48. Årgang
JANUAR 2009
Nr. 1 

Banko den 11. februar.
Skyde- og aktivitetskalender.
Kommende arrangementer.
Landsskydning 15 m. og NAIS skydning.
Trekantskydning 18. marts.

Laugets generalforsamling 29. april.

Kokken serverer.
Kassereren.
Dyrere amunition.
ADVARSEL:  NY Parkeringsafgift.
Skyttelaugets Venners Fond.

Hvem er hvem ?
Referater:
Landsskydning 100 meter i 2008.

Juleafslutning på 15 og 200 meter.


 


KOM TIL BANKO

PÅ FREDERIKSBERG SLOT

ONSDAG 11. FEBRUAR KL. 18.30

LÆS MERE HER.FEBRUAR
Søndag  01 Langdistance på Kalvebod           kl. 08:00
Onsdag  04 Træning, handicapskydning og spisning 15 m                                                kl. 18:30
Onsdag  11 Banko-aften på Frederiksberg Slot  kl. 18:30
Søndag  15 Langdistance på Kalvebod           kl. 08:00
Onsdag  18 Træning 15 m                       kl. 18:30
Mandag  23 Generalforsamling GSL Venners Fond kl. 19:30
Onsdag  25 Træning 15 m                       kl. 18:30

MARTS

Søndag  01 Langdistance på Kalvebod           kl. 08:00
Onsdag  04 Træning, handicapskydning og spisning 15 m m                                             kl. 18:30
Onsdag  11 Træning 15 m                       kl. 18:30
Søndag  15 Langdistance på Kalvebod           kl. 08:00
Onsdag  18 Trekantskydning 15 m i Glostrup    kl. 18:30
Onsdag  25 Træning 15 m                       kl. 18:30
Søndag  29 Langdistance på Kalvebod           kl. 08:00

APRIL
Onsdag  01 Træning, handicapskydning og spisning 15 m m                                             kl. 18:30
Onsdag  08 Træning 15 m                       kl. 18:30
Onsdag  15 Træning 15 m                       kl. 18:30

Onsdag  22 Mesterskaber 15 m                  kl. 18:30
Søndag  26 Langdistance på Kalvebod           kl. 08:00
Onsdag  29 Generalforsamling                  kl. 18:30

MAJ
Søndag  10 Langdistance på Kalvebod           kl. 08:00
Søndag  29 Langdistance på Kalvebod           kl. 08:00

JUNI

Søndag  07 Langdistance på Kalvebod           kl. 08:00

KOMMENDE ARRANGEMENTER

BANKOAFTEN

Gå ikke glip af Skyttelaugets Banko-aften. Årets Banko spil afholdes onsdag den 11. februar på Frederiksberg Slot, hvor dørene åbnes kl. 18.30, og første nummer råbes op kl. 19.00. Kom og vær med til en hyggelig og spændende aften.

REGIONSKYDNING 15 M
Endnu har vi ikke modtaget invitationen til Regionskydning på 15 m for 2009, men rygterne siger, at vi skal til Frederikssund og skyde en søndag i sidste halvdel af marts. Nærmere informationer vil tilgå ved opråb på skydebanen.

LANDSSKYDNING 15M
Husk at også du meget gerne skal en tur på skydebanen og skyde din Landsskydning på 15 m.

TREKANTSKYDNING 15 M
Trekantskydning afholdes i år med Sdr. Birks Garderforening som vært. Vi er inviteret til 18. marts, hvor vi mødes på skydebanen i Glostrup Hallen omkring kl. 1800. Der skydes en almindelig 20 skuds serie, så alle kan deltage, og alle er meget velkomne til at deltage. Efter skydningen sluttes der af med spisning og fortælling af Garderhistorier, hvilket jo altid er fornøjeligt. Skyttelauget skal gerne stille med mange skytter, så husk at melde dig til.

