48. Årgang
NOVEMBER  2009
Nr. 4


"Nu er det jul igen, og nu er det jul igen..."


Juleafslutning på skydebanen:
6. december kl. 08:00 juler vi på Kalvebod
9. december kl. 18:30 juler vi på kortdistancen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skyde- og aktivitetskalender.
Kommende arrangementer i 2009.
Juleafslutning på langdistancen.  
Juleafslutning på 15 m.    
Onsdag den 16. december.

Arrangementer i 2010.
Afviklede arrangementer:
Fugleskydning, Vingsted, Skydning mod Livgarden, Mesterskaber på langdistancen, Trekantskydningen, Våbenkontrol.
Kontingent.
Kokken serverer.
Hvem er hvem ?
JANUAR
Onsdag  06  Træning og handicapskydning 15 m  kl. 18:30
Onsdag  13  Træning 15 m                      kl. 18:30
Søndag  17  Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Onsdag  20  Træning 15 m                      kl. 18:30
Onsdag  27  Træning 15 m                      kl. 18:30
Søndag  31  Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00

FEBRUAR
Onsdag  03  Træning og handicapskydning 15 m  kl. 18:30
Onsdag  10  Træning 15 m                      kl. 18:30
Søndag  14  Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Onsdag  17  Træning 15 m                      kl. 18:30
Onsdag  24  Træning 15 m                      kl. 18:30
Søndag  28  Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00

MARTS
Onsdag  03  Træning og handicapskydning 15 m  kl. 18:30
Onsdag  10  Træning 15 m                      kl. 18:30
Søndag  14  Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Mandag  15  Trekantskydning 15 m              kl. 17:00
Onsdag  17  Træning 15 m                      kl. 18:30
Onsdag  24  Træning 15 m                      kl. 18:30
Søndag  28  Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Onsdag  31  Træning 15 m                      kl. 18:30

APRIL
Onsdag  07  Træning og handicapskydning 15 m  kl. 18:30
Søndag  11  Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Onsdag  14  Træning 15 m                      kl. 18:30
Onsdag  21  Mesterskaber 15 m                 kl. 18:30
Søndag  25  Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Onsdag  28  Generalforsamling

 Søndag den 6. december.
         Juleafslutning på langdistancen.
Julen er over os, og derfor skal vi naturligvis også fejre julens komme på langdistancen. Juleskydning, julemorgenmad, julehygge, julesnak, jule-Myrna-gryde, juleøl og meget mere jule vil være at finde på Amager søndag den 6. december.
 I forhold til en normal søndag på Amager ændres programmet en smule
-  Første ændring: Vi mødes kl. 08.30 til morgenkaffe. Du kan altså roligt vende dig en
    ekstra gang i sengen, og snuppe en halv time mere under dynen.
-   Anden ændring: Vi skyder et særligt juleskydningsprogram, som ikke skal
    bekendtgøres her. Hvad juleskydningen vil byde på vil først blive afsløret 6.
    december. Et er dog sikkert, nemlig at skydningerne laves af formanden, hvilket
    plejer at være garanti for, at de bliver ”udfordrende” (tidligere deltager har anvendt
    vendingen, at skydningerne var grænsende til underlige)
-  Tredie ændring: Vi samles efter skydningen og spiser den traditionsrige
     jule-Myrna-gryde.
-  Fjerde ændring: Det vil være præmier.

