Man kan slukke for lyden ved at trykke på Esc tasten.

Hjemmesider for Livgardens hold
SEPTEMBER  1958.
både de, der er medlem af en garderforening og de, der ikke er medlem af en garderforening. Livgarden, hold SEP 58.
--------------- ---------------

Klik HER for at komme til 60 ÅRS JUBILÆET DEN 29. juni 2018.

Klik HER for at komme til hold - listen.

Portrætter: 926/955 | 956/985 | 986/016 | 016/045 | 046/078

Klik HER for at komme til et billede fra jubilæet i 1983.
Klik HER for at komme til billeder fra jubilæet i 1998.

Klik HER for at komme til tekst om, og billeder fra, jubilæet i 2003.
 Klik  HER  for at komme til 50 ÅRS JUBILÆET DEN 29. JUNI 2008.
Klik HER for at komme til 55 ÅRS JUBILÆET den 28. juni 2013.

Hvis du er fra Hold SEP 58, og du har en e-mailadresse, som ikke står på årgangslisten på
denne side, bedes du maile adressen til årgangsformanden på adressen peter@horsten.com.

 

LIVGARDENS HOLD SEP 58.
60 ÅRS JUBILÆET.
Allerede ved 50 års jubilæet i 2008, som blev holdt sammen med Livgardens 350 års jubilæum, blev vi enige om, at vi også fremover ville fejre vores jubilæer på Livgardens årsdag, fordi det for de fleste fra holdet var uforsvarligt at stå stille en stiv klokketime og høre på oberster, der holder taler, når garderforeningerne og  Livgarden afholder den officielle jubilæumsparade i maj måned. (Indtil for et år siden var der jubilæumsparader både i maj og november.)
Derfor fejrede vi 60 års jubilæet den 29. juni 2018 og ligesom ved 55 års jubilæet var det "med damer".
Indbydelsen,  "Mødeopfordring med rød kant", er gengivet for neden på denne side.
Lidt statistik:
Den 2. september 1958 mødte 151 i Sandholm.
10 blev hjemsendt inden holdet blev hjemsendt i december 1959.
Så 141 blev hjemsendt - eller fortsatte som korporaler eller sergenter.
Da jeg for mange år siden blev bedt om at stå for jubilæerne fandt jeg frem til alle, der blev hjemsendt i slutningen af 1959,
med undtagelse af 4, Så var der 137 tilbage på min liste.
Siden er mange afgået ved døden. På min egen stue var vi 18 - nu er halvdelen afgået ved døden.
i 1998 var vi 59, der mødte op til jubilæet.
I 2003 var vi 28,
I 2008 var vi 51 og
I 2013 var vi 27 (+ "damer".)
I 2018 var vi 18 (+ "damer".)
Jeg startede p
lanlægningen i god tid, og lidt over midten af maj var alle aftaler på plads. Vi havde også fået tilladelse til at gå en tur i Sandholmlejren, som normalt er lukket for besøg.
Hele frokosten skulle holdes i sergentmessen, men så kom der problemer.
I slutningen af maj fik jeg at vide, at vi slet ikke kunne være i sergentmessen, fordi sergentkorpset næste dag (lørdag) skulle holde en stor fest. I forvejen var der problemer med prisen på maden. Ved tidligere jubilæer var det forsvaret, der stod for driften af cafeteriet, nu er driften overtaget af ISS og priserne er fordoblet i forhold til for 5 år siden.
Men heldigvis har vi på holdet en oberstløjtnant af reserven (934) og ved hans hjælp fik vi lov til at holde frokosten i officersmessen - men nu koster det 2500 kr. til "Livgardens Officerskorps Fond" at holde et arrangement i officersmessen - for 5 år siden var det gratis.
Men for en gammel garder kan der næppe findes et bedre "selskabslokale" end officersmessen på Garderkasernen, hvor man i smukke omgivelser kan nyde at være omgiv
et af alle de "relikvier" man kan læse om i Livgardens historie.
Jeg fik i de indledende faser stor hjælp at oberstens sekretær - og dagen før frokosten, og på selve dagen, uvurderlig praktisk hjælp af den kontordame, der holder øje med messen.
(Jeg har husket at sige pænt tak!)
Med mange hilsener
940 / Peter      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 SEP 58.
60 ÅRS JUBILÆUM.

