Royal Danish Guards Association
of Western Canada

2008 - 2010 ARKIV  /  ARCHIVE.

- ARKIV / BILLEDARKIV / ARCHIVE of the Royal Danish Guards
  Association of Western Canada for 2008.

- ARKIV / BILLEDARKIV / ARCHIVE of the Royal Danish Guards
  Association of Western Canada for 2009.

- ARKIV / BILLEDARKIV / ARCHIVE of the Royal Danish Guards
  Association of Western Canada for 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Click HERE to go to the 2001 + 2003 / 2005 archive.

- Click HERE to go to the 2006 - 2007 archive.

- Click HERE to go back to the mail page..

THE BOARD 2007 / 2008.
President: 
329 JAN 58 Svend Aage Storm 
General Delivery 
James River Bridge 
Alberta  T0M  1CO  Canada 
Phone: 001 403 638 4345 
E-mail: xxsstorm@telusplanet.net
(Adressen beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.) 

Vice President: 
DEC 1973  Ivan Bohl, 
87 Windmill Way NW 
Calgary 
Alberta   T0M 1C0 
Canada 
Phone: 001 403-247-3086 

Hon. Secretary and Treasurer:
943 MAR 59 Kurt Nielsen 
131 - 8th. Ave. NW 
Calgary 
Alberta  T2M 0A5 

Members of the Board: 
865 APR 76 Wagnar Lærke 
Box 568 
Drumheller 
Alberta  T0J 0Y0

Auditors: 
537 DEC 1985 Jens Lind 

424 MAJ 64 Carl Bladt 
Cedarille Green SW
Calgary,  Alberta  T2W 2H3

- ARKIV / BILLEDARKIV / ARCHIVE of the Royal Danish Guards
  Association of Western Canada for 2008.

- ARKIV / BILLEDARKIV / ARCHIVE of the Royal Danish Guards
  Association of Western Canada for 2009.

- ARKIV / BILLEDARKIV / ARCHIVE of the Royal Danish Guards
  Association of Western Canada for 2010.
2008.

ACTIVITIES 2008.

Livgardens 350 års jubilæum den 30. juni 2008.
Foreningen var stærkt repræsenteret. Læs mere HER.

Saturday the 9th of August 2008.

The invitation:
The Summer picnic will be held here at ”Storm Haven” on August 09 - it is that later than usual because we will be spending all of July in DK and visiting relatives in Sweden as well. 

So, Saturday August 09 at “Storm Haven” around 1 or 2 o’clock PM  - Be there!   And bring a steak or other BBQ-able food.  Also please bring a bowl of something for pot luck.  Last time here there were 17 guards and lots of their friends and relatives.  Let’s see if we can top that!

"Storm Haven" venter - billedet er fra august 2007.

READ more about the Picnic HERE
.Saturday the 11th of October at 11:00 AM:
General meeting at the Dansh Club followed by a luncheon with ladies and guests at noon.
We will show some pictures and videos from June 30th in Copenhagen and do some visiting after lunch.
READ about it HERE.
Livgardens jubilæum den 30. juni 2008.
Ved Livgardens jubilæum var Vest Kanadas Garderforening (og Livgardens årgang 1958) stærkt repræsenteret.


Her er årgang 1958 på vej ind på eksercerpladsen på Livgardens Kaserne.
Højre fløjmand?


Det er såmænd foreningens formand, 329 JAN 58 Svend Aage Storm.
Også 062 SEP 58 Erik Wildenhoff havde taget turen til København.


Her ses Erik sammen med foreningens web-master (og årgangsformand for SEP 58) 940 Peter Horsten. (Det ses tydeligt, at Erik var i tredje deling - Peter var fra første delings første stue.)

1958 var en sej årgang. (Når vi selv skal sige det!) 
(Info from the Webmaster: SEPtember 1958 was one of the very best groups of national servicemen (perhaps the best ever ?) serving in the Royal Guard).


