"Det Norske Stortings Deputations modtagelse på Amalienborg den 20. November 1905".

Historien bag billedet / billederne.
 
 

Det Norske Stortings Deputations modtagelse på Amalienborg den 20. Nov. 1905. 
Paul Fischer 1905. 63,5 X 74 cm. Olie på lærred. 
Varde Museum.

På billedet ses i midten HM Christian IX, der oplæser sit svar til den norske delegation. Til venstre 
for Chr. IX står Prins Carl (senere HM Haakon VII), til højre hans hustru Prinsesse Maud. Til 
venstre for Prins Carl står hans far, den danske Kronprins Frederik og til venstre for kronprinsen 
hans ældste søn Prins Christian, senere Kong Chr. X. (Konge af Danmark 1912 - 47). Til højre i billedet står den norske stortingsdelegation, til venstre i billedet den danske regering. 
Sølv-løverne var i dagens anledning hentet til Amalienborg, de stod (og står) til dagligt på Rosenborg, De Danske Kongers Kronologiske Samling.


 
I forbindelse med den udstilling af Paul Fischers (1860-1934) værker, der vinteren 2003 / 2004 blev vist på Øregaard Museum i Hellerup, kom et værk frem i lyset, som få kendte.
Hvem kommer på Varde Museum ??

Da der snart er gået 100 år siden 1905 synes jeg, at det muligvis kunne være af interesse at læse om tre billeder og deres historie.
De tre billeders motiv er:
"Det Norske Stortings Deputations modtagelse på Amalienborg den 20. November 1905".

Den historiske baggrund formodes kendt: Den norske trone var ledig og "man" ønskede prins Carl, den næstældste søn af den danske kronprins, som konge.
Prinsen var villig, men kun hvis en folkeafstemning viste, at han var ønsket. Folkeafstemningen viste, at det var han, og den 20. november 1905 blev Stortingets delegation modtaget i audiens hos HM Kong Christian IX. (Konge af Danmark 1864 - 1906).
Det i Danmark kendte billede af begivenheden hænger på Frederiksborg Slot (Danmarks Nationalhistoriske Museum), men det er faktisk den 3. version af billedet.

Allerede 12 dage efter begivenheden kunne Le Monde bringe en skitse af begivenheden, tegnet af Paul Fischer, der havde forbindelse til avisen.
Derefter gik han i gang med at male det billede, der blev vist på denne vinters udstilling i Hellerup. Billedet var færdigt inden udgangen af 1905. Det måler 64 X 74 cm. (H x B)
Paul Fischer så en chance for at blive internationalt kendt, og han begyndte straks i det nye år på at male et mere end dobbelt så stort (160 X 178 cm) billede af begivenheden.
Det maleri blev færdigt i august 1906 og det blev sendt til Norge hvor HM Kong Haakon VII og hans familie syntes godt om maleriet.
Den danske konge (det var nu Frederik 8, konge 1906 - 12) havde tre gange under tilblivelsen besøgt atelieret. Den ene gang ledsaget af dronningen, en anden gang af sin onkel, kongen af Grækenland. Alle syntes de om billedet.
Billedet kom tilbage til København i begyndelsen af 1907, og Paul Fischer sendte det til det danske kunstakademi Charlottenborg, for at få det med på årets store kunstudstilling.
Men kunstakademiets censurkomite godtog ikke billedet !!
Professorerne kunne ikke lide Paul Fischer (der aldrig havde svært ved at afsætte sine billeder !!) og undskyldte sig med at billedet var for stort.
I stedet lånte Paul Fischer så et lokale på Amagertorv, hvor man kunne se billedet mod at give et mindre beløb til "Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre".
Stor succes. Publikum stod langt ned ad Strøget for at komme ind og se billedet.
Kong Haakon VII's faster, kejserinde Dagmar af Rusland skar igennem, betalte 10.000 kroner til Paul Fischer for billedet (i 1907 havde eksempelvis en sognepræst en løn på 2.500 kroner om året) og forærede det til Kong Haakon VII. Det hænger nu på slottet i Oslo.
Jeg ved ikke, om offentligheden har adgang til at se billedet i Oslo, men det er med på kongehusets web site, www.kongehuset.no , desværre  i en meget lille udgave, så man ikke kan se detaljer i motivet.
Frederiksborgmuseet ville gerne have købt billedet, men nu var det for sent, så museet endte med at bestille et noget mindre billede end det norske. (Det er 110 X 122 cm.) Det blev afleveret i august 1907 og er det eneste billede på det Nationalhistoriske Museum, der er en kopi af et andet maleri. Det første billede blev købt af Varde Museum, der var ved at starte op som kunstmuseum. Nogle kunstkendere mener, at det er det bedste af de tre, men det er billedet på Frederiksborg, der for alvor slog Paul Fischers navn fast i den danske befolkning.

Peter Horsten. December 2004.


 
Links til:

2005: Norge selvstændigt kongedømme i 100 år. Billeder af kongefamilien fra tiden omkring 1905.

"Illustreret Tidendes" fotografier fra den norske kongefamilies afrejse fra København den 24. november og ankomst til Kristiania den 25. november 1905.
Billederne er scannet direkte fra et bevaret eksemplar af  festnummeret, der i billeder og tekst dækker dagene den 24. og 25. november 1905.


 
Illustreret Tidende skildrede gennem mere end 60 år sin samtid på en enestående måde.
Fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden en gang om ugen med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.
Bladet var rigt illustreret, med glimrende tegninger, og fra omkring 1900 begynder de tegnede billeder at blive erstattet af fotografier.
Alle numre af Illustreret Tidende (ca. 50.000 sider)  kan læses på Internettet på adressen http://www.illustrerettidende.dk/ 
Den senere hoffotograf  Peter Elfeldt tog billederne ved Det Norske Stortings Deputations modtagelse på Amalienborg den 20. November 1905.
Paul Fischer var en ivrig og dygtig amatørfotograf. Han var ven med Peter Elfeldt og det lykkedes ham at komme med indenfor ved begivenheden som hjælper for Peter Elfeldt.
Elfeldts fotografier dannede forlæg for Paul Fischers skitse til Le Monde og for de tre billeder.
De tre fotos er vist herunder, de er taget fra Internet / .ptf versionen af Illustreret Tidende.
De fire sider i Illustreret Tidende fra den 26. november 1904,  der beskriver  begivenheden, kan hentes på adresserne: Illustreret tidende nr. 9, 26/11-1905 side   116,    117,   118,   119.

Peter Horsten. April 2007.