Af hensyn til kokken, og dermed også af hensyn til dig, er tilmelding til jule-Myrna-gryde nødvendigt. Tilmelding skal ske ikke senere end 2. december og kan ske enten på skydebanen eller direkte til Flemming på telefon 4364 6794.
Da det nu er jul, så skal langdistancejuleskydningsudvalget ikke undlade at nævne, at det naturligvis forventes, at man møder op med højt julehumør, og at det absolut vil være julehyggeligt, om man nu fandt på at møde op iført nissehue.
Tilbage er der kun at sige på gensyn søndag den 6. december kl. 08.30 i SKAK-huset på Kalvebod til juleskydning på langdistancen. Onsdag den 9. december 2009.
JULEAFSLUTNING PÅ 15 M     Har du sat kryds i kalenderen ud for 9. december 2009? Hvis ikke så skynd dig at gøre det, for da afholder Skyttelauget nemlig Juleafslutning på 15 m.
      Onsdag 9. december markerer vi julens komme med juleafslutning, hvor vi kombinerer skydning, konkurrencer, julemiddag, julehygge, julegaver, julesange og julehumør i overdådigt potpourri af julehygge.
      Skyttelauget byder derfor velkommen til alle skytter og familier samt alle vore venner til juleafslutning onsdag d. 9. december på Carlsberg-Tuborg fritidscenter, Ny Carlsbergvej 68, hvor skydebaner og juleskydeskiver vil være klar til brug fra kl. 18.30. Også i år vil juleskydeskiverne være de berømte/berygtede formandsjuleskydeskiver, så det bliver spændende at se, hvad han vil udsætte os for i år.
      Når sidste skud er skudt, og alle juleskydeskiver er bedømt, vil vi trække op i cafeteriaet, hvor kokken har været i gang i mange timer med at tilberede vor julemiddag. Om alt går efter planen, så vil der blive serveret flæskesteg med sprød svær (håber vi), brune og hvide kartofler, rødkål, lidt surt til stegen, og til slut lidt ris a la mande. Hvorvidt der også i år vil være mandel i ris a la manden, skal for nuværende stå hen i det uvisse.
      Vi ved endnu ikke, om vi også i år får besøg af den berømte/berygtede duo ”Hønisserne”, så vi må vente i spænding på, om de vil lægge vejen forbi Skyttelauget og pine et par toner ud af maveorglerne som akkompagnement til nogle af julens populære sange.
      Herudover vil aftenen rumme alle de kendte elementer fra Skyttelaugets juleafslutning. Vi skal have fundet ud af, om der i år er nogle korrekte løsninger til julekonkurrencen ”Find-5-Fejl”. Redaktionen har allerede udtrykt en vis tvivl herom, så det bliver spændende at se, hvordan det går.
      Vi skal selvfølgelig også have kåret aftenens vinder af juleskydningen, ligesom vi alle skal have en lille julegave. Ej heller i år skal der være nogen, der går tomhændede hjem fra juleafslutning.
      Alle bedes således medbringe en lille julegave til en værdi af ca. kr. 25,-. Denne vil blive lagt i julegavesækken, hvorfra den rare julemand, eller det tætteste vi kan komme på en nogenlunde vellignende kopi, vil dykke i sækken og fordele alle de mange dejlige gaver blandt de, som selv har medbragt en pakke.
      Alt i alt synes der nu at være tegn til en hyggelig aften i selskab med julestemte skyter, familier og venner af Skyttelauget. Det eneste der mangler nu, er at tilmeldingerne til årets juleafslutning begynder at strømme ind. Tilmelding kan ske enten på juleafslutningstilmeldingslisten på 15 m banerne eller direkte til Flemming på telefon 4364 6794. Sidste frist for tilmelding er 6. december.
      Ønsker du bare at være med til selve juleskydningen og ikke deltage spisningen, er du selvfølgelig velkommen til dette. Du skal så blot huske på, at vi ikke efterfølgende kan tilmelde dig spisningen på dagen.
      Tilbage er så kun for juleskydningsudvalget at sige på forhåbentlig gensyn onsdag den 9. december omkring kl. 18.30. Husk den lille julepakke og julehumøret. Det vil også i år blive påskønnet, såfremt man møder frem med en eller anden form for julepåklædning anlagt.
      Husk det nu, - onsdag den 9. december kl. 18.30, en lille julegave, lidt julepåklædning, og en masse julehumør.
Onsdag den 16. december.