INGEN SKYDNING ….
Der vil ikke være almindelig træning på 15 m onsdag den 18. marts. Her tager vi alle til Trekantskydning i Glostrup Hallen i stedet.

           

LANDSSKYDNING 15 M 2009
   Så skal vi i gang igen! De Danske Garderforeningers årlige Landsskydningen på 15 m begynder allerede den første skydedag i det nye år.
   Om Skyttelauget skal deltage i Landsskydningen i 2009? Ja selvfølgelig skal Skyttelauget deltage. Det vil dog sige, at faktisk er det Garderforeningen i København som deltager, og Skyttelauget som blot bidrager med skydebaner, geværer og instruktører, således at alle gamle gardere kan komme forbi og deltager i gardernes landsskydning.

   Naturligvis håber Skyttelauget for vore deltagere, at de skyder mange og flotte resultater, men det vigtigste er dog fortsat at deltage med så mange skytter som muligt. Gennem deltagelse kan vi vise, at vi slutter op bag Garderforeningen i København, ligesom Garderforeningen i København kan vise, at den slutter aktivt op bag et arrangement i De Danske Garderforeninger.
<> 
   Landsskydning skydes frem til første onsdag i april, hvilket giver i alt 12 muligheder for at skyde landsskydning, så mon ikke at det er muligt at finde en aften, hvor også du kan komme forbi skydebanen.

   Ved siden af selve skydekonkurrencen har der over årene udviklet sig en lille konkurrence, hvor præmien er håneretten mellem de to skydeformænd. Konkurrencen går helt simpelt på, hvilken af de to foreninger, der deltager med flest skytter. I alt for mange år har Garderforening i København indtaget 2. pladsen, så nu er det vel på tide, at vi henviser vor rival til denne plads i 2009. Skal vi gøre det, så kræver det mange deltagere.
<> 
   Skyttelauget håber at se så mange gamle gardere som muligt på skydebanen i løbet af januar-februar-marts, og det kan jo kombinere med en aften, hvor der også er spisning.

N.A.I.S. SKYDNING

     Skal Gardersablen hjem og pynte på din væg i det næste år? Hvis den skal det, så skal du sikre dig, at du får skudt din NAIS skydning i denne sæson.
    Skal du have en ny NAIS medalje til at bære på ”uniformen”? Hvis du skal det, så skal du sikre dig, at du får skudt din NAIS skydning i denne sæson.
 
    NAIS skydning er en sjov og udfordrende skydning, hvor vi skyder 30 skud, til en lidt mindre skive end vi plejer, men da point tælles ”indad” ved berørt streg, så kompenserer det lidt for skivestørrelsen.
    Find en dag, kom ned på banerne, og skyd NAIS.

   

GENERALFORSAMLING

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG


Skyttelaugets årlige ordinære Generalforsamling afholdes i år

ONSDAG DEN 29. APRIL KL 18:30

Carlsberg – Tuborg Fritidscenter, 
Ny Carlsberg Vej 68

    Ifølge vedtægter for Skyttelauget skal forslag til behandling under dagsordenens punkt 4: ”Indkomne forslag”, være formanden i hænde ikke senere end 15. marts 2009.
   Efter generalforsamlingen vil der være generalforsamlingsmid- dag, hvor der vil blive serveret Mørbradgryde.

 


SÅ SKAL VI TIL LOMMERNE IGEN …

 

Efter en formentlig dyr, men god julemåned har vi så taget hul på det nye år med alle dets udfordringer. En af de første udfordringer – men så absolut den vigtigste – er betaling af kontingent til Garderforeningens Skyttelaug.
Efter en formentlig dyr, men god julemåned har vi så taget hul på det nye år med alle dets udfordringer. En af de første udfordringer – men så absolut den vigtigste – er betaling af kontingent til Garderforeningens Skyttelaug.
   Kontingent for 2009 blev fastsat på sidste Generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at det skulle forblive uændret, hvilket vil sige:  
Aktive medlemmer     180,. kr.
Passive medlemmer     100,- kr.

