46. Årgang
JANUAR 2007
Nr. 1 

Forsiden.
Skyde- og aktivitetskalender.
Juleafslutning på 15 meter.
Landsskydning 15 meter.
Landsskydning 200 meter.
Kommende arrangementer.
Skyttelaugets Venners Fond. Gene- ralforsamling.
Kokken serverer.
Handicapskydning.
N.A.I.S. - skydning.
Kassereren.


ONSDAG 14. FEBRUAR 2007 KL. 18.30
PÅ SKYDEBANERNE
NY CARLSBERG VEJ 68

JANUAR
Onsdag 24 Træning 15 m kl 1830
Onsdag 31 Træning 15 m  kl 1830

FEBRUAR
Søndag 04 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 07 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl 1830
Onsdag 14 Banko kl 1830
Søndag 18 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 21 Træning 15 m kl 1830
Mandag 26 Generalforsamling Veners Fond kl 1930
Onsdag 28 Træning 15 m  kl 1830

MARTS
Søndag 04 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 07 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl 1830
Søndag 11 Regionsskydning 15 m i Frederikssund. kl 0900
Onsdag 14 Træning 15 m kl 1830
Mandag 19 Trekantskydning 15 m hos Nordre Birk kl 1700
Søndag 18 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 21 Træning 15 m kl 1830
Onsdag 28 Træning 15 m  kl 1830

APRIL
Søndag 01 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 04 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl 1830
Onsdag 11 Træning 15 m kl 1830
Søndag 15 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 18 Mesterskaber 15 m kl 1830
Onsdag 25 Generalforsamling  kl 1830
Søndag 29 Langdistance på Kalvebod kl 0800
 

MAJ
Søndag 13 Langdistance på Kalvebod kl 0800

Juleafslutning på 15 meter
på Carlsberg - Tuborg Fritidscenter

Så var dagen kommet hvor vi skulle skyde årets store ”Julekonkurrenceskydning ” på 15 meter banerne, og det var onsdag den 6. december at 45 deltagere gav møde til denne specielle aften. Alle havde julegaver med til senere uddeling, samt den i år særligt store Find 5 fejl, nærmest i plakatform, og næsten alle havde fundet fejlene. Duften af Flæskesteg hang i luften, helt ned på banen, så det gav lidt ekstra fut i skytterne til at få skudt sin skydning, købt lodder og hilse på.

Som sædvanlig var Formanden`s kreative side sprunget ud i fuld flor, og skiven var svær , nogle troede at de havde et meget godt resultat, men glemte at skudhullet i visse tilfælde talte udad og ramte man en nisse eller lige ved, gav det også pote i form af straf. Enkelte havde dog næsten fuldt hus, så de må have det man kalder ”kikkert-syn” for at se hvor de skulle ramme, på 15 meters afstand.

Så var der samling om Flæskestegen, og der blev spist så det var en lyst. Da denne dejlige steg var sat til livs, gav ”Hønisserne” et par julenumre og forsamlingen sang de obligate julesange, nogle med anden tekst end normalt.
Derefter var der Ris a`la`mande med mandelgaver, én pr. bord, så der var rigtig jul i Skyttelauget.

Sluttelig var der julegaveuddeling, præmier for skydningen og lodtrækning på de købte lodder, og Find 5 fejl, så alle fik lidt med hjem, nogle med lidt mere, men sådan er det jo i gode selskaber.

LANDSSKYDNING 15 M

Første skud i dette års Landsskydning på 15 er affyret, og forhåbentligt vil det blive efterfulgt af mange flere, inden vi skal indsende resultaterne.

Skyttelauget deltager naturligvis også i år i gardernes Landsskydning, som afvikles fra januar og frem til udgangen af marts. Der er således nok tid til, at alle kan komme en tur forbi skydebanen og få skudt Landsskydning.

Målet med Landsskydningen er ikke, at alle deltagere skal skyde fuldt hus, men derimod at gamle gardere på tværs af landet og garderforeninger skal mødes i kammeratlig dyst. Dette vil Garderforeningen naturligvis gerne deltage i.

Landsskydningen er en ”almindelig” 20-skuds serie, der blot skydes på særlige skiver. Skiverne registreres med skyttens navn, og indsendes så i begyndelsen af april til Præsidiets Skydeudvalg, der herefter bedømmer resultaterne og laver den samlede resultatliste. Skydningen kan skydes på hjemmebane, så hvorfor ikke lægge vejen forbi skydebanen en onsdag og så skyde Landsskydning.