      Igennem flere år har det været kutyme, at den sidste skydedag på kortdistancen inden jul og nytår var juleafslutningen. Sådan er det ikke i år.
      Mon ikke vi alle kan trænge til en smule ro her i al juletravlheden, og i så fald er en tur på skydebanen vel nok noget, der kan få travlheden lidt på afstand.
      Skyttelauget vil derfor åbne banerne onsdag den 16. december for alle juletravlheds plagede gamle gardere. Vi vil ud over hyggeligt samvær og gardersnak, også skyde en juleskydning, der vil markere afslutningen på skydeåret 2009.
      Kom og vær med til en hyggelig aften, hvor vi skyder julen ind.
                

KOMMENDE ARRANGEMENTER I DET NYE ÅR


LANDSSKYDNING 15 M   2010.

      Det er nu igen tiden, hvor vi skal skyde Landsskydning på 15 m. De Danske Garderforeningers indbydelse til skydningen er modtaget, og skydeskiver er bestilt. Nu mangler der så bare at blive lavet huller i skiverne.
      Landsskydningen på 15 m er stadig Skyttelaugets vigtigste skydning på kortdistancen. Skydningens særkende er, at den skydes blandt gamle gardere og mod gamle gardere på tværs af foreninger og landsdele. Målet er altså ikke alene at forsøge at skyde nogle flotte resultater, men snarere at gamle gardere mødes i kammeratlig dyst.
      Igennem alle årene, hvor der har været Landsskydning på 15 m, har Garderforeningen i København været en aktiv deltager. Det skal vi naturligvis også være i 2010. Skyttelauget lægger skydebaner og udstyr til, og så håber vi på, at flest muligt fra Skyttelauget og vores moderforening vil komme en tur på skydebanen for at deltage i Gardernes Landsskydning.
      For Skyttelauget har målet i flere år været, at vi vil være den forening på landsplan, der deltager med flest skytter. Dette må er Skyttelauget ikke ene om at have, og gennem de sidste år har konkurrencen om at være den flittigst deltagende forening været meget tæt. Mon ikke det kan forventes, at det også vil være gældende i år.
      Det skal dog ikke afholde nogen fra, at sætte et tydeligt kryds i kalenderen ved en eller flere onsdage i perioden januar og frem til 10. april, for at markere, hvornår man skal på skydebanen.
      Landsskydning 15 m kan skydes på vores hjemmebane på Carlsberg – Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68, så der er ikke noget med lang og besværlig transportvej.
      Slut op om Landsskydningen, kom en tur på skydebanen og skyd din landsskydning. Slå det eventuelt sammen med en dag, hvor vi også spiser, og slå herved 2 fluer med ét slag.


TREKANTSKYDNING 15 M

      Vi regner med, at vi naturligvis også i år skal skyde mod Nordre og Søndre Birks Garderforeninger i vores fælles Trekantskydning. Invitationen til skydningen er ikke modtaget endnu. Nærmere information vil blive givet på skydebanen, når vi ved mere om tid og sted.


REGIONSKYDNING 15 M

      Invitation til Regionskydning 2010 er endnu ikke modtaget, men vi plejer, at mødes til denne skydning omkring marts måned. Nærmere information om skydningen vil blive givet lige så snart invitationen er modtaget, men sæt allerede nu et lille kryds i kalenderen ved marts måned.


HANDICAPSKYDNING OG SPISNING

      Når nu du alligevel skal på skydebanen og skyde landsskydning, hvad så med samtidig at få lidt godt at spise i hyggeligt selskab. Den første onsdag i hver måned sluttes skydningen af med fællesspisning og hyggelig snak på kryds og tværs. Kom og vær med, men husk at tilmelde dig ugen før til Flemming (4364 6794).