    Det er da billigt, når man ser på alle de tilbud, man kan få som medlem.

Betaling af kontingent kan ske på flere måder.
Man kan...

-  Overføre kontingent fra egen bank til Skyttelaugets Giro-konto,      kontonr: 000713-2409  
-  Betale kontingent på kortdistancen, direkte til kassereren, hvor
   kvittering vil blive givet på det medbragte giroindbetalingskort  
-  Betale på langdistancen til formanden, og også her vil kvittering
   blive givet på et medbragte giroindbetalingskort.

Indbetaling af kontingent bedes ske inden 15. februar 2009.
Ifølge Skyttelaugets vedtægter skal kontingent indbetales senest 15. februar. Sker dette ikke, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 50,-, og kontingent + gebyr skal så betales ikke senere end 15. marts. Indbetales ikke her, så slettes man som medlem, - men så langt ud kommer vi forhåbentlig ikke
… og så skal for en god ordens skyld da også nævnes, at størsteparten af Skyttelaugets medlemmer allerede har betalt kontingent for 2009. Foreningen takker herfor.DET BLIVER DESVÆRRE DYRERE

    Det siges, at ”alle ting stiger, undtagen øretæver, - de falder”, og det er der nok et gran af sandhed i.
    I slutningen af 2008 og begyndelsen af det nye år er Skyttelauget blevet gjort opmærksom på 2 områder, hvor prisstigning og fremtidig betaling vil have en direkte påvirkning på vore aktiviteter.

    Vi vil fremover se en pæn stigning på ammunitionsprisen på ammunitionen på langdistancen. De Danske Skytteforeninger, hvorigennem vi altid har købt sin ammunition, har meddelt, at tilskuddet til ammunition er bortfaldet fra årsskiftet 2008/2009. Dette betyder derfor, at den ammunition vi i dag bruger, og som vi køber/sælger for 2,80 kr. pr. patron, stiger til 4,25 kr. pr. patron. Altså en stigning på 1,45 kr. pr. skud.

    Vi undersøger for nuværende, om vi måske kan købe billigere ammunition andet sted, eller om der er noget der hedder mængderabat eller om der er en anden måde at få prisen lidt ned på.

     Det andet område hvor vi må se en udgiftsstigning er i forbindelse med skydning på kortdistancen. Her er det ikke ammunitionen, der stiger, men her er det en uventet indførelse af P-betaling på Carlsbergs parkeringsplads.
    I forbindelse med at Carlsberg har standset sin produktion på det gamle bryggeri i Valby, er det nu muligt for alle at parkere på Carlsberg.

    Vi er adviseret om, at betaling for parkering nok vil være omkring 9,- kr. i timen, men om det er døgnet rundt, ved vi ikke.

    Betaling af P-afgift vil gælde fra 26. januar 2009. Husk det nu, og undgå en ubehagelig P-afgift.

GENERALFORSAMLING
SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

Skyttelaugets Venners Fond indkalder herved til sin 31. ordinære Generalforsamling
Mandag 23. februar 2009 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes på Skyttelaugets skydebaner på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej  68.
DAGSORDEN.
1.     
Valg af Dirigent.
2.      Beretning v/ Formanden(Niels Ove Jensen)
3.     
Regnskab v/KassererenBjørn R. Hansen.
4.      Indkomne forslag.
5.     
Valg af KassererPå valg Bjørn R. Hansen. Villig til genvalg.
6.     
Valg af Bestyrelsessuppleant.På valg Ole Legaard. Villig til
        genvalg.
7.     
Valg af Revisor (Nyvalg)
8.      Valg af Revisorsuppleant. (Nyvalg)
9.    Eventuelt."UDEN MAD OG DRIKKE - DU'R GARDERE IKKE"
 
