Man kan slukke for lyden ved at trykke på Esc tasten.

Hjemmesider for Livgardens hold
SEPTEMBER  1958.
både de, der er medlem af en garderforening og de, der ikke er medlem af en garderforening. Livgarden, hold SEP 58.
--------------- ---------------

55 ÅRS JUBILÆET den 28. juni 2013.


LIVGARDENS HOLD SEP 58.
55 ÅRS JUBILÆET.
Ved 50 års jubilæet i 2008, som blev holdt sammen med Livgardens 350 års jubilæum, talte vi om at  det vile være en god ide også at holde 55 års jubilæet på Livgardens fødselsdag, fordi det for de fleste fra holdet er uforsvarligt at stå en time i kulde og regn når garderforeningerne og  Livgarden afholder de officielle jubilæumsparader i november måned.
Derfor besluttede jeg at vi holdt jubilæet på Livgardens årsdag den 28. juni - og jeg besluttede at vi denne gang skulle have "damerne" med. Den nærmere begrundelse kan I se i  "Mødeopfordring med rød kant", som er gengivet for neden på denne side.
Fremmødet var som ventet.
Der var 54, der besvarede invitationen og blandt de 26, der svarede, at de ikke kunne komme, var der desværre rigtigt mange, som ikke kunne komme på grund af dårligt helbred.
Lidt statistik:
Den 2. september 1958 mødte 151 i Sandholm.
10 blev hjemsendt inden holdet blev hjemsendt i december 1959.
Så 141 blev hjemsendt - eller fortsatte som korporaler eller sergenter.
Da jeg for mange år siden blev bedt om at stå for jubilæerne fandt jeg frem til alle, der blev hjemsendt i slutningen af 1959,
med undtagelse af 4, Så var der 137 tilbage på min liste.
33 er siden afgået ved døden.
Så er der 104 tilbge. Denne vinter havde jeg e-mail adresser på 69 af de 104.
Jeg telefonerede til de 35 resterende. De 12 havde fået e-mail, så nu er det kun 23 fra holdet, der ikke har en e-mail sadresse.
Jeg sendte invitationen som e-mail til 81 og som brev til de resterende 23.
54 har svaret på invitationen.
27 mødte til jubilæet.
Det er ik' så ringe endda.
i 1998 var vi 59
I 2003 var vi 28,
I 2008 var vi 51 og
I 2013 var vi altså 27. (+ "damer".)
Jeg startede p
lanlægningen i god tid, og lidt over midten af maj var alle aftaler på plads med undtagelse af aftalen om lån af Sergentmessen, som vi har brugt de sidste fem gange vi har holdt jubilæum
Svaret trak ud, og til sidst fik jeg at vide, at vi ikke kunne låne messen, da sergentforeningen ikke kendte nogen vi kunne betale for at stå i baren.
Gode råd var dyre, men heldigvis har vi på holdet en oberstløjtnant af reserven (934) og ved hans hjælp fik vi lov til at drikke kaffe mv. i officersmessen efter frokosten i cafeteriets sergentafdeling.
Jeg er sikker på, at alle deltagere i jubilæet var enige om. at det "også i den grad" var heldigt at vi ikke kunne være i sergentmessen.
For en gammel garder kan der næppe findes et bedre "selskabslokale" end officersmesserne på Livgardens Kaserne og Garderkasernen, hvor man i smukke omgivelser kan nyde at være omgivet af alle de "relikvier" man kan læse om i Livgardens historie.
Den annoncerede pris for arrangementet var "ca. kr. 320.-". Vi endte på kr. 250.- , for bustransport til og fra Høvelte, frokost med øl eller vand, kaffe og kage og en øl i officersmessens have efter kaffen - samt borddækning og blomsterdekorationer og en krans. Snapsen blev doneret af 048 Jens Busk, der på grund af sygdom ikke kunne være med.

