47. Årgang
NOVEMBER 2008
Nr. 4 

Skyttelaugets Juleafslutninger
Kortdistance 15 m – Onsdag 10. december


Langdistance 200 m – Søndag 7. december

---------------------------
Skyde- og aktivitetskalender.
Juleafslutning, kortdistancen
Juleafslutning, langdistancen
Arrangementer 2008
NAIS Skydning 2008
Kontingent 2009
Skyttelaugets Venners Fond
Laugets geværer og tilbehør
Resultater og arrangementer, efteråret 2008


Laugets menuplan 2008 - 2009
Hvem er hvem

GLÆDELIG JUL

Link til tidligere numre af SIGTEKORNET.
Link til GARDERPORTALJULEAFSLUTNING PÅ 15 M
10. DECEMBER 2008

Har du sat kryds i kalenderen ud for 10. december 2008? Hvis ikke så skynd dig at gøre det, for da afholder Skyttelauget nemlig Juleafslutning på 15 m.Onsdag 10. december markerer vi julens komme med juleafslutning, hvor vi kombinerer skydning, konkurrencer, julemiddag, julehygge, julegaver, julesange og julehumør i overdådigt potpourri af julehygge.
Skyttelauget byder derfor velkommen til alle skytter og familier samt alle vore venner til juleafslutning onsdag d. 10. december på Carlsberg-Tuborg fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68, hvor skydebaner og juleskydeskiver vil være klar til brug fra kl. 18.30. Også i år vil juleskydeskiverne være de berømte/berygtede formandsjuleskydeskiver, så det bliver spændende at se, hvad han vil udsætte os for i år.

Når sidste skud er skudt, og alle juleskydeskiver er bedømt, vil vi trække op i cafeteriaet, hvor kokken Jens har været i gang i mange timer med at tilberede vor julemiddag. Om alt går efter planen, så vil der blive serveret flæskesteg med sprød svær (håber vi), brune og hvide kartofler, rødkål, lidt surt til stegen, og til slut lidt ris a la mande. Hvorvidt der også i år vil være mandel i ris a la manden, skal for nuværende stå hen i det uvisse.
Når middagen er spist og roen har sænket sig over selskabet, vil der vil blive spillet op til en julesang. Vi har også i år fået meddelelse fra den efterhånden berømte/berygtede maveorgelduo ”Hønisserne”, at de vil lægge vejen forbi Skyttelauget og klemme et par toner ud som akkompagnement til nogle af julens populære sange. Vi håber meget, at de begge husker noder og læsebriller i år.
Herudover vil aftenen rumme alle de kendte elementer fra Skyttelaugets juleafslutning. Vi skal have fundet ud af, om der i år er nogle korrekte løsninger til julekonkurrencen ”Find-5-Fejl”. Redaktionen har allerede udtrykt en vis tvivl herom, så det bliver spændende at se, hvordan det går.
Vi skal selvfølgelig også have kåret aftenens vinder af juleskydningen, ligesom vi alle skal have en lille julegave. Ej heller i år skal der være nogen, der går tomhændede hjem fra juleafslutning.


   Alle bedes således medbringe en lille julegave til en værdi af ca. kr.
   25,-. Denne vil blive lagt i julegavesækken, hvorfra den rare
   julemand, eller det tætteste vi kan komme på en nogenlunde
   vellignende kopi, vil dykke i sækken og fordele alle de mange 
   dejlige gaver blandt de, som selv har medbragt en pakke.
Alt i alt synes der nu at være tegn til en hyggelig aften i selskab med julestemte skytter, familier og venner af Skyttelauget. Det eneste der mangler nu, er at tilmeldingerne til årets juleafslutning begynder at strømme ind. Tilmelding kan ske enten på juleafslutningstilmeldingslisten på 15 m banerne eller direkte til Flemming på telefon 43 64 67 94. Sidste frist for tilmelding er 7. december.
Ønsker du bare at være med til selve juleskydningen og ikke deltage spisningen, er du selvfølgelig velkommen til dette. Du skal så blot huske på, at vi ikke efterfølgende kan tilmelde dig spisningen på dagen.