  God planlægning er nøglen til 
  succes, og skal du have succes
  med at deltage i Skyttelaugets
  månedlige spisninger, så skal
  dette  planlægges. Grib derfor din
  kalender og sæt kryds heri ved
  en eller flere af nedennævnte
  skyde- og maddage
:

Onsdag den  4. feb. Brunkål med flæsk
Onsdag den 23. feb. Krebinetter med gemüse
Onsdag den  4. mar. Gule Ærter med flæsk og pølse -
                             og til slut pandekager

Onsdag den  1.  apr. Skibberlabskovs
Onsdag den 29. apr. Mørbradgryde  
Skyttelaugets store  bankoaften vil i år l løbe af stablen
onsdag den 11. februar 2009.Aftenens forløb
vil være næsten som ved tidligere bankoaftener. Vi mødes spændte og forventningsfulde, hvorefter vi kaster os over den store bunke af bankoplader for at finde lige netop de plader, hvor alle de rigtige numre er på. Det er ikke nemt, men vi ved alle, hvilke numre der aldrig råbes og, og hvilke kombinationer af numre, der har de bedste vinder-odds. Herefter er der kun tilbage at råbe ”Banko” på de rigtige tidspunkter. Dette koncept har vi anvendt flere gange, så hvorfor ændre på det. Vi har dog én ændring til konceptet-

Vi spiller banko på Frederiksberg Slot.
Ja du læste rigtigt, - Skyttelaugets banko finder sted på Frederiksberg Slot. Vi kunne desværre ikke få Riddersalen, men vi har fået lov til at spille banko i slottets cafeteria.

Indkørsel til slottet sker ad Roskildevej inde fra byen, og til højre ind gennem porten, og parkeringen er fri i slotsgården.

Aftenens præmiebord
kan forventes at være af samme niveau som tidligere år. Igen i år vil der således være et næsten uanet antal præmier, og hvis man forstår at beherske sig, så vil der være præmier til næsten alle.

Dørene til bankosalen vil blive åbnet kl. 18.30
, og her vil der også blive åbnet for salg af ”de rigtige” plader. Vil man således være sikker på, at der ikke kommer nogen og snupper pladerne med vindernumrene, og samtidig finde den helt rigtige vinderstol, så er det kl. 18.30, man skal være klar.

Præcis kl. 19.00
vil aftenens første nummer blive råbt op, og herefter går det slag i slag med gode numre indtil præmiebordet er tomt.

Deltagelse i Skyttelaugets bankoaften
er naturligvis for alle gamle gardere med familie, samt alle gode venner af Skyttelauget. Eneste betingelse for deltagelse er stadig, at man møder frem med godt humør og lyst til at være med til en hyggelig aften.  <>

På gensyn
til banko i Skyttelauget onsdag 11. februar kl. 18.30 på Frederiksberg Slot.REFERATER.

LANDSSKYDNING 200 M

    I Sigtekornets august nummer i 2008, blev der opfordret til, at man kiggede lidt i den personlige kalender og så efter, om ikke der skulle være  en ledig søndag morgen, hvor man kunne komme et smut ud på 200 m skydebanen på Kalvebod for at deltage i Gardernes Landsskydning. Denne opfordring er fulgt af flere.
    Sidste skud i landsskydning på 200 m i 2008 blev affyret med udgangen af september, og det kunne herefter konstateres, at Garderforeningen i København blev repræsenteret med ikke færre end 36 Garderskytter. En meget flot deltagelse.

    Et af vore mål med Landsskydningen blev således nået, idet Garderforeningen i København blev den størst deltagende forening.

    Resultatmæssigt blev der skudt mange flotte resultater, - nogen har skudt mere end de forventede, og andre gerne ville have haft et par point mere. Det vigtigste ved Landsskydning er dog fortsat, at vi viser vores opbakning til en landsdækkende skydning i De Danske Garderforeninger, og at vi samtidig viser, at Garderforeningen i København også på dette område er en aktiv garderforening.