Ud over at være en individuel skydning, så indeholder Landsskydningen også en holdkonkurrence, - og begge dele med en opdeling i en veteranrække og en seniorrække for skytter, der endnu ikke er fyldt 55 år.

Herudover er der en ganske særlig konkurrence, idet foreningen med flest deltagende hold præmieres særskilt, så her gælder det om at kunne deltage med flest mulige skytter. Denne konkurrence forsøger Skyttelauget og derved Garderforeningen i København at vinde i år. Derfor er der behov for at alle mand kommer af huse, og kommer på skydebanen for at deltage i årets Landsskydning. Kom og vær med, og lad os mødes på skydebanen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LANDSSKYDNING 200 M

Årets Landsskydning på 200 m blev afviklet i august og september 2006. At Skyttelauget deltog i skydningen bør være overflødigt at nævne, for netop denne skydning er årets vigtigste langdistanceskydning for Skyttelauget.

Samlet deltog 219 gamle gardere fra hele landet i skydningen, og af disse kom 40 skytter fra Garderforeningen i København. En sådan stor deltagelse betød naturligvis, at Garderforeningen i København blev den størst deltagende forening på landsplan.

Ud over det store antal skytter blev der også skudt mange flotte individuelle resultater, og disse resultater gav følgende placering for Garderforeningen i Københavns mange hold:

• Hold 1 Nr. 2 i 1. division og næstbedst skydende hold.
• Hold 2 Nr. 8 i 1. division.
• Hold 3 Nr. 10 i 1. division.
• Hold 4 Nr. 4 i 2. division.
• Hold 5 Nr. 2 i 3. division.
• Hold 6 Nr. 4 i 3. division.
• Hold 7 Nr. 5 i 4. division.
• Hold 8 Nr. 8 i 4. division.
• Hold 9 Nr. 9 i 4. division
• Veteranhold Nr. 1 i veteranrækken.

Ud over de meget flotte holdresultater blev det til 6 riffelplader til skytter, der skød 145 point eller derover.

Alt i alt blev Landsskydningen på 200 m en god skydning for Skyttelauget, så tak til alle gamle gardere i Garderforeningen i København, der fandt vej ud til Kalvebod og skød Landsskydning.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

BANKO
Så er det igen tid til årets banko-begivenhed. Gå ikke glip af det. Begivenheden finder sted onsdag 14. februar på skydebanerne Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68. Dørene til bankosalen åbnes kl. 18.30, hvor også salget af de rigtige bankonumre begynder. Herefter er der almindelig småsnak indtil kl. 19.00, hvor aftenens første bankonummer råbes op. Alle skytter, familier og venner af Skyttelauget er meget velkommen, så kom og vær med.

TREKANTSKYDNING 15 M
Vi regner med at årets Trekantskydning mellem Ndr. Birk, Sdr.  Birk og Garderforeningen i København i år skal skydes på Ndr. Birks baner i Lyngby. Datoen er ikke endeligt bekræftet, men vi planlægger på onsdag den 14. marts. Bemærk at det er en onsdag, hvorfor der ikke vil være normal træningsaften. Lad os i stedet tage Trekantskydning og dyste mod garderkammerater. Nærmere vil tilgå på skydebanen, hvor også tilmelding vil skulle ske.
REGIONSKYDNING 15 M
Vi har ikke modtaget invitationen til årets regionskydning på 15 m endnu, men vi har fået datoen for skydningen. Søndag den 11. marts er der kaldt til skydning i Frederikssund med Nordsjællands Garderforening som arrangør. Vi skal skyde en almindelig 20 skuds serie, så alle kan være med. Skyttelauget vil meget gerne kunne stille et pænt stort hold, så se efter om ikke der er hul i kalenderen for deltagelse. Tidspunkt vil tilgå og samkørsel vil kunne arrangeres. Hør nærmere på skydebanen når tiden nærmer sig 11. marts.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GENERALFORSAMLING

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling i Skyttelaugets Venners Fond til afholdelse

Mandag 26. februar 2007 kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes på Skyttelaugets skydebaner på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68.