Jeg håber, at der også om 5 år vil være mange der kan møde op til 60 års jubilæet.
Selv om jeg regner med at blive 100, vil jeg sende adresselisten til 4 - 5 fra holdet, så der kan blive et godt jubilæum hvis jeg ikke selv kan stå for arrangementert.
Med mange hilsener
940 / Peter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

BILLEDER FRA LIVGARDENS ÅRSDAGSPARADE.
BILLEDER FRA SELVE  SEP 58  JUBILÆET.


NOGLE BIILLEDER FRA ÅRSDAGSPARADEN.
Billederne i denne serie er taget af 371044 Tonny Schwarz.

SEP 58 55 ÅRS JUBILÆUM
Overværelse af Livgardens årsdagsparade på Livgardens Kaserne.
   

Fremvisning af Sjælsmarks belægningsstuer.
(Til "oplysning" for damerne.)

"1. stue" på den gamle 1. stue.

Frokost i cafeteriets sergentafsnit.
(Vi var 27 gl. GD + 11 "damer".)

BORD 1.                                                      
                         

          


Bord 2.                  
          

         (Som gardere som på billedet ovenfor, men med "damerne".)


       
        BORD 3.                             


Kransenedlæggelse ved mindesøjlen.

      


Kaffe, kage og hygge i Officersmessen.

<>
Dejligt vejr. Hygge i Officersmessens have.Billederne fra frokosten er taget af 940 Peter Horsten.
De gamle billeder fra tiden i vagtkompagniet januar og februar 1959
er scannet fra det gamle årgangsbillde.
 

 
HVID MØDEOPFORDRING  MED RØD KANT.

940 SEP 58 PETER HORSTEN 
Kastelsvej 6 st/tv 
2100 København Ø 
Mob.: 20 77 88 25 
E-mail: peter@horsten.com 

    12. juni 2013.

Kære SEP 58'er.
Vi fejrer i år vort 55 års garderjubilæum
FREDAG DEN 28. JUNI
Jeg beklager MEGET den sene invitation. For tre uger siden var alle aftaler på plads
med undtagelse af aftalen om lån af Sergentmessen. Svaret trak ud, og i fredags fik
jeg så at vide, at vi ikke kunne låne messen, da man ikke kendte nogen vi kunne betale for at stå i baren.

MEN som du kan læse herunder, har vi i stedet fået lov til at låne officersmessen – det et rigtigt godt bytte, så i år kan vi indtage kaffen mv. i meget luxuriøse omgivelser, omgivet af mange af Livgardens relikvier.

BEMÆRK, AT I ÅR ER LEDSAGENDE DAMER MEGET VELKOMNE.
Det er der to grunde til: For 5 år siden holdt jeg en middag for mine stuekammerater. Jeg ringede rundt, inden jeg sendte invitationen, og alle pigerne syntes, at det var en fremragende ide at holde middagen ”Med Damer”. Og middagen var en absolut succes.
Den anden grund er, at jeg er en af de yngste på holdet og jeg har været så heldig, at jeg stadigvæk har et godt helbred. Det er ikke alle på holdet, der er lige så heldige, og jeg er helt sikker på, at der er ganske mange, der kun kan deltage hvis de har en de kan holde i hånden eller som kan skubbe rullestolen. ”Derfor”.

Grunden til at jeg har valgt den fredag den 28. juni er, at det er den dag Livgarden holder sin årsdagsparade.
HM Dronningen kommer til stede, så i stedet for at vi skal stå og fryse en time en kold novemberdag, medens vi hører på at diverse oberster holder taler, får vi fornøjelsen af HM Dronningens
tilstedeværelse.
Programmet er:
09:45: Vi mødes på Livgardens Kaserne i Gothersgade. (Cafeteriet er åbent fra kl. 06:45.)
10:00: HM Dronningen ankommer og vi overværer paraden, der varer en lille time. Der er fri adgang til Kasernen.
Ca. 11:00: Busafgang  til Sjælsmark Kaserne.
Ca. 11:30:  Sjælsmark Kaserne.  Kasernen står tom, og den er normalt aflåst – men der bliver åbnet op for os, og vi kan gå en tur i det gamle kompagniområde og vise ”damerne” hvor vi lærte hinanden at kende for 55 år siden. (Der er ikke sket meget siden vi forlod kasernen for 50 år siden.)
12:00: Lidt før 12:00 kommer vi til Garderkasernen, Høvelte, hvor der er i sergenternes spiseafsnit er dækket op med en fest-buffet.
Når vi er færdige med at spise, er der kaffe mv. i officersmessen.
På vejen fra frokosten til officersmessen vil vi lægge en krans fra hold SEP 58 ved mindesøjlen for Livgardens faldne.
Ca. kl. 16:00 går bussen tilbage til Livgardens Kaserne, Gothersgade.