Alligevel kan vi alle sommetider have brug for en støttepædagog.
Her bliver Svend Erik Storm støttet af Patricia (Pat) Storm.


Også Erik Wildenhoff havde medbragt sin støttepædagog - Birgit. 
Det var alle tiders aften.
Saturday the 9th of August 2008.
  On August 9th 2008 the association held a picnic at “Storm Haven” which was well attended.
  We didn’t do a phone-around immediately beforehand and probably that is why the turnout was not as great as last time we held it here.  It might be an idea to go and write the date on the calendar as soon as you get the newsletter the next time, so we don’t have to spend time and money on calls to everybody when they really already know.


 
The weather was sunny and very warm, so it was nice to be able to do the afternoon visiting in the shade at the picnic table in the woods.


From the left: Pat Storm, Bente Pedersen, Kevin, Svend and Cora Christensen (Cora is half hidden), Aage Iversen, Svend Aa. Storm, Hilda and Knud Jensen, and in foreground Alf Jensen.)

  Later we grilled our meat and had a great supper with all the delicious dishes brought by the ladies.


From the left: 286 MAJ 1950 Svend Christiansen, 1537 DEC. 1985 Jens Lind,
424 MAJ 1949 Morten Pedersen, 724 MAJ 1946 Aage Iversen, 933 NOV. 1952 Alf Jensen,
0865 APR. 1976 Wagnar Lærke, 329 JAN. 1958 Svend Storm, 356 MAJ 1949 Knud O. Jensen.


  After supper we settled down for another few hours of cozy talk, but later in the evening the weather gods decided to visit too in the form of a thunderstorm, and everybody took shelter on one of the porches, but it wasn’t too long before the party broke up because of much cooler weather and because the storm decided to unleash moisture which it wasn’t supposed to do, coming from that direction like it did... 

329 JAN 58 Svend Aage Storm Saturday the 11th of October at 11:00 AM:
General meeting at the Dansh Club followed by a luncheon with ladies and guests at noon.

Først er her nogle billeder fra dagen - efterfulgt af det officielle referat.
(Desværre fik den gamle web-master ikke ret mange billeder tilsendt.)
I Garderhjørnet, inden mødet, fra venstre:
Kasserer 943 Mar. 53 Kurt Nielsen, den tidligere formand 1265-FEB 71 Jan Bjerre- skov og den afgående næstformand 11233-73 Ivan Bohl.  Ivan Bohl er for nyligt flyt- tet til naboprovinsen British Columbia, men han er stadigvæk medlem af vores forening.Foreningens forhenværende formand, 424 49/I Morten V. Pedersen modtager et hæderstegn for mange års medlemskab. Det er Kurt Nielsen, der overrækker tegnet-.Også formanden, 329 JAN 58 Svend Aage Storm fik  hæderstegn
- for 40 års medlemskab.
Formanden fik også blomster - fordi han lige havd haft en "rund" fødselsdagOgså Formandinden (Pat) fik blomster - fordi generalforsamlingen blev holdt på hendes og Svends bryllupsdag.Efter generalforamlingen var der frokost. Bordet rundt fra venstre:
Hilda Jensen, 450-Nov. 49 John Jensen, 329-Jan. 58 Svend Aa. Storm, John og Hildas søn Peter og svigerdatter Stacy (?), Ryggen af Dale Nyegaard, enke efter forhenvæ-
rende fmd. Poul Nyegaard.

Generalforsamlingsreferat (og om frokosten):
Den 11. oktober 2008 holdt vi vores generalforsamling i Den Danske Club i Calgary og bagefter var der frokost med damer og gæster.  14 medlemmer og to gæster deltog i generalforsamlingen..

Mødet skred meget sikkert af stablen med Morten Pedersen som dirigent.