Billederne er taget af 371044 Tonny Schwarz og 370940 Peter Horsten.

Overværelse af Livgardens årsdagsparade på Livgardens Kaserne.
   

Garderforeningernes faneborg.


Ventende pårørende til garderne - og gamle gardere.


Paraden.
.............. og så kom Dronningen
.


H. M. Dronningen ankommer i"Store Krone". (Rolls Royce fra 1958!)


Bussen venter.

Rundvisning i Sandholmlejren.

Her står vi ved indgangen med vores rundviser.
Vi måtte ikke fotografere i Sandholmejren.
De fleste af de gamle bygninger ligger, hvor de har ligget de sidste 60 år, og udvendigt er de ikke ændret.
Men der er kommet mange nye bygninger til og det, der falder mest i øjnene, er den nye og meget store bygning, der fylder hele alarmpladsen.
Frokost i Officersmessen.Tre store borde - dækket med officersmessen smukke tallerkener.


Buffeten.


  Buffeten var officersmessens standardbuffet.
  Den blev suppleret med gravet laks og til kaffen var
  der othellokage.
  Der var øl, sodavand og hvidvin ad libitum, (og 2 stk.
  linjeakvavit pr. deltager) fordi vi ikke skulle købe
  drikkevarerne i en messe - vi kunne selv sørge for
  drikkevarerne, så de blev købt i Netto!

                                                      


Bord 1.


          


 
         - - - - - - -


         
        BORD 2.


   


- - - - - - -
'

Bord 3.


     


- - - - - - -


    
Dejligt vejr. Og hygge i Officersmessens ha
ve.

 

HVID MØDEOPFORDRING MED RØD KANT

 

940 SEP 58 PETER HORSTEN 
Kastelsvej 4, 3/tv
2100 København Ø
Mob.: 20 77 88 25
E-mail: peterhenrikhorsten@gmail.com

5. juni 2018.

Kære SEP 58'er.

Vi fejrer i år vort 60 års garderjubilæum

FREDAG DEN 29. JUNI

Jeg beklager den lidt sene invitation. For 14 dage siden mente jeg, at alle aftaler var på plads, men så fik jeg at vide, at vi alligevel ikke kunne spise i sergentmessen, fordi sergenterne skulle gøre lokalet klar til en fest om lørdagen. I stedet har vi fået lov til, mod passende betaling, at spise i officersmessen hvor vi også vil indtage kaffe mv.

BEMÆRK, AT LIGE SOM FOR FEM ÅR SIDEN ER LEDSAGENDE DAMER MEGET VELKOMNE.

Det er der gode grunde til: For 10 år siden holdt jeg en middag for mine stuekammerater. Jeg ringede rundt inden jeg sendte invitationen, og alle pigerne syntes, at det var en fremragende ide at holde middagen ”Med Damer”. Og middagen var en absolut succes.

Grunden til at jeg har valgt fredag den 29. juni i stedet for den dag hvor De Danske Garderforeninger holder en såkaldt årgangsparade er, at det er den dag Livgarden holder sin årsdagsparade.

HM Dronningen kommer til stede, så i stedet for at vi skal stå og i en time høre på at nogle oberster holder taler, får vi fornøjelsen af HM Dronningens tilstedeværelse.

Programmet er:

09:30 (senest): Vi mødes på Livgardens Kaserne i Gothersgade. Der er adgang fra kl. 08:45 til kl 09:30. Vi kan besøge Cafeteriet, fordi jeg afleverer en deltagerliste til vagtkompagniet.

10:00: HM Dronningen ankommer og vi overværer paraden, der varer en lille time.  

Ca. 11:00: Busafgang  / bilafgang til Sandholmlejren.

Ca. 11:30:  Sandholmlejren. Normalt er der ikke adgang til Sandholmlejren, men vi har fået lov til at komme indenfor og gå en tur i lejren. Jeg er spændt på at se hvordan den nu ser ud, de gamle bygninger er bevaret, men der er kommet en stor bygning på alarmpladsen.

