48. Årgang
APRIL 2009
Nr. 2


Laugets generalforsamling den 29. april.
Skyde- og aktivitetskalender.
Kommende arrangementer.
Mindeord for
Niels Ove Jensen, formand for Skyttelaugets Venners Fond.
Landsskydning 15 meter.
Langdistance sommeren 2009.
Sommerens konkurrencer 2009.
Kassereren smiler.
Ny bestyrelse i Skyttelaugets Venners Fond.
Skyttelauget på Internettet.
Hvem er hvem ?
Kokken serverer.

Referater:
Regionsskydning 2009.

Bankoaften i Skyttelauget
.

Lad blive læst blandt Gamle Gardere med tilhør til Skyttelauget.
Det gøres herved vitterligt udi kredsen af Gamle Gardere i Garderforeningens Skyttelaug, at det behager foreningen at lade kalde til samling og tinge for afholdelse af dens årlige og ordinære Generalforsamling.
Alle Gamle Gardere udi Skyttelauget, som haver afklaret deres pekoniære forhold til foreningens skatmester, og her haver erlagt gebyr for medlemskab for det Herrens år anno MMIX kan give møde og lade deres røst lyde på Generalforsamlingen

Møde gives onsdag den 29. april 2009. Indringning af Generalforsamling sker kl. 18.30, hvorfor møde bør gives betids i forhold hertil.

Læs mere HER.

APRIL
Onsdag  01 Træning, handicapskydning og spisning 15 m m                                            kl. 18:30
Onsdag  08 Træning 15 m                      kl. 18:30
Onsdag  15 Træning 15 m                      kl. 18:30

Onsdag  22 Mesterskaber 15 m                 kl. 18:30
Søndag  26 Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Onsdag  29 Generalforsamling                 kl. 18:30

MAJ
Søndag  10 Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Søndag  24 Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00

JUNI
Onsdag  03 300 m aftenstævne på Kalvebod     kl. 16:00
Søndag  07 Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Tirsdag 09 200 m sommerturnering på Kalvebod kl. 16:00
Onsdag  17 300 m aftenstævne på Kalvebod     kl. 16:00

JULI
Sommerferie

AUGUST
Søndag  02 Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Søndag  16 Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00
Lørdag  22 200 m Amtsmesterskaber på Kalvebod
Søndag  23 200 m Amtsmesterskaber på Kalvebod
Onsdag  26 300 m aftenstævne på Kalvebod     kl. 16:00
Lørdag  29 300 m Amtsmesterskaber på Kalvebod
Søndag  30 Langdistance på Kalvebod          kl. 08:00


GENERALFORSAMLING
GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG

Garderforeningens Skyttelaug afholder ordinær Generalforsamling
onsdag d. 29. april 2008 kl. 18.30
på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68.
Dagsorden jf. Skyttelaugets vedtægter.
1.    Valg af dirigent.
2.    Formandens beretning.
3.    Kassererens beretning.
4.    Indkomne forslag. (Ingen).
5.    Fastsættelse af kontingent.
6.    Valg af formand.
       På valg Jan Stoltenborg. Villig til genvalg.
7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
       På valg Ole Abildgaard. Villig til genvalg.
       På valg John Nielsen. Villig til genvalg.
8.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
       På valg Torben Sonne. Villig til genvalg.
       På valg Otto Jensen. Villig til genvalg.
9.    Valg af revisor.
       På valg Jørgen Eklund. Villig til genvalg.
10.  Valg af revisorsuppleant.
        På valg K.E.Andersen.
11.   Valg af fanebærer.
         På valg Ole Abildgaard. Villig til genvalg.
12.    Eventuelt.

Mød frem og hør om året der gik i Skyttelauget, og vær med til at få indflydelse på vores forenings drift.
Efter Generalforsamlingen vil der blive serveret mørbradgryde, men kun for de, der har tilmeldt sig spisning. Tilmelding sker på skydebanen eller til Flemming
(43 64 67 94), og skal ske ikke senere end 26. april.
NIELS OVE JENSEN.

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND.