Tilbage er så kun for juleskydningsudvalget at sige på forhåbentlig gensyn onsdag den 10. december omkring kl. 18.30. Husk den lille julepakke og julehumøret. Det vil også i år blive påskønnet, såfremt man møder frem med en eller anden form for julepåklædning anlagt.
Husk det nu, - onsdag den 10. december kl. 18.30, en lille julegave til en værdi af ca. 25, - kr., lidt julepåklædning, og en masse julehumør.
   JULEAFSLUTNING PÅ LANGDISTANCEN

Årets juleafslutning på langdistancen finder sted søndag d. 7. december.

Da vi nu samles i anledning af julens komme, så skal der jo være plads til både at fravige de normale søndages aktiviteter og til at vi kan hygge lidt også … og begge dele vil vi gøre.
I forhold til en normal søndag på Amager vil der blive ændret en smule i programmet:
Første ændring vil være, at vi mødes kl. 08.30 til morgenkaffe. Hermed er der mulighed for lidt ekstra søvn en søndag morgen, og de, der normalt har svært ved at nå frem til skydebanen ”til tiden”, får lejlighed til at opleve at være tidlig på den en søndag morgen.
Anden ændring vil være, at vi skal skyde et særligt juleskydningsprogram. Hvad dette går ud på vides ikke endnu, men da skydningerne laves af formanden, så kan kun siges, at det bliver udfordrende, anderledes og måske underlige skydninger.
Tredje ændring fra det normale søndagsprogram vil være, at der efter skydningen serveres julemiddag. Juletraditionen her tilsiger, at vi skal have ”Kalkungryde a la Myrna”.
Af hensyn til kokken skal der foretages tilmelding til julegryde ikke senere end 3. december. Tilmelding kan ske enten på skydebanen eller direkte til Flemming på telefon 43 64 67 94.
Da det nu er jul, så skal langdistancejuleskydningsudvalget ikke undlade at nævne, at det naturligvis forventes, at man møder op med højt julehumør, og at det absolut vil være julehyggeligt om man nu fandt på at møde op iført nissehue.
Tilbage er der kun at sige på gensyn søndag d. 7. december kl. 08.30 i SKAK-huset på parkeringspladsen på Kalvebod til juleskydning på langdistancen.


KOMMENDE ARRANGEMENTER

BANKOAFTEN
Selvom julen tager næsten al opmærksomhed i denne tid, så er det alligevel værd at se lidt fremad mod aktiviteterne i 2009. Som i de foregående år vil Skyttelauget naturligvis videreføre traditionen med at afholde Bankospil. Årets bankoaften 2009 bliver 11. februar. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, således at du ikke går glip af Året Bankospil.

REGIONSKYDNING 15 M
Endnu har vi ikke modtaget invitationen til Regionskydning på 15 m for 2009, men selvfølgelig skal Skyttelauget deltage, når vi kender tid og sted. Nærmere oplysninger om denne skydning vil følge enten i næste nummer af Sigtekornet eller ved opråb på skydebanen.

TREKANTSKYDNING 15 M
Med et kig på Søndre Birk Garderforenings hjemmeside kan konstateres, at vi i 2009 skal en tur til Glostrup og skyde Trekantskydning på 15 m mellem Nordre Birk, Søndre Birk og Garderforeningen i København. Trekanskydningen er datosat til onsdag d. 11. marts 2009.

INGEN SKYDNING PÅ CARLSBERG
Som den opmærksomme læser nok allerede har bidt mærke i, så er der sammenfald mellem Trekantskydning hos Søndre Birk og Skyttelaugets træningsaften. Følge heraf bliver derfor, at der ikke er træning på 15 m på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter onsdag d. 11. marts, da vi jo alle sammen tager til Glostrup og skyder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N.A.I.S. SKYDNING

Endnu er det ikke for sent at skyde NAIS-skydning, men derfor skal du alligevel overveje, om ikke det snart er tid til at du skyder denne skydning.

