først ”Kongernes Konge”.

Derefter som Wagnersanger – det var som Wagnersanger at Lauritz Melchior blev verdensberømt.

Så andre videoklip hvor han synger mere populære sange, og til sidst et klip hvor Lauritz Melchior optræder sammen med Victor Borge, der i øvrigt var æresmedlem af flere Garderforeninger.

”Kongernes Konge” i en meget set YouTube:
Lauritz Melchior "In fernem Land" Lohengrin (WAGNER.)
http://www.youtube.com/watch?v=C9wwA5ldjM8&feature=related

Lauritz Melchior – Because  (L. M. I nærbillede som klassisk sanger.).
http://www.youtube.com/watch?v=FMoXf9DR52g&feature=related

Kun lyd: L. M. 1929 Giacomo Meyerbeer L´Africaine
Pays merveilleux (Mi batte il cor) sunget på tysk: Land so wunderbar.http://www.youtube.com/watch?v=62YwBEGkU5g&feature=related

MELCHIOR SINGS VESTI LA GUIBBA, FROM LEONCALLO'S OPERA..I PAGLIACCI
http://www.youtube.com/watch?v=yl1cmGTMZYA

Lauritz Melchior sings ”Please say Don’t Say No
http://www.youtube.com/watch?v=71Q8uYWsIys

Van Johnson - Please Don't Say No (Say Maybe)(Vocal By Lauritz Melchior)
http://www.youtube.com/watch?v=3lIUvCDzQoE
 
Lauritz Melchior sings "Torna a Surriento"
http://www.youtube.com/watch?v=m4luX-POpJM&feature=related

Spring came back to Vienna
http://www.youtube.com/watch?v=wgE8qWxTj8c

Lauritz Melchior Sings Grieg's "I love thee," In Danish and English
http://www.youtube.com/watch?v=KckpdYTXY2g

Van Johnson - Please Don't Say No (Say Maybe)(Vocal By Lauritz Melchior) http://www.youtube.com/watch?v=3lIUvCDzQoE

Lauritz Melchior sings for Esther Williams – lå tidligere på nettet som et film klip, nu kun lyd:
http://www.youtube.com/watch?v=ClVDoF_JRw8

Melchior Lauritz – sådan optog man lyd for mange år siden.
http://www.youtube.com/watch?v=M6e9b8QHbzU&feature=related

Lauritz Melchior & Victor Borge
http://www.youtube.com/watch?v=V_9c_xDTDvk&feature=related

  940 SEP 58 Peter Henrik Horsten.
Første version april 2011.
Sidst opdateret april 2011.
En enkelt tilføjelse januar 2013.I januar 2013 fik Peter Horsten en henvendelse fra 684 Herman Rasmussens barnebarn, som havde arvet et billede at 686 Lauritz Melchior, og som på internettet havde set hans artikler om Lauritz Melchior.


På bagsiden havde Lauritz Melchior skrevet:


Billedet er nøjagtigt det samme som Ib Melchior havde, men det er interessant, at det stammer fra Kgl. Hoffotograf Carl Sonne.

  


  Det billede, som Ib Melchior har, kommer
  fra en anden fotograf:
  Albert Schou jun.s Eftf.
 
  Blandt 684's efterkommere går der den
  historie, at 684 var oppasser for  686
  Melchior.
  Det var meget barskt at være garder før 
  1. verdenskrig.
   Et eksempel: Når man skulle til skydning
  
i Jægerspris marcherde man derop fra  
   Jægersborg Kaserne med udrustningen
   på ryggen - og efter skydningerne
   marcherede man tilbage igen.


Det har sikkert ikke været let for L. M. at komme gennem rekruttiden. Langt de fleste garderrekrutter kom fra landet, hvor de var vant til et barskt liv og til at tage fat.

L. M. kom fra et beskyttet miljø i Hovedstaden, men i Garden har man altid hjulpet himanden, så det er meget sandsynligt at L. M. har fået stor hjælp til at komme gennem rekruttiden fra bl.a. 684, der kom fra et husmandssted i Nordjylland.
 


684's soldaterbog er bevaret. Han var 184 cm. høj - lidt mindre end L. M.'s 192 cm.
Der står også, at han af "Vækst" er "Stærk".  Det er nok derfor, han har haft overskud til at hjælpe L. M. gennem rekruttiden.
Det har (endnu) ikke været muligt at finde ud af, om L. M. med 192 cm. var den højeste i sin årgang.
684's soldaterpibe er også bevaret:
 
     

Hvilken teknik man i 1911 har brugt til at brænde billeder og tekst på porcelainspiber vil undertegnede undersøge i løbet af foråret 2013.
Tak til Herman Rasmussens barnebarn for de tilsendte fotos.
Januar 2013.
SEP 58 Peter Henrik Horsten.