Kassererens report indeholdt den fakta at Garderbladet koster os omkring $80,00 pr. Medlem, men vores medlemskab koster hver især 50 dollars, - forskellen er udlignet med vores lodtrækning med skænkede gevinster til frokosten og af frivillige pengemæssige ydelser af medlemmer og venner.

Formandens beretning indeholdt bl.a. en opfordring til at få så mange nye medlemmer som overhovedet muligt, samt et par ideer om hvordan det nu kunne blive muligt.  Han havde et par ideer fra DGUs møde i København sidste sommer om at sætte en ”Mødebefaling” op i Den Danske Club, med en gratis øl og en gardernål til eventuelle nye medlemmer.  Senere fik han bestyreren af klubben til at samtykke til det.  Så håber vi at der bliver mange øller serveret i det kommende år, med hensyn til det.

Efter en livlig debat var der bestemt (med 5 stemmer for, og 7 stemmer imod, med 2 neutrale) - ikke at betale første års medlemskab til nye medlemmer, som det var foreslået af Garderforeningerne.

Vores mangeårige næstformand, Ivan Bohl, er flyttet til naboprovinsen British Columbia, dog er han stadig medlem af vores forening.  Ved valget blev han afløst af Jens Lind, som bor i en by nær ved Calgary.

Stillingen som kasserer og sekretær er Kurt Nielsens, og den beholdt han ved genvalg... Tak begge to... også til vores Suppleanter, Carl Bladt og nyvalgte Wagner Lærke, som overtog Jens Linds job.

Formanden bragte hilsner fra medlem Holger Frandsen som blev 104 i Maj.  Hans søn, Barry, sagde at han ikke kan høre noget som helst, men at han altid er glad for besøg, og selvom de ikke er sikre på om han ved hvem familien er, siger han altid ”hils dem alle sammen” når de skal afsted igen.

Mødet sluttede efter 50 minutter og så vankede der Dansk frokost.  Vi var 35 og der blev sagt en skål til vore to Dronninger (Canada er jo et kongedømme med Dronning Elizabeth II af Storbritannien som officiel overhoved, selv om vi har vort eget parlament, regering, flag og en sød generalguvernør, som tager sig af det offentlige.)

Efter frokosten blev der vist filmen ”Een gang garder, altid garder” indtalt på engelsk så alle kunne følge med.  Mange af de gamle gardere her er jo de eneste dansktalende medlemmer af deres respektive familier så filmen afslører jo for resten af familie og venner hvad de enkelte har været igennem, selvom det jo selvfølgeligt var meget værre da vi gjorde tjeneste.

Efter filmen viste formanden filmclips fra Tattoo på Rosenborg exercerplads, dog fik han kun vist den første halvdel inden hans kone meget diskretlig sparkede ham over skinnebenet og hviskede at nu havde folk vist haft nok for een dag.

Nå, der skal jo også være noget til næste år.

Svend Aage Storm, Fmd.
Royal Danish Guards Association, Western Canada.THE BOARD 2008 / 2011.

President: 
329 JAN 58 Svend Aage Storm 
General Delivery 
James River Bridge 
Alberta  T0M  1CO  Canada 
Phone: 001 403 638 4345 
E-mail: xxsstorm@netkaster.ca
(Adressen beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)

Vice President: 

537 DEC 1985 Jens Lind 
E-mail: xxjenslind@telus.net
(Adressen beskyttet mod kopiering til junk-mail: Fjern XX inden du sender en mail.)

Hon. Secretary and Treasurer:

943 MAR 59 Kurt Nielsen 
131 - 8th. Ave. NW 
Calgary 
Alberta  T2M 0A5

Auditors: 
865 APR 76 Wagnar Lærke 
Box 568 
Drumheller 
Alberta  T0J 0Y0

424 MAJ 64 Carl Bladt
Calgary, Alberta  T2W 2H3

 
2009.

ACTIVITIES 2009.