Det var med sorg, men ikke uventet, at vi fik meddelelsen, at Niels Ove Jensen var afgået ved døden mandag den 9. marts 2009....Niels Ove var medlem af Skyttelauget gennem mange år, og var en meget trofast støtte til Skyttelauget gennem alle årene. Han var medstifter af Skyttelaugets Venners Fond i november 1978, og bestred blandt andet posten som kasserer gennem mange år. Efter A.V. Hansens død blev N.O., som han hed i daglig tale, i 1991 valgt til posten som formand og beholdt denne post livet ud....Ud over sit medlemskab af Garderforeningens Skyttelaug var N.O. også medlem i Garderforeningen i København, ligesom han også bestred hvervet som  Årgangsformand for sin årgang, Marts 59. Årgangen stod fora t skulle holde sit 50 års jubilæum til maj, men dette nåede N.O. så desværre ikke. ...For sit arrangement i Gardersagen og som årgangsformand blev N.O. tildelt De Danske Garderforeninger Hæderstegn....N.O. blev bisat fredag den 13. marts fra Christians-kirken i Kgs. Lyngby med stor deltagelse af familie, venner, bekendte og årgangskammerater, samt Garderforeningen i København og Skyttelauget der hver stillede med deres faner....
N.O. vil blive savnet blandt gamle gardere, og han vil blive savnet i Garderforeningens Skyttelaug.

Æret være Niels Ove Jensens minde.


NY BESTYRELSE I SKYTTELAUGETS VENNERS FOND.

Som bekendt har Skyttelaugets Venners Fond desværre mistet sin mangeårige formand, Niels Ove Jensen. Bestyrelsen har efterfølgende fordelt posterne i bestyrelsen som følger:
   Formand: (konstitueret) Flemming Grønning. Tlf. 4364 6794
   Kasserer: Bjørn R. Hansen                             Tlf. 4731 4442
•   Bestyrelsesmedlem: Ole Legaard                   Tlf.  4364 5405
•   Bestyrelssuppleant: Ubesat indtil Generalforsamling 2010.
KASSEREREN SMILER

Det er ikke tit, man ser en kasserer smile. Som oftest ser de ud som om de har smerter, eller i det mindste har en sten i skoen.
Imidlertid ser Skyttelaugets kasserer smilende ud for tiden, hvilket skyldes, at stort set alle medlemmer har betalt kontingent for 2009.
Hermed kan foreningen fortsat betale for, at vi kan skyde, og dermed har kassereren god grund til at smile.
Foreningen takker for kontingentindbetalingerne.


”HVIS MAD ER GODT    
SÅ MÅ MEGET MAD, VÆRE MEGET GODT”

En lang vintersæson er ved at være overstået, og vores huskok kan snart se frem til en tiltrængt sommerferie. Endnu kan han dog ikke slappe af, idet Skyttelauget fortsat har et par maddage til gode....
Onsdag d. 1. april har vi ud over almindelig træning på 15 m også mulighed for at skyde både handicap og Landsskydning, så her er en god mulighed for at slå flere fluer med ét smæk....
Onsdag d. 29. april afholder Skyttelauget Generalforsamling, og her bør man næsten deltage. Ikke nok med at man får lejlighed til at høre om foreningens drift, men man slutter også af med lidt godt at spise....
Menukortet for resten af sæsonen ser således ud:     Onsdag den 1. april:   Skipperlabskovs 

     Onsdag den 29. april: Mørbradgryde.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

LANDSSKYDNING 15 M.
Nu er det ved at være på høje tid, hvis ikke du har skudt din Landsskydning på 15 m. Sidste mulighed er onsdag 8. april. Skyttelauget er klar til at tage imod, med skiver, baner, ammunition og eventuel lidt støtte, hvis det måtte være nødvendigt. Husk det nu, - sæt en aften af, og kom en tur på skydebanen.

GENERALFORSAMLING.
Skyttelaugets Generalforsamling afholdes onsdag 29. april 2009 kl. 18.30 på kortdistancebanerne, Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68. Mød frem og hør om året der gik i Skyttelauget, og vær med til at få indflydelse på vores forenings drift. Efter Generalforsamlingen vil der blive serveret mørbradgryde, men kun for de, der har tilmeldt sig spisning. Tilmelding sker på skydebanen eller til Flemming (4354 6794), og skal ske ikke senere end 26. april.

LANGDISTANCE.
Sommeren står snart for døren, så dermed kan undskyldningen om, at der er for koldt ikke længere anvendes. Skyttelauget skyder stadig hver anden søndag året rundt på Kalvebod. Vi mødes i ”SKAK-huset” på den store grus parkeringsplads til morgenkaffe kl. 08.00.  Efter kaffen går vi på banerne og ser om vi stadig kan ramme skiven.

KONKURRENCER PÅ LANGDISTANCEN 2009.
Sommeren er meget snart over os for alvor, og dermed kommer der en hel del gode tilbud til alle skytter på langdistancen på Kalvebod. Kig i kalenderen og sæt kryds, hvor du kan deltage, for alle kan deltage i nedenstående skydninger:...

