Man kan slukke for lyden ved at trykke på Esc tasten.

Livgardens hold  SEP 1958.
både de, der er medlem af en garderforening og de, der ikke er medlem af en garderforening. Livgarden, hold SEP 58.
------------------------------
 

50 ÅRS JUBILÆET DEN 29. JUNI 2008.


LIVGARDENS HOLD SEP 58.
50 ÅRS JUBILÆET.

Ved jubilæet i 2003 blev det aftalt, at årgangsformanden, 940 Peter Horsten (= undertegnede)
skulle skrive til alle fra holdet i god tid. I løbet af efteråret talte jeg med ganske mange fra holdet og vi blev enige om, at det ville være en god ide at holde jubilæet - ikke samtidtgt med Livgardens fødselsdag den 30. juni - men i tilknytning til dagen, og vi blev enige om at dagen før, en søndag, var den optimale dag. Der var flere grunde. Dels at ganske mange ville kommet til København i anledning af jubilæet, dels at det i november er rimeligt koldt (for koldt?) at stå en hel time og høre på taler på Livgardens Kaserne. (Hvis man som mange på holdet har problemer med pumpeværket må man ikke fryse.)
Jeg skrev til alle i slutningen af december 2007, og den 20. maj havde jeg fået alle aftaler på plads og jeg kunne udsende den endelige invitation.

Søndag den 29. juni skinnede solen, men der var ikke for varmt.
Kl. 10:30 samledes de første 40 fra holdet på Livgardens Kaserne i Gothersgade.
Turen gik i bus til Sjælsmark Kaserne, hvor yderligere 9 fra holdet stødte til.
Der er sædvanligvis ikke adgang til Sjælsmark Kaserne, der er lukket, men takket være gode venner i Livgardens sergentkorps blev vi lukket ind - i den grad, at vi kom ind og så lige nøjagtigt de stuer, baderum, tørrestuer osv. som vi forlod for 49½ år siden.
Ikke meget var ændret. Baderummene havde nu ikke kun koldt, men også varmt vand, og der var installeret centralvarme, men ellers stod selv vasketøjsskabene som da vi forlod dem.
Da vi havde set nok, gik turen videre til Sandholmlejren, der nu bruges af Røde Kors som flygtningecenter. Også her blev vi lukket ind. Ikke meget er ændret udvendigt, men den del af lejren hvor stabskompagniet, 1. kompagni og gymnastiksalen lå, bruges nu af kriminalforsorgen som fængsel og er adskilt fra resten af lejren med et højt stakit.
Til slut gik turen videre til Garderkasernen, Høvelte, hvor vi havde fået lov til at holde frokosten i Sergentmessen.
Kasernens cafeteria kunne ikke levere maden, da man skulle smøre 30.000 stk. sandwichs' til brug ved Livgardens fødselsdag næste dag, så vi fik maden udefra.
Efter at alle havde forsynet sig med fadøl i messen, gik vi til bords og spiste en dejlig og hyggelig frokost.
For 5 år siden tilbød 998 Per Stabrand at producere sange til 50 års jubilæet sammen med 949 Frank Fischer. Desværre var 949 ikke til stede, men 998 leverede varen.
Og så var der enkelte, der optrådte på slap line, og der blev holdt nogle udmærkede taler - men ellers hyggede vi os bare.
En enkelt af de tilstedeværende havde ikke deltaget i tidligere jubilæer. Han var overrasket over hvor naturligt han faldt ind i selskabet - han sagde at det var som om han havde sagt farvel til de andre fra holdet for ganske kort tid siden - men den fornemmelse deler han vist med de fleste.
Efter frokosten gik vi ind i messen - fik kaffe  - og hyggesnakkede - og de, der ville have noget andet eller noget stærkere fik det.
Kl. 16:00 gik bussen tilbage til Livgardens Kaserne, og der var almindelig enighed om at det havde været en dejlig dag
I rammen herunder kan du se billeder fra jubilæet.
De er taget af 044 Tonny Karl Schwartz og af undertegnede.

