47. Årgang
APRIL 2008
Nr. 2 

Generalforsamling 30. april kl. 18:30.
Skyde- og aktivitetskalender.
Kommende arrangementer.
Langdistance - sommerskydning.
Landsskydning 200 m.
Hvem er hvem.

Resultat af landsskydning 2007, 200 m.
Referater:
Trekantskydning, 15m.
Regionsskydning 15m.
Generalforsamling, Skyttelaugets Venners Fond.
Årets Banko Aften.

Link til tidligere numre af SIGTEKORNET.
Link til GARDERPORTAL.


 
Endnu én, der skal deltage i
Skyttelaugets Generalforsamling
Onsdag d. 30. april kl. 18.30


Skal du også deltage …?

APRIL
Onsdag 02 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl 1830
Onsdag 09 Træning 15 m kl 1830
Søndag 13 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 16 Træning 15 m kl 1830
Onsdag 23 Mesterskabsskydning 15 m kl 1830
Søndag 27 Langdistance på Kalvebod kl 0800
Onsdag 30 Generalforsamling med efterfølgende spisning kl 1830

MAJ
Søndag 25 Langdistance på Kalvebod kl. 0800

JUNI
Søndag 08 Langdistance på Kalvebod kl. 0800

JULI
Sommerferie

AUGUST
Søndag 03 Langdistance på Kalvebod kl. 0800
Søndag 17 Langdistance på Kalvebod kl. 0800
Søndag 31 Langdistance på Kalvebod kl. 0800

SEPTEMBER
Onsdag 03 Træning og handicapskydning 15 m kl. 1830
Onsdag 10 Træning 15 m kl. 1830
Søndag 14 Langdistance på Kalvebod kl. 0800
Onsdag 17 Fugleskydning kl. 1830
Lørdag 20 Vingsted – 50 m og 200 m kl. 0800
Onsdag 24 Træning 15 m kl. 1830
Torsdag 25 Skydning mod Livgarden (foreløbig dato) kl. 1300
Søndag 28 Langdistance på Kalvebod kl. 0800

KOMMENDE ARRANGEMENTER

GENERALFORSAMLING 30. APRIL KL. 18:30.

Skal du også deltage   ?

Generalforsamling i Garderforeningens Skyttelaug står for døren. Onsdag den 30. april vil klokken lyde for generalforsamlingen og dirigenten vil bekendtgøre, hvorvidt der er lovligt indvarslet. 

Redaktionen er ikke sikker på, at formanden endnu har færdiggjort sin beretning, så den må vi vente med at høre, til han får ordet på Generalforsamlin- gen. Kassereren har imidlertid afsluttet regnskab mv., som er sendt til alle medlemmer.

Bestyrelsen håber naturligvis på at se flest mulige til Generalforsamlingen. Det er altid hyggeligt når foreningens medlemmer mødes, så for de der ikke dukker op så tit, var dette da en god anledning til både at møde gamle bekendte og til at høre det sidste om Garderforeningens Skyttelaug.

Af hensyn til den efterfølgende spisning skal vi bede om, at man tilmelder sig hertil. Såfremt du ønsker at deltage i spisningen skal tilmelding ske ikke senere end 27. april. Tilmelding kan ske enten på skydeaftenerne forud for generalforsamlingen eller til Flemming Grønning på telefon 4364 6794.

Dagsorden jf. Skyttelaugets vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af kasserer.
       På valg Ole C. Rasmussen. Villig til genvalg.
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer.
       På valg Leif Zachariassen. Villig til genvalg.
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
       På valg Torben Sonne. Villig til genvalg.
       På valg Otto Jensen. Villig til genvalg.
  9. Valg af revisor.
       På valg Jørgen Eklund. Villig til genvalg.
 10. Valg af revisorsuppleant.
        På valg K.E.Andersen. Villig til genvalg.
 11. Valg af fanebærer.
        På valg Ole A. Christensen. Villig til genvalg.
12.  Eventuelt.

Opmærksomheden skal henledes på, at forslag jf. dagsordenens punkt 4, skulle være bestyrelsen i hænde seneste 15. marts 2008.
 