Cirka pris:  Prisen afhænger af hvor mange, der møder op. Ved 50 års jubilæet annoncerede jeg en forventet ca. pris på kr. 360.- og vi endte på kr. 320.-. Jeg tror, at vi denne gang ender på det samme beløb, der inkluderer bustransport til og fra Høvelte, frokost med en øl eller vand og en snaps, kaffe og kage. (Og borddækning mv., krans og andre omkostninger.)

Til slut vil jeg bede dig om at udfylde den vedlagte blanket og sende den
til mig. Hvis du har fået e-mail må du meget gerne svare pr. e-mail til
peterhenrikhorsten@gmail.com  eller peter@horsten.com

Holdets internetsider finder du på adressen.  http://www.garderforening.dk/SEP58.html
Med mange hilsener
940 / Peter
- - - - - - -
Oplysningerne herunder sendes SNAREST, men SENEST den 22. juni, til peterhenrikhorsten@gmail.com eller til peter@horsten.com
eller med brev til:
Peter Horsten
Kastelsvej 4    3/tv
2100 København Ø

Soldaternr..                                        Navn.                                                     
Adresse:
Telefonnr.:
¤ Ønsker at deltage i jubilæet alene.
¤ Ønsker at deltage i jubilæet med ledsager.
¤ Ønsker at deltage i fælles transport Livgardens Kaserne t/r.
¤ Ønsker at være selvtransporterende og kan medtage ____passagerer København / Sjælsmark / Sandholm / Høvelte og ____  passagerer Høvelte / København
¤ Regner med at stille i Sjælsmark kl. 11:30 i stedet for i Gothersgade
¤ Regner med at stille i Høvelte kl. 11:45 i stedet for i Sjælsmark eller Gothersgade.
¤ Ønsker ikke at deltage i 50 års jubilæet.
Bemærkninger?

Bemærk:
Til oplysning for de, der kommer langvejs fra, og derfor kunne tænke sig at overnatte i København, vil jeg gøre opmærksom på, at man kan få et meget lille, men moderne, dobbeltværelse med bad i Cab Inn hotellerne for kr. 615 og morgenmad på hotellet er kun kr. 70.- pr. person. Fra Cab Inn i Ørestaden
er der Metro direkte til Nørreport Station.

Kørestolsbrugere vil muligvis ønske at blive kørt i egen bil, men hvis man selv kan komme op i bussen kan kørestolen lægges i bussens bagagerum. På Livgardens Kaserne er der fra pladsen til cafeteriet en elektrisk lift til kørestolsbrugere, i Høvelte er der ramper, så: ”Kørestol er ingen hindring”.

Fra den 14. til den 16. juni er jeg i Norge og vil helst ikke ringes op med spørgsmål om arrangementet,  


 
 
 
HOLD SEP 58.
Hvis der efter et navn står "FORSVUNDET", betyder det at det aldrig er lykkedes mig at finde den pågældendes adresse, selv om jeg har prøvet med folkeregisteret allerede for mange år siden.
Yderligere oplysninger om adresser med videre på gardere fra "stuen" - eller på enkelte gardere fra holdet vil også fremover kunne rekvireres hos mig via e-mail eller Peter Horsten,  Kastelsvej 4, 3/tv, 2100 Ø, men en adresseliste vil ikke blive lagt på nettet, så udenforstående kan se adresserne.
E-mail adresser er skrevet ud for de, der har en e-mail adresse, som jeg kender.
Bemærk: E-mail adresserne er forsynet med et xx før selve adressen, således at de automatiske søgemaskiner, der "støvsuger" internettet for e-mail adresser, ikke  kan hente brugbare adresser.
370926 EGON JENSEN      xxegonpouljensen@outlook.dk 