12:00: Lidt før 12:00 kommer vi til Garderkasernen, Høvelte, hvor der er dækket op i officersmessen. 

Når vi er færdige med at spise, er der kaffe mv. i officersmessen.

Vi (dvs. undertegnede) står selv for drikkevarerne, så efter kaffe og kage kan vi nyde en pilsner eller vand i haven hvis vejret tillader det. 

Ca. kl. 16:00 går bussen tilbage til Livgardens Kaserne, Gothersgade.

 

Cirka pris:  Prisen afhænger af hvor mange, der møder op. Ved 50 års jubilæet annoncerede jeg en forventet ca. pris på kr. 360.- og vi endte på kr. 320.-. Jeg tror, at vi denne gang ender på det samme beløb, der inkluderer bustransport til og fra Høvelte, frokost med en øl eller vand - og en snaps? - kaffe og kage. (Og borddækning, lokaleleje mv.)

Til slut vil jeg bede dig om at udfylde den vedlagte blanket og sende den til mig. Du må meget gerne svare pr. e-mail til peterhenrikhorsten@gmail.com, men du kan også sende et brev - adressen står foroven i denne mail.

Holdets internetsider finder du på adressen:

  http://www.garderforening.dk/SEP58.html

Med mange hilsener

940 / Peter           


 

Oplysningerne herunder sendes SNAREST, men SENEST den 22. juni, til 
peterhenrikhorsten@gmail.com 
eller med brev til: 
Peter Horsten 
Kastelsvej 4    3/tv 
2100 København Ø

 
 Soldaternr:                       Navn:                                                       Adresse: 

Telefonnr.:

Eventuel ledsagers navn:

Registreringsnummer på evt. bil:

(Hvis vi opgiver bilnummer kan bilen parkeres inde i Høveltelejren - men IKKE på Livgardens Kaserne, Gothersgade.

 

¤ Ønsker at deltage i jubilæet alene.

¤ Ønsker at deltage i jubilæet med ledsager.

¤ Ønsker at deltage i fælles transport Livgardens Kaserne t/r.

¤ Ønsker at være selvtransporterende og kan medtage ____passagerer

      København / Sandholm / Høvelte og ____  passagerer Høvelte / København

¤ Regner med at stille i Sandholm kl. 11:30 i stedet for i Gothersgade

¤ Regner med at stille i Høvelte kl. 11:45 i stedet for i Sandholm eller Gothersgade.

¤ Ønsker ikke at deltage i 60 års jubilæet.

Bemærkninger?

 

Bemærk:

Til oplysning for de, der kommer langvejs fra, og derfor kunne tænke sig at overnatte i København, vil jeg gøre opmærksom på, at man kan få et meget lille, men moderne, dobbeltværelse med bad i Cab Inn hotellerne for kr. 600 - 700 og morgenmad på hotellet er kun kr. 75.- pr. person. Fra Cab Inn i Ørestaden er der Metro direkte til Nørreport Station.

Kørestolsbrugere vil muligvis ønske at blive kørt i egen bil, men hvis man selv kan komme op i bussen kan kørestolen lægges i bussens bagagerum. På Livgardens Kaserne er der fra pladsen til cafeteriet en elektrisk lift til kørestolsbrugere, i Høvelte er der ramper, så: ”Kørestol er ingen hindring”.


 
 
 
HOLD SEP 58.
Hvis der efter et navn står "FORSVUNDET", betyder det at det aldrig er lykkedes mig at finde den pågældendes adresse, selv om jeg har prøvet med folkeregisteret allerede for mange år siden.
Yderligere oplysninger om adresser med videre på gardere fra "stuen" - eller på enkelte gardere fra holdet vil også fremover kunne rekvireres hos mig via e-mail eller Peter Horsten,  Kastelsvej 4, 3/tv, 2100 Ø, men en adresseliste vil ikke blive lagt på nettet, så udenforstående kan se adresserne.
E-mail adresser er skrevet ud for de, der har en e-mail adresse, som jeg kender.
Bemærk: E-mail adresserne er forsynet med et xx før selve adressen, således at de automatiske søgemaskiner, der "støvsuger" internettet for e-mail adresser, ikke  kan hente brugbare adresser.
370926 EGON JENSEN      xxegonpouljensen@outlook.dk 