    Den endelige resultatliste for landsskydningen er udarbejdet, og respektive individuelle skyderesultater, holdresultater og holdplaceringer er således:

HOLD 1    Nr. 2 i 1. DIV

Jan Stoltenborg

150/8

Torben Sonne

148/5

Mogens Grønning

147/7

Poul Laustsen

145/6

 

590/26


HOLD 2 –  Nr. 6 i 1. DIV

Bjørn Hansen

142/4

Axel Vermehren

142/3

Kurt Nielsen

142/1

Svend Mørup

139/1

 

565/9


HOLD 3 –  Nr. 2 i 2. DIV

Flemming Grønning

139/1

John Nielsen

138/2

Steffen Carlsen

138/1

Frederik Helweg

136/4

 

549/8


HOLD 4 –  Nr. 4 i 12 DIV

Claes Pedersen

135/1

Thomas Larsen

135

Ole Abildgaard

134/1

Karl E.H.Jensen

134/1

 

538/3


HOLD 5 –  Nr. 7 i 2. DIV

Benjamin Langvad

133/1

Ida N. Christensen

131/1

Peter Lysholt

131

Peter Horsten

126/1

 

521/3


HOLD 6 –  Nr. 2 i 3. DIV

Mads R. Nielsen

126/1

Ole C. Rasmussen

125/2

Jonas Dyrsø

123/1

Bjarke Jessen

121/1

 

495/5


HOLD 7   Nr. 7 i 4. DIV

Nicolai V. Nielsen

116

Jørgen Dyrsø

115

Nicholas Wollesen

115

Kasper S.H.Jensen

114/1

 

460/1


HOLD 8   Nr. 8 i 4. DIV

David Dyrmose

114

Flemming Andreas

112

Hans Erik Skov

108

Lasse Harkjær

106/1

 

440/1


HOLD 9 –  Nr. 10 i 4. DIV

Henning Lind Jans

101

Lars Hven Troelsen

  99

Leif Søborg

  97

Søren Søgaard

  83

 

380/0Herudover blev det til 7 individuelle riffelplader, 1 faneplade some næstbedst skydende hold på landsplan, og 3 faneplader for placeringer som nr. 2 i henholdsvis 1., 2. og 3. division


JULEAFSLUTNING PÅ KALVEBOD

  Søndag den 7. december kl. 0830 var der lagt op til juleskydning på 50 m og 300 m. på Kalvebod, men først skulle dagen da startes uden hastværk med et veldækket morgenbord. Humør var højt fra starten, og mens kaffen blev skænket, blev der indgået væddemål om, hvem der ville komme ”for sent” og i hvilken rækkefølge, - der blev næsten ramt plet i gættene.
    Nå, men man var jo ikke mødt frem kun for at drikke kaffe, så formanden tog ordet, og orienterede om, hvad dagens skydeprogram var. Det var som sædvanlig en anderledes udfordring, men man er vel ikke gammel Garder for ingenting, så udfordringen blev taget op.

    Dagens skydninger skulle gennemføres i makkerpar, og første udfordring var 300 m, hvor der skulle skydes stående, knælende, liggende, links samt med og uden støtte. Uha-uha hvor der blev kæmpet. Derefter var det 50 m det gjaldt, og heller ikke slap man uden ”forstyrrende” indslag i skydningen. Der skulle skyde links igen, og man skulle med 10 skud skyde ét skud i hver ring på skydeskiven, hvilket slet ikke er nemt, selvom man ofte synes, at man rammer i hele skiven. Det er altså nemmere at skyde forbi, end bevidst at ramme en 3’er. Alle kom dog igennem skydningen, og selvom ikke alle fik ramt skydeskiverne med alle skud, så kom ingen til skade, og der blev ikke lavet nogen ulykker.