Ud over muligheden for at skyde sig til en medalje, så skydes der også om både pokal og den flotte Gardersabel, der begge blev udsat som præmier sidste år. Begge præmier er vandrepræmier, så der er i høj grad noget at dyste om.

Kom og skyd NAIS – en anderledes skydning, og en anderledes udfordring.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

GENERALFORSAMLING.

Skyttelaugets Venners Fond afholder Generalforsamling mandag den 23. februar 2009, kl. 19.30 på banerne Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68.
Dagsorden og nærmere information om Generalforsamling vil være nævnt i næste nummer af Sigtekornet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KONTINGENT 2009

Der går rygter om, at det er hårde tider vi lever i, og noget kan der måske være om den sag.
Julen står for døren, med alt hvad dertil hører af mer- og overforbrug, en global finanskrise har ramt os alle, og medført bankkrak, faldende aktiekurser og så videre, og ikke nok med det, om føje tid er det igen tid til betaling af kontingent til Skyttelauget.
Nå men det går vel nok alligevel. Kontingent til Skyttelauget skal der jo være til, for ellers kan den forening, vi alle synes om, jo ikke klare dagen og vejen, og derved sørge for aktiviteter, som vi gerne vil have det. Altså betaler vi naturligvis vort kontingent.
Så er der julen, og den fortsætter jo uanset, hvad vi ellers siger og gør, og når alt kommer til alt, så er julen jo ganske hyggelig. Altså, der bliver nok også lidt kontanter tilovers til julen, og hvad den ellers bringer med sig.
Tilbage er der så den globale finanskrise. Se, nu har vi brugt vore penge til både kontingent til Skyttelauget og til julehygge, så hvis der ellers er noget tilbage, så kan finanskrisen, da også godt få en slat…men den skal ikke vide sig sikker.
Tilbage til kontingent for 2009 til Skyttelauget. Dette er uændret
Aktive medlemmer180,- kr.
Passive medlemmer100,- kr.
Kontingent bedes indbetalt ikke senere end 15. februar 2009 (gerne tidligere) og indbetaling kan foretages ved overførsel fra egen bank til Skyttelaugets Giro-konto – nr. 0007132409, eller direkte til kassereren på skydebanen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LANDSSKYDNING 15 M 2009

Så skal vi i gang igen! De Danske Garderforeningers årlige Landsskydningen på 15 m begynder allerede den første skydedag i det nye år.
… Om Skyttelauget skal deltage i Landsskydningen i 2009? Ja selvfølgelig skal Skyttelauget deltage. Det vil dog sige, at faktisk er det Garderforeningen i København som deltager, og Skyttelauget som blot bidrager med skydebaner, geværer og instruktører, således at alle gamle gardere kan komme forbi og deltager i gardernes landsskydning.
Naturligvis håber Skyttelauget for vore deltagere, at de skyder mange og flotte resultater, men det vigtigste er dog fortsat at deltage med så mange skytter som muligt. Gennem deltagelse kan vi vise, at vi slutter op bag Garderforeningen i København, ligesom Garderforeningen i København kan vise, at den slutter aktivt op bag et arrangement i De Danske Garderforeninger.
Landsskydning skydes frem til første onsdag i april, hvilket giver i alt 12 muligheder for at skyde landsskydning, så mon ikke at det er muligt at finde en aften, hvor også du kan komme forbi skydebanen.
Ved siden af selve skydekonkurrencen har der over årene udviklet sig en lille konkurrence, hvor præmien er håneretten mellem de to skydeformænd. Konkurrencen går helt simpelt på, hvilken af de to foreninger, der deltager med flest skytter. I alt for mange år har Garderforening i København indtaget 2. pladsen, så nu er det vel på tide, at vi henviser vor rival til denne plads i 2009. Skal vi gøre det, så kræver det mange deltagere.
Skyttelauget håber at se så mange gamle gardere som muligt på skydebanen i løbet af januar - februar - marts, og det kan jo kombinere med en aften, hvor der også er spisning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIDT OM GEVÆRER OG TILBEHØR

