47. Årgang
JANUAR 2008
Nr. 1 

Banko den 13. februar.
Skyde- og aktivitetskalender.
Kommende arrangementer.
Skyttelaugets generalforsamling.
Kokken serverer.
Handicap- lands- og NAIS skydning.
Trekantskydning 5. marts.
Kassereren.
Skyttelaugets Venners Fond.
Margit Krog.
Referat:
Juleafslutning på 15 og 200 meter.
Hvem er hvem.

RYST POSEN
BANKOOOOOOOOO

ONSDAG 13. FEBRUAR 2008 KL. 18.30
på Carlsberg - Tuborg Fritidscenter SKYDEBANERNE
Ny Carlsbergvej 68

JANUAR
Onsdag 30 Træning 15 m kl 1830

FEBRUAR
Søndag 03 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 06 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl 1830
Onsdag 13 Banko kl 1830
Søndag 17 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 20 Træning 15 m kl 1830
Mandag 25 Skyttelaguets Venners Fond Generalforsamling kl 1930
Onsdag 27 Træning 15 m kl 1830

MARTS
Søndag 02 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 05 Trekantskydning og spisning 15 m kl 1830
Onsdag 12 Træning 15 m og handicapskydning kl 1830
Søndag 16 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 19 Træning 15 m kl 1830
Onsdag 26 Træning 15 m kl 1830
Søndag 30 Langdistance på Kalvebod kl 0800

APRIL
Onsdag 02 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl 1830
Onsdag 09 Træning 15 m kl 1830
Søndag 13 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 16 Træning 15 m kl 1830
Onsdag 23 Mesterskabsskydning 15 m kl 1830
Søndag 27 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 30 Generalforsamling med efterfølgende spisning kl 1830

MAJ
Søndag 25 Langdistance på Kalvebod kl 0800

JUNI
Søndag 08 Langdistance på Kalvebod kl 0800

KOMMENDE ARRANGEMENTER

BANKO
Så er det igen tid til årets banko-begivenhed. Gå ikke glip af det. Begivenheden finder sted onsdag 14. februar på skydebanerne Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68. Dørene til bankosalen åbnes kl. 18.30, hvor også salget af de rigtige bankonumre begynder. Herefter er der almindelig småsnak indtil kl. 19.00, hvor aftenens første bankonummer råbes op. Alle skytter, familier og venner af Skyttelauget er meget velkommen, så kom og vær med.

TREKANTSKYDNING 15 M
Husk at også DU er meget velkommen til at deltage i årets Trekantskydning på 15, der i år afholdes onsdag d. 5. marts på Skyttelaugets skydebaner. Alle kan være med, og alle er velkomne. Tilmelding til den efterfølgende spisning skal ske ikke senere end 27. februar til Flemming eller på banerne.

REGIONSKYDNING 15 M
Endnu har vi ikke modtaget invitationen til årets regionskydning på 15 m. Det forventes dog, at invitation hertil vil tilgå inden for rimelig kort tid, hvorefter der vil blive orienteret nærmere om dato og sted på skydebanerne.

GENERALFORSAMLING I SKYTTELAUGET
Skyttelaugets årlige Generalforsamling afholdes onsdag den 30. april 2008. Generalforsamlingen afholdes i henhold til Skyttelaugets vedtægter, af hvilke det fremgår, at emner til behandling under dagsordenpunktet ”Indkomne forslag” skal være Skyttelaugets bestyrelse i hænde ikke senere end 15. marts. Nærmere om Generalforsamling vil fremgå af næste nummer af Sigtekornet.