APRIL 2009. Ekstra aktivitet: Hæderstegnstildeling.       Se mere HER
MAJ 2009: 843 APR 24 Holger Frandsen fylder 105 år.   Se mere HER.
JULI 2009: Mindehøjtidelighed for Holger Frandsen.

Saturday the 18th of July 2009.  The Picnic.
The invitation:
Kære Garderkammerater.
We finally nailed down the date for the picnic.  It will be July 18th and the place will be Jan and Eva’s back yard at 60 Hidden Vale Crescent NW  right in Calgary.  If the weather demands it, we can go inside.  We had talked about having it in one of the city parks, but washroom facilities etc. would not be as convenient, - so thanks Eva and Jan for the invitation.
You will need to bring your own garden chairs, a steak or two for the BBQ, plus a dish for the pot-luck, and dishes for yourseves.  Jan and Eva says that they can ”borrow” the neighbour’s back yard if there are lots of people coming, which we hope, of course. - So, room should not be a problem.
I’ll be sure to send you directions, etc. closer to the date.  Please write it on your calendar right now while you’re thinking about it !!!
Læs om dagen HER.

SATURDAY the 17th of October 2009. The AGM.
The invitation:

The date for the fall AGM and luncheon will be Oct 17th.  That is the weekend after Thanksgiving, so it should not interfere with the long weekend in October.
Med garderhilsen
Svend
Read more HERE.
April 2009: Overrækkelse af hæderstegn i Manitoba.

I april 2009 besøgte formanden, Svend Storm og den tidligere formand,
Jan Bjerreskov, provinsen Manitoba hvor Jan skulle på kundebesøg.

(Canada har ikke stater som i USA, men 10 "Provinser" - og 3 "Territorier" - og provinsen Manitoba ligger ca. 1000 kilometer øst for provinsen Alberta, hvor Vest Canadas Garderforening  hører hjemme.)Svend benyttede lejlighden til at overrække et 10 år hæderstegn til 888 SEP 57 Peder H. Pedersen, der bor i Manitoba.Holger Frandsen fyldte 105 år i maj,
og gik til Ryes Brigade i juli.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HOLGER FRANDSEN ER NU 105 ÅR.Den 12. maj 2009 kunne 843 APR 1924 Holger Frandsen fejre sin 105 års fødselsdag.
Holger Frandsen er nu det ældste medlem af en garderforening og på dagen modtog han bl.a. en hilsen fra Præsidenten for De Danske Garderforeninger, generalmajor Jan Brun Andersen.

Holger Frandsen, recruit number 843 April 1924, celebrated his 105th birthday on May 12th.
The President of all the guards associations sent him a greeting on the day. Holger is now the oldest living member of all Danish guards associations across the world. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Holger Frandsen gik til Ryes Brigade den 2. juli.

Den 2. juli sov Holger Frandsen sov stille ind på Claresholm Plejehjem. Mindehøjtideligheden fandt sted den 6. juli i Claresholm United Church. Foreningens fane stod foran alteret og 11 medlemmer og deres ægtefæller var mødt op.


Foreninges kasserer, 943 MAR 59 Kurt Nielsen, Holgers Søn Barry Frandsen og
450 NOV 1949 John (Jørgen) Jensen.


Ved den efterfølgende sammenkomst holdt Svend Storm på foreningens vegne en mindetale. Talen er gengivet herunder:

    Holger was a real “people person”, and so was his wife, Anne.  They were very dear elderly friends of my wife and myself over the years.
    I’m sure that others will touch on his personal life.  So I’ll limit my effort to his many years of connection to the Danish Royal Life-Guards, - a fact he was very proud of - and the pride was mutual, as Holger got a handwritten birthday greeting from the head of the Guards associations across the world, Chamberlain, Major General (Ret.) Jan Brun Andersen, for Holger’s 105th birthday on May 12th.
    Holger was from the island of Lolland, Denmark, and he was called up to do his required stint in the military as all males of the age of about 20 had to do.  Holger served in the Royal Danish Life-Guards, a regiment that has been around for 351 years, that is longer than the oldest British Guard Regiment, The Coldstream Guards. And it is one of the oldest serving regiments of this kind in the world today.
    Holger happened to be serving at a time (1924) when the Russian Czar’s widowed mother had fled back to her home country from the communists in Russia, (she was an aunt on his father’s side to the Danish King Christian 10th.) And as you know, the Czar and all his family were brutally executed by the Bolsheviks shortly thereafter.  She took up residence in a large Villa North of Copenhagen and from then on she had three Danish guards patrolling the outside, night and day – that means a detachment of 9 guards around the clock, and three of her Russian bodyguards of many years living inside the villa.  Holger might well have been the last Danish guard alive to have done so, as the Czarina died a few years later of natural causes.
    This regiment consists of young men from all across Denmark, many volunteering to serve in this elite regiment, whereas the other infantry regiments get their men locally.  This fact, - and the fact that many of us later join one of the many Guard’s Associations across the world, where we try to revive some of the spirit of the guards, the camaraderie and the loyalty, that we learned to appreciate while serving in the regiment, - makes for a very unifying force in that country.
    Holger never forgot that, - not even when he wasn’t able to hear anything any more, - and I am quite sure that he in his last moments had not forgotten it either.
    It is with deep regret we now say goodbye and may we meet again - to Holger Frandsen.

    ”Æret være hans minde.” - Honoured be his memory. Saturday the 18th of July 2009.  The Picnic.
9 old guards and 10 girls were gathered at Jan and Eva Bjerreskov’s on July 18th in Calgary in perfect weather. 
We played a few games of “Kubb”, an old Viking game, on the neighbour’s lawn and we had a good visit with old friends, while enjoying a few ”Faxe Beer”, donated by importer Ole Larsen from Montreal.  Thank you, Ole.
At suppertime the barbeque grills got fired up and a delicious “Pot Luck” dinner was enjoyed.
This year we had the pleasure of a visit from one of our Manitoba members, Jens R. Jensen from Dauphin.  Jan and I had visited both our Manitoba members in April while Jan was over there on business.
Svend Aage Storm.Top left:
329 JAN 58 Svend A. Storm - 424 NOV 49 Morten V. Pedersen -
JUN 97 Jens R. Jensen – 724 MAJ 46 Aage Iversen – 537 DEC 85 Jens Lind – 933 NOV 52 Alf Jensen
Kneeling:
062 SEP 58 Erik Wildenhof – 1265 FEB 71 Jan Bjerreskov -
450 NOV 49 John Jensen.

 

Top left: Hilda Jensen, half hidden Bente Pedersen, Pat Storm, Stinne Iversen, Marilyn Lind, Eva Bjerreskov, Birgit Wildenhoff,
Kneeling: Kelsey Lind, Helen Jensen, Jennifer Lind.

After supper: Stinne Iversen, Jens R. Jensen, John Jensen, Jens Lind, Hilda Jensen, Marilyn Lind, Jan Bjerreskov, Standing in the background: Kelsey Lind.

Web-masters fodnote:
JUN 97 Jens R. Jensen og han viv bor i Dauphin, Manitoba, 1000 (TUSIND)  kilometer i luftlinie fra Calgary. SEP 58 Erik Wildenhoff og hans viv kom fra Edmonton, Alberta, 280 km. i luftline fra Calgary!!!

Saturday the 17th of October 2009 at 11:00 AM.
AGM and Luncheon.
The invitation:


Danish Royal Guards Association, Western Canada

Kære Garderkammerater,  and friends of the Danish Royal Guards.

Time to think about our annual general meeting & luncheon on
Saturday October 17th at the Danish Club on 11th Ave. and 6th St. SW. in Calgary.
The general meeting will be at 11:00 am. in the Queen’s Room for members. 
The luncheon with ladies, friends and relatives will follow in the Tivoli Room at noon.