Lidt statistik:
150 blev indkaldt til at møde i Sandholmlejren den 2. september 1958.
9 blev "hjemsendt før tiden"
4 er det aldrig lykkedes at få opsporet, hverken gennem folkereigisteret eller ved politiets hjælp.
I mange år manglede jeg at opspore 6. Så søgte jeg på Internettet da det kom frem - og fandt en fra holdet, der emigrerede til Canada efter hjemsendelsen - men nu var han tilbage i Danmark og hans navn og adresse dukkede op på min skærm. Ved 50 års jubilæet dukkede 016 Fritz Egelund Hansen pludseligt op. Han havde ændret sit efternavn til Fritz Egelund Lundvang og han bor i Risskov ved Aarhus. (Jeg håber, at vi ser ham ved 55 års jubilæet.)
25 er afgået ved døden. 
Så er der 112 tilbage, heraf har 68 fra holdet ved 50 års jubilæet en e-mail adresse.
61 deltog i 40 års jubilæet i november 1998
27 deltog i 45 års jubilæet 2003
50 deltog i 50 års jubilæet 2008.
I 50 års jubilæet deltog 1, der kom hele vejen fra Kina, 1 kom fra fra Vest Canada, 1 fra Curacao (i det Carbiske Hav) og en fra England.

Jeg har, som tidligere, deponeret opdaterede lister (papir og komma formatteret fil) hos
044 Tonny Karl Schwarz
054 Ole Skjoldager Wølck og 
055 Jørgen Sverker Nilsson
således at data ikke går tabt hvis der sker mig noget inden 55 års jubilæet.

Med mange hilsener 
940 / Peter. (E-mail: xxpeter@horsten.com ) (Husk at fjerne xx før adressen.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
"Forvarsel" (dec. 2007) og "Mødeopfordring" (maj 2008.)
BILLEDER FRA JUBILÆUMSDAGEN.
BILLEDER FRA FROKOSTEN - NU OG DENGANG.BIILLEDER FRA JUBILÆUMSDAGEN.

Langt de fleste billeder i denne serie er taget af 371044 Tonny Schwarz, enkelte dog af 370940 Peter Horsten.    940


    940
    940


"Den dygtige og flittige fotograf"
    940


    940

FROKOSTEN.

Billederne fra frokosten er taget af 940 Peter Horsten.
De gamle billeder fra tiden i vagtkompagniet januar og februar 1959
er scannet fra det gamle årgangsbillde.
   

     

   

 
   

     


    030

(SE OGSÅ NÆSTE BILLEDE, DER ER BESKÅRET.)
371038    371026

  370996  370993
 
057  370980  370970 

370961   370956  370951

   

   

   

    

  

   

   


    370930 bor til dagligt i Kina og Sydfrankrig.
  Desværre kunne han ikke nå frem til jubilæumsfrokosten, men han   
  mellemlandede tids nok til at deltage i 1. stues aftenarrangement.
  Her er han - nu og i januar 1959.

                 

  370948 måtte melde afbud til 50 års jubilæet fordi han skulle opereres i
  ryggen. En rygmarvsoperation er altid en alvorlig sag, derfor var det
  dejligt at se 948 på banen på Scandinavian Fashion Week i foråret
  2009. Jeg håber at vi kan træffe ham igen ved 55 års jubilæet.

                           

  


Næste dag......
  
"Forvarsel" til 50 års jubilæet i 2008.


940 SEP 58 PETER HORSTEN 
Kastelsvej 6 st/tv 
2100 København Ø 
Mob.: 20 77 88 25 
E-mail: peter@horsten.com 
                                                                                                                        27. december 2007. 
Kære SEP 58'er. 
Næste år, den 2. september, er det 50 år siden vi mødte op i Sandholmlejren. 
Nu kan vi så igen samles og fejre det sammenhold og kammeratskab, der fik os nogenlunde helskindet gennem de 16 måneder - og vi får lejlighed til igen at møde de gode fyre fra dengang. 
For fem år siden blev jeg bedt om også i 2008 at stå for at organisere jubilæet, men dette jubilæum kommer til at adskille sig fra de tidligere, fordi Livgarden i 2008 fylder 350 år.