370927 NICOLAI MØLLER AFGÅET VED DØDEN MARTS 2015.
370929 KARL JOH. ROSHOLM SCHMIDT.  AFGÅET VED DØDEN JUNI 1998. 
370930 JENS JØRGEN JUUL EJLERSEN  xxjens.eilersen@privat.dk 
370931 PALLE BERGHOLDT xxhpbergholdt@gmail.com  AFGÅET VED DØDEN APRIL 2020.
370932 PER KRARUP    xxsalk_krarup@mail.dk  AFGÅET VED DØDEN JUNI 2019.
370933 ANTON HUNDEVADT xxelan@youmail.dk
370934 OLE ARNOLD BUSCK xxole@arnoldbusck.dk  AFGÅET VED DØDEN FEBRUAR 2019.
370935 ALLAN LEIF CHRISTENSEN xxallanhelga@email.dk
370936 FLEMMING NIELSEN.  AFGÅET VED DØDEN 1996.
370937 TONY SKOV. AFGÅET VED DØDEN DECEMBER 2004. 
370938 FRANK HVOLBY HOPPE xxf.hoppe@mail.dk   AFGÅET VED DØDEN OKTOBER 2019.
370939 JØRN HANSEN.   AFGÅET VED DØDEN 1993. 
370940 PETER HENRIK HORSTEN xxpeterhenrikhorsten@gmail.com
370941 CARL HENRIK NORDFELD. AFGÅET VED DØDEN OKTOBER 2015.
370942 PREBEN SUDERGAARD RASMUSSEN.  AFGÅET VED DØDEN 1996. 
370943 JENS CHR. SKOV JENSEN.  AFGÅET VED DØDEN NOVEMBER 2016. 
370944 CARL PETER MICHAEL HANSEN  AFGÅET VED DØDEN FEBRUAR 2017. xxhanneslund@msn.com
370945 NIELS FREDDIE NIELSEN xxfn@jaegerspris.com
370946 EJVIND SØRENSEN xxhoges@mail.dk
370947 PER VILHELM ANDERSEN 
370948 ARNE VEJRUM     xxcorium@post.tele.dk 
370949 FRANK FISCHER    xxj.f.fischer115@sol.dk
370950 SVEN BEDSTED    xxsvenbedsted@gmail.com 
370951 POUL CHRISTENSEN xxPegito@post12.tele.dk
370952 KAI BECH-NIELSEN    xxkai168@btinternet.com
370953 HANS BRUNO SCHNEIDER BOM xxhbbom@oncable.dk
370954 JØRGEN POUL SØRENSEN     xxtoftemose@dlgtele.dk
370956 TORBEN STEFFENSEN      xxsteffensen65@hotmail.com 
370957 HJEMSENDT FØR TIDEN. 
370958 ANDERS HENRIKSEN ROMME
370959 HANS THOMSEN PEDERSEN xxhtpi12a@gmail.com
370960 HANS PAY SUNDORPH xxsundorph@post.tele.dk
370961 ARNE ERIKSEN xxkoldhoj@mail.dk
370962 JENS OTTO SCHEPELERN      xxj.o.schepelern@gmail.com
370963 HANS FOG       xxhans@foghome.dk
309964 HJEMSENDT FØR TIDEN 
370965 JØRGEN PEDERSEN
370966 HJEMSENDT FØR TIDEN 
370967 PREBEN ANDERSEN   AFGÅET VED DØDEN APRIL 2013.
370968 KNUD LAURIDSEN 
370969 KARSTEN AMSTRUP.  AFGÅET VED DØDEN 1976. 
370970 BØRGE LENTZ                  xxborgelentz@hotmail.com
370971 PETER HENRIK WYRTZ 
370972 ERIK BENTSEN.  AFGÅET VED DØDEN FEB 2001. 
370973 IB BJARNE JENSEN 
370974 KAJ SØRENSEN xxkajanni@stofanet.dk
370975 JENS FINDERUP.  AFGÅET VED DØDEN CA. 1980. MØBELHANDLER I TEXAS 
370976 OLE SCHIMMER xxoschimmer@rogers.com