    Efter end skydning var der igen samling i SKAK-Huset, hvor der blev serveret ”Amagerkansk Kalkungryde a la Myrna”, hvilket er en udsøgt juleskydningsspise, som var valgt for 3. år i træk. Desserten var kaffe med ”Joans ChokoladeMums”, - en super lækker kage, så alle var godt mætte da vi kom til præmieuddeling.

    En god dag med en masse grinen over de forskellige skydninger og skytter, hygge og god mad var nu ved at slutte, og med ønsket om en god jul blev der sagt på gensyn i 2009, hvor vi håber, at vi kan blive endnu flere deltagere.


JULEN PÅ KORTDISTANCEN

  Onsdag den 10. december var der samling på 15 meter banerne på Carlsberg, og man må sige, at det var et tilløbsstykke, idet vi havde ikke færre end 48 deltagere, koner, kærester og skytter.
    Alle var spændte på, hvad formanden havde kreeret af juleskive til juleskydningen. Årets juleskive var fyldt med nisser og forholdsvis nem at både se og skyde til, såfremt man huskede på formandens ord om, at ”man skyder ikke på nisser”, - og det huskede ikke alle!

    Derudover var der gang i det kinesiske lotteri, aflevering af julegaver, og både aflevering og udfyldelse af årets ”Find 5 fejl” julekonkurrence, samt hygge-snak medens man ventede på en ledig plads på skydebanen.

    Efterhånden som man havde skudt, fortrak man op i cafeteriet, hvor der var dækket festligt op i dagens anledning. Nu var det jo juleafslutning, så middagen var naturligvis flæskesteg med sprød svær, brunede kartofler og hvad der ellers hører til, efterfulgt af ris a’la mande med tilhørende mandel og mandelgave. Til slut blev der serveret en kop ”generator bouillon” med småkager til. Alt i alt en god og traditionsrig dansk julemiddag.

    Så var det tid til præmieuddeling. Riffelplader fra årets landsskydning på 200 m, flotte halmbukke, rødvin, chokolade, juleøller og ”hemmelige” pakker skulle fordeles blandt vinderne af de mange konkurrencer, og til de heldige i det kinesiske lotteri.

    Også i år havde vi lokket jule-ensemblet ”Hønisserne” til at spille for os. Det kan være svært at få plads i deres kalender, men vi er glade for, at det også lykkedes i år.

    Snart var det tid at ønske hinanden en glædelig jul, samt et godt nytår. En dejlig og hyggelig aften som vi alle kan huske i lang tid, og så håbe på at der stadig kommer mange deltagere, - også dem som glemte aftenen, men det kan jo smutte i en travl juletid. 

Redaktion: Flemming Grønning.
GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-mail: stoltenborg@mail.dk
x
x
x
KASSERER
Ole C. Rasmussen
Rødkildevej 60
2400 København NV
Tlf: 53 27 92 74
E-mail:
fab-bakkehusene@kab-bolig.dk
Giro-konto:  713 – 2409
x
NÆSTFORMAND
Ole A. Christensen 
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 56 01
E-mail:
o.abildgaard@adslhome.dk
x
SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 22 68
E-mail: mex@vip.cybercity.dk
x
x
SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75
x
x
x
SIGTEKORNET'S
REDAKTION
Flemming Grønning
Rytterhusene 45
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 67 94
 E-Mail: mingo@webspeed.dk
x

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

FORMAND
Niels Ove Jensen
Buddingevej 87 E
2800 Kgs Lyngby
Tlf: 45 93 70 25
E-mail: vinojebo@mail.tele.dk
x
x
X
xx
KASSERER
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31
3600 Frederikssund
Tlf: 47 31 44 42
E-mail: subj  webspeed.dk
Giro-konto: 664 – 6603
Bank overførsel: 1551
                         – 664 6603
x

SKYDEBANER

KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg 
Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Tlf: 33 21 55 15. 
(Restauratør Jens Kofoed.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 32 52 53 44 (vagten)
x
x
xWebmaster: SEP 58 Peter Horsten.
Sidst opdateret 20. februar 2009.