Livgarden festligholder ikke årgangsjubilæer "på dagen", fordi der gennem årene har været mange forskellige indkaldelsesdatoer. Derfor fejrer de årgange, der er indkaldt i årets sidste seks måneder, sædvanligvis deres jubilæer den første søndag i november, hvor Livgarden holder en parade for jubilarerne. 
Jeg har talt med ganske mange fra holdet, og de er enige med mig i, at vi i 2008 IKKE holder jubilæet i november, men i stedet holder jubilæet 

SØNDAG DEN 29. JUNI. 
Det er dagen før Livgarden fejrer sin 350 års fødselsdag. 
Der er mange, der gerne vil være med til Livgardens 350 års jubilæum, og der er ingen grund til at tage turen til København to gange. En anden grund er vejret. Det er ofte både koldt og vådt i november, og årgangsparaden består mest i, at man står stille og hører på taler i en lille times tid. 
Derfor vil mit forslag, når vi mødes til sommer, være, at vi fremover holder vore jubilæer på Livgardens fødselsdag. Vi går måske glip af nogle taler, til gengæld er Dronningen til stede! 

Livgardens program for 350 års jubilæet er i korte træk: 
Tirsdag 26. juni - lørdag den 28. juni: Tattoo kl. 21:00 - 23:30 på Rosenborg Kaserne. 
Søndag 29. juni - Jubilæumskoncert i Tivoli. (Kun få pladser. Alle Livgardens ansatte er inviteret.) 
Mandag 30. juni 
09:30 Tivoli åbner. 
10:45  March gennem byen til Rosenborg. 
12:00 - 13:15 Frokost i Kongens have. 
14:00 - 15:00 Jubilæumsparade. 
17:30 - 02:00 Festaften i Bella Center. 
(Livgarden har oprettet en særlig jubilæums web-site på adressen: http://www.livgarden350aar.dk ) 

Der er flere grunde til at jeg skriver allerede nu. 
For det første blev vi for 4 år siden enige om, at der skulle sendes et forvarsel i så god tid, at alle kunne lægge jubilæet ind i deres kalender. 
For det andet er det vigtigt at bestille hotelværelse i god tid, fordi der kan ventes mange gamle gardere til byen, og hvis man ikke bestiller hotelværelse i god tid kan overnatning blive en dyr fornøjelse. 
(Herunder kan du se min oversigt over overnatningsmuligheder. Bestilling kan, for eksempel ske via 
bestillingsformularen på adressen  http://www.livgarden350aar.dk/hoteller.aspx ) 
For det tredje giver det en økonomisk fordel at melde sig til Livgardens forskellige arrangementer i god tid. 
Prisen på deltagelse i aftenarrangementet er pr. person kr. 350 til den 1. januar, hvor prisen stiger til kr. 450 - og fra den 15. maj er prisen kr. 600. (Tilmeldingsblanket vedlægges som .pdf fil, som kan printes ud og sendes med brev eller telefax, men online-tilmelding via Livgardens side om 350 års jubilæet tilrådes.) 
(Online-tilmelding: http://www.livgarden350aar.dk/vejledning.aspx ) 

Den nærmere planlægning af hvordan jubilæet skal fejres søndag den 29. juni må vente. Skal det være et frokost/eftermiddags-arrangement eller et aften-arrangement ? og skal det være med eller uden "Damer" ? Det er endnu ikke afgjort. 
Desværre kan vi næppe komme til at spise på kasernen i Høvelte eller på Høveltegård, da alle Livgardens ansatte er inviteret til koncerten om aftenen den 29. juni. Men måske i Kastellet ?
Til slut vil jeg bede dig om at udfylde den vedlagte blanket herunder og sende den retur til mig. 

Vore Internetsider finder du på adressen: http://www.garderforening.dk/SEP58.html 
Hjemmesiden GARDERPORTAL finder du på adressen: http://www.garderportal.dk

                                                                                        Med mange hilsener 
                                                                                             940 / Peter 

Dette brev er sendt som e-mail til 45 gamle GD fra hold SEP 58.
Et brev med samme indhold, tilrettet modtagere, der ikke har adgang til Internettet, er sendt til 72. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Du bedes udfylde formularen herunder og returnere den til mig med e-mail. 
(Du kan ganske enkelt returnere hele e-mailen når du har udfyldt skemaet!) 
Grunden til at jeg nu beder om fødselsdato (ikke CPR nummer) er, at hvis jeg har din fødselsdato er det let - og billigt - at få oplyst ny adresse hvis du flytter inden jubilæet i 2013. 
SOLDATERNUMMER: 
NAVN: 
ADRESSE: 
 