370977 JØRGEN ROLAND NIELSEN.  AFGÅET VED DØDEN AUGUST 2010. 
370978 BENT RADKJÆR PEDERSEN   xxgbp@ishoejby.dk
370979 LEIF HYLSING 
370980 PALLE S. HVIID NIELSEN 
370981 ERIK GALAZZ    xxengalasz@gmail.com
370982 JENS SOMMER JOHANSEN.  AFGÅET VED DØDEN 26. DEC 2007. 
370983 ERIK SØNDERGAARD KRISTIANSEN  xxmnkesk@dlgmail.dk
370984 POUL ERIK MØLLER xxjm.pem@hotmail.dk
370985 PALLE FREDERIKSEN.  AFGÅET VED DØDEN ca. 2003. (SKELSKØR.)
370986 OLE HOLST NIELSEN xxosholst@webspeed.dk
370987 KNUD BRODERSEN (NIELSEN) xxknub@compaqnet.dk 
370988 KNUD ROSE  xxikrose@bbsyd.dk
370989 CARSTEN C. CHRISTENSEN   AFGÅET VED DØDEN 3. MAJ 2017.
370990 HJEMSENDT FØR TIDEN 
370991 HENRY CHRISTOFFERSEN.  AFGÅET VED DØDEN 1995. (SKAGEN) 
370992 POUL JENSEN xxis.bakkegaard@dlgpost.dk
370993 JOHNNY FLINDT  xxjohnny.birte.flindt@hotmail.com
370994 HJEMSENDT FØR TIDEN 
370995 EJNER JENSEN.  AFGÅET VED DØDEN 2000. 
370996 TORBEN MOLTKE-LETH xxtml@moltke-leth.dk
370997 POUL ERIK JØRGENSEN xxpej4690@gmail.com
370998 PER STABRAND     xxper@stabrand.dk 
370999 SVEND BOYSEN 
371000 HENNING MÜNZBERGER.  AFGÅET VED DØDEN 1995. (AARHUS) 
371001 HJEMSENDT FØR TIDEN 
371002 JØRGEN HANSEN     xxmj@ventil.dk
371003 FINN JANN HANSEN   xxfjhansen@live.dk 
371004 JØRGEN MUNCK.  AFGÅET VED DØDEN 
371005 KAJ MADSEN.  AFGÅET VED DØDEN 
371006 HOLGER LORENTZEN xxholo@esenet.dk
371007 PEER ANKER RILAU 
371008 ALLAN HARTMANN CLAUSEN.  AFGÅET VED DØDEN DECEMBER 2008.
371009 ARNE MALMKVIST.   AFGÅET VED DØDEN NOVEMBER 2016.
371010 OLE CHRISTENSEN   AFGÅET VED DØDEN 2000. (AALBORG)
371011 PETER ROSENDAHL    xxrosendahl@plakaten.dk
371012 ERIK LEIF KARSTENSEN JØRGENSEN  xxjyterik@gmail.com
371014 ASGER BRAHE   AFGÅET VED DØDEN DECEMBER 2016
371015 PETER BRØSTE xxpeter.broste@me.com
371016 FRITZ EGELUND LUNDVANG (Tidligere Fritz Egelund Hansen.) xxlflundvang@gmail.com
371017 SØREN P. NIELSEN xxkavisni@fiberpost.dk  AFGÅET VED DØDEN JUNI 2018.
371018 KASSERET FOR STEDSE. 
371019 HJEMSENDT FØR TIDEN 
371020 FREDDIE AGNER   AFGÅET VED DØDEN 2010.
371021 CARL E. T. KIØLLER (CALLE). AFGÅET VED DØDEN JUNI 2002. 
371022 MOGENS GUNDERSEN xxmogens.gundersen@stofanet.dk  AFGÅET VED DØDEN NOVEMBER 2021..
371023 HANS HENRIK HENRIKSEN xxhansihen@live.dk
371024 OLE ROYGAARD    xxoleryglind@mail.tele.dk 
371025 PER MOGENS KNUDSEN. AFGÅET VED DØDEN MAJ 2007.
371026 ERIK LYNGE CHRISTIANSEN xxerik.lynge1939@gmail.com 
371027 POUL SKUBO JOHANSEN.  AFGÅET VED DØDEN 1983. 