Det er efterhånden længe siden, at Sigtekornet sidst skrev en smule om foreningens geværer og tilbehør, så redaktionen har fundet, at det nu kan være tiden at gøre det igen.
Skyttelauget har i dag ikke færre end 7 Anschütz rifler til 15 m og 50 m, og 7 Sauer rifler til 200 m og 300 m. Dette er en dejlig stor våbenbeholdning, som sætter foreningen i stand til at låne geværer ud til alle medlemmer, uden at man behøver at stå og vente i evigheder på, at der bliver en riffel ledig.
Skyttelaugets hensigt er, at det ikke bare tilbydes at kunne låne en riffel, men at man kan låne et ”sæt”. Dette vil sige, at der til hvert gevær også er anskaffet en handske, en rem og høreværn, hvilket gør, at skytten kan låne alt nødvendigt udstyr til at gå ind på standpladsen. Derudover er alle Sauer riflerne udstyret med et flimmerbånd.
På kortdistancen vil alle rifler være monteret med en rem, og handsker og høreværn vil ligge ved siden af geværstativet. Skytten tager herefter gevær med rem, tager handske og høreværn og går ind på standpladsen. Er det nu en skytte, som ikke skyder med rem, så tages remmen af inde på standpladsen, skytten skyder, og remmen monteres igen inden standpladsen forlades og geværet sættes på plads.
På langdistance følges samme procedurer, men her er det noget nemmere, idet alle skytter skyder med rem anlagt.
Det sidste nye for alle geværer er, at de er monteret med en blå plaststrimmel med påtrykt Skyttelaugsmærke og teksten ”De Danske Garderforeninger”. Dette er en såkaldt sikkerhedspløk, der skal vise, at der ikke er patron i kammeret. Denne sikkerhedspløk skal være monteret hele tiden, når geværet ikke befinder sig på standpladsen.
Altså, når man tager et gevær, så tager man det med det tilhørende udstyr og lader sikkerhedspløkken sidde. Efter brug sættes geværet tilbage med alt udstyr og sikkerhedspløkken i kammeret.

 


SPISEKORT FOR GARDERE.

       Blot for at skærpe apetitten, så står sæsonens spisninger stadig på følgende
       lækkerier:

       Onsdag den 10. December
       Flæskesteg & Ris a`la`mande.       
Onsdag den  4. Marts.
Gule Ærter med flæsk & pølse -
og til slut Pandekager.
       Onsdag den 7. Januar.
       Stegt Flæsk med persillesovs.
Onsdag den 1. April.
Skipperlabskovs

       Onsdag den  4. Februar.
       Brunkål med flæsk.

Onsdag den 29. April.
Mørbradgryde.
       Mandag den 23. Februar.
       Krebinetter med stuvet hvidkål.

MESTERSKABER – LANGDISTANCE 2008


Som afslutning på årets langdistanceskydninger var der kaldt til samling til afvikling af Skyttelaugets mesterskaber på alle de 4 udendørs distancer, henholdsvis 200 m liggende skydestilling, 200 m i 3-stillinger, 300 m i liggende skydestilling og 50 m i liggende skydestilling.

Da der jo var tale om mange skydninger, og på forskellig afstand, så blev mesterska- berne skudt over 3 søndage i oktober og november.Som altid var der en lidt spændt stemning da skytterne gik på banen, for alle vil jo gerne skyde et rigtigt godt resultat, når nu der skydes mesterskab.Mesterskaberne gav følgende resultater.