370927 NICOLAI MØLLER AFGÅET VED DØDEN MARTS 2015.
370929 KARL JOH. ROSHOLM SCHMIDT.  AFGÅET VED DØDEN JUNI 1998. 
370930 JENS JØRGEN JUUL EJLERSEN  xxjens.eilersen@privat.dk 
370931 PALLE BERGHOLDT xxhpbergholdt@gmail.com
370932 PER KRARUP        xxsalk_krarup@mail.dk 
370933 ANTON HUNDEVADT xxelan@youmail.dk
370934 OLE ARNOLD BUSCK xxole@arnoldbusck.dk
370935 ALLAN LEIF CHRISTENSEN xxallanhelga@email.dk
370936 FLEMMING NIELSEN.  AFGÅET VED DØDEN 1996.
370937 TONY SKOV. AFGÅET VED DØDEN DECEMBER 2004. 
370938 FRANK HVOLBY HOPPE xxf.hoppe@mail.dk
370939 JØRN HANSEN.   AFGÅET VED DØDEN 1993. 
370940 PETER HENRIK HORSTEN xxpeterhenrikhorsten@gmail.com
370941 CARL HENRIK NORDFELD. AFGÅET VED DØDEN 2015.
370942 PREBEN SUDERGAARD RASMUSSEN.  AFGÅET VED DØDEN 1996. 
370943 JENS CHR. SKOV JENSEN.  AFGÅET VED DØDEN NOVEMBER 2016. 
370944 CARL PETER MICHAEL HANSEN  AFGÅET VED DØDEN FEBRUAR 2017. xxhanneslund@msn.com
370945 NIELS FREDDIE NIELSEN xxfn@jaegerspris.com
370946 EJVIND SØRENSEN xxhoges@mail.dk
370947 PER VILHELM ANDERSEN 
370948 ARNE VEJRUM     xxcorium@post.tele.dk 
370949 FRANK FISCHER    xxj.f.fischer115@sol.dk
370950 SVEN BEDSTED    xxsvenbedsted@gmail.com 
370951 POUL CHRISTENSEN xxPegito@post12.tele.dk
370952 KAI BECH-NIELSEN    xxkai168@btinternet.com
370953 HANS BRUNO SCHNEIDER BOM xxhbbom@oncable.dk
370954 JØRGEN POUL SØRENSEN     xxtoftemose@dlgtele.dk
370956 TORBEN STEFFENSEN      xxsteffensen65@hotmail.com 
370957 HJEMSENDT FØR TIDEN. 
370958 ANDERS HENRIKSEN ROMME
370959 HANS THOMSEN PEDERSEN xxhtpi12a@gmail.com
370960 HANS PAY SUNDORPH xxsundorph@post.tele.dk
370961 ARNE ERIKSEN xxkoldhoj@mail.dk
370962 JENS OTTO SCHEPELERN      xxj.o.schepelern@gmail.com
370963 HANS FOG       xxhans@foghome.dk
309964 HJEMSENDT FØR TIDEN 
370965 JØRGEN PEDERSEN
370966 HJEMSENDT FØR TIDEN 
370967 PREBEN ANDERSEN   AFGÅET VED DØDEN APRIL 2013.
370968 KNUD LAURIDSEN 
370969 KARSTEN AMSTRUP.  AFGÅET VED DØDEN 1976. 
370970 BØRGE LENTZ                  xxborgelentz@hotmail.com
370971 PETER HENRIK WYRTZ 
370972 ERIK BENTSEN.  AFGÅET VED DØDEN FEB 2001. 
370973 IB BJARNE JENSEN 
370974 KAJ SØRENSEN xxkajanni@stofanet.dk
370975 JENS FINDERUP.  AFGÅET VED DØDEN CA. 1980. MØBELHANDLER I TEXAS 
370976 OLE SCHIMMER xxoschimmer@rogers.com
370977 JØRGEN ROLAND NIELSEN.  AFGÅET VED DØDEN AUGUST 2010. 