371028 KJELD PETERSEN xxra.kj.petersen@gmail.com
371029 HOLGER VILHELM PETERSEN (FORSVUNDET) 
371030 ERLING LINDHOLM 
371031 GUSTAV ANDERS RASMUSSEN. AFGÅET VED DØDEN NOVEMBER 2006. 
371032 BENT BANCH SØRENSEN     xxbanchs@mail.tele.dk
371033 SØREN ANKER SØNDERGAARD NIELSEN (FORSVUNDET) 
371034 BJARNE ISANDER.   AFGÅET VED DØDEN 2005. 
371035 HELGE RAVN      AFGÅET VED DØDEN FORÅRET 2011. 
371036 WILLY EIGIL JØRGENSEN xxkwploug@webspeed.dk
371037 TORBEN VINDERSLEV xxtorvin@trustrups.net 
371038 HANS HENNING BARTELS xxHenning@Bartels.dk 
371039 KNUD ERIK NIELSEN 
371040 POUL RAHBEK (KRISTENSEN) xxpora@lic-mail.dk 
371041 NIELS OLE STRANDBY    xxstrandby@bbsyd.dk 
371042 KAJ HOLM..         AFGÅET VED DØDEN FORÅRET 2012.
371043 LEIF SVENNINGSEN    AFGÅET VED DØDEN  NOVEMBER 2017. 
371044 TONNY KARL SCHWARZ xxTonny.Schwarz@gmail.com
371046 OLE RASMUS JØRGENSEN   AFGÅET VED DØDEN DECEMBER 2012. 
371047 ERIK LORENTZEN xxel@skjern-net.dk 
371048 JENS KARSTEN BUSK AFGÅET VED DØDEN 29. NOVEMBER 2020 xxinfo@jensbuskdesign.dk 
371049 KNUD ERIK MØLLER  AFGÅET VED DØDEN JANUAR 2023   xxplumcake3@gmail.dk
371050 ANDERS SØREN OLAV ANDERSEN 
371051 SIGVALD NIELSEN (FORSVUNDET) 
371052 JØRGEN ANDERSEN xxwaschak@youmail.dk 
371053 ANDREAS PETERSEN     xxandpet@mail.dk
371054 OLE SKJOLDAGER WØHLK      xxb.o.wohlk@mail.dk
371055 JØRGEN SVERKER NILSSON AFGÅET VED DØDEN 22.DECEMBER 2020  xxsverker@privat.dk 
371056 HENNING EGON ALBERTSEN xxlizzioghenning@gmail.com
371057 AXEL B. FREJ CHRISTIANSEN xxjytte@alkilde.dk
371058 BØRGE HANS OLSEN. AFGÅET VED DØDEN APRIL 2007. 
371059 POUL JUNGE HANSEN 
371060 TAGE NIELSEN        xxtakani@2senior.dkk 
371061 POUL BLOM JENSEN 
371062 ERIK WILDENHOFF,  ALBERTA, CANADA    xxbewilden@telusplanet.net 
371063 BENT SEJERSEN PEDERSEN 
371064 HENNING ROLIGHED ANDERSEN   xxhra2011@leve.dk 
371065 HENRY ANDRESEN 
371066 PER JESSEN BAK   xxhpb30@stofanet.dk
371067 JENS OLE LILJEGREN. AFGÅET VED DØDEN 1991.
371068 MOGENS FJORD KIRKEGAARD xxBirgit.Mogens@gmail.com 
371069 HJEMSENDT FØR TIDEN 
371070 SVEN ERIK NELSSON 
371071 HJEMSENDT FØR TIDEN 
371072 HENNING JØRGENSEN (FORSVUNDET) 
371073 GUNNAR SALOMONSEN 
371074 ARNE NØRGAARD.  AFGÅET VED DØDEN 25/2 1972. 
371075 FRANS JØRGEN DAHL    AFGÅET VED DØDEN AUGUST 2012.
371076 POUL JØRGEN ZACHARIASSEN.  AFGÅET VED DØDEN SEP 1998. 
371077 NIELS WILLIAM FRIIS. AFGÅET VED DØDEN MAJ 2007. 
371078 HENRIK EBBE GRUBERT