N.A.I.S. SKYDNING

      NAIS-skydningen efterhånden blevet en fast del af Skyttelaugets tilbud på kortdistancen. At skyde NAIS er en afveksling fra den normale skydning på 15 m, ligesom det er en udfordring at kaste sig ud i.
      NAIS-skydning gennemføres på 15 m, men der skydes på mindre skiver, end vi plejer, og der skydes 30 gældende skud. Det gælder altså om at holde fokus over længere tid og over flere skud end en normal serieskydning.
      NAIS-skydningen er helt afgjort noget for alle, og derfor bør alle også skyde den i løbet af sæsonen. Har man lyst til at skyde NAIS flere gange i løbet af sæsonen, så er der også mulighed herfor.
      Præmiemæssigt skydes om både en pokal og en rigtig gardersabel, der er sat op på et 200 år gammelt stykke fyrreplanke fra Frederiksberg Slot. Husk derfor at få skudt NAIS-skydning også.


ARRANGEMENTER, DER NU ER AFVIKLET

        FUGLESKYDNING I SKYTTELAUGET
       Som altid er Fugleskydningen på den 3. onsdag i september den endelig start på kortdistancesæsonen, og for sæsonen 2009–2010 var dette ingen undtagelse.

      33 glade skytter, koner og venner af Skyttelauget var mødt op for at gøre has på den lille fugl, og gøre deres til også at vinde en liden gave, og måske kunne blive fuglekonge.
      Rask gik man til skydningen, og som vanlig var Kurts arbejde med fuglen godt kram, for den var også i år lidt genstridig. Enkelte dele af fuglens vinger, klør og hale var ikke helt enige med os om at falde, hvilket naturligvis også kan skyldes, at vi ikke skyder helt så godt, som vi troede. Men endelig, og efter enkelte ”trusler” og lidt hjælp fra saven kom vi frem til skydning mod brystpladen, hvor kun medlemmer af Skyttelauget kan gøre sig gældende med deres skud til værdigheden.
      Årets fuglekonge 2009 blev Kurt Nielsen, der med et velrettet skud skød fuglen ned.
      Med den nye fuglekonge i spidsen samledes alle herefter til Fuglekongemiddagen. Denne blev indtaget med stor appetit, og da den værste sult var blevet stillet, var det tid for uddeling af præmierne for de nedskudte dele af fuglen. Den enkelte dele blev skudt ned af:

Kronen  Michael Nørholm

Halsen Leif Søborg

Højre vinge Torben Sonne

Venstre vinge Kurt Nielsen

Højre klo  Jonas Nørholm

Venstre kro John Lind Jans
Halen Hans Goldschmidt
Brystpladen Kurt Nielsen

      Der var dog mere end blot skydning i løbet af aftenen, for mens der blev skudt på den ”stakkels” fugl, så rullede kuglerne rask væk ned af keglebanen, med håbet om at ramme og vælte så mange af de opstillede kegler som muligt. En let larmende affære, som blev blandet med ophidsede tilråb til både keglekugle og keglerne, samt opråberens kalden,  at nu var det den og dens tur til at skyde. Dette blev så krydret med en gang hurtig ombytning fra kegler til at skyde mod fuglen, så til tider var det lidt af et ræs gennem dørene til de forskellige baneafsnit, når tid var for at gøre sin indsats de forskellige steder.
Følgende keglespillere fik en førsteplads i deres pulje.
1. omgang Jørgen Steen Jensen
2. omgang Ole Abildgaard

3. omgang Jacob Nørholm

4. omgang Leif Søborg

5. omgang Anders Dyrsø
x
Tillykke til alle vinderne i begge discipliner,  henholdsvis fugleskydningen og keglespil, samt en stor tak til alle for deltagelsen i Skyttelaugets Fugleskydning. En aften hvor alle nødvendige ingredienser såsom spændte deltagere, en genstridig fugl, larm og spektakel fra keglebanen, spænding om hvorvidt man nu kunne ramme og om man kunne skyde en del af fuglen ned, god stemning, noget godt at spise og så videre, alt dette blandet sammen gav en sjov og hyggelig aften.       Årets Fuglekonge 2009
.