 KOKKEN SERVERER

Efter en hvilepause over jul og nytår er kokken igen klar til at tage fat i potter og pander, og trylle de lækreste retter frem til glæde for smagsløg og maver blandt Skyttelaugets medlemmer.
Frem til afslutningen af årets kortdistancesæson ser spisekortet således ud:
• 06. februar Brunkål med flæsk
• 25. februar Paprikakoteletter m. Franske Ærter
                        fra Fyn
• 05. marts Skipperlabskovs med persille og 
                     rødbeder
• 02. april Gule Ærter med pølse, flæsk & 
                  pandekager
• 30. april Kylling med karry, chutney & 
                  Kina-kartofler

FIND EN DATO OG SÆT KRYDS I KALENDEREN
Husk, at også du bør finde en onsdag aften, hvor du kan komme på skydebanen og deltage i Landsskydning på 15 m.
Hvad med at komme forbi på en af de dage vi også spiser efter skydningen. Så kan du slutte dagens skydning af på en hyggelig måde i gamle garderes selskab. Husk dog at tilmelding er nødvendigt ugen før til Flemming Grønning.

HANDICAPSKYDNING
Som en fast del af vinterens skydeprogram afholder vi ”handicapskydning” den første skydedag i hver måned. Skydningen er en almindelig 20 skuds træningsskydning, hvor skyttens resultat, bliver det regnet om ved hjælp af en særlig handicappointtabel.
Fidusen i skydningen er, at alle skytter stilles resultatmæssigt ens ved handicapskydningen som følge af omregningen. Dette betyder, at alle deltagere har de samme chancer for at vinde, uanset hvordan man normalt ligger pointmæssigt. 
Det er derfor uforudsigeligt, hvem der vil vinde månedens handicapskydning, så denne skydning er altid spændende. Efter skydningen slutter vi normalt af med lidt godt at spise. Den kommende menu fremgår her oven for.

LANDSSKYDNING 15 M

Endnu et synligt tegn på at vi har rundet nytår, er når Skyttelauget igen skal til at skyde Landsskydning på 15 m. Vi modtog invitationen i slutningen af det gamle år, og vi har naturligvis allerede taget imod denne. Nu ligger skiverne til Landsskydningen og venter på banerne, og de venter kun på DIG.

Landsskydning på 15 m er en såkaldt hjemmebaneskydning, hvilket jo betyder, at vi kan skyde den på egne baner. Vi skal altså ikke ud og køre til fremmede baner og være sammen med andre for at kunne skyde Landsskydning.

Landsskydningen er en ”almindelig” 20-skuds serie, der blot skydes på Skydeudvalgets skiver. Skiverne registreres med skyttens navn, og indsendes så i begyndelsen af april til Præsidiets Skydeudvalg, der herefter bedømmer resultaterne og laver den samlede resultatliste. 

Ud over den individuelle konkurrence, så indeholder Landsskydningen også en holdkonkurrence, - og begge dele med en opdeling i en veteranrække, for gamle gardere der er fyldt 55 år, og en seniorrække for de ”unge” skytter.

Skyttelauget deltager i Landsskydningen på vegne af Garderforeningen i København, og derfor skal vi jo gerne have flest mulige deltagere med. Naturligvis vil vi også gerne skyde rigtig gode resultater, men det er mindst lige så vigtigt, at vi deltager med et stort antal skytter, og derved viser, at københavnerne slutter op bag en aktivitet i De Danske Garderforeninger.

Skyttelauget skal derfor opfordre alle gamle gardere til at finde en onsdag i februar eller marts, og så komme en tur på skydebanen. Kom og vær med til Landsskydning på 15 m. 

N.A.I.S. – SKYDNING

Ind imellem kan man på skydebanen høre, at nu skal den enen eller anden ind og skyde ”NAIS-skydning”, - men hvad er det nu for noget.

N.A.I.S. er forkortelsen for ”Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytteunion”, så skydningen er norsk og skydes efter norske bestemmelser.