Sidst opdateret 2. APRIL 2023.
Webmaster: Peter Henrik Horsten,  peterhenrikhorsten@gmail.com
 

RETTELSER 2007 - 2019.
19. januar 2007: 371026 Erik Lynge Christensen ny e-mail adresse: eriklynge1939@mail.dk
16. maj 2007: 370970 Børge Lentz har fået e-mail: BORGELENTZ@MAIL.DK
18. maj 2007: 371077 Niels William Friis er afgået ved døden maj 2007.
12. juli 2007: 371068 Mogens Fjord Kirkegaard ny e-mail adresse: birgit.mogens@gmail.com
15. december 2007: 370937 Tony Skov er afgået ved døden december 2004.
27. december 2007: Brevene om 45 års jubilæet udskiftet med "Forvarsel" om 50 års jubilæet.
3. januar 2008: E-mail adresser tilføjet: 958, 974, 986, 028, 036 og 043 er ændret.
5. januar 2008: E-mail adresse tilføjet: 017 Søren P. Nielsen.
9. januar 2008: 371058 Børge Hans Olsen er afgået ved døden april 2007.
12. januar 2008: 370982 Jens Sommer Johansen december 2007.
16. januar 2008: 371034 Bjarne Isander er afgået ved døden 2005.
16. januar 2008: 370988 Knud Rose har fået e-mail adresse.
15. marts 2008: 370933 Anton Hundevadt har fået e-mail adresse.
17. maj. 2008:  370976 Ole Schimmer er "genfundet" (han bor i Canada) - og han har en e-mail adresse.
22. maj 2008: Invitationen til 50 års jubilæet lagt på nettet som HTML-fil og Word-fil.
23. maj 2008:
370995 Ejner Jensen er afgået ved døden i år 2000
371025 Per Mogens Knudsen er afgået ved døden i maj 2007
371031 Gustav Anders Rasmussen afgået ved døden i november 2006.
25. maj 2008:
944 Peter Hansen, 010 Freddie Agner og 047 Erik Lorentzen har fået ny e-mail adresse.
10. juni 2008.
959 Hans Thomsen Pedersen, 010 Ole Christensen, 946 Ejvind Sørensen,
961 Arne Eriksen,  965 Jørgen Pedersen,  983 Erik Søndergaard  Kristiansen,
992 Poul Jensen,  949 Frank Fischer, 006 Holger Lorentzen, 015 Peter Brøste,
040 Poul Rahbek, 056 Henning Egon Albertsen og 057 Axel BFrej Christiansen har fået e-mail adresse.
Juli 2008:
016 Fritz Egelund Hansen er nu ikke "Forsvundet". Han mødte ved Livgardens jubilæum, hedder nu Fritz
      Egelund Lundvang og han bor i Risskov ved Aarhus.
005 Kaj Madsen er afgået ved døden i 2004. (Han boede i Aarhus.)
044 Tonny Karl Schwarz og 996 Torben Moltke-Leth har fået e-mail adresse.
September 2008:
Hjemmesiden er opdateret med billeder.
945 har fået ny e-mail adresse
Oktober 2008:
958's e-mail adresse er slettet.
November 2008:
012 har fået ny e-mail adresse.
December 2008:
993 har fået e-mail adresse.
Januar 2009:
008 Allan Hartmann Clausen er afgået ved døden den 14. december 2008.
Juli 2009:
017 Søren P. Nielsen har fået ny e-mail adresse.
August 2009:
997 Poul Erik Jørgensen har fået ny e-mail adresse.
September 2009:
006 Holger Lorentzen har fået ny e-mail adresse.
Billede af 948 af er tilføjet for neden på afsnittet om jubilæet 2008.
Februar 2010:
981 har fået en e-mail adresse.
Marts 2010:
016 har fået en e-mail adresse.
November 2010:
997 har fået en ny e-mail adresse
Juli 2011.
043 og 944 har fået ny e-mail adresse.
August 2011
959, 970, 012, 015 og 052 har fået ny e-mail adresse.
November 2011