       Kurt Nielsen
med Fuglekongekæden
       som det synlige tegn på værdigheden.
VINGSTED  -  SEPTEMBER 2009.

      Fredag den 18. september kl. 08.06 trillede den første vogn af sted fra København med kurs mod Jylland. Målet var skydebanerne i Vingsted og Egtved Camping, hvor der skulle overnattes. Inden de københavnske forstæder blev lagt bag, skulle der dog lige hentes geværer på Kalvebod, men det blev også klaret.
      Herefter gik det rask afsted og trods trafikradioens melding om vejarbejde ved Slagelse, og manglende melding om tilsvarende på Storebæltsbroen, så blev Vingsted og Egtved dog nået omkring frokost tid.

      I løbet af eftermiddagen trillede først den ene og så den anden bil ind på Egtved Camping med deltagere til Vingsted arrangementet, og da sidste bil ankom tidligt på aftenen var ikke færre end 37 deltagere fordelt på gamle gardere, koner, kærester og børn fra Frederiksborg, Helsingør og Skyttelauget samlet.

      Arrangementet er efterhånden knyttet op på en mængde hyggelige traditioner, hvoraf den første er den fælles flæskesteg fredag aften. Denne fik vi heldigvis lov til at lave i Campingsmutters ovn, så det var med stor fornøjelse, at vi kunne sætte tænderne i en lækker flæskesteg med sprød svær. At vi så kunne servere et glas rødvin eller to hertil, gjorde jo ikke fornøjelsen mindre.

       Lørdag morgen var det op i god tid og så afsted til Vingsted. Næsten alle Skyttelaugets deltagere var blevet sat på som hjælpere under stævnet i Vingsted, så der var jo opgaver at løse inden stævnestart. Skydebaner skulle lukkes op, markeringsanlæg skulle kontrolleres, skydekort skulle gøres klar og reglerne for skydningerne skulle læses og forstås. Jo der var nok at se til.

       Godt 50 gamle gardere stillede op til parade og flaghejsningen inden dagens dyster skulle begynde, og præcis kl. 10.30 kommanderede formanden for Præsidiets Skydeudvalg: ”Gardere, til højre ret, se lige ud”, hvorefter han meldte af til Vicepræsidenten for Midtjylland. Han lod flaget hejse, og i flot solskin og en let brise gled Dannebrog til tops, - som altid et betagende syn. Alle deltagere blev herefter ønsket en god skydning, og stævnet var nu i gang.

      Fra Den Kongelige Livgarde var der i år deltagelse med et hold på ikke færre end 10 tjenestegørende gardere. Af disse havde de fleste været med til den årlige dyst mellem Skyttelauget og Livgarden 8 dage før, så der var kendte ansigter for såvel gamle som tjenestegørende gardere.

      Desværre indløb der under stævnet den triste melding, at en Garder var blevet dræbt i Afghanistan. Alle der kunne være med blev derfor samlet ved flagstangen, og med nogle få ord om, hvad der var sket og en tanke til de efterladte blev flaget sat på halv i ærbødighed og respekt for den dræbte, dennes familie og de danske soldater i Afghanistan.

      Da alle skydninger var overstået var det tid til for alle deltagere at samles til en fælles buffet. Denne indeholdt stort set alt hvad hjertet kunne begære, så ingen havde nødigt at gå sultne fra bordet. Tiden var nu inde til uddeling af præmier, og her viste det sig, at flere af Skyttelaugets deltagere havde blandet sig i præmierækkerne. Det blev således til flere vinpræmier og hele 2 pokaler; Poul Laustsen vandt Normann skydningen og fik derved overrakt Garderkruset, og Jan Stoltenborg vandt mesterskabet på 200 m i 3-stillinger.

      Efter en lang dag på skydebanerne gik turen igen tilbage til Egtved, hvor det var blev serveret pandekager med grand marnier til. Nu var der så mulighed for at sidde og sludre eller få en lille svingom, idet vi blev budt ind til deltagelse i campingfolket sommerafslutningsfest.