50 m – Liggende                                   300 m – Liggende     

1.  Kurt Nielsen             146/6               1.  Jan Stoltenborg        136

2.  Bjørn Hansen           145/4               2.  Poul Laustsen           131

3.  Torben Sonne         143/2                3.  Kurt Nielsen             130

4.  Jan Stoltenborg      141/1                4.  Bjørn Hansen           128

5.  John Nielsen           136/2                5.  Karl-Erik H. Jensen  124

6.  Claes Petersen      123/1                 6.  Kasper S.H. Jensen  114/1

7. Claes Petersen       104                    8.  Søren Søgaard   89

200 m  –  Liggende                                200 m – 3-stillinger

1.  Jan Stoltenborg      148/6                1.  Jan Stoltenborg        136/1

2.  Torben Sonne         143/3                2.  Kurt Nielsen             130/1

3.  John Nielsen           139                    3.  Torben Sonne           126

4.  Steffen Carlsen      138/1                 4.  John Nielsen             118

5.  Kurt Nielsen            135/2

6.Claes Petersen          134/2

7. Karl-Erik H. Jensen  134/1

8.  Kasper S.H. Jensen  117

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LANDSSKYDNING 200 M  2008

I sidste nummer af Sigtekornet blev alle opfordret til, at man kiggede efter i kalenderen for at se, om ikke der skulle være en ledig søndag morgen, hvor man kunne komme et smut ud på 200 m skydebanen på Kalvebod for at deltage i Gardernes Lands- skydning. Denne opfordring er fulgt af flere.
Sidste skud i dette års landsskydning på 200 m blev affyret med udgangen af september, og det kunne herefter konstateres, at Garderforeningen i København i år repræsenteres af ikke færre end 36 Garderskytter. En meget flot deltagelse.
Resultatmæssigt er der også i år skudt mange flotte resultater blandt Garderforenin- gens skytter. Nogen har imponeret dem selv og skudt mere end de forventede, hvor andre gerne ville have haft et par point mere.
Hvorvidt de skudte resultater rækker til at kunne vinde en pokal hjem til Garderfore- ningen er endnu for tidligt at sige, idet Præsidiets Skydeudvalg stadig arbejder på den endelige resultatliste. Det kan dog siges med sikkerhed, at der blandt de individuelle resultater er skudt til flere riffelplader, hvilket må siges at være meget flot.
Med 36 deltagende skytter i år må siges, at det vigtigste mål er nået, nemlig målet om at stille flest mulige deltagere. Et vigtigt element i Landsskydninger er fortsat, at vi gennem deltagelse viser opbakning til en landsdækkende skydning inden for De Danske Garderforeninger, og at vi samtidig er med til at vise, at Garderforeningen i København også på dette område er en aktiv garderforening.
Alle skytter ønskes tillykke med de opnåede resultater, der vil blive bragt i Sigtekornet, når den endelige resultatliste foreligger.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SKYDNING MELLEM
DEN KONGELIGE LIVGARDE
OG
GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN

Onsdag den 7. oktober var blevet aftalt som dagen. Skydebanerne var bestilt og klargjort. Geværerne var nypudsede. Vejret var godt. Alle mand var mødt. Scenen var således sat og i orden til den årlige skydning mellem Den Kongelige Livgarde og Garderforeningen i København.
Med obersten i spidsen for Livgardens hold blev der trådt an på 2 geledder, trukket lod om makkerpar, og så var det ellers bare frem til standpladserne.
Skydningen forløb ganske som den skulle, med masser af snak om geværer, skydning, det at være soldat og smådrillerier af de andre deltagere. Specielt forløb snakken om geværer livligt. De gamle gardere var ikke alle lige imponerede over nutidens gevær M95, der både var et ”plastikgevær”, et legetøjsgevær”, og derudover var for kort og for let. Denne beskrivelse af Livgardens tjenestegevær af i dag kunne også godt genfindes i de skudte resultater.
Efter skydningen samlede alle deltagere til spisning på Livgardens Kaserne på Gothersgade. Også her forløb snakken livligt, og soldaterhistorier af i dag og af i gamle dage blev udvekslet.På den mere ”alvorlige” side var der så præmieud- delingen, og her markerede særligt garder Ida N. Christensen sig, idet hun blev nr. 4 sammenlagt i hele skydningen, blev bedste skytte fra Livgarden, blev bedste værnepligtige og var med i bedste makkerpar. En flot præstation, som afslutning på en god og sjov dag mellem tjenestegørende og gamle gardere.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VINGSTED 19 – 21. SEPTEMBER  2008.