• 28. april 200 m sommerturnering kl. 16:00
• 19.  maj  200 m sommerturnering kl. 16.00
• 20.  maj  300 m aftenstævne     kl. 16.00
• 23.  maj   50 m amtsturnering.
• 03. juni  300 m aftenstævne     kl. 16.00
• 06. juni   50 m amtsturnering
• 09. juni  200 m sommerturnering kl. 16.00
• 17. juni  300 m aftenstævne     kl. 16.00
• 27. juni   50 m amtsturnering
• 26. aug.  300 m aftenstævne     kl. 16.00


MERE OM LANDSSKYDNING 15 M 2009.

Vi skyder stadig Landsskydning på 15 m, og det vil vi gøre helt frem til 8. april 2009.
I lighed med tidligere år er deltagelse i Landsskydnin- gen på 15 m en af de vigtigste aktiviteter for Skyttelauget. Dette er en skydning der arrangeres af gamle gardere og for gamle gardere, og vi har derfor en helt naturlig interesse i deltagelse. Derudover er det en af de samlende aktiviteter inden for De Danske Garderforeninger, idet alle gamle gardere og alle landets lokale garderforeninger herigennem kan ”mødes” i kammeratlig dyst på tværs af alder og geografi.
Som nævnt i sidste nummer af Sigtekornet deltager vi som Garderforeningen i København, og vi skal naturligvis prøve at leve op til, at vi ikke bare er Danmarks største garderforening, men også den garderforening der deltage med flest gamle gardere i Landsskydningen på 15 m.
Målet for deltagelse i 2009 er meget ambitiøst, og nogen kan måske fristes til at sige, at det er for ambitiøst. Dette er dog ingenlunde tilfældet.
Målet for 2009 er, at Garderforeningen i København skal deltage med (mindst) 50 gamle gardere.
Skal dette mål nås, har vi brug for Din hjælp. Skyttelauget og vores moderforening, Garderforeningen i København, har brug for, at også Du kommer en tur på skydebanen.
Selvom der nu kun er to gange tilbage, nemlig den 1. og den  8. april, så er det stadig ikke for sent at deltage, og foreningen har stadig brug for lige netop Dig og Din skydning.
På forhåbentlig gensyn på skydebanen til Landsskydning 15 m.
SKYTTELAUGET PÅ INTERNETTET

Ind imellem bliver der spurgt, hvorvidt Skyttelauget er at finde på internettet, og hertil kan kun siges, at det er Skyttelauget. Orientering om Skytttelauget og dets aktiviteter har kunnet findes på internettet gennem flere år, og vi er så heldige, at information om Skyttelauget i dag kan findes 2 forskellige steder på internettet.

Skyttelauget historie  
På Garderforeningen i Københavns hjemmeside på internet-adressen

www.garderforeningen.dk

er det muligt at læse lidt om Skyttelaugets historie, hvem der kan blive medlem, og hvilke aktiviteter der kan findes i Skyttelauget, ligesom man kan finde skydedatoer for både kort- og langdistancen. Derudover er det muligt at klikke sig videre til Sigtekornet.

Sigtekornet.
Ja den er god nok, - Sigtekornet kan læses på internettet. Faktisk har Sigtekornet kunnet læses på internettet i lidt over 1 år, hvilket flere da også har gjort.
Sigtekornet kan findes på adressen:

www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html

Hvis ikke du har prøvet at gå ind og se Sigtekornet her, så kan redaktionen kun opfordre til at du prøver.
På siden kan du også læse alle ældre numre af Sigtekornet fra 2008.

Hvis ikke du har prøvet at være inde på de to nævnte sider, så skal opfordres til at du prøver. Hvis du allerede har prøvet, hvorfor så ikke prøve igen. I øvrigt skal opfordres til, at man spreder kendskabet til Skyttelauget på internettet til andre, - jo flere jo bedre.