Skydningen blev introduceret for Skyttelauget i forbindelse med besøg af Oslo Gardistforbund i 1998, hvor der som en del af arrangementet blev lavet en skydning mellem de to garderforeninger. For at prøve noget nyt, blev det vedtaget, at der skulle skydes efter N.A.I.S bestemmelserne. Siden da blev skydningen skudt i 2000 og fra 2003 har Skyttelauget skudt N.A.I.S skydning hvert år. De første år blev den skudt på langdistance, men siden 2003 er den alene skudt på 15 m, da der så er flere skytter, der kan få glæde af at deltage.

Skydningen består af 30 gældende skud, som skydes på 15 m på en 10-delt ringskive, hvor ringene er noget mindre end vi er vant til. Til gengæld må alle skyde med anlæg og point tælles ”ind ad”. Alle kan deltage i N.A.I.S., og den kan skydes hele sæsonen. Er du dygtig og opnår tilstrækkelig point, så kan der erhverves enten skydemærke eller medalje således:
• 220 point Bronzemærke
• 235 point Sølvmærke
• 245 point Guldmærke
• 255 point Bronzemedalje
• 265 point Sølvmedalje
• 275 point Guldmedalje

Har du lyst til at prøve en aften, så sig det når du står og skal have skiver, således at du kan få de rigtige udleveret. Prøv en N.A.I.S.-skydning – den er udfordrende, sjov og anderledes.

”UDEN PENGE GØR DET ONDT”

En lettere omskrivning af dette mundheld og med tanke på kasserens humør kunne være, at ”uden penge bli’r han ond”.  Lad os alle hjælpes ad med at bevare kassererens gode humør og venlige smil ved betale vort kontingent for 2008.

Kontingentet er stadig 180,- kr. for aktive skytter og 100,- kr. for passive.

Betaling af kontingent kan ske ved overførsel fra egen bank til Skyttelaugets Giro-konto (nr: 000713-2409) eller på én af skydebanerne, direkte til kassereren, hvor kvittering vil blive givet på det medbragte giroindbetalingskort.

Indbetaling af kontingent bedes ske inden 15. februar 2008.


GENERALFORSAMLING I
SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling i Skyttelaugets Venners Fond til afholdelse

Mandag 25. februar 2008 kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes på Skyttelaugets skydebaner på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68.

Dagsorden for Generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
 På valg Niels Ove Jensen, der er villig til genvalg.
6. Valg af bestyrelsesmedlem.
 På valg Flemming Grønning, der er villig til genvalg.
7. Valg af revisor.
 Nyvalg.
8. Valg af revisorsuppleant.
 På valg Hans-Erik Skov Nielsen, der er villig til genvalg.
9. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen vil der være dækket op til spisning, hvor kokken vil servere Paprika koteletter, med blandt andet Franske ærter fra Fyn.

Hvis ikke du har betalt kontingent til Skyttelaugets Venners Fond kan dette gøres til Generalforsamlingen, - kontingentet er fortsat 30,- kr. årligt, men har du lyst til at runde op, så er du meget velkommen.

TREKANTSKYDNING.

Den årlige Trekantskydning på 15 m mellem Nordre Birk, Søndre Birk og Skyttelauget finder i år sted med Skyttelauget som vært. Vi har inviteret det to øvrige foreninger til at mødes på vore baner onsdag d. 5. marts kl. 18.30.

Trekanskydningen har altid været åben for deltagelse for alle gamle gardere fra de tre foreninger, og sådan er det stadig. Tidligere blev skydningen gennemført som en fritstående skydning, for så at gå over til en inddeling i en fritstående og en veteranrække, for så igen for et par år siden at gå over til, at alle skytter måtte skyde med anlæg.

Det vigtige ved skydningen er helt klart det at mødes med garderkammerater fra de to øvrige foreninger. Dette skal dog ikke hindre os i, at vi, når vi står med skydeskiverne i hånden inde på skydebanen, gør vort bedste, og forsøger at skyde årets bedste resultat.

Efter skydningen vil der blive arrangeret fællesspisning, hvorunder soldaterhistorierne helt sikkert vil gå på kryds og tværs af bordet. Når den værste sult er stillet vil der så også ske udlevering af præmier og pokaler til både vindende hold og de bedste skytter.