      Søndag morgen blev morgenkaffen drukket i ro og mag, hvorefter turen atter gik mod København. Vi skulle dog lige ind på P-pladsen ved  Antvorskov Rasteplads, hvor der blev dækket op til ”rastegilde”, og som god dansker var der stadig lidt appetit i behold.

      Nu var det så tid til at sige tak for en dejlig weekend, og med en aftale om at vi skal af sted igen i 2010, gik turen det sidste stykke hjemover.

        

SKYDNING MELLEM DEN KONGELIGE LIVGARDE OG SKYTTELAUGET
      Tirsdag den 15. september2009 var der endnu en gang kaldt til samling til den årlige dyst mellem vort gamle regiment, Den Kongelige Livgarde, og Garderforeningens Skyttelaug. De 2 hold havde sat hinanden stævne på Københavns Skyttecenter på Kalvebod, hvor der skulle dystes på 200 meter.
       Skydningen blev dog ikke dagens eneste dyst, idet vi alle kom til at dyste mod markeringsanlæggene, som efterhånden er så nedslidte, at man tror, det er løwn. Ikke færre en 4 ud af 10 baner kunne ikke anvendes, fordi markeringen ikke virkede.
      Livgarden stillede med 10 mand og Kaptajn Peter Lysholt i spidsen. Desværre måtte vi undvære Oberst Lasse Harkjær, der var nødsaget til at melde fra, men vi fik gennemført arrangementer alligevel.
       Skydningen kom i gang, og efterhånden som den skred frem og resultaterne kom ind, var det som om, at der tonede et billede frem af et hold fra Livgarden, der havde besluttet at gå efter sejren.
       Det endelige resultat måtte alle dog vente lidt på, da det tradition tro først gøres officielt efter spisningen. Denne var i år henlagt til Frederiksberg Slot, på grund af ombygning af cafeteria på Livgardens Kaserne på Gothersgade. Dagens ret, forloren skildpadde, blev indtaget i rigelige mængder, men selvom vi alle gjorde vores bedste, så kunne vi ikke spise op. Mad i disse mængder er noget for alle gardere.
      Så kom det frem, - Livgardens hold havde ikke bare taget sig sammen, det havde simpelthen givet Skyttelauget en regulær afklapsning, og Livgarden kunne for første gang i flere år tage hjem med både ”Zach-Pokalen” og ”Erik Schmidt Pokalen”. En god afslutning på en god dag.
       Et stort tillykke til holdet fra Den Kongelige Livgarde.

RESULTATLISTEN KAN DU SE VED AT KLIKKE HERMESTERSKABER – LANGDISTANCE              

       Efter en lang sæson på langdistancen med mange skud på både 200 m banerne og 300 m banerne, og med deltagelse i flere konkurrencer end normalt, så var det tid til skyde vore mesterskaber på distancerne 50 m, 200 m og 300 m. Sæsonens resultater havde vist et jævnt niveau, så dagsformen ville afgøre, hvor mesterskaberne til slut ville ende.
       Søndag den 25. oktober var det mesterskaberne på 200 m i både liggende skydestilling og i 3-stillinger, der blev skudt.

200 m liggende.
1. Kurt Nielsen147/6
2. Jan Stoltenborg146/7
3. John Nielsen146/5
4. Poul Laustsen144/2
5. Torben Sonne143/3
6. Axel Vermehren142/5
7. Bjørn Hansen139/3
8. Claes Petersen136/2
9. Ole C. Rasmussen133/1
10. Søren Søgaard122/1
11. Mogens Blomsterberg114/2
12. Gert Nielsen99/0

200m 3-stillinger.
1. John Nielsen134/2
2. Jan Stoltenborg 122/1
3. Torben Sonne113/2
4. Poul Laustsen114/1
5. Axel Vermehren105/2
6. Kurt Nielsen101/2
7. Gert Jensen75/0
8. Søren Søgaard58/0

Søndag den 8. november var turen så kommet til 50 m og 300 m.      
50 m.