 


LANGDISTANCE – SOMMERSKYDNING
Hvad med at komme en tur ud på skydebanerne på Kalvebod i løbet af sommeren, og se om du stadig kan ramme skiverne på de lidt længere distancer. Vi skyder hver anden søndag, hvor vi mødes til morgenbrød og kaffe kl. 0800, for så herefter at gå på banerne.  Brug et par timer en søndag formiddag i selskab med garderkammerater, og kombiner det med at du lige får øvet dig, inden det går løs efter sommerferien med Landsskydning på 200 m, regionsskydning på 200 m og skydningen i Vingsted. På gensyn på langdistancen.


LANDSSKYDNING 200 M
Selvom sneen stadig er at se rundt omkring i landskabet, så skal vi alligevel se lidt frem i tiden. Også i år vil Skyttelauget deltage i Landsskydning på 200 m, der finder sted i august og september. Sæt allerede nu et kryds herfor i kalenderen, og kom en tur på skydebanen. Vel mødt.
 

RESULTATER OG 
REFERATER

LANDSSKYDNING 200 M 2007

Endelig har vi modtaget resultatlisten fra Landsskydningen på 200 m i 2007. Den har været lidt længe undervejs, men så varede spændingen omkring resultaterne jo bare længere. Spændingen er nu udløst, og Skyttelauget klarede sig godt. Vi deltog med flest skytter på landsplan, og der var flere rigtig gode individuelle resultater, som det fremgår af nedenstående:
 

Veteran – Nr. 1 og vinder
Torben Sonne 148
Kurt Nielsen 147
Bjørn Hansen 141 
X
x
Hold 1 – Nr. 2 i 1. division
Jan Stoltenborg 148
Svend Mørup 146
Chris Madsen 145
Poul Laustsen 144
x
Hold 2 – Nr. 6 i 1. division
Ole Abildgaard 143
Axel Vermehren 141
Mogens Grønning 141
Flemming Grønning 138 
x
Hold 3 – Nr. 2 i 2. division
Jens Søndergaard 137
John Nielsen 136
Talan Husnu Seref 135
Claes Pedersen 135
x
Hold 4 – Nr. 3 i 2. division
 PeterHorsten 132
Jens Nielsen Vind 132
Lars Chr. Gjersøe 130
Peter Lysholt 129
x
Hold 5 – Nr. 1 i 3. division
Thorkild Johansen 129
Michael Grønlund 128
Hans Erik Skov Nielsen 127
Nikolaj Kørner Jensen 125
x
Hold 6– Nr. 2 i 3. division
Ole C. Rasmussen 125
Henrik H. Thustrup 123
Nikolaj M. Jensen 123
Klaus Riisbro 121 
x
Hold 7 – Nr. 2 i 4. division
Jørgen Dyrsøe 119
Lasse Jacobsen 117
Mikkel Bro 116
Thomas Bo Olsen 116
x
Hold 8 – Nr. 4 i 4. division
Jonas Wurr Lund 116
Lars Hven Troelsen 103
Witt Horsten   93
John Lind Jans   78 
Bedste veteranskytte
Torben Sonne 148/4
x
Bedste skytte årg. 48 - 57
Flemming Grønning


TREKANTSKYDNING 15 M

Den årlige Trekantskydning på 15 m mellem Ndr. Birk, Sdr. Birk og Skyttelauget blev afviklet med Skyttelauget som vært onsdag d. 5. marts. Invitationerne var sendt ud i god tid, og tilmelding til skydningen var modtaget fra begge gæstende foreninger, så alt var klar til en hyggelig aften.

Sdr. Birk stillede med 9 skytter og Skyttelauget stillede med 15 skytter, så begge foreninger kunne mønstre fuldt hold. Desværre kunne Ndr. Birk ikke stille med fuldt hold, men det vigtigste er jo stadig, at de tre foreninger kan mødes og have en kammeratlig dyst.