943 har fået e-mail og 932 og 988 har fået ny e-mail adresse.
Januar 2012.
026 har fået en ny e-mail adresse.
April 2012
997 har fået ny e-mail adresse.
Januar 2013
010 Ole Christensen er afgået ved døden 2009 eller 2010
977 Jørgen Roland Nielsen er afgået ved døden august 2010..
035 Helge Ravn afgået ved døden foråret 2011.
042 Kej Holm er afgået ved døden foråret 2012.
975 Frans Jørgen Dahl er afgået ved døden august 2012.
060, 950 og 988 har fået ny e-mail adresse.
054, 954, 962, 963, 998, 002, 011, 041, 049, 032, 064  og 053  har fået e-mail adresse
981 Erik Galazz har fået ny e-mail adresse
046 Ole Rasmus Jørgensen er afgået ved døden december 2012.
967 Preben Andersen afgået ved døden april 2013.
976 Ole Schimmer har fået ny e-mail adresse (April 2013.)
023 Hans Henrik Henriksen har fået ny e-mail adresse. (Maj 2013.)
952 Kai Bech-Nielsen har fået e-mail adresse.
August 2013.
041 Niels Erik Strandby har fået ny e-mail adresse
020 Freddie Agner er afgået ved døden 2010
November 2013.
026 Erik Lynge Christiansen har fået ny e-mail adresse
Februar 2014.
003 Finn Jan Hansen har fået ny e-mail adresse
December 2014.
935 Allan Christensen har fået ny e-mail adresse
056  Henning Egon Albertsen har fået ny e-mail adresse
965 Jørgen Pedersen  har lukket sin e-mail adresse.
Januar 2015.
997 Poul Erik Jørgensen har fået ny e-mail adresse.
APRIL 2015
927 Nic Møller er afgået ved døden i marts 2015.
931 Palle Bergholdt har fået ny e-,ail adresse.
Oktober 2015:
012  Erik Leif Jørgensen har fået ny e-mail adresse.
September 2016
057 Axel Frej Christiansen og 064 Henning Rolighed Andersen har fået en ny e-mail adresse.
November 2016
943 Jens Chr. Skov Jensen afgik ved døden den 25. november.
926 Egon Jensen  har fået ny e-mail adresse.
934 Ole Arnold Busck har fået ny e-mail adresse
028 Kjeld Petersen har fået ny e-mail adresse.
Januar 2017
009 Arne Malmkvist Olsen afgik ved døden i november 2016.
014  Asger Brahe afgik ved døden i december 2016
Februar 2017
944 Carl Peter Michael Hansen (kaldet Peter Hansen) afgik ved døden den 15. februar 2017.
060 Tage Nielsen har fået ny e-mail adresse
Januar 2018.
043 Leif Svenningsen  afgik ved døden i november 2017.
Februar 2018.
941 Carl Henrik Nordfeld afgik ved døden den 20. oktober 2015.
Juni 2018.
989 Carsten Christensen  afgik ved døden den 3. maj 2017.
940 Peter Horsten har fået en ny e-mail adresse:
Februar 2019
934 Ole Arnold Busck afgik ved døden den 17. februar 2019 .
Juni 2019.
932 Per Krarup afgik ved døden den 4. juni 2019.
December 2019
938 Frank Hvolby Hoppe afgik ved døden den 23. oktober 2019.
984 Poul Erik Møller har fået ny e-mail adresse.
Juni 2020.
017 Søren P. Nielsen afgik ved døden den 1. juni 2018.
931 Palle Bergholdt afgik ved døden den 15. .april 2020.
December 2020.
048 Jens Karsten Busk afgik ved døden 29. november 2020.
055 Jørgen Sverker Nilsson afgik ved døden den 22. dcember 2020.
November 2021.
022 Mogens Gundersen afgik ve døden den 13. november 2021..
April 2023.
048 Knud Erik Møller afgået ved døden  januar 2023.