1. Torben Sonne145/3
2. Kurt Nielsen143/3
3. Poul Laustsen 142/3
4. Axel Vermehren140/2
5. Jan Stoltenborg138/3
6. Lars Hven Troelsen136/4
7. John Nielsen                   136/0
8. Claes Petersen121/0
9. Mogens Blomsterberg116/

300 m
1. Torben Sonne139/2
2. Poul Laustsen139/1
3. Axel Vermehren134/0
4. Jan Stoltenborg132/2
5. Kurt Nielsen126/1
7. Steffen Carlsen125/1
8. Mogens Blomsterberg 121/1
9. John Nielsen117/0
10. Claes Petersen100/0 '
11. Lars Hven Troelsen92/0


                   TREKANTSKYDNING  200 M                     
      ”Der var en gang”, - sådan begynder alle rigtige eventyr, og historien om afvikling af Trekantskydning på 200 m mellem Skyttelauget, Den Fyenske Garderforening og Kolding Garderforening er rigtigt eventyr.
      Historien tager sin begyndelse i maj 2008, hvor alle trekantskytter er samlet i Odense. Her indbyder Skyttelauget til dyst i København i 2009, og alle enes om at 16. maj 2009 skal være dagen man mødes.
      24. januar 2009 bekræftes den aftalte dato over for alle deltagere, og herefter er der så kun at vente i spænding på at 16. maj skal oprinde.
      20. april 2009 inviteres alle officielt, og nødvendige oplysninger for arrangementet sendes ud. Værelser til overnatning er reserveret, lokaler til spisning er fundet, baner er bestilt, og vi er bare klar. Men så ….
      Umiddelbart efter at invitationen er sendt, indløber der foruroligende meldinger fra vore gæster. Deres skytter har stort set alle lovet sig bort til andre arrangementer den 16. maj. Hvad gør vi nu?
       Vi tænker over tingene, og finder en ny dato i september, som vi enes om, men ak, også her melder vore gæstende skytter fra, da en fyldt kalender ikke har plads til ”nye” arrangementer. Hvad gør vi nu?
       Vi tænker over tingene, og finder en ny dato i oktober, som vi enes om, men ak, nu bryder banerne på Kalvebod ned, og vi har alligevel ikke baner til skydningen, og så kommer der igen afbud. Hvad gør vi nu?       Tekstboks: Vi tænker over tingene, og enes så om, at dette års skydning i København afholdes på banerne i Skallebølle lige uden for Odense. Endelig 31. oktober mødes vi så i kammeratlig dyst.
      Se det var et rigtigt eventyr, alle skulle så grueligt meget igennem, men det endte lykkeligt.
      Blev det nævnt, at Skyttelauget vandt skydningen.    

VÅBENKONTROL.
      Som nævnt i sidste nummer af Sigtekornet har Skyttelauget været pålagt at foretage kontrol af samtlige våben registreret under Skyttelauget. Det er ganske mange våben der her skal kontrolleres, men alle våben har været fremvist til kontrol, deres eksistens er blevet noteret, og kontrolskema er returneret til De Danske Skytteforeninger. Alt i alt er hele denne proces gået rigtig smidigt og problemfrit.
       Skyttelauget, og de medlemmer der har privatejede våben, kan nu roligt gå ind i det nye år i visheden om, at foreningens våben er lovformeligt registreret.


SKYTTELAUGET PÅ INTERNETTET.

       Igennem flere år har interesserede kunnet læse om Skyttelauget på Internettet. Information om Skyttelauget ligger i dag som en fast del af Garderforeningen i Københavns hjemmeside. Har du endnu ikke set siden, så gå ind på

www.garderforeningen.dk

og klik dig videre til Skyttelauget. Her kan du læser lidt om Skyttelauget og bladre videre til Sigtekornet.
       Har du læst Sigtekornet på Internettet? Hvis ikke så er det nok på tide, at du   
  prøver. Siden januar 2008 har Sigtekornet kunnet læses på Internettet på

  http://www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html.
                          KONTINGENT 2010.