Aktiviteten på skydebanerne var høj, og koncentrationen var lige så. Desværre må vi dog konstatere, at vi tidsmæssigt skal bruge forholdsvis meget tid til gennemførelse af en skydning, hvor vi har mange skytter, idet vore baner kun råder over 5 standpladser, - når der er flest. Denne aften var en bane ude af drift, hvorved vi kun havde 4 anvendelse standpladser, hvilket naturligvis gav et yderligere pres på banerne. Alle fik dog skudt

Efter endt skydning var der samling i cafeteriaet, hvor der blev budt på skibberlabskovs, hvilket var noget der faldt i god smag hos alle. Der blev tygget og snakket ved alle bordene, som var det en særskilt konkurrence.

Endelig var det tid til at fortælle om aftenens resultater, og igen i år kunne Skyttelauget hjemtage alle pokalerne, hvilket vil sige pokal for bedste skytte, pokal for bedste veteranskytte og de to holdpokaler. 

Resten af aftenen forløb med snak på kryds og tværs, hvor gamle soldaterhistorier blev fortalt endnu en gang. Alt i alt en hyggelig aften, der forløb helt som gamle gardere ønsker det, når de samles.REGIONSSKYDNING PÅ 15 METER.

Det var en tidlig søndag morgen i marts, - nærmere bestemt søndag den 9 marts, og 8 skytter fra Skyttelauget havde sat hinanden stævne for deltagelse i Regionskydning på 15 m.

Årets værter var Køge Garderforening, der havde inviteret til morgenkaffe i foreningens nye og flotte lokaler, og til skydning på næsten ny renoverede skydebaner i Herfølge. Rammerne for et godt arrangement var således på plads, og det var nu op til skytterne, om de skydemæssigt kunne leve op hertil. 

Selvom der desværre ikke er tradition for en stor deltagelse i Regionskydningen, så håber man jo hvert år på flere skytter, og specielt da vores Region jo dækker hele Sjælland. Det samlede deltagerantal nåede dog kun op på 20 skytter, fordelt mellem 4 foreninger. Det må kunne gøres bedre.

Om end ikke alle efter egen skydning var lige tilfredse med eget resultat, så var man dog fuldt fokuseret, når man gik på banerne. Det kan så godt være, at morgenkrydderen skulle have været skiftet ud med noget sigtebrød i stedet. Præmiemæssigt klarede Skyttelauget sig fornuftigt, idet det blev til 4 præmier til vore skytter.

Ved frokosttid kom så madpakken frem. Skyttelaugets deltagere havde i år besluttet, at den flade madpakke var historie, og i stedet havde hver mand medbragt lidt til et frokostbord – og hvilket frokostbord det blev. Der var næsten alt hvad hjertet kunne begære, og interessen fra flere af de øvrige deltagere for vores frokost var ikke til at tage fejl af.

Da maden var spist og præmieuddelingen var overstået var det blevet tid til opbrud. Fra garderskytterne fra København skal lyde en tak til Køge Garderforening for en dejlig dag og et godt arrangement. Ligeledes en tak til Regionskydelederen for en god skydning. Vi ser allerede nu frem til næste års skydning.SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

Mandag den 25. februar 2008 afholdt Fondens sin 30. ordinære generalforsamling med 20 fremmødte medlemmer. På grund af sygemelding fra Formand Niels Ove Jensen, bød Flemming velkommen generalforsamling, og herefter overtog dirigenten.

Flemming aflagde på formandens vegne beretning om årets gang i Fonden. Beretningen blev taget til efterretning, hvorefter kassereren, Bjørn R. Hansen, fremlagde regnskabet. Da dette var udsendt forud for generalforsamlingen, havde alle haft tid til at granske det, således at det kun var en form sag, at gennemgå det og godkende det.

Bestyrelsen havde fremsat forslag til dagsordenen om en kontingent-forhøjelse, idet foreningen havde haft uændret kontingent i de forløbne 30 år. Bestyrelsen foreslog nyt kontingent til 50 kroner pr. medlem. Forslaget blev vedtaget.