There will be two kinds of marinated herring, one regular and one with curry sauce.
Hot fillet of sole and remolade
Hot Frikadeller, medister and rødkål
Cheeses and chocolates
Citron Fromage
Coffee and Danish pastries

Price per setting will be same as last year at $32.50.

Eva and Jan Bjerreskov have, again, gracefully offered to have the Friday night coffee party for anyone who is in town.  Their place is at #60 Hidden Vale Cres. NW.   North end of 14th St. - turn right - third street on your left.  See you there around 7:30 PM or so.  (Their Ph.:403-275-2135)
Please let me know by Wed. 14th of October how many you are planning to bring so I can let them know at the Danish Club.   403-638-4345.

As there will be no further warning, please go and circle the date on the calendar right away.

Med Garderhilsen,
Svend Storm
PresidentLørdag d. 17. oktober havde Vest Canadas Garderforening generalforsamling med efterfølgende frokost med damer og gæster.
13 medlemmer var mødt op plus to gæster, og generalforsamlingen gik nemt med megen munterhed.
Et kort referatet (på engelsk) kan læses ved at klikke HER.
Alle i bestyrelsen blev enten genvalgt eller var ikke på valg denne gang.
Mødet var hævet i god tid inden frokosten for ca. 35 gardere og gæster i Tivoli salen, som mange kalder Garderstuen, da vores udstilling af garderuniform og trofæer tager mere end et hjørne af den hyggelige sal.
Desværre havde formanden helt glemt at tage sit fotografiapperat med, og denne gang hjalp det ikke at tigge viven om at låne hendes, da hun også havde ladet det blive hjemme.  Det er med glæde at vi modtog et par billeder fra frokosten af Hilda (John Jensen).Frokosten blev efterfulgt af forevisning af videoen ”På Vagt med Livgarden på en ikke helt almindelig dag.” som jo handler om kronprinsens bryllupsdag.  Den frembragte mange begejstrede bemærkninger.

Tak til datter Kelly som lagde projector til og forestod fremvisningen.
Svend.


2010.
ACTIVITIES 2010.

Saturday the 7th of August - at about 2 o'clock in the afternoon.

THE PICNIC will be at Kurt og Gitte Christensen’s new place close to Calgary SATURDAY, AUGUST 7th …...
Her er så detaljerne:
Vi mødes ved 14 - tiden til årets picnic.
Medbring jeres eget kød, havestole og en ret til "Pot Luck" middagen senere om eftermiddagen.
Herunder kan du se,  hvordan du kommer til Kurt & Gitte Christensens nye hus:

(Web-master undskylder ydmygt den manglende målestokangivelse.)
LÆS MEGET MERE OM DEN FESTLIGE DAG  HER.

________________________________________________________________

Saturday the 16th of October 2010.
GENERAL MEETING AND LUNCHEON
at the Danish Club in Calgary at 727-11th Avenue SW.  - 
Meeting @ 11:00 AM,
Luncheon for Friends and family @ 12:00 Noon.
Time now to think about our annual general meeting & luncheon on Saturday October 16th at the Danish Club in Calgary.
The general meeting will be at 11:00 am. in the Queen’s Room for members. 
The luncheon with ladies, friends and relatives will follow in the Tivoli Room at noon.
There will be two kinds of marinated herring, one regular and one with curry sauce. 
The Association will arrange for an Aquavit with the fish!!!!
Hot fillet of sole and remolade.
Hot Frikadeller, medister and rødkål.
Cheeses and chocolates                                                                       
Citron Fromage.
Coffee and Danish pastries
Price per setting will be $33.00
Referat fra generalforsamlingen og billeder fra frokosten kan du se  HER.  

Saturday the 7th of August 2010. The Summer Picnic.
August 7th was a perfect day for a picnic, and our venue was equally perfect.  We met at Kurt and Gitte Christensen’s place south of Calgary, which is at their daughter and son-in-law’s horse ranch.