      Jo det er rigtig nok… ikke nok kan vi synge med på, at ”julen varer længe, koster mange penge”, men nu er det også blevet den tid, hvor vi skal betale kontingent til Skyttelauget. Hvor alt andet bliver dyrere, så er det værd at bemærke, at kontingentet er uændret for 2010, altså
-   Aktive medlemmer180,- kr.
-   Passive medlemmer100,- kr.
       Beløbsmæssigt er det jo ikke de store summer, der er tale om. Faktisk er det jo fantastisk at man kan deltage i almindelig træning på 15 m hver onsdag fra september til april, at man kan skyde på langdistance hele året, at man kan låne geværer, handsker og remme på begge distancer, at man kan deltage i festlige juleløjer med formandens sjove julepåfund, at man kan være med til en sjov fugleskydning, at man får Sigtekornet 4 gange om året, at man kan deltage med Skyttelaugets skytter i Vingsted, til regionsskydning, til konkurrencer i vores amt, at man kan deltage i Trekantskydning på 15 m, at der er mulighed for deltagelse i både handicapskydning og tilhørende spisning hver måned i vinterhalvåret og så videre og så videre, for et så beskedent beløb.
      Girokort er vedlagt, og kassererens juleønske er, at du indbetaler dit kontingent inden 15. februar.

UDEN MAD OG DRIKKE-DUR EN GARDER IKKE

       Indtil nu har denne sæsons handicapspisninger budt på stegt flæsk og persillesovs, bøf stroganoff og brunkål med flæsk, og det har absolut været noget der er faldet i de sultne garderskytters smag.
       Der er blevet spist godt, og til tider har man kunnet spørge sig selv, om de har den samme appetit hjemme. Hovedsagen er dog, at maden har smagt godt, og at alle har haft nogle hyggelige sammenkomster efter handicapskydningerne.
       For den resterende del af denne vil kokken fremtrylle:
December:     Flæskesteg med alt hvad der sig hører hertil.
6. Januar:       Skipperlabskovs og rødbeder.
3. Februar;     Gule ærter med flæsk, pølse og pandekager
22. Februar:   Gammeldaws oksesteg med diverse tilbehør.
3. Marts:         Sprængt oksebryst og peberrodssovs.
7. April:           Hamburgerryg med Gemüse.
28. April:         Wienerschnitzel med egen sardin  og forårscitron


GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-mail: stoltenborg@mail.dk
x
x
x
KASSERER
Ole C. Rasmussen
Rødkildevej 60
2400 København NV
Tlf: 53 27 92 74
E-mail:
ab-bakkehusene@kab-bolig.dk
Giro-konto:  713 – 2409
x
NÆSTFORMAND
Ole A. Christensen 
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 56 01
E-mail:
o.abildgaard@adslhome.dk
x
SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 22 68
E-mail: mex@vip.cybercity.dk
x
x
SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75
x
x
x
SIGTEKORNET'S
REDAKTION
Flemming Grønning
Rytterhusene 45
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 67 94
 E-Mail: mingo@webspeed.dk
x

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

FORMAND
Flemming Grønning
Rytterhusene 45
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 67 94
 E-Mail: mingo@webspeed.dk
 


xx
KASSERER
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31
3600 Frederikssund
Tlf: 47 31 44 42
E-mail: subj@webspeed.dk
Giro-konto: 664 – 6603
Bank overførsel: 1551
                         – 664 6603

SKYDEBANER

KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg 
Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Tlf: 33 21 55 15. 
(Restauratør Jens Kofoed.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 32 52 53 44 (vagten)
x
x
xWebmaster: SEP 58 Peter Horsten.                     
Sidst opdateret 30. december 2009.