Ved de efterfølgende valg blev Niels Ove Jensen genvalgt til formand, og Flemming Grønning blev genvalgt til bestyrelsen. Punkt 7 var valg af revisor, og her blev Hans Erik Skov Nielsen valgt for 1 år i stedet for Mogens Vestersøe, som var afgået ved døden. Punkt 8. var valg revisorsuppleant, og her blev John Lind Jans valgt, dog også kun for 1 år. Så til næste år er det nyvalg til begge disse poster, hvorfor vi allerede nu efterlyser positive emner til hertil.

Under Eventuelt takkede Skyttelaugets formand for Fondens altid positive indstilling, til de ønsker Skyttelauget måtte fremkomme med, når der er brug for en økonomisk håndretning. Flemming kvitterede, og nævnte at det jo er derfor, at vi har Skyttelaugets Venners Fond.

Efter Generalforsamlingen blev der serveret en dejlig menu bestående af Paprika-koteletter med tilbehør og efterfølgende Mocca & småkager.ÅRETS BANKO – AFTEN

Onsdag den 13. februar var så aftenen, hvor det længe ventede og meget omtalte Banko skulle løbe af stabelen. 46 forventningsfulde og glade medlemmer, koner, kærester og venner af Skyttelauget havde givet møde, og sad på spring klokken 1900, med alle de plader de kunne magte at spille på, foran sig.

Lidt før kl. 19.00 blev der budt velkommen, spillereglerne blev forklaret, og alle brikkerne blev kontrolleret så alt var i skønneste orden, og præcis på slaget 19.00 kunne aftenens første nummer råbes op.

Vi blev belært om, at det hed ”1 række”, ”2 rækker” og ”BANKO”, når hele pladen var fuld, - og intet andet. Stilheden rugede i salen, og alle var spændte på, hvornår den første række blev fundet, - et ryk gik gennem forsamlingen da den første spæde stemme lød med 1-række, og så var man for alvor klar over, at nu var det nu, at spillet virkelig var i gang.

Præmiebordet var så fyldt med præmier, at man skulle tro, det var til to spilleaftener, men nej, det var til samme aften. Der var sidemands og side-sidemands gevinster, der var særlige præmier, hvor der skulle råbes ”SKYTTELAUGET,” og så var der jo alle de forskellige rækkepræmier. Jo, de som deltog, fik noget for pengene, og selv om der var flere gengangere blandt vinderne, blev de forskellige gevinster dog fornuftigt fordelt blandt deltagerne.

At så mange deltog i løjerne kan jo kun tages som udtryk for, at Skyttelaugets BANKO er værd at komme til, både på grund af de  mange flotte præmier, men i særdeleshed på grund hyggen og fællesskabet. Bestyrelsen og spilleudvalget siger tak for fremmødet og deltagelsen og på gensyn til næste år, den anden onsdag i februar måned. Altså den 15. februar 2009.


Redaktion: Flemming Grønning.
Bearbejdet til brug på Internettet af 940 SEP 58.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-mail: stoltenborg@mail.dk
x
x
x
KASSERER
Ole C. Rasmussen
Rødkildevej 60
2400 København NV
Tlf: 38 88 23 61
E-mail:
formand@bakkehusene.dk 
Giro-konto:  713 – 2409
x
NÆSTFORMAND
Ole A. Christensen 
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 56 01
E-mail:
o.abildgaard@adslhome.dk
x
SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 22 68
E-mail: mex@vip.cybercity.dk
x
x
SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75
x
x
x
SIGTEKORNET'S
REDAKTION
Flemming Grønning
Rytterhusene 45
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 67 94
 E-Mail: mingo@webspeed.dk
x

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND

FORMAND
Niels Ove Jensen
Buddingevej 87 E
2800 Kgs Lyngby
Tlf: 45 93 70 25
E-mail: vinojebo@mail.tele.dk
x
x
X
xx
KASSERER
Bjørn Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31
3600 Frederikssund
Tlf: 47 31 44 42
E-mail: subj  webspeed.dk
Giro-konto: 664 – 6603
Bank overførsel: 1551
                         – 664 6603
x

SKYDEBANER

KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg 
Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Tlf: 33 21 55 15. 
(Rest. Jens Kofoed
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 32 52 53 44 (vagten)
x
x
x

PHH
Sidst opdateret 12. april 2008