Med en dejlig vejrmelding i baglommen for den kommende Vingsted weekend, drog
7 repræsentanter fra Garderforeningens Skyttelaug afsted mod hovedlandet, for at holde weekend med Gardertræf og Gardernes individuelle mesterskaber på 200 meter. Målet var indledningsvis Egtved campingplads, hvor skytter fra henholdsvis Frederiksborg og Helsingør stødte til.
Vanen tro startede fredag aften med den obligate flæskesteg med rødkål, rugbrød og andet dejligt tilbehør. Hertil blev der serveret en hyggelig aften med snak over et glas rødvin, om her og nu og tidligere ture, - ja minderne og historierne skal der også være plads til.
Lørdag morgen kl. 07.15 var der morgenbord leveret fra Campingpladsen`s ”Mor” med flere forskellige slags morgenbrød og lune basser, samt Bjørns blødkogte æg og kaffe/te. Alle var tidligt oppe, da der var givet ordre om, at stille på skydebanerne i Vingsted kl. 0830 for klargøring af skydebaner, opstart af skydeanlæg og klargøring af stævnekontorer.
Da kl. slog 10.30 præcis blev alle fremmødte gamle gardere og holdet med tjeneste- gørende gardere fra Den Kongelige Livgarde kommanderet til-højre-ret og se-lige-ud, hvorefter styrken blev afleveret til vicepræsidenten, der åbnede stævnet. Herefter gik det så slag i slag på både 200 m banerne og 50 m banerne, hvor Skyttelauget deltagere både havde travlt med egne skydninger, og med at stå for gennemførelse af skydningerne på 50 m banerne.Da uret nærmede sig kl. 15.30, var det ved at være tid til afvikling af mesterskabsrunderne på 200 m liggende og 200 m i 3-stillinger. Også i år havde Skyttelauget deltagere med i begge discipliner, så der blev levet op til traditionerne.
Efter at sidste skud var affyret blev der kaldt til samling i skyttecentrets cafeteria, hvor der blev serveret en dejlig buffet med masser af mad, - 4 slags kød, 4 forskellige slags kartofler og et stort og indbydende salatbord. Ingen gik sultne fra bordet.
Da alle (ca. 45 deltagere) var mætte var der præmieuddeling for dagens anstrengel- ser, og flere havde snart en samling flasker foran sig for de forskellige discipliner. Nogen fik meget andre fik lidt mindre, men sådan er skydning jo også. Desværre havde nogle præmietagere valgt at tage hjem før afslutningen, og det var jo ærgerligt for dem, da de ikke, som for de mange præmietagere, blev hyldet for deres indsats.
Det var nu tid til at sige farvel til gamle venner og bekendte fra de forskellige dele af Danmark, og så vende næsen ”hjemad” mod Egtved campingplads igen. Her ventede endnu en hyggelig aften med et glas rødvin og naturligvis en stor bunke lune pande- kager senere på aftenen. Pandekagespisningen som en del af Vingstedturen er en tradition, der er kommet for at blive. Herudover blev der selvfølgelig også plads til en snak om, hvordan skydningerne var gået for de enkelte, samt en masse undskyld- ninger for, hvorfor pletten ikke helt var blevet skudt væk. Jo-da, vi kender alle undskyldningerne og historierne.
Søndag var vi lidt senere på gled til morgenbordet, for dagens program stod kun på at pakke børn, hytter og fælles madkassen sammen, og så ellers sætte kursen mod København igen. Turen hjem gik uden problemer, og med et enkelt stop til frokost på Antvorskov rasteplads. Snart var det også slut og farveller og mange kram blev uddelt, med tak for en dejlig weekend, med ønskevejr, gode banekommandører, velfunge- rende stævnekontor, god stemning, søde børn, dejlig mad og dygtige skytter…
Tak til alle deltagerne for deres hjælp med mad, borddækning og oprydning samt for deres gode humør, tak til Egtved Camping ved Lene og Helge Madsen, for husly og køkkenhjælp, og tak til vore venner fra Frederiksborg og Helsingør, der var med til at gøre denne weekend til en god oplevelse.Tilbage er så kun at sige på gensyn den 18-19-20 september 2009, når turen igen går til Vingsted.