Eva Bjerreskov and one of the fillies. – Those horses all love people -

They have around 100 to 150 horses there at any one time.  They raise full bloods for the racetrack.


-Alf, Kurt, Kevin and Svend Christiansen looking at some of the young stock-

They have a large staff to look after, and train, all these mares, stallions and foals.


The grounds are “knock’em down – drag’em out” beautiful and there is a lot of land. 

There were a couple of golf carts we were invited to take and inspect the grounds on.
 

-Here Stinne and Pat are taking advantage of the offer.-


Kurt took Jan, Alf and myself on a tour where we, among other things, saw the characteristically Southern Alberta type of river, cut into sandstone banks, the “Sheep River.”
This river is of course named after the bighorn sheep which are still numerous further upstream in the mountains where the river has its head waters.


Kurt also showed us a huge collection of hunting trophies from both Africa and North America which was in storage.  This collection was acquired by his son-in-law in an estate auction, and is still mainly in the protective wrapping from the shipping to this ranch. 


Among the many trophies we saw a Kodiak bear, all of him from Kodiak island in Alaska.  We also saw the biggest rack of moose antlers I have ever seen.
Today people do not generally appreciate hunting trophies like these, but I recall Hemmingway writing in one of his books that you are actually paying the animal respect by hunting for trophies.  Not only is the animal of whatever species near the end of its life when it has achieved trophy size, the animal is also very much appreciated by the hunter who spends thousands of dollars on guide, taxidermy, shipping, etc.  Hemingway suggested we might think of trophies in the same way a tombstone commemorates a person for many years into the future, - a person who would likely otherwise soon be forgotten.


Around 5:30o’clock the BBQ’s were lit, and amid cozy conversation and laughter we enjoyed the meal put together by the girls and Gitte.


 
Around 8:30 we said goodbye and most of us were home before the darkness really fell.  All in all a very successful picnic.


JAN 58 Svend Aa. Storm, FEB 71 Jan Bjerreskov, NOV 52 Alf Prytz Jensen,
MAJ 46 Aage Iversen, NOV 51 Kurt Christensen, DEC 85 Jens Lind,
NOV 50 Svend Christiansen, and NOV 49 Morten Pedersen


In the rear - from the left: Marilyn Lind, Eva Bjerreskov, Pat Storm half hidden… well sort of.  - She kind of floats along on the top of every situation. 
Front row from left: Gitte Christensen, Bente Pedersen, Cora Christiansen, Stinne Iversen.


After the meal a few pictures were taken and the foreman thanked Kurt and Gitte for their invitation - he also mentioned that the foreman for DGU and the Copenhagen office is looking into having the “Garderblad” magazine shipped in such a way that we no longer get it several months (and in at least one instance a year) late. 

Thank you again a wonderful afternoon and evening, Kurt and Gitte... Very few of us who were there will ever forget it.
Svend Aa. StormSaturday the 16th of October 2010 at 11:00 AM:
General meeting at the Dansh Club followed by a luncheon with ladies and guests at noon.
On the 16th of October Western Canada GF had the 66th annual General meeting and Luncheon.
All positions up for election were voted back in.
During the meeting the president noted that the membership had not changed during the year, but that to our disappointment we hadn't had any new members join either
- despite a membership drive at the Danish Club in Calgary.  He also mentioned the pictures from Chr. Castenskiold from Californien's GF had been remounted and framed by Jan Bjerreskov, who had done an excellent job of it.After the meeting we had our luncheon at the Danish Club with ladies and guests.Steffen Olsen and his son Einar sold raffle tickets which were later drawn for some donated prizes. The Raffle brought in over $300 which might be a new record.


Afterwards Jan Bjerreskov made a very interesting presentation and slide show of his trip to Newfoundland this past summer with Eva.

 


 
 
 

Web master:


940 SEP 58
Peter Horsten.

Last update:  April 10,  2011,

(Tilbage.)