REFERATER.REGIONSSKYDNING 2009.
Søndag den 22. marts mødtes 22 skytter i Frederikssund til årets Regionsskydning på 15 meter, hvor Nordsjællands Garderforening i anledning af sit forestående 100 års jubilæum tog imod som værter og bød på morgenbord.
De 22 skytter var fordelt på 4 foreninger, hvoraf Skyttelauget stillede med de 9. Morgenkaffen blev drukket mens man fik hilst på de øvrige deltagere, og kl. 10.00 gik de første på banerne for at yde det bedste de kunne. Banemæssigt blev vi budt på nogle meget flotte og gode skydebaner, og de gode baneforhold gør jo også, at man prøver at give den et ekstra nøk, for at opnå et godt resultat.
Da frokosttiden nærmede sig, havde Skyttelauget lige som sidste år besluttet sig for en fælles frokost med et rent overflødighedshorn af lækkerier. Der var næsten alt hvad en sulten gammel garder kunne begære på bordet, så ingen kunne sige sig fri for at være en smule overmætte efter frokost.
Så kom der kaffe og hjemmebagt kage på bordet, og man gjorde klar til præmieoverrækkelsen, hvor de dygtige skytter kunne gå hjem med en god flaske vin under armen. Også Skyttelaugets skytter var at finde mellem præmietagerne....De deltagende skytter fra Skyttelauget var:
Poul Laustsen, Mogens Blomsterberg, Bjørn Hansen, Flemming Grønning, Kurt Nielsen, John Nielsen, Torben Sonne, Axel Vermehren og Jan Stoltenborg.
Til næste år er vi indbudt til Regionsskydning hos Køge og Omegns Garderforening, og det ser vi så frem til.
Til slut skal der lyde en tak til Bjørn og Susanne Hansen for arrangementet, Nordsjællands Garderforening for værtskabet, samt Ole Olsen for de godt bedømte skiver, om end en enkelt følte sig dømt lidt ned, selvom han dog måtte acceptere, at han ikke havde skudt mere.


BANKO AFTEN I SKYTTELAUGET.

Klokken var 18.30 præcis onsdag den 11. februar 2009, da første nummer i Skyttelaugets årlige bankospil blev råbt op. Herefter gik det slag i slag indtil sidste ”banko”-råb lød og sidste præmie blev delt ud.
Imellem første nummer kl. 18.30 og sidste ”banko” var der spillet 10 spil med gevinst på henholdsvis 1 række, 2 rækker og hele pladen fuld, der havde været sidegevinster og i nogle tilfælde også side-sidegevinster. Derudover var der særspil og lotterier, så chancen for at vinde en af de mange præmier var klart til stede.
Som noget nyt ved årets bankoaften var Skyttelaugets banko henlagt til Frederiksberg Slot. Det er jo ikke hver dag, at vi får stillet et slot og gratis parkering til rådighed for vort bankospil, så vi nød begge dele.
Det var i år besluttet, at det maksimale antal plader pr. deltager måtte være 4 bankoplader. Hermed var unge som gamle, og trænede som utrænede bankoøjne, banko-hajer som banko-novicer stillet ens, med hensyn til plader. Enkelte ville sikkert gerne have haft flere plader at spille på, men alle var dog glade for, at der var plader overhovedet, og at de ikke selv skulle tegne dem.
Det kan godt være, at man ikke skulle tegne sin egen bankoplade, men man skulle dog selv skrive numre på en spilleplade til det afsluttende særspil. Dette var også alt rigeligt af udfordring, og krævede mere end almindelig pædagogisk instruktion. At skulle finde ”de rigtige ” numre, og skrive dem ned på en bankoplade, er altså ikke helt nemt, men det var jo netop en del af udfordringen, såfremt man ønskede at vinde.
Aftenens sidste spil havde et lille maleri med motiv fra Sandholmlejren som hovedgevinst. Billedet var malet af et af Skyttelaugets medlemmer, Axel Vermehren, og interessen for at vinde det var meget stor blandt de fremmødte. Desværre kunne kun en enkelt glæde sig over, at få maleriet med hjem. En tak skal lyde til alle deltagere, til alle præmiesponsorer, ligesom der skal siges et på gensyn til næste års bankospil.


GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-mail: stoltenborg@mail.dk
x
x
x
KASSERER
Ole C. Rasmussen
Rødkildevej 60
2400 København NV
Tlf: 53 27 92 74
E-mail:
ab-bakkehusene@kab-bolig.dk
Giro-konto:  713 – 2409
x
NÆSTFORMAND
Ole A. Christensen 
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 56 01
E-mail:
o.abildgaard@adslhome.dk
x
SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 22 68
E-mail: mex@vip.cybercity.dk
x
x
SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75
x
x
x
SIGTEKORNET'S
REDAKTION
Flemming Grønning
Rytterhusene 45
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 67 94
 E-Mail: mingo@webspeed.dk
x

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

FORMAND
Flemming Grønning
Rytterhusene 45
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 67 94
 E-Mail: mingo@webspeed.dk
 


xx
KASSERER
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31
3600 Frederikssund
Tlf: 47 31 44 42
E-mail: subj@webspeed.dk
Giro-konto: 664 – 6603
Bank overførsel: 1551
                         – 664 6603

SKYDEBANER

KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg 
Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Tlf: 33 21 55 15. 
(Restauratør Jens Kofoed.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 32 52 53 44 (vagten)
x
x
xWebmaster: SEP 58 Peter Horsten.
Sidst opdateret 5. maj 2009.