 


Garderforeningens Skyttelaug
ønsker alle
medlemmer, familier og venner
en rigtig glædelig jul
samt
et godt og lykkebringende nytår. På gensyn i 2009
GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG

FORMAND
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-mail: stoltenborg@mail.dk
x
x
x
KASSERER
Ole C. Rasmussen
Rødkildevej 60
2400 København NV
Tlf: 53 27 92 74
E-mail:
ab-bakkehusene@kab-bolig.dk
Giro-konto:  713 – 2409
x
NÆSTFORMAND
Ole A. Christensen 
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 56 01
E-mail:
o.abildgaard@adslhome.dk
x
SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 22 68
E-mail: mex@vip.cybercity.dk
x
x
SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75
x
x
x
SIGTEKORNET'S
REDAKTION
Flemming Grønning
Rytterhusene 45
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 67 94
 E-Mail: mingo@webspeed.dk
x

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

FORMAND
Niels Ove Jensen
Buddingevej 87 E
2800 Kgs Lyngby
Tlf: 45 93 70 25
E-mail: vinojebo@mail.tele.dk
x
x
X
xx
KASSERER
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31
3600 Frederikssund
Tlf: 47 31 44 42
E-mail: subj  webspeed.dk
Giro-konto: 664 – 6603
Bank overførsel: 1551
                         – 664 6603
x

SKYDEBANER

KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg 
Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Tlf: 33 21 55 15. 
(Rest. Jens Kofoed)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 32 52 53 44 (Vagten)
x
x
x


DECEMBER
Onsdag  03 Træning og handicapskydning 15 m kl. 18:30

Søndag  07 Langdistance – juleafslutning  kl. 08:00
Onsdag  10 Kortdistance - juleafslutning  kl. 18:30
Onsdag  17 Kortdistance - juleafslutning  kl. 18:30

JANUAR
Søndag  04 Langdistance på Kalvebod kl. 08:00
Onsdag  07 Træning, handicapskydning og spisning 15 m m                                           kl. 18:30
Onsdag  14 Træning 15m  kl. 18:30
Søndag  18 Langdistance på Kalvebod kl. 08:00
Onsdag  21 Træning 15 m kl.18:30
Onsdag  28 Træning 15 m kl. 1830

FEBRUAR

Søndag  01 Langdistance på Kalvebod kl.08:00
Onsdag  04 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl. 18:30
Onsdag  11 Banko-aften kl.18:30
Søndag  15 Langdistance på Kalvebod kl.08:00
Onsdag  18 Træning 15 m kl.18:30
Mandag  23 Generalforsamling GSL Venners Fond kl.19:30
Onsdag  25 Træning 15 m kl. 18:30

MARTS

Søndag  01 Langdistance på Kalvebod kl. 08:00
Onsdag  04 Træning, handicapskydning og spisning 15 m m                                           kl.  18:30
Onsdag  11 Trekantskydning 15 m i Glostrup kl.18:30
Søndag  15 Langdistance på Kalvebod kl.08:00
Onsdag  18 Træning 15 m kl.18:30
Onsdag  25 Træning 15 m kl.18:30
Søndag  29 Langdistance på Kalvebod kl. 08:00PHH
Sidst opdateret 22. november.
Skyde og aktivitetskalender lagt ind fra forsiden 22. januar 2008.