Dagsorden for Generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af kasserer.
På valg Bjørn Hansen, der er villig til genvalg.
6. Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg Ole Legaard, der er villig til genvalg.
7. Valg af revisor.
På valg Mogens Vestersøe, der er villig til genvalg.
8. Valg af revisorsuppleant.
På valg Hans-Erik Skov, der er villig til genvalg.
9. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen vil der være dækket op til spisning, hvor kokken vil servere ”Gammeldags oksesteg med tilbehør”.

Hvis ikke du har betalt kontingent til Skyttelaugets Venners Fond kan dette gøres til Generalforsamlingen, - kontingentet er fortsat 30,- kr. årligt, men har du lyst til at runde op, så er du meget velkommen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 KOKKEN SERVERER

Efter en hvilepause over jul og nytår er kokken igen klar til at tage fat i potter og pander, og trylle de lækreste retter frem til glæde for smagsløg og maver blandt Skyttelaugets medlemmer.
Frem til afslutningen af årets kortdistancesæson ser spisekortet således ud:
• 07. februar Gule ærter med flæsk, pølse og pandekager
• 26. februar Gammeldags oksesteg
• 07. marts Krebinetter med gemüse og kartofler
• 04. april Hamburgerryg med gemüse og grønlangkål
• 25. april Hawaiikoteletter med kinakartofler

HANDICAPSKYDNING

Som en del af vinterens program skyder vi ”handicapskydning” den første skydedag i hver måned. Skydningen er en almindelig 20 skuds træningsskydning, men når resultatet foreligger, bliver det regnet om ved hjælp af en særlig handicaptabel.

Fidusen i skydningen er, at alle skytter stilles resultatmæssigt ens ved handicapskydningen som følge af omregningen. Dette betyder, at alle deltagere har de samme chancer for at vinde, uanset hvordan man normalt ligger pointmæssigt. 

Det er derfor uforudsigeligt, hvem der vil vinde månedens handicapskydning, så denne skydning er altid spændende. Efter skydningen slutter vi normalt af med lidt godt at spise.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N.A.I.S. – SKYDNING

Ind imellem kan man på skydebanen høre, at nu skal den enen eller anden ind og skyde ”NAIS-skydning”, - men hvad er det nu for noget.

N.A.I.S. er forkortelsen for ”Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytteunion”, så skydningen er norsk og skydes efter norske bestemmelser.

Skydningen blev introduceret for Skyttelauget i forbindelse med besøg af Oslo Gardistforbund i 1998, hvor der som en del af arrangementet blev lavet en skydning mellem de to garderforeninger. For at prøve noget nyt, blev det vedtaget, at der skulle skydes efter N.A.I.S bestemmelserne. Siden da blev skydningen skudt i 2000 og fra 2003 har Skyttelauget skudt N.A.I.S skydning hvert år. De første år blev den skudt på langdistance, men siden 2003 er den alene skudt på 15 m, da der så er flere skytter, der kan få glæde af at deltage.

Skydningen består af 30 gældende skud, som skydes på 15 m på en 10-delt ringskive, hvor ringene er noget mindre end vi er vant til. Til gengæld må alle skyde med anlæg og point tælles ”ind ad”. Alle kan deltage i N.A.I.S., og den kan skydes hele sæsonen. Er du dygtig og opnår tilstrækkelig point, så kan der erhverves enten skydemærke eller medalje således:
• 220 point Bronzemærke
• 235 point Sølvmærke
• 245 point Guldmærke
• 255 point Bronzemedalje
• 265 point Sølvmedalje
• 275 point Guldmedalje

Har du lyst til at prøve en aften, så sig det når du står og skal have skiver, således at du kan få de rigtige udleveret. Prøv en N.A.I.S.-skydning – den er udfordrende, sjov og anderledes.


- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fra kassereren lyder det:

Som meddelt i november nummeret er kontingentet for 2007 som følger: 
Aktive medlemmer  kr. 180.00
Passive medlemmer kr. 100.00

der iht. vedtægterne bedes være indbetalt inden 15 februar 2007 – gerne før.

Betaling af kontingent kan ske ved anvendelse af det tidligere fremsendte Giro-kort; ved overførsel fra egen bank til SKYTTELAUGETS Giro-konto (Nr. 0007132409) eller ved indbetaling direkte til kassereren på enten 15 m banen eller på 200 m banen, hvor kvittering vil blive givet på det medbragte GIRO indbetalingskort.

Med garderhilsen
Kassereren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redaktion: Flemming Grønning.

PHH
Sidst opdateret 4 MAR 2007