TELEFONNUMMER 
FØDSELSDAG 
O  Jeg regner med at komme til jubilæet den 29. juni 
O  Jeg regner ikke med at komme til jubilæet den 29. juni 
O  Jeg ønsker ikke yderligere oplysninger om jubilæet. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OVERNATNING: 
BILLIGE  overnatningsmuligheder: CAB INN og DANHOSTEL. 
CAB INN har flere hoteller i København (www.cabinn.com) og tilbyder følgende 2008-priser, såfremt bestilling sker inden 29. februar 2008: (Værelserne er små – som en kahyt på Norgesbåden, men alle værelse er med brusebad.) 
Enkeltværelse: 535,- pr. nat
Twin-værelse: 655,- pr. nat 
Triple-værelse: 775,- pr. nat 
Morgenmads buffet: 50,- pr. person pr. måltid 
For bestilling kontakt venligst CAB INN på mail mailto:louise@cabinn.dk 
Ved bestilling på Cab Inn City Hotel brug booking nummer 136836. 
Ved bestilling på Cab Inn Express Hotel brug booking nummer 136874. 
Ved bestilling på Cab Inn Scandinavia Hotel brug booking nummer 136849. 
DANHOSTEL COPENHAGEN CITY er klassificeret som et vandrehjem, men det er indrettet i det tidligere Hotel Europa og er efter sigende på højde med mange hoteller. 
DANHOSTEL COPENHAGEN CITY koster ca. 660 kr. for et værelse til 1 - 5 personer. 

ANDRE, DYRERE HOTELLER: (Teksten er fra Livgardens 350-års-jubilæumsside.) 
Den Kongelige Livgarde har i forbindelse med 350 års jubilæet forhandlet nogle favorable priser på overnatning i København på nedenstående hoteller i perioden omkring den 30. juni 2008. 
Værelserne er til rådighed efter "først til mølle"-princippet. 
SCANDIC HOTELLER: 
Den specielle aftale kan kun  bookes via Internettet. 
(Se http://www.livgarden350aar.dk/hoteller.aspx ) 
Via Internetsiden kommer du direkte på Scandic on line booking under det aftalenummer, der er aftalt med Scandic Hotel-kæden. Scandic har flere hoteller i København og omegn, og du har her mulighed for at vælge hotel og periode og se de tilbudte priser på de forskellige hoteller. 
HOTEL FRONT 
Bestilling af værelse sker ved at kontakte Hotel Front på 3337 0655 eller sleep@front.dk. 
Hotel Front tilbyder Large værelser med 40% rabat til 1240,- kr. for et dobbeltværelse ekskl. morgenmad, såfremt der bestilles inden 29. februar 2008. 
Inkl. i ovennævnte priser er gratis trådløst netværk, gratis fitness faciliteter og gratis soft minibar. Hotel FRONTs lækre morgenmadsbuffet koster 155,- kr. per person. 
Henvis til Den Kongelige Livgardes Jubilæum når du bestiller 
ARP HANSEN HOTELLER: 
Arp-Hansen Hotel Group har flere hoteller i København. Arp Hansen tilbyder følgende priser (alle incl. morgenmad) på de forskellige hoteller:
Copenhagen Island: Dobbeltværelse 1480,- pr. nat. (www.copenhagenisland.dk) 
The Square: Single-værelse 1225,- pr. nat, dobbeltværelse 1580,- pr. nat (www.thesquare.dk) 
Hotel 71 Nyhavn: Dobbeltværelse 1600,- pr. nat. (www.71nyhavnhotel.dk) 
Copenhagen Strand: Single-værelse 1085,- pr. nat, dobbeltværelser 1380,- pr. nat (www.copenhagenstrand.dk) 
Hotel Phoenix: Single-værelse 1150,- pr. nat, dobbeltværelse 1600,- pr. nat. (www.phoenixcopenhagen.dk) 
Bestillingsformular: hentes på Internettet: http://www.livgarden350aar.dk/hoteller.aspx 


 
 
HVID MØDEOPFORDRING  MED RØD KANT.