Læg mærke til at Trekanskydningen afholdes den første onsdag i marts – onsdag den 5. marts. Dette betyder, at du jo alligevel havde planlagt at komme til træning og handicapskydning, så her kan du altså slå to fluer med et smæk, nemlig handicapspisning og Trekantskydning. Ja, faktisk kan du slå tre fluer med et smæk, idet du jo kan vælge at lade skydningen tælle som Landsskydning på 15 m. Se det er da et godt tilbud; - tag 3 og betal for 1.

Tilmelding til spisning skal ske ikke senere end 27. februar til Flemming Grønning eller på banerne. Vel mødt.

Tak for deltagelse ved Margit Krogs begravelse

Det var med stor sorg, at vi måtte opleve, at Margit efter længere tids sygdom sov stille ind 17. November 2007.

Skyttelauget og skytterne havde igennem mange mange år stået Margits hjerte nært, og hun deltog gerne i alle aktiviteter sammen med garderskytterne fra Skyttelauget. Ja, hun betragtede sig vel næsten som en garderskytte.

Desværre gjorde sygdom i de senere år det ikke muligt for Margit at møde så flittigt op, som hun gerne ville, men Skyttelauget var stadig i hendes tanker.

Vi vil her gerne takke Skyttelauget, alle garderskytter og alle venner for Jeres deltagelse i Margits begravelse. Den store deltagelse, de mange blomster og de mange venlige ord betød meget for os.

Mange Garderhilsner
Mogens, Susanne og Bjørn 

REFERATER.

Juleskydning på 15 meter.

Onsdag den 5. december samledes 37 deltagere til Skyttelaugets årlige julesjovskydning med efterfølgende Flæskesteg & Ris a`la`mande.
Som vanlig var der vanskelige skiver at skyde efter, for selv om formanden var i Kosovo havde han alligevel gjort en skive på forhånd, så det var bare med at lystre og få skudt, dog er moralen; man skyder ikke efter Nisser, så det var med at få ”kikket” ud hvor de nu befandt sig på skiven.

Selv find 5 fejl var fortrykt, inden Kosovo kaldte, så selv om Jan ikke var der i egen person, var hans aftryk alligevel på juleskydningerne. Så er vi lige som forberedt på det værste, når vi ved at Jan har været der!
Snakken gik livligt bland de deltagende som måske ikke havde set hinanden i længere tid, samtidig med at man kunne begynd at mærke duften af stegene fra køkkenet, så det gjorde at der blev skudt lidt hurtigere, men også koncentreret, da det jo var lidt vanskeligt at skyd uden om nisserne.

Der blev gættet 5 fejl, i sidste øjeblik, der blev købt Kinesiske lodder og 
pakket ud  og nedskrevet numre, lagt julegaver i sækken, så julemanden havde det hele klart til uddeling, når tinden var til det. Skive kontrollen
var retfærdig, men lidt vanskeligt idet en skabelon skulle lægges over selve skiven og derefter finde de rette tal. Det lykkedes for alle at ram –
me skiven, og snart var der folkevandring op ad trappen til de ventende borde, og indkøb af drikkevarer.
Som vanlig havde Jens Kofoed fået has på svinet, så vi kunne mæske os i steg med sprød svær, rødkål & brune kartofler, og til sidst Ris a`la mande med mandelgaver til hvert bord.
Undervejs havde de to Hønisser maltrakteret maveorglerne og alle fik sunget julen ind.
Aftenens resultat blev opgjort og gaver, lotteri og Find 5 fejl´s vindere blev fundet og kunne glæde sig over hvad e kunne gå hjem. 
Et Glædelig Jul og godt nytår lød det fra alle til alle, da aftenen gik på hæld, og igen kunne Lauget`s festudvalg være tilfreds med resultatet, selv kassereren havde et lille smil på læben.