370978 BENT RADKJÆR PEDERSEN   xxgbp@ishoejby.dk
370979 LEIF HYLSING 
370980 PALLE S. HVIID NIELSEN 
370981 ERIK GALAZZ    xxengalasz@gmail.com
370982 JENS SOMMER JOHANSEN.  AFGÅET VED DØDEN 26. DEC 2007. 
370983 ERIK SØNDERGAARD KRISTIANSEN  xxmnkesk@dlgmail.dk
370984 POUL ERIK MØLLER xxjm.pem@kabelmail.dk
370985 PALLE FREDERIKSEN.  AFGÅET VED DØDEN ca. 2003. (SKELSKØR.)
370986 OLE HOLST NIELSEN xxosholst@webspeed.dk
370987 KNUD BRODERSEN (NIELSEN) xxknub@compaqnet.dk 
370988 KNUD ROSE  xxikrose@bbsyd.dk
370989 CARSTEN C. CHRISTENSEN   AFGÅET VED DØDEN 3. MAJ 2017.
370990 HJEMSENDT FØR TIDEN 
370991 HENRY CHRISTOFFERSEN.  AFGÅET VED DØDEN 1995. (SKAGEN) 
370992 POUL JENSEN xxis.bakkegaard@dlgpost.dk
370993 JOHNNY FLINDT  xxjohnny.birte.flindt@hotmail.com
370994 HJEMSENDT FØR TIDEN 
370995 EJNER JENSEN.  AFGÅET VED DØDEN 2000. 
370996 TORBEN MOLTKE-LETH xxtml@moltke-leth.dk
370997 POUL ERIK JØRGENSEN xxpej4690@gmail.com
370998 PER STABRAND     xxper@stabrand.dk 
370999 SVEND BOYSEN 
371000 HENNING MÜNZBERGER.  AFGÅET VED DØDEN 1995. (AARHUS) 
371001 HJEMSENDT FØR TIDEN 
371002 JØRGEN HANSEN     xxmj@ventil.dk
371003 FINN JANN HANSEN   xxfjhansen@live.dk 
371004 JØRGEN MUNCK.  AFGÅET VED DØDEN 
371005 KAJ MADSEN.  AFGÅET VED DØDEN 
371006 HOLGER LORENTZEN xxholo@esenet.dk
371007 PEER ANKER RILAU 
371008 ALLAN HARTMANN CLAUSEN.  AFGÅET VED DØDEN DECEMBER 2008.
371009 ARNE MALMKVIST.   AFGÅET VED DØDEN NOVEMBER 2016.
371010 OLE CHRISTENSEN   AFGÅET VED DØDEN 2000. (AALBORG)
371011 PETER ROSENDAHL    xxrosendahl@plakaten.dk
371012 ERIK LEIF KARSTENSEN JØRGENSEN  xxjyterik@gmail.com
371014 ASGER BRAHE   AFGÅET VED DØDEN DECEMBER 2016
371015 PETER BRØSTE xxpeter.broste@me.com
371016 FRITZ EGELUND LUNDVANG (Tidligere Fritz Egelund Hansen.) xxlflundvang@gmail.com
371017 SØREN P. NIELSEN xxkavisni@fiberpost.dk
371018 KASSERET FOR STEDSE. 
371019 HJEMSENDT FØR TIDEN 
371020 FREDDIE AGNER   AFGÅET VED DØDEN 2010.
371021 CARL E. T. KIØLLER (CALLE). AFGÅET VED DØDEN JUNI 2002. 
371022 MOGENS GUNDERSEN xxmogens.gundersen@stofanet.dk 
371023 HANS HENRIK HENRIKSEN xxhansihen@live.dk
371024 OLE ROYGAARD    xxoleryglind@mail.tele.dk 
371025 PER MOGENS KNUDSEN. AFGÅET VED DØDEN MAJ 2007.
371026 ERIK LYNGE CHRISTIANSEN xxerik.lynge1939@gmail.com 
371027 POUL SKUBO JOHANSEN.  AFGÅET VED DØDEN 1983. 
371028 KJELD PETERSEN xxra.kj.petersen@gmail.com