940 SEP 58 PETER HORSTEN 
Kastelsvej 6 st/tv 
2100 København Ø 
Mob.: 20 77 88 25 
E-mail: peter@horsten.com 

                                                                                                                         20. maj 2008.
Kære SEP 58'er.
Som det tidligere er meddelt, fejrer vi
SØNDAG DEN 29. JUNI
vort 50 års jubilæum.
Det har taget tid at få de sidste aftaler endeligt bekræftet, derfor kommer dette brev noget senere end jeg oprindeligt havde planlagt.
Programmet er:
10:15 – 10:30:  Vi mødes på Livgardens Kaserne i Gothersgade 
10:30: Busafgang  til Sjælsmark Kaserne.
11:00: Sjælsmark Kaserne  Kasernen står tom, og den er normalt aflåst – men der bliver åbnet op
          for os, og vi kan gå en tur i det gamle kompagniområde. (Der er ikke sket meget siden vi forlod
          kasernen for 50 år siden.)
11:20: Afgang til Sandholm, hvor vi går en tur i det ”Gule Helvede”. Normalt er der ikke adgang for
          uvedkommende, men Røde Kors åbner op for os, så vi kan gå en tur i lejren. 
          (Vi må gerne fotografere bygninger i lejren, men ikke de flygtninge, der bor i lejren.)
12:00: Lidt før 12:00 kommer vi til Garderkasernen, Høvelte, hvor der er i Sergentmessen er dækket
          op med en fest-buffet.
Når vi er færdige med at spise, er der kaffe mv. i sergentmessen. Baren er åben. (Rimelige messe- 
priser.)
Da Høvelte Kasernes Cafeteria den 29. juni skal fremstille ca. 30.000 stk. sandwiches,  kan den ikke levere maden – den får vi udefra.
Ca. kl. 16:00 går bussen tilbage til Livgardens Kaserne, Gothersgade.

Cirka pris. 
De faste omkostninger er ikke afhængige af hvor mange, der deltager, men hvis vi bliver 45 (for 10 år siden var vi 61) bliver arrangementets  samlede pris kr. 360.-.  Heraf går ca. halvdelen til maden, 1/3 til bussen, og resten til bl.a. cafeteriet for leje af duge, bestik, tallerkener og glas, blomster, løn til damen, der skal servere og porto til de to breve, der er sendt til de, der ikke har e-mail.
Hvis vi bliver flere end 45, bliver prisen lidt lavere, hvis vi bliver færre, bliver arrangementet lidt dyrere.
Drikkevarer er ikke inkluderet. De købes til ”messepriser” i Sergentmessen.

Enkelte har udtrykt ønske om at frokosten skulle være ”med damer”, men der var altovervejende stemning for at  holde frokosten ”uden damer”. Jeg ved, at mange bliver i København for at deltage i Livgardens jubilæum mandag den 30. juni, dagen efter at vi fejrer vores jubilæum, og jeg ved, at der er stuer fra Sjælsmark, der holder private arrangementer søndag aften (med damer). Ved Livgardens jubilæum mandag den 30. er de fleste arrangementer ”med damer”, så ”damerne” behøver ikke at kede sig.

Tilmelding modtages til og med mandag den 9. juni.
Eventuelt afbud må ske senet en uge før jubilæet, dvs. senest søndag den 15. juni.
Ellers fanger bordet og de 360 kroner må betales. 

Til slut vil jeg bede dig om at udfylde den vedlagte blanket og sende den til mig. Hvis du har fået e-mail må du meget gerne svare pr. e-mail til peter@horsten.com 
Holdets internetsider finder du på adressen.  http://www.garderforening.dk/SEP58.html 
                                                                                                           Med mange hilsener 

                                                                                                                   940 / Peter
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denne side sendes SNAREST, men SENEST den 8. juni, til
Peter Horsten
Kastelsvej 6 st/tv
2100 København Ø

___________________ 
Nr.
________________________________ 
Navn
________________________________
Gade og nr. 
________________________________ 
Postnr. og by

_______________________________
Telefonnr. 

¤ Ønsker at deltage i jubilæet.
¤ Ønsker at deltage i fælles transport Livgardens Kaserne t/r.
¤ Ønsker at være selvtransporterende og kan medtage ____passagerer 
      København / Sjælsmark / Sandholm / Høvelte og ____  passagerer Høvelte / København.
¤ Regner med at møde i Sjælsmark kl. 11:00 i stedet for i Gothersgade
¤ Ønsker ikke at deltage i 50 års jubilæet.

DU KAN HENTE DETTE BREV SOM WORD FIL VED AT KLIKKE HER.


 
 
 

Sidst opdateret 14. maj 2012.
Webmaster: peter@horsten.com