Tak for deltagelsen i juleafslutningen 2007 og på gensyn i 2008.
 

Jul på Carlsberg med mange glade fremmødte skytter 
og venner af Lauget.


Selv kassereren ser glad ud.


Hr. Nielsen & Frue i stiveste puds.

JULEAFSLUTNING PÅ KALVEBOD

Søndag den 9. december klokken 08.30 mødte 9 mand og 1 kvinde op til juleskydningen på 50 og 200 m., hvor vi igen blev udsat for diverse udfordringer og akavede skydestillinger.

I dagen anledning skulle vi først give møde kl. 08.30, så vi kunne være  udhvilede og friske til  dagens dyster. Et dejligt morgenbord med hjem-mebagt brød, oste og marmelader og ”En Enkelt” gjorde dagen lidt mere
klar, og derefter gik vi på 200 m. for at skyde de første skydninger.

Også på langdistancen havde Formand-Jan sat sit aftryk, med en forseglet kuvert med instruktion over hvordan, hvorfor og hvorledes skydningerne skulle udføres. Først var det 200 m banerne, hvor der var i alt 4 baner til rådighed. Ikke lang tid inde i skydningen gik den ene bane i stykker, - og så den anden bane, så vi endte med kun at have 2 baner.

Det var herligt at se, hvordan de forskellige deltagere skulle krølle sig sammen og vride kroppen for at få den rette skydestilling, når nu der skulle skiftes fra højre til venstre med geværet. Ingen albuer på bordet, fy-skamme sig, og sådan var det hele tiden, når skytten glemte, hvad det var for en akavet måde, der skulle sigtes og skydes på.

Da alle var færdige 200 m, gik man til 50 meter banerne, som næsten stod under vand, for da jorden var mættet af vand, var der en lille sø mellem huset og skiverne. Godt at det var med skivetræk, og at ingen skulle vade frem og tilbage for at sætte skiver op.

Så var det slut med skydningerne, og alle kunne trække vejret lettet og rette kadaveret ud og gøre klar til det julepyntede middagsbord, hvor også væggene i kantinen var smykket med store nissefigurer, og hvor vi skulle nyde Myrna og Kurt`s berømte Kalkungryde med Ris og Mango Chutney. Det var også i år noget, som faldt i god jord, for alle spiste til de næsten revnede og alle blev mætte, ja overmætte så godt smagte det, så det er kun at sige – skrive til Myrna & Kurt: Det er en ommer i 2008!

Tak for mad , tak for i år, glædelig jul og godt nytår og på gensyn næste år, den 6. januar 2008.

Redaktion: Flemming Grønning.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-mail: stoltenborg@mail.dk
x
x
x
KASSERER
Ole C. Rasmussen
Rødkildevej 60
2400 København NV
Tlf: 38 88 23 61
E-mail:
formand@bakkehusene.dk 
Giro-konto:  713 – 2409
x
NÆSTFORMAND
Ole A. Christensen 
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 56 01
E-mail:
o.abildgaard@adslhome.dk
x
SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 22 68
E-mail: mex@vip.cybercity.dk
x
x
SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75
x
x
x
SIGTEKORNET'S
REDAKTION
Flemming Grønning
Rytterhusene 45
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 67 94
 E-Mail: mingo@webspeed.dk
x

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

FORMAND
Niels Ove Jensen
Buddingevej 87 E
2800 Kgs Lyngby
Tlf: 45 93 70 25
E-mail: vinojebo@mail.tele.dk
x
x
X
xx
KASSERER
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31
3600 Frederikssund
Tlf: 47 31 44 42
E-mail: subj  webspeed.dk
Giro-konto: 664 – 6603
Bank overførsel: 1551
                         – 664 6603
x

SKYDEBANER

KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg 
Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Tlf: 33 21 55 15. 
(Rest. Jens Kofoed
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 32 52 53 44 (vagten)
x
x
x

PHH
Sidst opdateret 31. januar 2008