371029 HOLGER VILHELM PETERSEN (FORSVUNDET) 
371030 ERLING LINDHOLM 
371031 GUSTAV ANDERS RASMUSSEN. AFGÅET VED DØDEN NOVEMBER 2006. 
371032 BENT BANCH SØRENSEN     xxbanchs@mail.tele.dk
371033 SØREN ANKER SØNDERGAARD NIELSEN (FORSVUNDET) 
371034 BJARNE ISANDER.   AFGÅET VED DØDEN 2005. 
371035 HELGE RAVN      AFGÅET VED DØDEN FORÅRET 2011. 
371036 WILLY EIGIL JØRGENSEN xxkwploug@webspeed.dk
371037 TORBEN VINDERSLEV xxtorvin@trustrups.net 
371038 HANS HENNING BARTELS xxHenning@Bartels.dk 
371039 KNUD ERIK NIELSEN 
371040 POUL RAHBEK (KRISTENSEN) xxpora@lic-mail.dk 
371041 NIELS OLE STRANDBY    xxstrandby@bbsyd.dk 
371042 KAJ HOLM..         AFGÅET VED DØDEN FORÅRET 2012.
371043 LEIF SVENNINGSEN    AFGÅET VED DØDEN  NOVEMBER 2017. 
371044 TONNY KARL SCHWARZ xxTonny.Schwarz@gmail.com
371046 OLE RASMUS JØRGENSEN AFGÅET VED DØDEN DECEMBER 2012. 
371047 ERIK LORENTZEN xxel@skjern-net.dk 
371048 JENS KARSTEN BUSK xxinfo@jensbuskdesign.dk 
371049 KNUD ERIK MØLLER     xxplumcake3@gmail.dk
371050 ANDERS SØREN OLAV ANDERSEN 
371051 SIGVALD NIELSEN (FORSVUNDET) 
371052 JØRGEN ANDERSEN xxwaschak@youmail.dk 
371053 ANDREAS PETERSEN     xxandpet@mail.dk
371054 OLE SKJOLDAGER WØHLK      xxb.o.wohlk@mail.dk
371055 JØRGEN SVERKER NILSSON  xxsverker@privat.dk 
371056 HENNING EGON ALBERTSEN xxlizzioghenning@gmail.com
371057 AXEL B. FREJ CHRISTIANSEN xxjytte@alkilde.dk
371058 BØRGE HANS OLSEN. AFGÅET VED DØDEN APRIL 2007. 
371059 POUL JUNGE HANSEN 
371060 TAGE NIELSEN        xxtakani@2senior.dkk 
371061 POUL BLOM JENSEN 
371062 ERIK WILDENHOFF,  ALBERTA, CANADA    xxbewilden@telusplanet.net 
371063 BENT SEJERSEN PEDERSEN 
371064 HENNING ROLIGHED ANDERSEN   xxhra2011@leve.dk 
371065 HENRY ANDRESEN 
371066 PER JESSEN BAK   xxhpb30@stofanet.dk
371067 JENS OLE LILJEGREN. AFGÅET VED DØDEN 1991.
371068 MOGENS FJORD KIRKEGAARD xxBirgit.Mogens@gmail.com 
371069 HJEMSENDT FØR TIDEN 
371070 SVEN ERIK NELSSON 
371071 HJEMSENDT FØR TIDEN 
371072 HENNING JØRGENSEN (FORSVUNDET) 
371073 GUNNAR SALOMONSEN 
371074 ARNE NØRGAARD.  AFGÅET VED DØDEN 25/2 1972. 
371075 FRANS JØRGEN DAHL    AFGÅET VED DØDEN AUGUST 2012.
371076 POUL JØRGEN ZACHARIASSEN.  AFGÅET VED DØDEN SEP 1998. 
371077 NIELS WILLIAM FRIIS. AFGÅET VED DØDEN MAJ 2007. 
371078 HENRIK EBBE GRUBERT

Sidst opdateret 18. juni 2018.
Webmaster: Peter Henrik Horsten,  peterhenrikhorsten@gmail.com